Vineri, 1 septembrie a.c., încep înscrierile la programele universitare de Licență și de Masterat din cadrul Academiei de Studii Economice din București, cea mai bună universitate economică și de administrație publică din Europa de Sud-Est.

Academia de Studii Economice din BucureștiFoto: ASE

Înscrierile la programele universitare deLICENȚĂ au loc în perioada 1 - 4 septembrie, prin încărcarea de către candidați a documentelor de concurs pe platforma ASE dedicată Admiterii, care va fi accesată prin www.ase.ro. Calendarul Admiterii poate fi consultat pe pagina Admitere licență. Tot aici, candidații pot studia planurile de învățământ și fișele de disciplină, astfel încât pot afla din timp ce discipline se studiază și care este conținutul acestora la fiecare program universitar de licență în parte. De asemenea, pe pagina de Admitere, candidații pot afla detalii în legătură cu perspectivele de angajare dobândite la absolvirea programelor de licență. Concursul de admitere septembrie 2023 constă în:

  • eseul motivațional
  • testul de competenţă lingvistică, susținut doar de către candidaţii care optează pentru un program cu predare în limbă străină sau pentru programul Limbi moderne aplicate și care nu au certificat de competență lingvistică, recunoscut de ASE (detalii);
  • media generală de admitere, calculată ca medie ponderată între media obţinută la examenul de bacalaureat (70%) şi media anilor de studii liceale (30%).

Pentru informații detaliate despre Admitere, candidații au la dispoziție paginile instituționale Admitere Licență 2023, Facebook, Instagram. Oferta de școlarizare pentru Admitere septembrie 2023 poate fi consultată pe pagina instituțională.

Înscrierile la programele universitare de MASTERAT se desfășoară în perioada 1 - 4 septembrie a.c.. Toate documentele de concurs se vor încărca pe platforma ASE, dedicată Admiterii, care va fi accesată prin www.ase.ro, selectând opțiunile pentru programele de studii alese. Oferta de școlarizare la programele universitare de masterat, în limbile română, engleză, franceză sau germană se regăsește pe pagina instituțională. Admiterea la programele de masterat se face prin concurs, candidații fiind ierarhizați în funcție de media de admitere, calculată ca medie ponderată între:

  • rezultatele obținute la proba de specialitate - 40% (proba de specialitate constă într-un test grilă, iar pentru anumite programe și pentru programul „Comunicare în limba engleză pentru predare și cercetare economică" proba se desfășoară sub forma de interviu de specialitate);
  • media examenului de finalizare a studiilor universitare de licență - 60%.

Pentru programele cu predare în limbi străine se susține online un interviu de competență lingvistică cu calificativul admis/respins. Fac excepție candidații care prezintă unul dintre certificatele recunoscute de ASE,sau cei care au absolvit programe de licență organizate în limba straină a programului de masterat pentru care candidează. Informații detaliate despre Admiterea la programele universitare de masterat se regăsesc pe pagina instituțională Admitere Masterat 2023, Facebook, Instagram. Biblioteca ASE asigură materialul bibliografic digital pentru examenul de admitere la programele de Masterat 2023 sesiunea septembrie, conform tematicii și bibliografiei de concurs, pentru publicațiile și resursele disponibile în colecțiile bibliotecii. Candidații pot solicita bibliografia de concurs la adresa e-mail admiteremaster2023@biblioteca.ase.ro.

„Facultățile noastre, prin programele de licență și masterat sunt în strânsă corelare cu piața muncii, cu cerințele angajatorilor de pe piață. Avem relații parteneriale foarte solide cu mari angajatori, îi avem prezenți lângă noi în Consiliul Consultativ al universității, precum și la nivelul fiecărei facultăți, îi avem ca lectori la cursurile noastre, ca profesori invitați. Urmărim, prin tot ce facem, să fim în armonie cu cerințele de pe piața muncii de astăzi, ca și în proiecție cu ceea ce vor căuta angajatorii în perioadele următoare. Nu putem să fim și nici nu suntem izolați în spațiile universității; rămânem o universitate deschisă către societate. În fiecare an, solicităm organizațiilor economice partenere să ne transmită propuneri de teme de cercetare, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru cercetările doctorale. Dintre acestea, cele mai importante teme sunt alocate facultăților pentru a fi scoase la concurs, iar o parte dintre temele propuse sunt ofertate pentru admiterea la doctorat. Totodată, prin intermediul consiliilor consultative și nu numai, îi invităm pe managerii marilor organizații economice să facă propuneri constructive atunci când elaborăm sau îmbunătățim planurile de învățământ, grilele de competențe, fișele disciplinelor. ” a declarat prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE.

ASE este o universitate de cercetare avansată şi educaţie, bine poziționată la nivel internaţional, fapt atestat de recentele topuri de prestigiu. În prezent ASE are semnate peste 300 de acorduri bilaterale cu parteneri din 45 de țări, prin care susținem creșterea calității procesului didactic și a experienței educaționale oferite studenților, absolvenților și cadrelor didactice din universitate. Studenții noștri au astfel posibilitatea de a urma cursuri la nivel internațional, dar și acasă, în România. Studenților le oferim acces la o mulțime de oportunități educaționale, în funcție de domeniul lor de interes. Angajatorii apreciază foarte mult studiile urmate la ASE. Diploma de absolvent ASE constituie garanția unui viitor sigur și a celei mai bune inserții pe piața muncii. O confirmă influentul QS World University Rankings, unde ASE este universitatea cu o foarte bună inserție a absolvenților pe piața muncii. 86% dintre absolvenții noștri își găsesc de lucru în primele 6 luni de la terminarea facultății în domeniul studiat, având oportunitatea de a-și clădi un viitor sigur și bine plătit.

La 110 ani de excelență academică, universitatea noastră are o comunitate puternică cu peste 25 000 de membri și peste 350 000 de absolvenți, recunoscută la nivel internațional. În mesajul transmis cu ocazia zilei universității, Președintele României, Klaus Iohannis, a felicitat universitatea pentru menținerea poziției de lider în rândul școlilor de învățământ superior economic din România – „Rezultatele dumneavoastră sunt notabile și se reflectă, pe deplin și binemeritat, în poziționarea Academiei de Studii Economice pe un loc fruntaș în clasamentele naționale şi în primele 600 de universităţi din lume. Performanțele cadrelor didactice, studenților și absolvenților Academiei de Studii Economice sunt oglinda calităţii actului educațional desfășurat la ASE de mai bine de un secol.”