​Elevii și studenții care vor fi premiați la competițiile tehnico-științifice internaționale vor beneficia de premii de până la 15.000 de lei, iar granturile pentru laureații olimpiadelor naționale și internaționale în cercetare- dezvoltare și inovare vor fi majorate cu mii de euro, a decis marți Guvernul.

Burse și premii pentru elevi si studentiFoto: Igor Akimov / Dreamstime.com

Guvernul a adoptat marți două hotărâri care vizează acordarea unor burse de cercetare-dezvoltare și premii pentru recunoașterea performanței în acest domeniu, dar și majorarea granturilor pentru laureații la olimpiade internaționale.

O primă Hotărâre de Guvern a vizat aprobarea Programului ,,Henri Coandă", care prevede finanțarea participării elevilor și studenților la competiții tehnico-științifice internaționale, prin acordarea unor burse de cercetare-dezvoltare și premii pentru recunoașterea performanței.

Potrivit Guvernului, programul de cercetare-dezvoltare și inovare își propune:

 • să stimuleze interesul elevilor și studenților din învățământul secundar și terțiar pentru cercetare și știință, prin participarea la activități de cercetare-dezvoltare și inovare;
 • să dezvolte abilitățile și competențele elevilor și studenților de a lucra în echipe și de a derula activități de cercetare;
 • să creeze cadrul legal necesar pentru formarea unei noi generații deschise către cunoaștere la nivel european și internațional;
 • să crească numărul de tineri români care își doresc să rămână și să desfășoare activități de cercetare în România, după ce au beneficiat de burse de cercetare.

Stimularea creării de echipe de tineri constituie premisele menținerii în România a unor viitoare generații de cercetători care să susțină și să contribuie la dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și asigură formarea de resursă umană calificată pentru domeniul CDI.

Valoarea unei burse de cercetare-dezvoltare din cadrul programului de cercetare-dezvoltare și inovare “HENRI COANDĂ” este de cel mult 100.000 lei.

Această finanțare este destinată decontării cheltuielilor de cercetare, dezvoltare și deplasare la competițiile tehnico-științifice internaționale.

Elevii și studenții care vor obține locurile I, II sau III la competițiile tehnico-științifice internaționale vor beneficia de premii.

Valorile cuantumurilor premiilor pentru recunoașterea performanței echipelor de bursieri sunt:

 • premiul I – 15.000 lei
 • premiul II – 9.000 lei
 • premiul III – 6.000 lei.

Programul contribuie la implementarea Strategiei naționale pentru cercetare, inovare și specializare inteligentă (SNCISI – 2022-2027), aprobată prin H.G. nr. 933/2022.

Majorarea granturilor pentru laureații de la olimpiadele internaționale

O a doua hotărâre adoptată marți de Guvern a vizat modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare ,,Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I"

Actul normativ a actualizat valoarea granturilor, astfel încât acestea să devină atractive pentru studenți.

Hotărârea prevede majorarea valorii granturilor astfel:

Pentru laureații la olimpiade internaționale se acordă suma de:

 • - 6.000 euro pe an pentru medalia de aur/ premiul I, de la 4.000 euro actual;
 • - 5.500 euro pe an pentru medalie de argint/premiul II, de la 3.500 euro actual;
 • - 4.000 euro pe an pentru medalie de bronz/premiul III, de la 3000 euro actual;
 • - 3.500 euro pentru mențiune, de la 2.500 euro actual;

Pentru laureații la olimpiade naționale se acordă suma de:

 • - 4.000 euro pe an pentru medalie de aur/premiul I, de la 3.000 euro actual;
 • - 3.500 euro pe an pentru medalie de argint/premiul II, de la 2.500 euro actual;
 • - 3.000 euro pe an pentru medalie de bronz/premiul III, de la 2.000 euro actual;
 • - 2.500 euro pentru mențiune, de la 1.500 euro actual;

Pentru participarea la evenimente științifice internaționale şi/sau pentru protecția drepturilor de proprietate intelectuală se acordă suma de:

 • -1.000 euro/an pentru fiecare participant la grant, de la 500 euro actual;

Pentru o echipă formată din cel puțin 2 studenți, din care minim unul olimpic, proveniți din una sau mai multe universități, pentru materiale, subansamble şi subcontractări pentru realizarea unor demonstratoare tehnologice sau promovarea unor idei realizate în echipă, cu care aceasta se prezintă şi se clasifică la concursuri internaționale de prestigiu se acordă suma de:

 • -5.000 euro pe echipă de 2/an, cu creșterea cuantumului în funcție de numărul studenților membri ai echipei formate.

Actualizarea valorii granturilor a fost necesară ca urmare a creșterii inflației și datorită obligației corelative ca beneficiarul să se angajeze, pe o durată de minimum 4 ani, într-un institut sau organizație de cercetare-dezvoltare din România, astfel cum sunt definite de OG nr. 57/2002.

Sursa foto: Dreamstime.com