Camera Deputatilor a adoptat, marti, ca for decizional, o lege care castreaza Agentia Nationala de Integritate, prin votul partidelor de la Putere, insa si cu spijinul tacit al PNL, care s-a abtinut. Legea scoate din starea de incompatibilitate primarii si presedintii consiliilor judetene care sunt si membri ai adunarilor generale ale companiilor de utilitati de la nivel local, o serie intreaga de alesi locali primind pana acum decizii de incompatibilitate de la ANI.

 • Vezi in text punctul de vedere negativ al ANI si mizele financiare si politice ale acestei legi.

Camera Deputatilora votat marti, cu 215 voturi pentru, 36 impotriva si 62 de abtineri, un proiect de lege care le da dreptul primarilor si sefilor de Consilii Judetene sa faca parte din Consiliile de Administratie al companiilor de utilitati publice. Practic, odata intrata in vigoare, legea i-ar scapa pe multi dintre alesii locali de acuzatiile de incompatibilitate. (Vezi atasat proiectul de lege si amendamentele).

documente

Amendamentele

(24 Iun 2014) PDF, 237KB

PSD, PPDD, UDMR, PC si minoritatile nationale aletele decat cea maghiara au votat masiv pentru acest proiect de lege.

PDL si neafiliatii au votat impotriva (in cea mai mare parte), insa colegii democrat-liberalilor din opozitie, PNL, s-au abtinut de la vot, in cea mai mare parte (60 de deputati). 13 liberali au votat insa pentru proiectul de lege sustinut de PSD si aliatii lor de la Putere.

Unul dintre marii beneficiari ai acestei legi este presedintele PNL, Klaus Iohannis, care este primar al Sibiului si se judeca cu ANI intr-un caz de incompatibilitate. El a declarat recent ca va renunta la candidatura la presedintia Romaniei, daca instanta de judecata va confirma decizia ANI de incompatibilitate in cazul lui.

Pentru a intra in vigoare, legea trebuie promulgata de presedintele tarii si publicata in Monitorul Oficial.

Proiectul a fost initiat in 2013 de sase deputati PSD - Axente Ioan (Sibiu), Gheorghe Fraticiu (Sibiu), Roman Gheorghe (Sibiu), Marian Neacsu (Ialomita), Florin Iordache (Olt) si Covaci Dorel (Timisoara). Ei au depus in data de 8 aprilie 2013 la Camera Deputatilor o initiativa legislativa privind completarea si modificarea legii administratiei publice (215/2001).

Ce prevede initiativa celor 6 PSD-isti:

Astfel, in proiectul de lege se arata ca la articolul 13 se introduc urmatoarele alineate:

 • "Primarii comunelor, oraselor, municipiilor precum si presedintii Consiliilor Judetene sunt reprezentantii de drept ai unitatilor administrativ - teritoriale in adunarea generala a asociatiilor respective; primarii si presedintii Consiliilor Judetene isi pot delega calitatea de reprezentant in adunarea generala a asociatiei prin dispozitie, orice alte dispozitii contrare in materie se abroga"
 • "Consiliul de administratie exercita conducerea executiva a asociatiei de dezvoltare intercomunitara si este format din cel putin 5 membri alesi din cadrul membrilor adunarii generale a asociatiilor".

Ce inseamna aceste noi prevedere? In primul rand, se consfinteste in clar faptul ca primarii si presedintii de Consilii Judetene sunt reprezentanti de drept in conducerea asa numitelor asociatii de dezvoltare intercomunitara. Ce reprezinta aceste asociatii?

 • Potrivit legii 215, asociatiile de dezvoltare intracomunitara sunt  "structurile de cooperare cu personalitate juridica, de drept privat, infiintate, in conditiile legii, de unitatile administrativ-teritoriale pentru realizarea in comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea in comun a unor servicii publice".

Problema era ca, potrivit legii 161 din 2003 care introducea o serie de incompatibilitati, la capitolul alesi locali se arata ca acestia sunt, intre altele, incompatibili cu urmatoarele functii:

 • d) functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administratie ori cenzor sau orice functie de conducere ori de executie la societatile comerciale, inclusiv bancile sau alte institutii de credit, societatile de asigurare si cele financiare, la regiile autonome de interes national sau local, la companiile si societatile nationale, precum si la institutiile publice.

Prin noua lege, incompatibilitatea prevazuta de legea 161 este eliminata deoarece, pe langa consfintirea in clar a dreptului primarilor si presedintilor de Consilii Judetene de a face parte din conducerea serviciilor de utilitati publice, se arata ca "orice dispozitie contrara se abroga".

