Luni, 5 iulie, se vor afișa primele rezultate la examenul de bacalaureat 2021, iar săptămâna viitoare cei care vor să devină studenți se vor înscrie la facultate. Majoritatea facultăților din principalele universități din țară au admiterea pe baza mediei de la bacalaureat, existând și excepții unde contează fie o probă scrisă, fie un interviu, fie media la anumite probe sau din anii de liceu.

StudentiFoto: Agerpres
 • Află din material câte locuri la buget/ cu taxă sunt în anul universitar 2021 - 2022 pentru nivelul de licență la Universitatea din București, Universitatea Babeș Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Academia de Studii Economice, Universitatea Politehnică din București sau Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.

Amintim că majoritatea covârșitoare a universităților din România vor ca din toamnă cursurile universitare să se desfășoare cu prezență fizică și recomandă Ministerului Educației, potrivit unui comunicat de marți al Consiliului Național al Rectorilor.

Admitere la facultate 2021 Universitatea din București

Pentru studiile de licență, Universitatea din București oferă celor interesați să studieze la una din cele 19 facultăți un număr de 4.515 de locuri bugetate.

Cele mai multe locuri - 528 - sunt la Facultatea de Limbi străine, urmată de Litere - 510 și de Matematică și Informatică - 440.

Mai multe detalii cu privire la numărul de locuri bugetate scoase la concurs de fiecare facultate sunt disponibile în documentul de aici.

Pentru sesiunea iulie 2021 a admiterii la Universitatea din București, în ceea ce privește studiile universitare de licență se pot distinge cinci forme de admitere:

• Admitere pe baza mediei/ a notelor de la bacalaureat în cazul: Facultății de Administrație și Afaceri, al Facultății de Biologie, al Facultății de Chimie, al Facultății de Fizică, al Facultății de Geologie și Geofizică, al Facultății de Litere, al Facultății de Limbi și Literaturi Străine (pentru o parte din specializări), precum și al Facultății de Psihologie și Științele Educației;

• Admitere pe baza mediei de la bacalaureat și a unui eseu motivațional în cazul Facultății de Filosofie, al Facultății de Geografie, al Facultății de Istorie, al Facultății de Sociologie și Asistență Socială, al Facultății de Științe Politice, precum și al Facultății de Teologie Baptistă;

• Admitere pe baza unei formule mixte în cazul Facultății de Administrație și Afaceri (Business Administration), al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, al Facultății de Limbi și Literaturi Străine (pentru o parte din specializări), al Facultății de Matematică și Informatică, precum și al Facultății de Teologie Romano-Catolică;

• Admitere pe baza unui interviu motivațional în cazul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”;

• Admitere pe bază de examen în cazul Facultății de Drept.

Informații detaliate despre modalitățile de admitere la studiile de licență ale celor 19 facultăți pot fi consultate aici.

Pentru admiterea din acest an, la majoritatea facultăților te poți înscrie online, dar și dosarul de admitere poate fi depus online.

Vezi aici link-urile pentru înscrierea online la fiecare dintre cele 19 facultăți.

Pentru a veni în sprijinul candidaților din acest an, Universitatea din București oferă și posibilitatea de achitare online a taxei de înscriere, prin completarea formularului disponibil la adresa www.po.unibuc.ro, dar și cazare gratuită în căminele UB, în limita locurilor disponibile, pentru trei nopți. Cazarea va fi posibilă în baza prezentării, la administrația căminului, a legitimației de concurs și a actului de identitate.

Aici poți consulta broșuri de admitere pentru fiecare facultate din cadrul Unibuc.

Admitere la facultate 2021 Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB)

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca pune la dispoziție pentru anul universitar 2021-2022, peste 5.000 de locuri bugetate pentru absolvenții de liceu și peste 10.000 de locuri cu taxă.

Ele sunt repartizate astfel:

 • 5.279 de locuri bugetate destinate absolvenților de liceu
 • Circa 10.670 de locuri în regim cu taxă
 • 2.840 de locuri pentru învățământ la distanță și cu frecvență redusă

Oferta UBB pentru anul universitar 2021-2022: 252 de programe de licență (învățământ cu frecvență și la distanță)

Perioada de admitere pentru noul an universitar este cuprinsă între 12-29 iulie 2021. Informații detaliate pot fi găsite pe paginile fiecărei facultăți.

