Presedintele Klaus Iohannis cere Parlamentului sa reexamineze Legea darii in plata

de I.C.     HotNews.ro
Vineri, 18 decembrie 2015, 16:02 Actualitate | Esenţial


Klaus Iohannis
Foto: Presidency.ro
Presedintele Klaus Iohannis a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea darii in plata, informeaza Administratia Prezidentiala. Pe scurt, legea darii in plata ofera posibilitatea unei persoane care s-a imprumutat la banca sa cedeze bancii imobilul care fusese ipotecat. Astfel, debitorul scapa de datorie, chiar daca banca nu mai reuseste sa-si recupreze banii imprumutati prin vanzarea imobilului in cauza.

Legea darii in plata a fost adoptata in 25 noiembrie de Camera Deputailor, ca for decizional. Proiectul a fost initiat de deputatul PNL Daniel Zamfir, la text lucrand si avocatul Gheorghe Piperea. Alti 139 de deputati si senatori de la toate partidele si-au pus semnatura pe proiect, ca initiatori.

Intr-o postare pe Facebook, seful statului explica faptul ca legea darii in plata este binevenita, insa in forma adoptata de Parlament risca sa creeze noi dificultati celor care au credite imobiliare.

"Legea privind darea in plata este bine-venita, dar forma adoptata de Parlament, in loc sa-i ajute pe cei care au credite imobiliare, risca sa creeze noi dificultati, mergand chiar pana la imposibilitatea aplicarii ei. Terminologia neclara, necorelarea cu legislatia in vigoare si crearea unor situatii de inechitate intre beneficiarii legii sunt cateva dintre problemele actului normativ. De aceea, am retrimis astazi legea spre reexaminare Parlamentului. Este atributul Legislativului sa defineasca mai riguros termenii folositi, astfel incat sa fie eliminate neclaritatile si evitate confuziile."
 • Cererea de reexaminare trimisa de presedinte Parlamentului
Domnului Calin Popescu Tariceanu
Presedintele Senatului


In temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constitutia Romaniei, republicata, formulez urmatoarea

CERERE DE REEXAMINARE
asupra
Legii privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea
stingerii obligatiilor asumate prin credite


Legea privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite reglementeaza dreptul debitorului de a stinge integral creanta si accesoriile sale, inclusiv penalitati, izvorand dintr-un contract de credit, prin transmiterea catre creditor a dreptului de proprietate asupra bunului imobil ipotecat in favoarea creditorului.
Principiul darii in plata (datio in solutum) este un principiu economic si juridic care induce partajarea riscurilor, in mod echitabil, intre creditor si debitor. Apreciem ca aplicarea acestui concept in legatura cu institutia creditului ipotecar este binevenita, insa trebuie sa aiba in vedere adaptarea institutiei darii in plata la specificul acestui tip de contract, care este unul pe termen lung, ceea ce ar asigura premisele unor raporturi de creditare bazate pe sustenabilitate in evaluarea valorilor economice. Asadar, darea in plata trebuie legiferata astfel incat sa preintampine sau sa diminueze hazardul moral in relatia dintre creditor si debitor, intr-un context contractual in care comportamentele economice ale acestora sa fie ghidate de principiul responsabilitatii in privinta drepturilor si obligatiilor lor legitime. Pe de alta parte, reglementarea raporturilor contractuale dintre debitorii aflati in imposibilitatea de a-si achita creditele ipotecare pentru achizitionarea de locuinte si creditorii acestora raspunde, totodata, unei problematici care are si profunde conotatii sociale si pentru care solutiile legislative trebuie sa ofere celor aflati intr-o asemenea situatie predictibilitate si securitate juridica. Din aceste perspective, consideram ca actele normative in materie trebuie sa fie clare si lipsite de orice echivoc, doar astfel putand fi realizat scopul avut in vedere de legiuitor.
Or, prin instituirea unor proceduri menite sa deroge de la Codul de procedura civila, prin derogarea cvasi-generala de la Codul civil, prin absenta unor prevederi exprese de corelare cu alte acte normative incidente, precum si prin utilizarea unei terminologii neclare, Legea privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, in forma transmisa la promulgare, poate genera dificultati in aplicare si o practica judiciara neunitara. Astfel, desi instituie o solutie simpla si aparent tentanta de stingere a obligatiilor asumate prin credite, in realitate o asemenea reglementare ar putea antrena pentru beneficiarii acestei legi probleme atat in valorificarea drepturilor lor legitime, cat si in raporturile lor juridice cu alte persoane.

1. Prin domeniul de aplicare, Legea privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite are in vedere raporturile juridice dintre persoanele fizice si institutiile de credit, institutiile financiare nebancare sau cesionarii creantelor detinute asupra persoanelor fizice. Obiectul de reglementare al legii il constituie dreptul debitorului de a stinge integral creanta si accesoriile sale, izvorand dintr-un contract de credit, prin transmiterea catre creditor a dreptului de proprietate asupra bunului imobil ipotecat in favoarea creditorului. In caz de opozitie a creditorului, legea deschide debitorului posibilitatea la o actiune prin care instanta suplineste consimtamantul creditorului, obligandu-l pe acesta sa devina titularul dreptului de proprietate asupra bunului ipotecat (art. 1 coroborat cu art. 8).
La art. 2 din lege se prevede faptul ca dispozitiile sale se coroboreaza printre altele, si cu prevederile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila. In realitate, normele nou instituite nu se coroboreaza, ci deroga de la prevederile Codului de procedura civila referitoare la competenta instantelor de judecata, termenele procedurale, procedura de judecata si cea de solutionare a cailor de atac. Dincolo de confuzia de ordin terminologic (coroborare/derogare), regulile nou introduse pot avea consecinte sub aspectul valorificarii unor drepturi si nu se justifica sub aspectul urgentei.
Astfel, art. 6 din lege prevede ca la data comunicarii notificarii se stinge dreptul creditorului de a se indrepta impotriva codebitorilor si a garantilor personali sau ipotecari. In ceea ce priveste momentul stingerii acestui drept, invederam faptul ca data comunicarii poate fi diferita de data primirii notificarii de catre creditor. Or, pana la momentul primirii notificarii, creditorul nu are cunostinta de decizia debitorului de a transmite dreptul de proprietate. De aceea, consideram ca legea ar fi trebuit sa faca referire la data primirii notificarii si nu la aceea a comunicarii. In plus, avand in vedere ca in situatia admiterii contestatiei creditorului, acesta va putea demara sau relua orice procedura judiciara sau extrajudiciara impotriva debitorilor, cat si impotriva codebitorilor si a garantilor personali sau ipotecari, apreciem ca legea ar fi trebuit sa reglementeze suspendarea dreptului creditorului, iar nu stingerea acestui drept.
De asemenea prin acelasi articol, legea consacra dreptul garantilor de a stinge creanta debitorului principal, independent de consimtamantul acestuia. Consideram ca prin aceasta solutie legislativa pot fi afectate inclusiv drepturile debitorului, intrucat acesta poate pierde toate bunurile ipotecate, chiar si in ipoteza in care isi executa obligatia si isi plateste ratele la timp. In acest context, semnalam si faptul ca legiuitorul nu a avut in vedere consacrarea dreptului debitorului de buna-credinta, parte principala in contractul de credit, de a se opune procedurii demarate de garantul sau.
Art. 7 din lege prevede posibilitatea creditorului de a contesta procedura notificarii in termen de 10 zile de la data comunicarii acesteia. Pentru considerentele anterior expuse, acest termen ar trebui sa curga de la data primirii notificarii, acesta fiind momentul de la care creditorul isi poate exercita dreptul de a contesta. Totodata, alin.(2) al aceluiasi articol din lege prevede solutionarea contestatiei creditorului de catre instanta de judecata intr-un termen de 10 zile, termen ce curge de la inregistrarea cererii, judecata urmand a se face cu citarea partilor. Avand in vedere ca potrivit alin. (4) al art. 7 sunt suspendate procedurile judiciare sau extrajudiciare in curs de solutionare, nu apare ca fiind justificata instituirea unui termen atat de scurt. Pe de alta parte, un termen redus fixat instantei pentru solutionarea contestatiei ar putea sa duca si la disfunctionalitati in activitatea instantelor.
Consecinte in ceea ce priveste functionarea instantelor pot rezulta si din derogarile de la normele de competenta materiala a instantelor prevazute in Codul de procedura civila, prin faptul ca judecatoriile devin competente sa solutioneze contestatiile creditorilor si actiunile debitorilor independent de valoarea creditului si a bunului ipotecat (art. 7 si art. 8 din lege).
Art. 8 alin. (1) din lege prevede ca in situatia in care creditorul refuza preluarea imobilului, debitorul poate cere instantei sa pronunte o hotarare prin care sa se constate stingerea obligatiilor nascute din contractul de credit ipotecar si sa se transmita dreptul de proprietate catre creditor. Intr-un rationament juridic riguros, aceasta norma este de natura a crea confuzie prin faptul ca instanta, investita cu o actiune in constatare, va dispune cu privire la modalitatea prin care se stinge obligatia si se transmite dreptul de proprietate. Or, stingerea obligatiilor debitorului si transmiterea dreptului de proprietate catre creditor sunt specifice actiunii in realizare si nu actiunii in constatare. Aceasta intrucat dreptul de proprietate al creditorului nu este preexistent actiunii debitorului, ci i-a nastere prin hotararea judecatoreasca. Pana la momentul ramanerii definitive a hotararii judecatoresti, creditorul nu are un drept de proprietate asupra imobilului, ci are doar un drept accesoriu, o garantie, respectiv ipoteca. Potrivit art. 35 din Codul de procedura civila, cel care are interes poate sa ceara constatarea existentei sau inexistentei unui drept, cererea neputand fi primita daca partea poate cere realizarea dreptului. In plus, cerinta interesului asupra careia instanta trebuie sa se aplece in mod deosebit in cadrul actiunilor in constatare este imposibil de verificat sub aspectul legitimitatii dat fiind faptul ca art. 4 din lege, stabilind conditiile in care opereaza darea in plata, nu are in vedere o situatie obiectiva ce ar putea sa justifice interesul debitorului.
Este de subliniat si faptul ca, in urma stingerii creantei ca urmare a darii in plata, prin aceasta procedura creditorul ipotecar diligent, care si-a constituit o garantie, dobandeste o situatie juridica inferioara altor creditori (creditori chirografari), care, desi nu au o garantie, pot urmari bunurile mobile si imobile prezente si viitoare ale debitorilor pana la satisfacerea intregii creante.

2. In ceea ce priveste derogarea de la Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, mentionam faptul ca aceasta nu acopera situatia contractelor de credit incheiate sub imperiul vechiului Cod Civil, cu atat mai mult cu cat potrivit art. 11 din legea trimisa la promulgare aceasta urmeaza a se aplica si contractelor de credit aflate in derulare. In plus, consideram ca lipsa indicarii exprese a articolelor din Codul civil de la care se deroga poate genera dificultati cu privire la aplicabilitatea acelor reguli referitoare la specificul transmiterii dreptului de proprietate si al stingerii obligatiilor, cum ar fi: starea bunului la momentul transmiterii, situatia datoriilor locative si a taxelor catre stat datorate de debitorul proprietar, obligatia de a raspunde pentru viciile lucrului si pentru evictiune, lipsa acordului codebitorului, situatia tertilor interesati etc.
Solutia prevazuta la art. 11 din lege nu se coreleaza nici cu optiunea formulata de legiuitor odata cu adoptarea Legii nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil in ceea ce priveste aplicarea in timp a legii ce guverneaza contractul de credit. Astfel, art.3 din Legea nr. 71/2011 prevede ca: ￯actele si faptele juridice incheiate ori, dupa caz, savarsite sau produse inainte de intrarea in vigoare a Codului civil nu pot genera alte efecte juridice decat cele prevazute de legea in vigoare la data incheierii sau, dupa caz, a savarsirii ori producerii lor￯, iar art. 102 alin. (1) stipuleaza: ￯contractul este supus dispozitiilor legii in vigoare la data cand a fost incheiat in tot ceea ce priveste incheierea, interpretarea, efectele, executarea si incetarea sa.￯ Din analiza celor doua prevederi se poate observa ca solutia de ultraactivitate a legii vechi, aleasa de legiuitor in anul 2011, pentru facta pendentia si pentru elementele contractului ce au individualitate proprie este fara echivoc. Fara a contesta posibilitatea legiuitorului de a exprima o alta optiune cu privire la aplicarea legii in timp pentru contractele de credit in derulare, consideram ca aceasta solutie trebuie expres inscrisa in continutul legii noi. Pentru a nu genera interpretari diferite in practica, apreciem ca Legea privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite trebuie sa cuprinda prevederi si in acest sens.
Art. 4 din lege stabileste conditiile in care opereaza darea in plata, fara a fi avuta in vedere vreo conditie obiectiva ce ar putea sa justifice situatia debitorului, a carui obligatie a devenit excesiv de oneroasa din cauza unei schimbari exceptionale a imprejurarilor care ar face vadit injusta executarea intocmai a prestatiei caracteristice. Se deroga astfel de la regimul juridic al impreviziunii, reglementat la art. 1271 din Codul Civil, cu consecinte directe asupra securitatii raporturilor juridice. Mentionam ca art. 1271 din Codul civil acopera in prezent ipoteza avuta in vedere de initiator in expunerea de motive, respectiv cresterea costurilor executarii propriei obligatii. In acest caz, instanta de judecata are posibilitatea de a aprecia in concret adaptarea contractului ori incetarea acestuia prin raportare la anumite conditii obiective. Altfel spus, chiar si fara reglementarea trimisa la promulgare, pentru contractele incheiate sub imperiul Codului civil instantele pot revizui contractele, asigurandu-se astfel restabilirea echilibrului contractual. In lipsa unor conditii obiective, darea in plata urmeaza a se aplica oricarei persoane, indiferent de venituri si indiferent daca rambursarea creditului ii creeaza dificultati sau nu, oricarui tip de imobil dobandit prin credit ipotecar, fie ca e vorba de unul cu destinatie de locuinta sau nu si independent de situatia locativa a debitorului, indiferent daca locuieste efectiv in imobilul ipotecat sau nu, fie ca detine sau nu alte solutii locative. Totodata, solutia avuta in vedere de lege pare inechitabila in raport cu situatia in care debitorul ar mai detine si alte bunuri imobile sau chiar mobile de o valoare insemnata.

3. Legea privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite nu se coreleaza cu dispozitiile O.U.G. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarile programului Prima casa. Prin acest program guvernamental se faciliteaza accesul persoanelor fizice la achizitia sau construirea unei locuinte prin contractarea de credite garantate de stat. Potrivit art. 1 alin. (7): ￯in baza contractului de garantare, asupra imobilelor achizitionate in cadrul Programului se instituie in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, precum si in favoarea finantatorilor, proportional cu procentul de garantare, un drept de ipoteca legala de rangul I pana la finalizarea procedurii de executare silita asupra imobilului care face obiectul garantiei, potrivit legii, cu interdictia de instrainare a locuintei pe o perioada de 5 ani si interdictia de grevare cu sarcini a acesteia pe toata durata garantiei￯. Or, prin faptul ca dispozitiile legii trimise la promulgare nu contin referiri la normele programului Prima casa, nu se intelege daca acestea sunt implicit abrogate sau sunt mentinute avand in vedere caracterul lor special.
Legea privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite nu se coreleaza nici cu prevederile Legii nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice, care reglementeaza procedura aplicabila debitorului aflat in imposibilitate de a-si achita datoriile si acordul expres al creditorului la darea in plata. In conceptia acestei ultime legi mentionate, liberarea de datorii nu poate fi posibila decat in conditiile stabilirii starii de insolventa a persoanei fizice. Insa, prin legea transmisa la promulgare, debitorul care nu mai doreste sa isi execute obligatiile contractuale este incurajat sa recurga la darea in plata, stergerea de datorie neavand efecte similare celor ale Legii nr. 151/2015. Astfel, art. 26 alin. (2) din Legea nr. 151/2004 prevede ca in cazul in care prin planul de rambursare se stabileste ca imobilul locuinta a familiei urmeaza sa fie valorificat pentru acoperirea pasivului, debitorul va putea ramane in imobil pana la valorificare, dar nu mai mult de 6 luni de la data prevazuta in plan pentru valorificare, daca nu se convine un termen mai favorabil prin plan, iar daca modalitatea de valorificare este darea in plata, care opereaza inaintea expirarii termenului de 6 luni de la data prevazuta in plan pentru valorificare, debitorul va putea ramane in imobil pana la implinirea acestui termen, cu achitarea unei chirii in cuantumul stabilit de comisia de insolventa. In plus, art. 59 din Legea nr. 151/2015 reglementeaza darea in plata speciala, posibila in cazul in care, desi au fost efectuate toate demersurile prevazute de lege, lichidatorul procedurii nu a reusit sa valorifice un bun urmaribil in termenul prevazut de lege.

4. Legea privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite nu respecta cerintele de tehnica legislativa prevazute de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative.
Sub aspectul cerintei legale de respectare a unitatii terminologice, subliniem faptul ca legiuitorul opereaza cu expresii diferite, folosind la art. 1 expresia contract de credit, iar la art. 5 notiunea de contract de credit ipotecar. Normele sunt neclare intrucat exista mai multe categorii de credite cu garantii ipotecare, printre care amintim creditul ipotecar pentru care s-a constituit ipoteca pe imobilul cumparat, creditul pentru investitii imobiliare ce se obtine pentru constructia de imobile, caz in care nu se poate institui ipoteca pe bunul ce se va construi, dar se instituie pe alte bunuri imobile, credite de consum, descoperiri de cont care sunt acoperite cu garantii imobiliare.
De asemenea, legea transmisa la promulgare nu respecta nici cerintele tehnic-legislative privind mentiunile referitoare la transpunerea actelor europene. Astfel, in expunerea de motive a legii se precizeaza ca aceasta transpune si Directiva 2014/17/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 februarie 2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidentiale si de modificare a Directivelor 2008/48/CE si 2013/36/UE si a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010. Insa art. 45 din Legea nr. 24/2000 prevede ca in situatia actelor normative care transpun direct norme europene in dreptul intern, dupa partea dispozitiva a acestora se face o mentiune care sa cuprinda elementele de identificare a actului transpus, precum si gradul de transpunere a acestuia (total sau partial). Din analiza textului legii transmise la promulgare, am constat lipsa unei asemenea mentiuni, ceea ce poate conduce la doua interpretari. Astfel, fie legiuitorul nu a realizat, nici macar partial, o transpunere a directivei, caz in care consultarea Bancii Centrale Europene era obligatorie in conformitate cu art. 127 alin. (4) si art. 282 alin. (5) din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene coroborat cu Decizia nr. 98/415/CE. Subliniem ca in aceasta situatie subzista obligatia statului roman de transpunere a directivei europene mentionate pana la data de 21 martie 2016. Daca insa o asemenea transpunere s-a realizat, in acord cu dispozitiile art. 148 din Constitutie, cu cele ale articolului 4 para. 3 din Tratatul Uniunii Europene, care instituie principiul cooperarii loiale, si avand in vedere prevederile Legii nr. 24/2000, era obligatorie precizarea de catre legiuitor a gradului de transpunere (totala sau partiala).

In aceeasi idee, a necesitatii respectarii normelor de tehnica legislativa si avand in vedere consecintele aplicarii legii semnalam ca, cel putin in cadrul reexaminarii, se impune consultarea Consiliului Superior al Magistraturii, precum si a Guvernului in vederea formularii de catre acesta a unui punct de vedere in privinta implicatiilor economice si bugetare ale legii.

Fata de argumentele expuse mai sus si avand in vedere competenta legislativa exclusiva a Parlamentului, va solicitam reexaminarea Legii privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite.

