Academia de Studii Economice din București, liderul învățământului superior economic și de administrație publică din România și Europa de Sud-Est, universitatea cu cea mai bună inserție a absolvenților pe piața muncii autohtone, scoate la concurs pentru admiterea la programele universitare de masterat peste 4.400 de locuri, dintre care aproximativ 1.900 de locuri la buget.

ASEFoto: ASE

ASE oferă 76 de programe universitare de masterat, care pot fi urmate în limbile română, engleză, franceză sau germană.

Înscrierile la masterat au loc în perioada 22-24 iulie, între orele 8.00 – 16.00.

Admiterea la masterat se face prin concurs, candidații fiind ierarhizați în funcție de media de admitere, calculată ca medie ponderată între:

  • rezultatele obținute la testul grilă/interviul de specialitate – 40% și
  • media examenului de finalizare a studiilor universitare de licență – 60%.

Pentru programele cu predare în limbi străine, se susține o probă de competență lingvistică tip interviu notată cu calificativul admis/respins.

Academia de Studii Economice din București oferă două programe MBA, organizate de Facultatea Bucharest Business School: MBA Româno-Canadian și MBA Româno-Francez INDE. Ambele programe MBA sunt cu predare în limba engleză. Desfășurarea admiterii la aceste programe are condiții speciale, care pot fi consultate pe paginile http://www.canadian-mba.ro/ și respectiv http://www.inde.ro/.

Academia de Studii Economice din București scoate la concurs peste 380 de locuri, la cele 10 programe universitare de doctorat, în domeniile fundamentale Științe economice și Drept: Administrarea afacerilor, Cibernetică și statistică, Contabilitate, Economie, Economie și afaceri internaționale, Finanțe, Informatică economică, Management, Marketing, Drept. Studiile universitare de doctorat se desfășoară la forma de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (engleză, germană, franceză).

Înscrierile la doctorat au loc în perioada 8-10 iulie, între orele 9.00 – 13.00 și 15.00 – 18.00. Concursul de admitere la doctorat constă în două probe: testul de competenţă lingvistică şi examenul de specialitate.

Informații complete despre admiterea la ASE pot fi consultate pe pagina dedicată Admitere ASE 2019, care reflectă întreg procesul de admitere, cu precizări actualizate permanent despre calendarul admiterii, metodologie, conţinutul dosarului de înscriere, paşii candidatului, rezultatele admiterii ș.a.

ASE este o universitate de cercetare avansată şi educaţie, cu o bună reputaţie internaţională, concretizată în situarea pe poziţii notabile în clasamentele internaţionale de prestigiu.

ASE este cea mai bine poziţionată dintre universităţile româneşti prezente în Top Shanghai, clasamentul cu cea mai mare autoritate din lume, pentru domeniile Economie, Administraţie publică, Administrarea afacerilor şi Management;

ASE este universitatea cu cea mai bună reputaţie în rândul angajatorilor din România, conform clasamentului QS World University Rankings 2018; 81,35% dintre absolvenţi îşi găsesc de lucru în mai puţin de 3 luni de la terminarea facultăţii;

ASE ocupă locul 1 în România în domeniul Ştiinţelor sociale, precum şi locul 501+ în lume în domeniul Administrarea afacerilor şi economie, în clasamentul Times Higher Education World University Rankings 2019 by Subject;

ASE este poziționată pe locul 101-200 în clasamentul Times Higher Education University Impact Rankings 2019.

Dragi candidați la Academia de Studii Economice din București, Vă invit să vă alăturați cu toată încrederea celor peste 22 000 de studenți ai celei mai performante universități economice și de administrație publică din Europa de Sud-Est. Eu însumi sunt mândru să fiu absolventul ASE, pe care o slujesc din momentul în care am încheiat studiile superioare. Pentru Admiterea din acest an, ASE scoate la concurs o ofertă generoasă de programe și locuri, la buget și taxă, pentru toate ciclurile și formele de învățământ - licență, masterat, doctorat. Este important, când decideți opțiunile pentru viitorul vostru, să luați în calcul reputația ASE în rândul angajatorilor și gradul foarte bun de inserție a absolvenților noștri pe piața muncii pentru că, sunt sigur, fiecare dintre voi dorește să-și găsească un job ofertant la finalizarea studiilor superioare. Vă doresc, dragi candidați, să faceți cea mai potrivită alegere pentru viitorul vostru. Alegeți un Lider și veți deveni un Lider! Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE