Ministerul Educației a publicat subiectele și baremele de corectare primite miercuri de candidații care au susținut miercuri proba scrisă la examenul de definitivat 2021. Rezultatele vor fi afișate pe 21 iulie.

Examen de definitivatFoto: Agerpres

Au fost admiși la proba scrisă și sunt așteptați să participe cei 8.839 de candidați (dintr-un total de 9.370 de candidați înscriși la începutul anului școlar), care au îndeplinit cumulativ următoarele condiții:

- efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an

- calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine”

- media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional - minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective).

Subiecte Definitivat 2021

Definitivat 2021 Subiecte Limba română și metodică în grădinițe

Definitivat 2021 Barem Limba română și metodică în grădinițe

Definitivat 2021 Subiecte Limba și literatura română - profesori

Definitivat 2021 Barem Limba și literatura română - profesori

Definitivat 2021 Subiecte limba română, matematică și metodică - învățători

Definitivat 2021 Barem limba română, matematică și metodică - învățători

Definitivat 2021 Subiecte educație fizică și sport

Definitivat 2021 Subiecte educație fizică și sport

Subiectele și baremele la toate disciplinele

La fel ca în anii anteriori, disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ preșcolar în limba română (3.006), învățământ primar în limba română (1.378), educație fizică și sport (977), psihopedagogie specială (423), limba și literatura engleză (376), respectiv limba si literatura română (346).

Pe 2 iulie au fost publicate rezultatele inspecțiilor de la clasă, ele reprezentând prima probă a examenului definitivat, care este si eliminatorie. Vezi aici rezultatele la inspecții.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

Ce este examenul de definitivat

Cadrele didactice care promovează examenul de definitivat dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Pentru a susține examenul, profesorii trebuie să aibă cel puțin un an vechime.

Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

Calendar Definitivat 2021

14 iulie 2021 - Susținerea probei scrise

21 iulie 2021 - Afișarea rezultatelor

21 – 22 iulie 2021 - Înregistrarea contestațiilor

22 – 28 iulie 2021 - Soluționarea contestațiilor

28 iulie 2021 - Afișarea rezultatelor finale

Metodologia de examen poate fi consultată aici