PRESEDINTELE ROMANIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

9219 vizualizari

 • -11 (53 voturi)    
  RUSINE!!! (Vineri, 18 decembrie 2015, 16:07)

  Francis [anonim]

  Cine m-a pus sa il votez pe asta? Miash!
  • +6 (30 voturi)    
   Cine te-a pus (Vineri, 18 decembrie 2015, 17:25)

   Mustata lui Dragnea [anonim] i-a raspuns lui Francis

   să iei credit de la banca fără să fii capabil să-l plătesti ?
   Presupun că daia esti supărat
   • -8 (18 voturi)    
    nu toti pot da meditatii (Vineri, 18 decembrie 2015, 18:40)

    Bocu' lu'Ioha [utilizator] i-a raspuns lui Mustata lui Dragnea

    si nu toti pot inventa unchi pe care ii mostenesc
    • +4 (14 voturi)    
     corect (Vineri, 18 decembrie 2015, 19:51)

     pehash [utilizator] i-a raspuns lui Bocu' lu'Ioha

     si nu mostenim toti acelasi ADN, nici nu avem parte de aceeasi educatie acasa.
     ca urmare procesele cognitive care pornesc de la aceleasi informatii initiale pot duce la concluzii diferite.. de aici si dorinta legiuitorului de a proteja caracteristica prevalenta a electoratului, probabil cu intentia aditionala de a creste procentual acest tip de electorat cu orice pret.
     • -1 (7 voturi)    
      Iohannis nu avea ce face (Sâmbătă, 19 decembrie 2015, 0:34)

      Boby [anonim] i-a raspuns lui pehash

      presiunea camatarilor era prea mare, cu amenintari directe. Important e ca Parlamentul sa aiba indeajuns curaj sa o retrimita la promulgare, ceea ce eu cred ca se va intampla.
      • +1 (5 voturi)    
       curaj? (Sâmbătă, 19 decembrie 2015, 11:38)

       pehash [utilizator] i-a raspuns lui Boby

       si hotul are "curaj" cand iti da in cap si apoi iti goleste buzunarele? o lege scrisa de hoti pentru hoti... abuzul este evident si chiar daca parlamentul o voteaza din nou se va bloca la curtea constitutionala.
       • -2 (4 voturi)    
        hoti? (Sâmbătă, 19 decembrie 2015, 19:57)

        unu [anonim] i-a raspuns lui pehash

        Cine e hotul aici? Amaratul ala care, dupa ce e dat afara din casa, plateste inca 10 ani diferente de valoare?

        Atat o dati de gard, vezi doamne, sunt cativa smenari care se vor imbogati din legea asta. Nu se stie cine sunt, cati sunt, si cum draq se imbogatesc, dar sigur sunt toti aici pe forum si ei sunt principalii beneficiari, nu?

        ///.
        • +2 (2 voturi)    
         care amarat? (Duminică, 20 decembrie 2015, 9:49)

         pehash [utilizator] i-a raspuns lui unu

         nu stii cine e hotul? vezi cine a initiat legea si ce credite are..
         eu am citit legea si nu scrie nimic de nici un amarat. poti sa-mi indici si mie articolul/alineatul? asa cum tu spui ca sunt doar "cativa smenari" pot si eu sa spun ca sunt doar cativa amarati.. si aia oricum ajung in strada daca se folosesc de legea asta, deci nu-i avantajeaza.
  • +2 (12 voturi)    
   legea ar fi fost promulgata (Vineri, 18 decembrie 2015, 19:43)

   sorin [anonim] i-a raspuns lui Francis

   adevaratii vinovati sunt la vedere, ei au facut ca lucrurile sa fie simple pt banci si cei care vor sa respinga legea.lucrurile sunt simple si clare. Daca legea asta era promovata de orice alt deputat care sa nu aiba interese personale (nu ca zamfir cu un frate cu peste 700000 de euro credit restant cred ca trebuia sa se abtina putea eventual semna dar nu sa fie promotorul, dincolo ca e imoral acum pute a trafic de influenta si abuz in serviciu) daca era scrisa de cineva care sta si citeste in looc sa sisi faca campanie pe facebook, avocatelul fara sare si piper a scris o lege cu atatea erori cum reiese din analiza de la presedintie, adevarul e ca acum aveati legea. ce nu e adevarat din ce am spus? se putea face o lege buna de cineva curat moral si legea era promulgata. si va fi, toata agitatia asta este doar fiindca dupa ce s-au zbatut atat cei cu marile interese vad ca Presedintele le da peste degetele unsuroase si nu vor mai reusi sa ne plaseze noua celorlalti cetateni aventurile lor imobiliare. fiindca bancile oricum nu ar pierde decat pe mment ierderea ar fi transferata in costl nstru
  • -7 (15 voturi)    
   Minciuni! (Vineri, 18 decembrie 2015, 19:55)

   Obiectivul [utilizator] i-a raspuns lui Francis

   Nici nu l-ai votat! Cei mai multi postaci de aici sunt cei platiti de Udrea si Basescu cu 30 bani postatul. Fac in ture si pretind ca lucreaza in IT (ce ironie!). Nici macar nu citesc articolele. Vad in titlu despre cine e vorba si arunca cuvintele. Au deja pregatite postarile cu cuvinte de lauda pantru Basescu si injuriile adresate lui Iohannis. De ce il injura pe Iohannis? Pana in momentul cand Udrea a fost arestata nu s-a intamplat nimic. In februarie a aparut primul articol in Ev. Zilei: "De ce tace Iohannis?" in care practic presedintele era somat sa ia partea binecunoscutei acuzate. Santajul mersese si cu Basescu care tacuse dar (viteaz cum il stim) a cedat. De atunci binomul Ev Zilei si grupa de postaci il toaca pe Iohannis. De mentionat ca Cristoiu, securist decorat de Ceausescu conform Wikipedia, este si un binecunoscut infractor. A fost condamnat penal! Asta e explicatia postarilor si articolelor de doi bani!
  • +4 (8 voturi)    
   Este timpul să avem legi clare. (Vineri, 18 decembrie 2015, 20:01)

   mircea [anonim] i-a raspuns lui Francis

   Fără instrucțiuni de aplicare,instrucțiuni modificate după cum sunt interesele.Dacă gândești așa,nu-ți mai pare rău.Parlamentarii să-și angajeze consilieri, juriști de profesie și nu hamali,bodyguarzi,șmenari,amante.Johannis nu respinge legea,cere să fie clară și aplicabilă fără riscuri pentru societate.
 • -9 (51 voturi)    
  Constantinescu 2 scire pe tine Iohannis (Vineri, 18 decembrie 2015, 16:08)

  Mirela Barnitui [anonim]

  Ai pierdut increderea si voturile diasporei.
  Pe termen mediu esti "un uomo politicamente finito".

  Puteai sa o lasi sa intre i nvigoare si apoi sa o amendati.
  Simbolic ar fi fost altceva. Cu totul altceva
  Rusine.
  • +7 (29 voturi)    
   rasp (Vineri, 18 decembrie 2015, 16:14)

   Drei [utilizator] i-a raspuns lui Mirela Barnitui

   era cea mai proasta idee sa intre legea in vigoare si ulterior sa o modifice
  • +3 (27 voturi)    
   Esti sigur ca vorbesti in cunostinta de cauza? (Vineri, 18 decembrie 2015, 16:18)

   marga [anonim] i-a raspuns lui Mirela Barnitui

   Sau capul iti foloseste doar ca dop la gat?
   • -7 (29 voturi)    
    Jignirile gratuite nu sunt argumente ! (Vineri, 18 decembrie 2015, 16:50)

    Mirela Barnitui [anonim] i-a raspuns lui marga

    Nu sunt sigura, dar ser sa imi foloseasca la mai mult de atat capul, cu voia dumneavostra.

    Dupa 4 ani de Drept, in opinia mea era mai bine sa lase legea sa treaca.

    Dupa cei 4 ani de filozofie in limba maghiara ai dvs. cum ar fi fost mai bine ?
    • +1 (25 voturi)    
     Politic vorbind Iohanis si-a fracturat bazinul (Vineri, 18 decembrie 2015, 17:08)

     Adrian Prundur [anonim] i-a raspuns lui Mirela Barnitui

     fie el bazinul politic ori cel electoral.

     Nimic din mandatul lui nu va mai fi ca intainte.
     Oricate sfortari ar face, oricate minti luminate ar avea in jur.

     Imi aduce oarecum aminte de putreziciunea din Serbia inaintea primului razboi mondial...pe care lumea/unii/patriotii/regicidii, au "rezolvat-o" asa cum se stie din istorie ( dati google la Regele Alexandru si regina Draga).
     • -2 (2 voturi)    
      Iohannis nu uita, asta o vei regreta (Sâmbătă, 19 decembrie 2015, 23:00)

      Jos_Iohannis [utilizator] i-a raspuns lui Adrian Prundur

      1. Iohannis e terminat electoral: IOHANNIS S-A AUTODIZOLVAT politic prin aceassta retrimitere.
      2. Ce nu inteleg multi forumisti, de buna credinta de altfel.

      1. Intr-adevar, Iohannis si fracturat /facut arsice suportul electoral pe care-l avea. El a devenit, suprinzator presedinte, surfand pe nemultumirea unui eleectorat de stransura/de conjunctura, nemultumit de netrebnicia baronilor PSD. Cu aceasta masura Iohannis si-a aruncat in aer baza electorala. A devenit fiul ploii, pentru ca 2-2,5 milioane de oameni nu-l vor mai vota ( din cei care-l votasera inainte). O asemenea "sangerare" de voturi ii va fi fatala i norice cofnrutnare electorala viitoare.
      2. Vad din comentariile pe forum, ca o tendinta importanta ideea ca "legea ar fi fost facuta pentru speculanti" cu varianta "deponentii isi vor pierde banii". Unii sunt de buna credinta iar altii pescuiesc in ignoranta celorlalti.
      LAMURIRE: orice societate e rezultatul unor raporturi de forte care o definesc. La fel si legislatia, si Codul Civil. Constant, in istorie, vocea celor multi ("obiditii") nu a contat, decat in contexte explozive (revolutii, etc). TRECEREA ACESTEI LEGI IMPERFECTE/CRITICABILE JURIDIC ERA MAI IMPORTANTA, PRIN RELEVANTA EI DE ECHITATE SOCIALA, dincolo de cei 800-1000 de profitori speculanti potentiali, DECAT A LUA RISCUL DE A O CORECTA IN PARLAMENT CU ADEVARATII RECHINI ALBI TREZITI (FMI, Banca Mondiala, Fondurile de Investitii "hedging", Grupul Bildenberg -via Isarescu, guvernele statelor care au banci in Romania.
      Trebuie sa intelegeti ADEVARUL DUREROS: aceasta lege nu trecuse prin Parlament decat printr-un ACCIDENT (lipsa de vigilenta a rechinilor financiari, ale caror interese sunt contrare 90% din timp romanilor.
      Odata treziti, vor sufoca rediscutarea legii cu mii de amendamente tehnice, vor plati sute de milioane (miliard daca va trebui) pentru ca legea FIE SA NU TREACA fie SA TREACA EVISCERATA.
      DE CE ? Pentru ca "ei" nu-si permit alterarea raporturilor de putere actuale din societate.
    • +4 (10 voturi)    
     4 ani de geaba (Vineri, 18 decembrie 2015, 19:57)

     pehash [utilizator] i-a raspuns lui Mirela Barnitui

     Daca legea ar fi fost publicata in MO orice modificare ulterioara ar fi fost tardiva. Toti cei care initiau o actiune de dare in plata dupa momentul publicarii beneficiau de aceasta lege, nu de modificarile ulterioare.
     Dar nu cred ca sunt 4 ani de drept.. nici nu cred ca e un mesaj din diaspora.. (poate diaspora din rusia?) pentru ca altfel ati fi inteles de ce nu se publica legea in forma actuala.
     • -3 (5 voturi)    
      Va multumesc pentru aprecieri (Vineri, 18 decembrie 2015, 21:18)

      Mirela Barnitui [anonim] i-a raspuns lui pehash

      Daca legea ar fi intrat in vigoare "talis qualis" s-ar fi dat un mesaj extrem de puternic societatii, electoratului ca exista o speranta de evolutie a societatii romane. Ca nu totul e definitiv incchistat in jocuri de putere si finantarepolitica meschina.