Admiterea se face în general pe baza mediei la bacalaureat, cu următoarele excepții:

 • Facultatea de Drept a hotărât ca examenul de admitere pentru sesiunea 2021 să aibă loc după următoarele criterii de admitere:

- o probă scrisă, de verificare a raţionamentului logic, cu pondere de 50% în media de admitere, care va avea loc la Cluj-Napoca, în sistem faţă în faţă;

- media obţinută la examenul de bacalaureat, cu pondere de 50% în media de admitere

 • Facultatea de Matematică și Facultatea de Fizică - teste de admitere
 • Teologie Ortodoxă: interviu motivațional
 • Teologie Reformată și Muzică: interviu
 • Facultatea de Teatru și Film - două etape de probe pentru actorie, prima eliminatorie, a doua atelier - monolog

Înscrierea se face online, începând cu data de 12 iulie. Toate detaliile pentru fiecare facultate în parte de la Universitatea Babeș Bolyai aici.

Academia de Studii Economice din București (ASE)

Academia de Studii Economice din București scoate la concurs peste 6500 de locuri la programele universitare de licenţă, aproape jumătate finanțate de la bugetul de stat.

Aici poți vedea numărul de locuri la taxă și la buget la fiecare facultate din cadrul ASE București.

Procesul de admitere la ASE se va desfășura și în acest an ONLINE pe platforma instituțională admitere.ase.ro. Înscrierile au loc în perioada 09–16 iulie, prin încărcarea documentelor de concurs pe platforma admitere.ase.ro. Taxa de înscriere se poate plăti online, prin intermediul aplicației, în cadrul procesului de înscriere.

Concursul de admitere la ASE constă din:

 • eseul motivațional;
 • testul de competenţă lingvistică, susținut exclusiv de către candidaţii care optează pentru un program cu predare în limbă străină sau Limbi moderne aplicate și nu au certificat de competență lingvistică, recunoscut de ASE (detalii);
 • media generală de admitere, ca medie ponderată între media obţinută la examenul de bacalaureat (70%) şi media anilor de studii liceale (30%).

ASE are 35 de programe universitare de licenţă, în limbile română, engleză, franceză sau germană, pentru formele cu frecvenţă, la distanţă şi cu frecvenţă redusă.

Facultățile ASE sunt: Administrarea afacerilor, cu predare în limbi străine; Administrație și Management Public; Business și Turism; Cibernetică, Statistică și Informatică Economică; Contabilitate și Informatică de Gestiune; Drept; Economie Agroalimentară și a Mediului; Economie Teoretică și Aplicată; Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori; Management; Marketing; Relații Economice Internaționale.

„Pentru întrebări și informații detaliate despre Admitere și ASE, candidații au la dispoziție paginile instituționale Admitere Licență 2021, Facebook, Grup oficial Admitere 2021. Timpul este tot mai scurt, de aceea ASE desfășoară întâlniri săptămânale online cu candidații, sub genericul Admis la ASE, 2021!, miercurea, începând cu ora 17:00, la https://ase.zoom.us/j/88455955563.”

Admitere la facultate 2021 Universitatea Politehnică din București

Pentru anul 2021-2022, Politehnica București pune la dispoziție 4860 de locuri la buget și 1030 cu taxă. În cadrul acesteia sunt 15 facultăți, cu 85 de program de studii.

Cele mai multe locuri la buget - 635 - sunt la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. Distribuția lor pe fiecare facultatea poate fi consultată aici.

Pentru admiterea la facultate în cadrul Universității Politehnică, este nevoie să susții un concurs de admitere. Pentru 13 din cele 15 facultăți este vorba de un examen scris cu două probe, P1 și P2. Acesta are loc pe 19 iulie.

Două dintre 15 facultăți au drept concurs un interviu cu un test grilă. Este vorba despre Știința și ingineria materialelor și Chimie aplicată și știința materialelor.