Care este miza acestei modificari? Intr-un articol publicat in 2013, Dan Tapalaga explica faptul ca exista o miza financiara uriasa: Regiile de apa si canal, transport, termoficare, societatile publice care gestioneaza serviciile de salubrizare, asfaltare strazi si intertinere spatii verzi gestioneaza bugete si fonduri europene in valoare de zeci/sute de milioane de euro, iar din cauza acestei legi primarii, presedintii de CJ si alesii locali nu au acces in mod direct la gestionarea banilor. RAJA Constanta a angajat in 2011 fonduri europene in valoare de 250 de milioane de euro (douasutecincizeci). Regia Autonoma de Transport Bucuresti a avut in 2012 un buget de circa 600 milioane lei.

Potrivit ANI, prezenta primarilor si a presedintilor de Consilii Judetene in Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara, genereaza o stare de incompatibilitate in situatia in care, la nivelul judetului respectiv, Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara constituie un operator regional. In majoritatea acestor Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara sunt membrii primarii comunelor/oraselor din care este alcatuita asociatia. Aceste asociatii au fost infiintate pentru a putea derula proiecte pe fonduri europene la nivel regional.

Reamintim ca Romania s-a angajat intre altele, prin Mecansimul de Cooperare si Verificare pe justitie, sa nu modifice legile anticoruptie, iar aceasta initiativa legislativa face acest lucru.

 • Cum explica ANI nocivitatea acestei legi votate in liniste de parlamentari

Intr-un punct de vedere transmis de Agentia Nationala de Integritate la Parlament, ANI explica de ce este nociva legea care le da voie primarilor si sefilor de consilii judetene sa faca parte din adunarile generale ale actionarilor (AGA) companiilor de utilitati:

1. Propunerea legislativa privind modificarea si completarea Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice (plx. 463/2013) nu a fost inaintata Agentiei Nationale de Integritate pentru formularea unui punct de vedere.

2. Agentia Nationala de Integritate nu sustine adoptarea propunerii legislative anterior mentionate, din urmatoarele considerente:

Prin amendamentele admise, ca urmare a Raportului intocmit de Comisia pentru industrii si servicii din cadrul Camerei Deputatilor, se propune modificarea alineatului (8) al articolului 10 din Legea nr. 51/2006, dupa cum urmeaza:

(8) Prin derogare de la prevederile art.37 si art.92 din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, statutul si actul constitutiv ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice se aproba prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre si se semneaza, in numele si pe seama acestora, de primarii unitatilor administrativ-teritoriale asociate si/sau, dupa caz, de presedintii consiliilor judetene care sunt reprezentantii ai comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor in adunarile generale ale asociatiei; primarii si presedintii consiliilor judetene isi pot delega calitatea de reprezentant in adunarea generala a asociatiei, prin dispozitie.¬

In conformitate cu dispozitiile art.37 din Legea nr. 215/2001:

Persoanele imputernicite sa reprezinte interesele unitatii administrativ-teritoriale in societati comerciale, regii autonome de interes local, asociatii de dezvoltare intercomunitara si alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotarare a consiliului local, in conditiile legii, respectandu-se configuratia politica de la ultimele alegeri locale",cu luarea deci in considerare a normelor imperative ce reglementeaza incompatibilitatile prin Legea nr. 161/2003.

In conformitate cu dispozitiile art.92 din Legea nr. 215/2001:

 • Persoanele imputernicite sa reprezinte interesele unitatii administrativ-teritoriale in societati comerciale, regii autonome de interes judetean, asociatii de dezvoltare intercomunitara si alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotarare a consiliului judetean, in conditiile legii, respectand configuratia politica rezultata dupa alegerile locale.
 • Prin propunerea legislativa se doreste ca primarii si presedintii consiliilor judetene sa faca parte de drept din organele de conducere ale asociatiilor de dezvolare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice.
 • Potrivit legislatiei din Romania, Consiliul Local al unitatii administrative teritoriale  desemneaza un reprezentant al sau in cadrul societatilor prestatoare de servicii, doar in exercitarea atributiilor prevazute de art. 36 alin.(3) lit. c) din Legea nr. 215/2001, potrivit caruia ¬consiliul local exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii.
 • Unitatile administrativ teritoriale au posibilitatea sa desemneze un reprezentant in conformitate cu dispozitiile legale, fara a  incalca regimul juridic privind incompatibilitatile, in conditiile in care, prestarea serviciilor de catre operator, cu evidenta contabila si de gestiune se face pentru fiecare unitate administrative teritoriala in parte, ceea ce subliniaza caracterul de interes local pe care il are aceasta asociere.

In acest sens, mentionam dispozitiile art. 63 alin (5) din legea nr. 215/2001, potrivit carora, primarul coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate.

Reprezentarea autoritatii administrativ teritoriale in adunarile generale ale societatilor comerciale de interes local se poate realiza de catre persoane stabilite prin hotarare a consiliului local si a caror desemnare nu incalca regimul incompatibilitatilor.