      Asa, Iohannis a preferat sa cedeze nervos in fata presiunilor, care vor fi fost cu siguranta mari, si a ales sa-si exercite prerogativa constitutionala, pe care o respect bineinteles, dar o si condamn vehement din punct de vedere politic.
      Stiind care era sustinerea populara pentru lege, intoarcerea ei in Parlament, de unde nu e sigur ca va mai iesi vreodata, sau daca va iesi, va fi o umbra emasculata si golita de sensul initial, stiind asta, Iohannis si-a semnat demisia de om politic responsabil, de presedinte care protejeaza interesele romanilor.
      Intr-o nuanta -intru catva seaca - Iohannis a ales sa fie nu presedintele romanilor, cum a declarat la alegere, ci presedintele unei oarecare Romanii, in varianta searbad-institutionalizata cu drept de preemptiune acordat bancilor.

      Tehnic: legea avea nevoie de norme de aplicare care puteau dura 9 luni pana sa fie publicate. Alternativ: se putea da lege speciala ( specialia generalibus derogant) pentru amanarea/suspendarea efectelor legii. Insa legea ca atare..ar fi fost intrata in vigoare...pentru cine vede nuanta.

      Precizare (pentru nevrotici paranoizi): declar pe propria-mi rapundere onoare si constiinta ca nu am, personal sau prin familie, restransa ori largita, cel mai mic interes in aceasta lege. Nici de aproape nici de departe.

      Voi milita insa de azi inainte, asa cum am facut-o impotriva lui Iliescu, a lui Nastae (era sa fiu luat in duba atunci in seara alegerilor), a lui Basescu dupa primii 2 ani de mandat, voi milita impotriva lui Iohannis, dupa ce am parcurs 92 de Km pentru a-l vota.
      • +2 (6 voturi)    
       unde este sustinerea populara? (Sâmbătă, 19 decembrie 2015, 15:23)

       pehash [utilizator] i-a raspuns lui Mirela Barnitui

       credeti ca la un referendum cu intrebarea "sunteti de acord sa va pierdeti economiile depuse la banci cand o persoana nu mai vrea sa-si plateasca datoriile?" ar fi raspuns pozitiv majoritatea? dar la intrebarea "sunteti de acord ca parlamentul sa poata anula prin lege contractele existente?"..
       poate vreti sa consultam populatia cu o intrebare parsiva, care ascunde adevarul, gen "sunteti de acord ca banca sa nu-si recupereze in intregime imprumutul?". din fericire populismul nu a atins cote atat de mari..

       ps: "tehnic" vorbind, legea ar trebui sa mentioneze necesitate unor norme de aplicare, ceea ce nu s-a intamplat, deci nu ar fi existat nici o norma, legea isi produce efectele neintarziat. "dupa 4 ani de Drept" ar fi trebuit sa stiti asta.
       pps: "voi milita impotriva lui Iohannis"? la vot nu punem stampila "impotriva". cum o sa faceti asta? le spuneti tuturor ca va pare rau ca nu l-ati votat pe Ponta? poate ca ar trebui sa va cautati o cauza ceva mai constructiva.
   • +1 (5 voturi)    
    da (Vineri, 18 decembrie 2015, 16:50)

    Drei [utilizator] i-a raspuns lui marga

    da
  • -2 (20 voturi)    
   Eu chiar nu vă inteleg (Vineri, 18 decembrie 2015, 17:45)

   Mustata lui Dragnea [anonim] i-a raspuns lui Mirela Barnitui

   ura si graba să aruncati cu rahat in presedinte . Presedintele are acest drept de a retrimite o lege la parlament , indiferent că unora convine sau nu . Legile trebuiesc dezbătute de toti cei implicati , trecute prin toate filtrele si doar asa putem avea certitudinea că o lege poate fi buna .
   Dar probabil cei care aruncati cu rahat sunteti nemultumiti pentru propriile prostii pe care le-ati făcut in trecut , luând un credit pe care nu vi-l permiteati . Intindeti-vă pe viitor atat cât vă permite plapuma si nu veti meai găsi vinovati pe altii pentru tâmpeniile făcute de voi .
   • 0 (10 voturi)    
    Nici eu nu va inteleg (Vineri, 18 decembrie 2015, 20:32)

    Al de sus [anonim] i-a raspuns lui Mustata lui Dragnea

    Nea Mustata, ma voi lega strict de a doua parte, cea cu plapuma. De unde pana unde ai tras concluzia ca cineva si-a luat un credit ce nu si-l permite? Adica tu cum crezi ca s-au dat creditele: ai intrat in banca si ai luat cat ai vrut si apoi gata? Gresit: creditele au fost luate in limita permisa de lege, adica cine a luat un credit, si-l permitea. Toata lumea s-a intains atat cat le-a permis plapuma BNR, nu cat au vrut ei. Problema e alta: daca bancile au gafat si a venit criza, au fost salvate, oamenii (care nici macar nu le trebuie cultura financiara deoarece niste institutii vegheaza la bunul mers, in teorie) daca au gafat, platesc ca prostii. Asa ca mai moale cu plapuma aia pe scari ca nu merge.
    • +1 (3 voturi)    
     Nici eu nu pricep (Sâmbătă, 19 decembrie 2015, 0:00)

     bogdan1477 [utilizator] i-a raspuns lui Al de sus

     De ce e asha de rau daca la aplicarea retroactiva, sau ma rog, aplicarea la conttractele existente, ca sa nu incepem iar cu definitia retroactivitatii, deci, de ce e asha de rau sa se impuna un prag maxim de 150.000 de euro si o conditie ca veniturile sa fie sub 2 * rata. Adica pentru contratele existente sa se poata da in plata doar daca ai un credit de maxim 150 k eur si nu mai poti sa-l achiti. O fi chiar asha bine sa poata renunta la credit si ala care a imprumutat 2 mil ca sa-si ia un palat si acu nu mai renteaza? Sau unul care si-a luat 3 blocuri si nu-i mai convine sa plateasca ratele?

     Ca pin la urma nu bancile vor plati nota de plata, ci tot noi prin scaderea obanzilor la depozite si cresterea lor la credite...
    • +5 (5 voturi)    
     "in limita permisa de lege" (Sâmbătă, 19 decembrie 2015, 10:26)

     pehash [utilizator] i-a raspuns lui Al de sus

     Interesanta afirmatie. Deci invocam legea de atunci cand vorbim de cel care ia credit? Dar banca i-a dat credit pe aceeasi lege, nu? Deci amandoi sunt la fel de (ne)vinovati...

     Ca si-l permit acum sau nu, este o discutie inutila. Inutila din 2 motive:
     1) legea darii in plata in forma intoarsa de Johannis nu tine cont de situatia materiala a debitorului - poate sa renunte la imobil si ala care are 1 milion de euro in conturi...
     2) banca nu poate fi obligata sa prevada care va fi evolutia valorii garantiei imobiliare pe toata durata creditului (vorbim de zeci de ani... nostradamus?). de aceea se permite, prin lege, ca debitorul sa vina si cu alte garantii, in speta veniturile viitoare. fara aceste garantii suplimentare nu s-ar fi acordat probabil nici 10% din creditele de pana acum.
 • +3 (11 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Vineri, 18 decembrie 2015, 16:13)

  [anonim]

  • +1 (25 voturi)    
   nu (Vineri, 18 decembrie 2015, 16:45)

   CRMS [utilizator] i-a raspuns lui

   Nu mai are. Dar atunci Parlamentul isi asuma penalitatile care vor fi platite de Statul Roman prin tribunalele internationale.
   • +5 (11 voturi)    
    NICIUNUL, dar ABSOLUT NICIUNUL (Vineri, 18 decembrie 2015, 17:39)

    vasadi [anonim] i-a raspuns lui CRMS

    nu are evidentiat si nu va evidentia "pagubele", penalitatile sau "daunele" in contabilitate. La ani de zile distanta de inchiderea anului fiscal in care s-a constatat paguba "certa, lichida si exigibila". INUTIL sa iti indic pe loc 27 de hotarari judecatoresti prin care bancila decalara in instanta ca REFUZA SA EVIDENTIEZE pagubele, ca sa nu plateasca impozite, ... pe care le vor plati dupa ce vor recupera banii !!!
    Inutil sa iti spun ca verticalii si deontologii dlui. Danilet au incuviintat executarile silite, deoarece creanta si prejudiciile sunt CERTE, LICHIDE SI EXIGIBILE. Certitudinea, nu inseamna si obligatia de inregistrare contabila. La unii. Pulimea insa "e" evazionisti .
    Sincer abia astept sa se pronunte o hotarare (arbitraj) pentru a arata populatiei ce/cine e "UIE." Sa obligi la ceea ce nu are ? Haida de!
    Isarescu, BNR si varul lui Vass, "e" instigatori, sau complici la marea evaziune.
    PS Daca ai sti cate creante garantate si icasabile sunt cesionate catre sucursalele din Nicosia, Londra, ..
    Stai sa vezi la leasinguri. Aia nici facturi nu au emis, "ca sa nu platim TVA si impozit pe profit, ... "
    • +1 (1 vot)    
     nu ma pricep dar (Vineri, 18 decembrie 2015, 21:37)

     AliKimiku [utilizator] i-a raspuns lui vasadi

     cum poti plati impozit la o paguba? adica la o pierdere? Oricum mecansmul de profit/pierdere include provizioanele dar tot nu pricep cum de exemplu o paguba peste nivelul provizioanelor poate genera impozit.
     • 0 (0 voturi)    
      simplu, dar nu esti atent (Duminică, 20 decembrie 2015, 20:08)

      vasadi [anonim] i-a raspuns lui AliKimiku

      1. la penalitati, e clar ca lumina zilei !
      2. la pagube / daune, e si mai simplu, cand declari paguba - ca fiind dobanzile nerealizate "lucrum cessans". Daca o mai si evaluezi anticipat ... .
      Totusi, acu' am si eu o nelamurire, cum/pe ce deschizi provizion, daca aceste sume (penalitati si dobanzi...) nu sunt inregistrate ... ?Sau ce trecei in provizion daca sumele ...
   • +4 (10 voturi)    
    nu-si asuma nimic (Vineri, 18 decembrie 2015, 19:59)

    pehash [utilizator] i-a raspuns lui CRMS

    penalitatile sunt platite tot de contribuabili. parlamentarii si-au "asumat" doar niste pensii speciale, premiu pentru toate legile imbecile pe care le-au votat in utima vreme.
  • +7 (33 voturi)    
   da (Vineri, 18 decembrie 2015, 16:49)

   Gicu2 [utilizator] i-a raspuns lui

   va fi trimisa la curtea constitutionala... ulterior pe la UE si tot asa.
   Nu va agitati, ca NU vor beneficia de pomana decat eventual, cei cu cazuri sociale. Speculantii sigur nu vor primi nimic, relaxati va si strangeti bani sa va platiti ratele baieti.
   Investitiile proaste vi le acoperiti singuri, nu le treceti pe pierderea altora.

   Ce nu inteleg toti cei care se bucura de lege si il injura pe Presedinte e ca fara banci orice economie e terminata. Dar cultura financiara la noi este zero asa ca nu e nimic de mirare.
   • +4 (10 voturi)    
    Mda (Vineri, 18 decembrie 2015, 17:16)

    MikePort [utilizator] i-a raspuns lui Gicu2

    Legea din punctu meu de vedere nu e corecta dar era necesara pentru a echilibra putin balanta la negocierea dintre banci si debitori in Romania.
   • +1 (1 vot)    
    Nu pricep... (Vineri, 18 decembrie 2015, 21:45)

    mbm [utilizator] i-a raspuns lui Gicu2

    ... nici in ruptul capului de ce a luat Gicu2 atatea minusuri! Probabil majoritatea citesc doar titlul si prima fraza. Alta explicatie ar fi ca postacii lui Ponta si Udrea s-au transferat la solda la rechinii imobiliari "pa persoana fizica".

    Nu vad cine ar plange dezinteresat de grija sarmanilor milionari de carton, care au ramas cu credite restante pt vile de sute de mii de euro.
  • -2 (16 voturi)    
   Ar fi obligat sa o promulge (Vineri, 18 decembrie 2015, 16:55)

   Mirela Barnitui [anonim] i-a raspuns lui

   In aces caz, constitutia l-ar obliga sa o promulge in forma revotata de Parlament.

   Nu se va intampla insa: si-a asigurat deja cooperarea partidelor care vor fi cooptate financiar de banci ( lobby intensiv)... iar romanul de rand va fi trecut razant pe langa o ocazie rara de echitate sociala.

   Asa insa, romanul va ramane si f..ut si cu banii luati, la propriu.

   Dintr-un mare sustinatoare a lui Iohannis, eu nu voi mai vota pentru el cat timp voi trai. NICIODATA. In NICIO circumstanta. Chiar daca ar trebui sa aleg pe Putin in locul lui. Nu e o exagerare.
   • +2 (10 voturi)    
    nicio pierdere (Vineri, 18 decembrie 2015, 19:03)

    andrei [anonim] i-a raspuns lui Mirela Barnitui

    nu e bai, nu e nicio pierdere. decat votanti pomanagii, mai bine lipsa.
    si nu pricep ce o dai cu diaspora, ce treaba are diaspora cu aia din romania care nu isi platesc creditele?
    cred, sincer, ca diaspora e mult mai educata la capitolul asta si nu ia credite cand nu isi permite.

    de unde pana unde logica de a lua bani si de a nu ii mai da inapoi, nu stiu.
  • +3 (9 voturi)    
   Da (Vineri, 18 decembrie 2015, 18:37)

   Marius Muntean [anonim] i-a raspuns lui

   Presedintele poate trimite legea la Curtea Constitutionala pentru incalcarea articolului 44 din Constitutie: Dreptul de proprietate privata.
   Legea incalca dreptul bancii asupra banilor imprumutati.
 • +2 (36 voturi)    
  Corect (Vineri, 18 decembrie 2015, 16:16)

  Mazeta [anonim]

  O decizie corecta a presedintelui.
  Legea trebuie corectata astfel incat sa nu profite de ea toti speculantii.
  • +8 (32 voturi)    
   da bancile ce sunt? nu speculanti (Vineri, 18 decembrie 2015, 16:21)

   anti-mafie [anonim] i-a raspuns lui Mazeta

   legea trebuie lasata asa ca bancile sa nu isi inchipuie ca mai pot face ce vor cu romanii, daca au dat credite neperformante atunci isi merita soarta. Dadeau credite la pile si afaceristi si apoi plateau prostii, talapsii, trebuie lasata legea asa ca orice credit dat la mafioti sa se intoarca impotriva bancilor mafioate care pe omaneii de buna credinta ii abuzeaza iar pe mafioti ii protejeaza
   • 0 (2 voturi)    
    bancile sunt intermmediarii (Sâmbătă, 19 decembrie 2015, 0:05)

    bogdan1477 [utilizator] i-a raspuns lui anti-mafie

    Ce nu intelegi tu e ca banca nu imprumuta banii proprii. Banca ia bani de la unii si ii da la altii. Si daca o pui sa suporte pierderile din afacerile neprofitabile ale samsarilor imobiliari, banca nu va face decit sa scada dobanda la depozite si s-o creasca la creditele noi. Dar unii urasc atit de tare bancile incit le-ar da foc daca ar putea. Fara sa realizeze ca in final nota de plata tot la ei ajunge...

    Da' asha e romanul mindru ca e roman. El n-are nici o vina ca a semnat contractul de credit ca oile, fara sa aiba habar ce contine. Vinovata e doar banca ca i-a impus conditii aberante... Si atunci banca e rea si tre sa moara.
   • +2 (4 voturi)    
    anti-ratiune.. (Sâmbătă, 19 decembrie 2015, 10:30)

    pehash [utilizator] i-a raspuns lui anti-mafie

    explica-ne si noua.. ca pentru prosti.. cum au platit "talpasii" creditele "mafiotilor".
    eu in prostia mea am inteles doar ca un avocat cu un credit de 800.000 de euro si un frate de parlamentar cu un credit de 750.000 de euro vor sa scape de datorii si nu-i intereseaza ca banii aia imprumutati de ei sunt economiile altora care muncesc cinstit si isi pun un ban de-o parte pentru zile negre..
    cu alte cuvinte, ca pentru prosti, legea asta e pentru mafioti, nu viceversa.
  • +6 (26 voturi)    
   Speculantii? (Vineri, 18 decembrie 2015, 16:46)

   Francis [anonim] i-a raspuns lui Mazeta

   Sper sa fie re-votata legea exact asa cum este in momentul de fata! Sper toti directorasii de banci care si-au luat bonusuri exact pe "specule" dand credite de milioane de euro la persoane fizice! Sa le fie rusine alora si sa ii vad cum se muta in cartiere goale exact pe risculor lor, si nu pe riscul nostru luand un credit pentru o amarata de garsoniera!
   • 0 (0 voturi)    
    Stai tu linistit... (Vineri, 18 decembrie 2015, 22:01)

    mbm [utilizator] i-a raspuns lui Francis

    O multime din directorasii aia au si plecat de prin banci! Sau daca mai sunt inca, au ei din ce trai, nu se muta in garsonierele date bancii prin cartierele muncitoresti. Poate in vila fratelui initiatorului legii, pe care o vor cumpara la licitatie de la banca, cu salariile compensatorii.

    Vor avea de suferit tot amarastenii de pe la ghiseu, care nu vor mai primi prima de Craciun si majorari de salarii.