Dispozitiile art. art.91 alin. (2) lit.b) din Legea nr.215/2001 stabilesc ca:

2) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. a), consiliul judetean:

 • b) hotaraste infiintarea sau reorganizarea de institutii, servicii publice si societati comerciale de interes judetean, precum si reorganizarea regiilor autonome de interes judetean, in conditiile legii;
 • d) exercita, in numele judetului, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii;

Prin urmare, numai consiliile locale respectiv consiliile judetene, in indeplinirea atributiilor legale, pot desemna prin hotarari ale autoritatii deliberative, persoanele care urmeaza sa reprezinte UAT-ul in cadrul asociatiilor si societatilor comerciale sau regii autonome infiintate de catre acestea.

Astfel, reprezentarea autoritatii administrativ teritoriale in adunarile generale ale societatilor comerciale de interes local sau asociatiile de dezvoltare intercomunitara se poate realiza de catre orice persoana stabilita prin hotarare a consiliului local sau a consiliului judetean si a carei desemnare nu incalca regimul incompatibilitatilor.

Participarea unitatii administrativ teritoriale printr- o asociatie de dezvoltare intercomunitara in cadrul unui operator economic, care functioneaza in regimul juridic al unei societati comerciale, ce serveste mai multe unitati administrativ-teritoriale este realizata din nevoia unui interes local, care impreuna cu celelalte interese locale asociative, stabilesc un cadrul general comun, cu caracter regional din punct de vedere geografic, nefiind necesara sau obligatorie desemnarea primarilor si presedintilor de consilii judetene in cadrul organelor colective de conducere ale acestor entitati.

De asemenea, prin amendamentul formulat de domnul deputat Gheorghe Marin,se propune modificarea alineatului (6) al articolului 34 din Legea nr. 51/2006, dupa cum urmeaza:

(6) Operatorii subordonati autoritatilor administratiei publice locale, avand statut de societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu capital al unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv operatorii regionali, care au beneficiat de un contract de delegare a gestiunii prin atribuire directa, nu pot fi privatizati si nu pot atribui managementul unor entitati private pe toata durata contractului de delegare a gestiunii.

Din motivatia care sta la baza propunerii de modificare a alineatului (6) al articolului 34 rezulta ca acest amendament este necesar intrucat sunt operatori economici dintre cei prevazuti la alin.(6) care au deja contracte de asociere valabile si care, in conditiile actualei reglementari, nu mai pot functiona.

Mentionam ca in actuala reglementare operatorii care au beneficiat de un contract de delegare a gestiunii prin atribuire directa, nu pot fi privatizati, nu pot atribui managementul unor entitati private si nu se pot asocia pe toata durata contractului de delegare a gestiunii.

Prin urmare, prin amendamentul propus si adoptat de catre Comisia pentru industrii si servicii din cadrul Camerei Deputatilor se incearca legalizarea unor asocieri care au fost realizate cu nerespectarea dispozitiilor art. 34 alin. (6) din Legea nr. 51/2006si care interziceau expres asocierea operatorilor pe toata durata contractului de delegare a gestiunii.

Opinam ca formularea amendamentului creaza confuzie din punct de vedere al fondului reglementarii , intrucat posibilitatea de asociere a operatorilor care au beneficiat de un contract de delegare a gestiunii prin atribuire directa, poate determina crearea unor entitati si situatii juridice noi care nu sunt explicitate si care nu au fost avute in vedere de legiuitor la momentul reglementarii regimului juridic privind incompatibilitatile si conflictul de interese. In aceasta situatie, evident ca interesul public ar putea fi afectat prin posibilitatea alesilor locali de a exercita autoritatea publica cu incalcarea principiilor stabilite prin Legea nr. 161/2003.

Art. 71 din Legea nr. 161/2003 stabileste ca principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese in exercitarea demnitatilor publice si functiilor publice sunt:impartialitatea, integritatea, transparenta deciziei si suprematia interesului public.Incompatibilitatile sunt situatii reglementate de legiuitor pentru a preveni conflictele de interese. A reglementa exercitarea de atributii pentru alesii locali in cadrul unor entitati neexplicitate de legiuitor, si care nu au fost avute in vedere la momentul reglementarii situatiilor de incompatibilitate, are ca efect generarea unor conflicte de interese si eludarea principiilor amintite anterior.

De asemenea, din formularea vaga a textului nu rezulta cu exactitate care sunt operatorii care pot fi privatizati si care pot atribui managementul unor entitati private pe durata contractului de delegare a gestiunii.

Astfel, formularea este de natura sa genereze interpretari, fapt care contravine dispozitiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere argumentele de mai sus, Agentia Nationala de Integritate nu sustine adoptarea propunerii de modificare a Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice (Plx. 463/2013).