    Si, bineinteles, nefericitii care vor incerca sa isi mai ia un credit ipotecar dupa adoptarea legii: probabil avansul va creste substantial, iar procentul pe care il reprezinta rata din veniturile lunare va scadea.
   • 0 (2 voturi)    
    tipic uslamist (Sâmbătă, 19 decembrie 2015, 0:08)

    bogdan1477 [utilizator] i-a raspuns lui Francis

    exact cum n-ai priceput nimic icnd asi semnat ca oaia contractul de credit fara sa stii ce semnezi, la fel acu speri sa sufere directorasul din banca. Nu ala va suferi. Ala isi va lua bonusurile in continuare. De suferit vor suferi aia cu depozite la banca si aia care vor vrea sa-si ia credite noi. Inca n-ai invatat ca fiecare timpenie din asta ajunge in final pe n ota de plata a consumatorului???
 • -6 (36 voturi)    
  legea Darii in Plata (Vineri, 18 decembrie 2015, 16:17)

  Alin [anonim]

  O mare rusine de presedinte....normal ca a cazut si el in barca lui Isarescu.
  O mare dezamagire pentru toti romanii care l-au votat in speranta unui om cinstit.
  Cred ca ar trebuie sa iesim in strada sa-l demitem pe acest hot.
 • 0 (32 voturi)    
  depressed (Vineri, 18 decembrie 2015, 16:28)

  lick my boots [anonim]

  O decizie incorecta a presedintelui. Legea nu trebuie sa fie corectata.Nu-l mai votez la urmatoarele alegeri prezidentiale. A dovedit ca este lacheul bancherilor.
  • +4 (28 voturi)    
   no problem (Vineri, 18 decembrie 2015, 16:42)

   CRMS [utilizator] i-a raspuns lui lick my boots

   Voteaza-l pe Ponta.
   Pentru o tara de milogi Ponta e cel mai potrivit presedinte.
  • +5 (7 voturi)    
   astea da argumente (Vineri, 18 decembrie 2015, 19:48)

   andrei [anonim] i-a raspuns lui lick my boots

   cica legea nu trebuia corectata. adica recunosti ca va fi corectata. deci ca era gresita. dar nu vrei tu. bai nene voi nu va auziti ce spuneti? e n document care explica faptul ca presedintele sustine ideea dar va corecta legea fiindca e prost scrisa si nu trebuie sa beneficieze de ea decat oamenii simpli, consumatiorii. care e problema? iti e mila de astia care au speculat terenuri si sunt de fapt la originea problemei? Mai luati si voi magne b6 ca v-a apucat tremuriciul pe legea asta de zici ca tot romanu asteapta sa dea casa inapoi. eu fac pariu ca procentual nr va fi infim, une sa se duca omul? cel care nu are bani de rate nu o va da orium in plata, va astepta pina la evacuare fiindca nu are unde sa se duca si fiindca banca oricum nu are ce altceva sa ii ia. legea zamfir e legea fratelui zamfir. iar piperea isi face campanie pt urmatoarele alegeri, doar nu crezi ca unu care a lat credit 800000 moare de grija lalora dati afara din case
   • 0 (0 voturi)    
    n-ai cu cine (Sâmbătă, 19 decembrie 2015, 0:10)

    bogdan1477 [utilizator] i-a raspuns lui andrei

    Astia-s aia de-au luat credite pina-n 2008 fara sa citeasca contractul, si acu vor sa moara bancile, fara ai aba habar ce influienta ar avea asta asupra vietilor lor. Ei stiu ca banca e rea si tre sa moara. Ce e dupa, habar n-au. Ca daca i-ar fi dus capul nu semnau contractele alea aberante.
    • 0 (0 voturi)    
     Cine ii impiedica sa refinanteze? (Sâmbătă, 19 decembrie 2015, 11:57)

     droox [utilizator] i-a raspuns lui bogdan1477

     As mai adauga si : daca nu le plac clauzele abuzive din contractele anterioare de ce nu refinanteaza avand contracte cu clauzele actuale ? Sau poate nu pot pentru ca le-au scazut veniturile (bancile din romania cu clauze abuzive sunt de vinal), au scazut preturile la locuinta (bancile din romania cu clauze abuzive sunt de vina?), a crescut cursul CHF (bancile din romania cu clauze abuzive sunt de vina). Dar niciodata dar absolut niciodata nu isi asuma responsabilitatea pentru deciziile pe care le-au luat- le trebuie o lege dare in plata
     • 0 (0 voturi)    
      aia care au putut au refinantat (Marţi, 29 decembrie 2015, 21:18)

      bogdan1477 [utilizator] i-a raspuns lui droox

      Dar nu toti pot refinanta. La unii valoarea bunului cu care garanteaza a scazut sensibil sub valoarea imprumutului. La altii veniturile sunt prea mici ca sa se califice la refinantare. Cam cum spui si tu.

      Partea distractiva la legea asta e ca bancile spun in felul urmator: suntem dispuse sa suportam aceste pierderi, dar DOAR pentru cei care intr-adevar merita ajutati: crecit de maxim 150k eur, sa locuiasca la adresa imobilului imprumutat, doar un singur imprumut sa se califice la dare in plata. Adica, noi bancile nu suntem dispuse sa suportam pierderile tuturor samsarilor imobiliari care acum vor sa scape de obligatii.

      Iar vajnicii initiatori ai legii nici nu vor sa auda. ca doar n-au initiat legea pentru prostime. Prostimea a fost doar pretextul, ei au initiat legea contra cost, sustinind interesele alora cu de la 10 case in sus.
 • +3 (7 voturi)    
  intrebare pentru parlamentari (Vineri, 18 decembrie 2015, 16:37)

  popescu [anonim]

  Daca Ionescu a luat un imprumut garantand cu casa, iar Popescu a luat un credit garantand cu un depozit bancar al unui girant, sau cu actiuni la SIF1, de exemplu, cum rezolva legea problema darii in plata, astfel incat sa nu apara discriminare intre Ionescu si Popescu?

  Amandoi si-au luat case din imprumut, iar Popescu vrea si el sa-si dea casa in plata, conform noii legi. Poate?
  • +6 (14 voturi)    
   pentru nestiutori (Vineri, 18 decembrie 2015, 17:27)

   logic [anonim] i-a raspuns lui popescu

   E simplu, banca executa ce a luat ca garantie. Casa pentru Ionescu si depozite/actiuni pentru Popescu.
   Dupa care chiar daca nu se acopera datoria ramasa nici Popescu nici Ionescu nu vor mai fi haituiti.
   Prostia se plateste in viata. Daca banca a acceptat garantii supraevaluate e problema ei.
   • 0 (6 voturi)    
    tot eu (Vineri, 18 decembrie 2015, 20:34)

    natbl73 [utilizator] i-a raspuns lui logic

    Este foarte corect ce ai zis, ti-am dat minus doar pentru ultima propozitie: recunoaste, cand ti s-a aprobat creditul i-ai facut cu ochiul fetei de la ghiseu si ati zanbit complice, credeati amandoi ca preturile vor creste pana la cer. Nu a fost asa....
    Stii vorba aia nemteasca : ghinion ?!
    • 0 (0 voturi)    
     Amuzant (Vineri, 18 decembrie 2015, 23:57)

     logic [anonim] i-a raspuns lui natbl73

     Nu am credite si nici nu am avut. Ghinion?Sigur, dar e ghinionul bancii pentru ca pe mine nu poate sa ma jupoaie de viu.
   • +2 (2 voturi)    
    unde era "nestiutorul"?.. (Sâmbătă, 19 decembrie 2015, 10:50)

    pehash [utilizator] i-a raspuns lui logic

    poate vrei sa citesti legea asta pe care a intors-o Johannis in parlament. ai ratat cateva informatii esentiale:
    1. legea se refera strict la "bunuri imobile". scrie asta in titlu. depozitele si actiunile sunt bunuri mobile (poate ai auzit de "valori mobiliare"...). din acest punct de vedere comentariul la care ai raspuns este corect. legea nu se aplica oricui a luat un credit ca sa-si ia o casa.
    2. "dare in plata" inseamna ca debitorul ii da creditorului altceva decat datoria inscrisa in contract. conform codului civil, se face cu acordul partilor. conform acestei legi, se face fara acordul creditorului... Constitutia Romaniei spune ca "Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular."
    3. daca o garantie imobiliara nu acopera datoria, mai sunt si alte garantii trecute in contract (venituri viitoare). legea le anuleaza. legal asta inseamna ca anuleaza contractul (si returnezi imediat toti banii luati initial + dobanda la zi). practic, in parlament voteaza niste maimutoi care nu au habar si nici nu-i interesesaza cum functioneaza sistemul legislativ.
 • +4 (22 voturi)    
  Nimic senzational (Vineri, 18 decembrie 2015, 16:37)

  IonutSC [utilizator]

  Din ce vad eu dezicia de promulgare a legilor apartine de facto BNR-ului iar presedintele este doar purtatorul de cuvant.
 • +2 (22 voturi)    
  Ocazie dupa ocazie... (Vineri, 18 decembrie 2015, 16:40)

  Iulia [anonim]

  Ai mai castigat o ocazie sa ,,multumesti'' mare parte din popor (alta parte) tov Iohannis!
  Asa, parte cu parte vei fi adulat la un moment dat de acest popor caruia i-ai dat sperante, dar imediat dupa alege, si mari dezamagiri. Acum, adaugam si ..multe dezamagiri!
  Poate serviciile ...palatului iti spun ca e bine si ca totul este sub control, dar nu esti decat un cobai al acestora, iar precum cercetatorul care isi vede rezultatele bune, isi freaca mainile pentru reusita. Nu conteaza cobaiul, conteaza experimentul!
  Cei patru bancari si nu numai te-au facut sa-ti tremure pantalonii si nu puteai sa le zici nici pas.
  Motivele cererii sunt pentru fraieri si sunt, de fapt, o incercare de a zice ceva....
  Halal sa-ti fie!
 • +1 (23 voturi)    
  vad f multi care isi doresc legea asa cum e (Vineri, 18 decembrie 2015, 16:43)

  natbl73 [utilizator]

  Serios, sinteti chiar asa multi care ati dat 50.000 franci pe o garsoniera, cu salarul umflat in fluturas si avansul luat cu credit de nevoi personale ?
  Ce-a fost in capul vostru atunci?
  • +2 (12 voturi)    
   raspuns (Vineri, 18 decembrie 2015, 17:29)

   logic [anonim] i-a raspuns lui natbl73

   Avem o vorba din popor, nu e prost cine cere e prost CINE DA. Daca banca a accepta sa dea banii aia pentru o garsoniera e problema ei. Acum sa traga invatamintele.
   • +1 (1 vot)    
    dar cutitul este mai mare... (Sâmbătă, 19 decembrie 2015, 4:49)

    ..13 [utilizator] i-a raspuns lui logic

    Si este in mana lor, adica a bancilor...

    Ban la ban trage si paduche la paduche!
 • +4 (14 voturi)    
  gandeste-te, romane! (Vineri, 18 decembrie 2015, 16:56)

  k_pax [anonim]

  recomand pomanagiilor de serviciu sa citeasca mai intai articolul si dupa aia sa comenteze

  principiul legii este bun
  as putea fi de acord chiar si aplicarea retro-activa pt contractele in derulare, desi contravine in mod flagrant mersului obisnuit al lucrurilor

  intreb pomanagii de serviciu daca le-ar conveni sa se modifice impozitul de venit retroactiv si sa plateasca acum taxe la salarii incasate in trecut - poate chiar la fostul loc de munca. e cam acelasi lucru.

  in forma actuala insa prezinte evidente deficiente tehnice (de forma) si de interpretare (de fond)

  cel mai concret exemplu care demonstreaza slaba pregatire a autorilor legii este confuzia intre "contract de credit" si "contract de credit ipotecar" - doua chestii complet diferite

  textul actual al legii in mod evident nu face clar cui se aplica si in ce situatie

  o mostra de lucru tipic romanesc - poate merge si-asa
 • +2 (14 voturi)    
  BUNE AR FI IN ROMANIA DOAR "BANCOREXURILE", NU ? (Vineri, 18 decembrie 2015, 16:57)

  Susufler0 [utilizator]

  De ce va suparati pe el ? N-a spus cand a preluat mandatul ca o sa fie presedintele tuturor romanilor ? Si eu sunt roman si consider ca legea cum era data nu ajuta decat pe romanii bogati si speculanti. Prin retrimiterea legii spre reexaminare imi dovedeste si mie si celorlalti platitori corecti si trudnici ai creditelor contractate ca este presedintele tuturor. Sa faca bine Parlamentul sa stabileasca niste criterii clare in functie de care poti sa-ti predai cheia bancii ( niste praguri si nu va temeti, fiindca nu sunt neconstitutionale.) Speculatorii de terenuri sa faca bine si sa transforme in cash, o proprietate doua si sa-si plateasca ratele.
 • +1 (11 voturi)    
  bancile sunt vinovate (Vineri, 18 decembrie 2015, 17:04)

  gigi [anonim]

  Pentru preturile aberante ale unui bun fundamental, respectiv locuinta. Daca nu s-ar mai acorda credite, decat pe baze sociale si necesare, preturile caselor si apartamentelor ar cadea la pretul real. In plus, bancile ce zic: sa piarda amaratul care face credit, dar noi niciodata. Daca el castiga, castigam si noi, daca pierde, sa piarda el. Astfel, daca se vad nevoite sa accepte bunul creditat ca plata, specula si umflarea preturilor va mai stopa.
 • +5 (15 voturi)    
  GHINION ! (Vineri, 18 decembrie 2015, 17:38)

  Micutzul [anonim]

  Dragi romani avem ghinion pur.

  Banii pentru spitale , scoli, autostrazi sau orice este nevoie in tara asta sunt facuti pierduti/sifonati pe te miri ce si prin te crucesti prin ce metode.
  Avem cam 50% taxe pe ceea ce producem ( vezi openbudget.ro ) la locul de munca - cel mai mare nivel din UE.
  Avem oameni cu pensii de mizerie dar se dau pensii speciale pt cei care dorm minim 2 ani in parlament.Deh vedeti aveti ghinion ca nu sunteti unul din cei 600 din care ar trebui concediati jumatate conform rezultatului unui referendum.

  Aveti ghinion ca vreti sa aveti o casa a voastra dar trebuie sa platiti preturi comparabile cu cele din vest ( luand in calcul venitul vostru ) .
  Aveti ghinion ca aveti preturi egale sau mai mari decat cele din vest ( luand in calcul venitul vostru ).
  Aveti ghinion ca mai mult de 70% din oamenii din monstruosul aparat bugetar sunt rude / rubedenii.( vezi Tarom - 40% )
  Lista poate sa continue la nesfarsit . Dar sa nu uitati ca ciobanii si-au castigat cel putin temporar dreptul de a avea la stana cati caini doresc ei.

  Imi este greata inchid capitolul Rromanelica si imi caut norocul in alta parte unde nu tine doar cu cei care au pe un grasan/obez morbid pus intr-o functie inalta sau asa zisa de elita.
  Si prin asta spun ca o sa caut sa imi iau alta cetatenie si sa renunt la cea romana. O sa fiu tot timpul roman dar pur si simplu nu mai vreau sa hranesc aceasta mafie generalizata.
  Nu zic ca in alta parte o sa fie numai miere si lapte dar macar atunci cand ma duc la un concert nu risc sa mor ars.
 • +3 (9 voturi)    
  modificari (Vineri, 18 decembrie 2015, 17:49)

  alexandru [anonim]

  Zicea domnul presedinte sa nu se ia in calcul data la care a fost notificata banca ci data la care a luat banca la cunostinta... eu am notificat banca 18 luni pana a luat cunostinta! pentru ca ba isi schimba adresa, ba nu stiau in ce limba vorbesc. Ca orice mafiot care, cand il cauta politia, se imbolnaveste sau ramane gravida, dupa caz.
 • 0 (10 voturi)    
  Dusman al poporului (Vineri, 18 decembrie 2015, 17:53)

  Daniel [anonim]

  Cine v-a scris dle Presedinte toata polologhia de explicatii juridice, un jurist al unei banci sau al BNR-ului? Pariez ca un jurist de la Raiffeisen, ca doar de la aceasta banca va luati 10.000 Eur chirie pt doua vile/spatii pe care le-ati inchiriat acestei banci! Am impresia ca este un conflict de interese, pt ca dvs aveti legaturi economice (de afaceri) cu mediul bancar si tot dvs v-ati batut joc de poporul care v-a votat!!! Sa va fie rusine!
  • 0 (2 voturi)    
   Mai bine spus dusmanul analfabetilor (Vineri, 18 decembrie 2015, 21:24)

   droox [utilizator] i-a raspuns lui Daniel

   Interesant este ca vezi conflict de interese intre presedinte si lucruri inventate de tine, dar nu vezi un conflict de interese direct dintre Piperea si Zamfir pe deoparte(cu credite la banci ) si legea propusa de ei pe de alta parte. Nu suna cam prostesc? Mai si strigi sa va fie rusine,ati tradat poporul , a venit sfarsitul lumii, a murit Michel Jackson etc.
 • -3 (13 voturi)    
  Ce ma bucur (Vineri, 18 decembrie 2015, 17:56)

  Catalin [anonim]

  Ce ma bucur ca Iohannis le trage un PUMN IN BOT alora de si-au luat tara inapoi . Am vazut si comentarii ale disporezilor. E bine asa ! Luati de la Klaus ! Vad ca sunt multi pe aici care mor de grija bancilor, ca sa nu profite "investitorii ". Pai si alora cine le-a dat credite de sute de mii / milioane de euro pe persoana fizica ? Mama ? Nu ! Banca a dat credit IN SCOP SPECULATIV, CU BUNA STIINTA. Altfel nu vad cum ai da atat banet unuia care castiga 3-4000 de euro/luna. Dar banca ce s-a gandit ii dau lu' asta acum 2 milioane, cumpara un teren, il vinde poimaine si vine si achita creditul. Si uite asa fac si eu profit sigur si rapid. Si rulez milionul de 4 ori intr-un an. Si raportez castiguri fantastice la banca mama. Si iau si eu bonus frumusel de Craciun - asta prin 2006-2007. Asta e motivul pentru care au crescut nejustificat preturile apartamentelor in Romania. Daca nu era finantarea atat de laxa si evaluarile din pix, nu mai aveau tupeu proprietarii sa ceara bani ca nesimtiti, ca stiau ca nu se poate. Asa ei iti spuneau un pret, chemai evaluatorul AGREAT DE BANCA, ala te intreba la cat vrei sa evaluezi si tu ii spuneai pretul cerut de proprietar. Facea evaluatorul un HOCUS -POCUS, iti lua 100 sau 200 de euro si scotea din joben valoarea dorita de tine. Asa au ajuns sa valoreze 3 camere in MILITARI 130.000 de euro. In conditiile in care eu am vandut garsoniera in 2000 cu 6000 de DOLARI SUA. Dar goana dupa profit si dupa cota de piata, a facut bancile sa dea credite cui a vrut si cui nu a vrut , iar pe de alta parte au aplicat un sistem jegos de comisioane abuzive. Nu mai spun ca multi dupa 7-8 ani au platit foarte mult din dobanda si comisioane si foarte putin din Principal. Asa ca acum oamenii practic se trezesc ca au de platit apropape aceasi suma pe care au luat-o. E bine ca hipsterii, corporatisti si tinerii frumosi si liberi ies in strada DOAR LA COMANDA. Asa ca nu e pericol de demonstratie la Cotroceni . Lasa sa fie calcati pe cap de Klaus si GUVERNU
 • -1 (13 voturi)    
  . (Vineri, 18 decembrie 2015, 18:27)

  Marius Muntean [anonim]

  O lege profund imorala care transmite un semnal extrem de prost celor mai importanti investitori din Romania: cei din sectorul financiar.
  Pai cand iti cumperi o casa cu banii bancii si valoarea casei creste, castigul e al tau nu al bancii! si atunci de ce daca valoarea casei scade sa suporte banca pierderea?
  Casa e afacerea ta, pierzi, castigi e problema ta nu a bancii. Legi comuniste ...
 • +2 (6 voturi)    
  Doar putina rabdare... (Vineri, 18 decembrie 2015, 18:32)

  DragosParvu [utilizator]

  Observatiile imi par corecte, cel putin dpdv juridic. Si cu aceste modificari, legea tot isi atinge scopul de protejare a debitorilor (care au in mod real nevoie de o asemenea protectie) dar si cel de reasezare a modelului de finantare prin banci in Romania. Ar mai trebui doar putina rabdare...
  • -1 (1 vot)    
   in acest moment (Vineri, 18 decembrie 2015, 20:57)

   natbl73 [utilizator] i-a raspuns lui DragosParvu

   legea nu se adreseaza celor care au nevoie de ea in mod real, ci "dezvoltatorilor", - cei care acum se bucura, peste 2 ani cand vor avea nevoie de o banca si li se va inchide usa in nas se vor mira...
 • +1 (13 voturi)    
  Grava greseala a Presedintelui si Inalta tradare (Vineri, 18 decembrie 2015, 18:41)

  roman [anonim]

  Indicii despre cum s-au chinuit toti cei interesati sa blocheze aceasta lege cu sprijinul BNR si Presedentiei:
  - Prin pasi mici de contracarare si speriere a populatiei cu declaratii de la BNR si banci in care se prevesteste cum se falimenteaza bancile si se inaspresc conditiile de creditare; nevorbindu-se ca bancile sunt cele care au creat si sustinut bula imobiliara iar BNR le-a protejat si incurajat sa profite
  - prin scrisori oficiale de amenintare ale ambasadorilor si ale proprietarilor de banci
  - prin tinerea legii nepromulgata pana in ultimul moment, ca sa dea timp lobbyului bancar sa lucreze,
  - prin tinerea ei nepromulgata pana vineri seara si in apropierea Craciunului, ca sa profite de neatentia oamenilor care pleaca de la servici cu gandul la weekend precum si de concentrarea oamenilor pe sarbatori
  - prin pre-anuntarea "pe surse" ca urmeaza sa o retrimita la Parlament - ca sa vada ce reactie se obtine de la public si cat de grav este privit d-nul Presedinte
  - D-nul Presedinte a cerut cat mai mult zgomot impotriva legii ca sa poata fi cat mai safe cand o trimite inapoi - daca o trimitea inapoi in prima zi dupa primire, ce scandal ar fi iesit, asa e doar zgomot in spatiul public

  Toate astea arata strategia concentrata de sabotare a legii, cu actori principali BNR si Klaun J.

  Atunci cand exista atat de multe indicii de actiune concertata impotriva cetatenilor abuzati de banci - se cere de la sine o ancheta DNA de inalta tradare, aliniere la grup infractional organizat, tradarea interesului cetateanului si trafic de influenta - puteti considera acest mesaj o sesizare in acest sens - cand sunt 1-2 indicii poate e vorba de o coincidenta, cand sunt insa atat de multe, e clar ca e vorba de sincronizare si planificare.
  Pasul urmator este ca aceasta lege sa fie uitata intr-un sertar ca multe altele, vine Craciunul si totul sa se uite.
  Ce uita Klaus e ca poporul nu uita niciodata, si o sa deconteze aceasta magarie pe termen lung prin lipsa sa de credibilitte.
  • +1 (9 voturi)    
   de ce nu luati observatiile punct cu punct? (Vineri, 18 decembrie 2015, 18:55)

   DragosParvu [utilizator] i-a raspuns lui roman

   Chiar sunt corecte! Inteleg emotia si asteptarea pro sau contra, dar aici nu e vorba de vreo baricadare pe pozitii de media, ci de a realiza in final o lege chiar aplicabila.
  • +3 (7 voturi)    
   pune comprese cu apa rece (Vineri, 18 decembrie 2015, 19:34)

   dana [anonim] i-a raspuns lui roman

   de ce simt nevoia sa isi dea cu parere toti cei care nu au habar despre ce vorbesc? toti se pronunta, stiu, pun diagnostice emit judecati in orice domeniu. chiar suntem o tara de frustrati inculti? bine ca nu linsati si oameni pe strada. ce diferenta este ca mod de gandire intre voi si cei care au distrus institutiile statului prin egipt siria iraq? sunteti extremisti periculosi.
   desi mai probabil sunteti postaci platiti. altfel cu se explica toata ura? daca sunteti caz social lege vi se va aplica oricum. daca aveti terenuri de sute de mii de euro ma bucur ca ramaneti cu buza umflata si nu voi plati eu pt voi.
  • 0 (2 voturi)    
   corect ce spui (Vineri, 18 decembrie 2015, 19:45)

   Snitzelvienez [utilizator] i-a raspuns lui roman

   Romania nu poate fi Marea Britanie unde bula imobiliara este sustinuta de imigranti oligarhi si imigratie masiva.
  • +1 (1 vot)    
   cel mai mult (Vineri, 18 decembrie 2015, 21:59)

   CRMS [utilizator] i-a raspuns lui roman

   Cel mai mult mi-a placut asta cu "ancheta DNA de inalta tradare".
   Tov Emil Bobu, mata esti ?
 • -1 (5 voturi)    
  Legea darii in plata (Vineri, 18 decembrie 2015, 19:03)

  Florin61 [anonim]

  Nu s-a promulgat o lege ce ar fi fost salvarea a peste un milion de amarati[ poate si mai mult tinand cont de familiile celor cu ipoteca] ,ce-a mai buna lege votata de parlamentarii numiti de popor, pentru popor,politicienii ce refuza sa dea aceasta lege si o tergiverseaza la infinit in favoarea bancilor se vor sinucide politic .
  Peste tot se tine partea bancilor ,se baga la inchisoare camatarii care iti i-au numai casa, dar banca iti i-a casa ti-o vinde pe nimic si dupa care te urmareste pe tine si pe copii tai pina la moarte si dupa, atunci.... ma intreb care trebuie pedepsit mai tare camatarul sau banca
 • +4 (10 voturi)    
  Banca sa isi asume pierderea, cumparatoru castigul (Vineri, 18 decembrie 2015, 19:03)

  Titel Georgescu [anonim]

  Romanii trebuie sa invete ca in capitalism fiecare dintre noi isi asuma alegerile facute. Iar achizitia unui imobil este o alegere foarte importanta in viata oricarui om. In tarile capitaliste, un om de rand isi cumpara o singura casa undeva la 30-40-50 de ani, in rest sta in chirie. iar cand si-o cumpara, se gandeste bine daca merita sa faca acea invetitie/achizitie.

  Noi chiar credem ca bancile isi vor asuma pierderea in cazul unei deprecieri a valorii apartamentului, iar noi sa avem castigul daca valoarea creste? Inseamna ca nu am inteles nimic din 25+ ani de capitalism si democratie.

  Daca legea va trece, in aceste conditii sau chiar modificata, se va intampla un singur lucru. Bancile vor cere un avans substantial mai mare (probabil minim 25-30% din valoarea imobilului la cumparare) pentru a acoperi o eventuala depreciere a imobilului. Probabil vor creste si dobanda un pic. Insa poate asta va fi bine, intrucat romanii vor mai astepta un pic si vor medita mai indelung inainte de a cumpara un apartament sau o casa.

  Legea a fost clar gandita pentru a scapa de datorii niste "baieti destepti" care au facut credite de zeci de milioane de euro pe persoana fizica pentru a nu plati TVA pentru apartamentele construite. Sau cu alti romani "destepti" care s-au aruncat la proprietati fara sa gandeasca. Iar multi sunt rude sau prieteni cu parlamentarii care au facut legea: http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-20656518-fratele-initiatorului-legii-darii-plata-cosmin-zamfir-are-credit-720-000-euro-judeca-prezent-institutia-credit-motiv-clauze-abuzive.htm
 • -1 (9 voturi)    
  DA (Vineri, 18 decembrie 2015, 19:06)

  Canada [anonim]

  Romanul are creierul cat o boaba de fasole faptul ca a trimis legea inapoi in Parlament nu inseamna ca nu o accepta,

  Si alta chestie daca invatati si gasiti un job bun nu aveti nici un motiv sa nu va platiti casa, chiar daca pierdeti casa si sunteti bun la ce faceti imediat se gaseste alt job, dar in Romania 90 % din populatie nu are timp de invatat si cariere, acolo bautura, fumat, distractie, cluburi. Stupid people thinking they are something.
 • +1 (11 voturi)    
  sunt f de acord cu președintele ! (Vineri, 18 decembrie 2015, 20:23)

  --dorin [anonim]

  argumentele sunt dure pentru cei care au formulat un astfel text ... dacă ieșea din mana mea o asemene prostie de text ma ascundeam în casa ...
  cum puteți comenta atât de aiurea , cum sa o promulge și după sa modifice, nu va înțeleg... ce aveți ?!
  - lege cu greșeli de exprimare..
  - inconsistenta cu/în propriul text..
  - nu tine cont ca banii de la bănci sunt și ai celor care au depozite la bănci, care vor primi înapoi o mare teapa
  - nu specifica cui i se aplica cum adică, aplicam o lege retroactiv!!! deci banca e complet descoperita, și facem asta pentru a rezolva cazuri sociale dar nu definim și nu mai ținem cont sa o aplicam doar la acele cazuri ? e o gluma sau ce ?
  - cum adică renunță în 7 zile la datorie și da băncii cheile, pai dacă e o teapa ? și în cârdășie cu evaluatorul și cu angajați ai băncii au luat credit umflat și dau înapoi o mare teapa...? cine îmi bagă mie banii înapoi în cont ? credeți ca banii voștri din bănci zac acolo ?
  --> Legea trebuie aplicata exclusiv familiilor care nu pot stinge datoria prin alte proprietăți/bunuri sau venituri materiale . punct .
 • 0 (0 voturi)    
  cert este ca... (Vineri, 18 decembrie 2015, 22:20)

  ..13 [utilizator]

  Parlamentarii - asa cum sunt ei, adicalea de forma senatoarei care a facut grefa foamei - incurca extrem de rau societatea in RO.

  Vad ca foarte multe probleme sunt blocate sau din contra sunt actionate rapid pe inainte in mod clar si vadit sustinute de cele mai multe ori de interese de gasca.

  Daca ne gandim ca Parlamentul ar trebui sa fie forul legislativ al tarii - dar de fapt este polul mafiotilor ne dam seama ca
  1. justitia nu poate sa isi faca treaba in RO
  2. economia este intr-un permanent pericol
  3. prostimea este manipulata grosolan prin jocul de glezne pe care politicienii il fac la televiziunile aservite.

  Este adevarat ca singura putere care ii sta in cale Parlamentului este Presedintele - si aici apar de inteles dece au existat si vor exista atat de multe contre intre Presedinte si Parlament.

  In ceea ce il priveste pe Presedintele JK acesta este o persoana slaba - vezi modul in care si-a facut averea, modul in care si-a gestionat campania prezidentiala, cum isi gestioneaza relatia cu sotia sa, cu deplasarile si interesele sale personale.

  Intr-adevar JK pare Constantinescu 2, dar pana si Constantinescu pare sa fi fost mai puternic...Trist!

  Mai exista doua institutii care nu functioneaza si care ar putea sa corecteze Parlamentul:
  1. Consiliul Legislativ
  2. Avocatul Poporului.

  Cum este posibil ca cetatenii acestei tari sa stea cuminti, cu botul pe labe, cand odata s-a cerut reducerea numarului de parlamentari?

  De peste 5 ani nimeni din Parlament nu a catadicsit sa intreprinda ceva in sensul, macar, luarii in discutie a acelei cereri ca sa nu mai vorbim despre trecerea la implementarea masurii cerute...

  Oameni, lideri si institutii slabe!

  Dar in principal vorbim despre oameni extrem de slabi in RO. Se vad acestia si in guvernul Ciolos.

  Trist si cu greu pot sa va spun:
  Sarbatori fericite!

  Stiu ca la anul nu o sa fie mai bine, ci doar mai greu!


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by