Disciplinele la care se dă examen de admitere, respectiv din care se susține interviul la fiecare facultate în parte sunt prezentate aici.

De știut despre procesul de admitere la Universitatea Politehnică București:

 • Pornind de la triada Facultate – Domeniu – Finanțare (FaDoFi) cea mai dorită, candidații stabilesc facultatea de bază prin intermediul căreia intenționează să participe la concursul de admitere în UPB, precum și disciplinele de concurs pentru probele P1 și P2 (vezi Anexa II-2). Facultatea corespunzătoare triadei FaDoFi celei mai dorite este denumită în cele ce urmează facultate de bază.Disciplinele de concurs pentru probele P1 și P2 vor fi selectate dintre disciplinele permise de facultatea de bază pentru aceeași triada FaDoFi cea mai dorită. Este de menționat că disciplinele de concurs pot introduce restricții in ceea ce privește selecția triadelor.
 • La înscriere, în funcție de disciplinele selectate pentru probele P1 și P2, candidatul va avea posibilitatea să selecteze opțiuni Facultate-Domeniu-Finanțare (FaDoFi), în ordinea preferințelor sale, la oricare dintre facultățile, domeniile de studii și formele de finanțare (buget sau cu taxă) din UPB, pentru care disciplinele selectate sunt discipline de concurs.
 • Pentru toți candidații care participă la admiterea fără concurs, olimpiadele și concursurile luate în considerare depind de specificul facultății la care aceștia se înscriu.
 • Pentru toți candidații care participă la admiterea prin concurs, la probele P1 și P2 (pentru 80% din punctajul total) se vor folosi notele obținute de candidat la probele scrise susținute în sala de examen (vezi Anexa II-2).
 • Pentru toți candidații care participă la admiterea prin concurs, la proba P3 (pentru restul de 20% din punctajul total) se va folosi media generală obținută la Examenului de Bacalaureat.
 • Candidații care au printre opțiuni domenii la programe de studii școlarizate în limba engleză, franceză sau germană și care au ales să dovedească competențele lingvistice deținute prin testul online UPB din data de 13 Iulie 2021 vor avea grijă să se programeze până cel târziu pe 12 Iulie 2021, ora 12:00.
 • Pentru toți candidații care participă la admiterea prin concurs, desfășurarea probelor scrise (P1 și P2) va avea loc în data de 19 Iulie 2021. Examenul scris durează 3 ore (cumulat, pentru ambele probe).
 • La intrarea în sala de concurs candidații prezintă comisiei de supraveghere legitimația de concurs și cartea de identitate, pentru confruntarea cu datele înscrise în tabelul nominal al sălii respective. În timpul concursului candidații vor păstra pe bancă cele două acte pentru a putea fi examinate în orice moment de către personalul de supraveghere, de către membrii Comisiilor centrale sau de către membrii Comisiei locale de admitere.
 • Accesul candidaților în sala de concurs se face cu maximum o oră înainte de începerea probei de concurs.
 • Pentru candidații care au participat la Faza I și la Faza II rezultatele preliminare vor fi prezentate în data de 20 Iulie.
 • Eventualele contestații vor putea fi depuse on-line până la data de 20 Iulie, ora 21:00 prin platforma https://admitere.pub.ro.

Admitere la facultate 2021 Universitatea de Vest din Timișoara (UVT)

Perioada generală a procesului de admitere la Universitatea de Vest din Timișoara este 05-30.07.2021, pentru sesiunea din iulie, respectiv 06-19.09.2021, pentru sesiunea din septembrie.

În aceste intervale, fiecare facultate a UVT, prin metodologia proprie pentru organizarea și desfășurarea procesului de admitere la studiile universitare, stabilește propriul calendar de înscriere pentru procesul de admitere, afișare a rezultatelor procesului de admitere și confirmare a locurilor pentru studenții declarați admiși.

În anul 2021, înscrierea pentru procesul de admitere la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) se desfășoară exclusiv online.

Candidații își vor crea un cont pe platforma digitală de admitere, unde își vor completa datele personale, vor încărca toate documentele justificative necesare, vor achita taxa de înscriere și, ulterior, își vor confirma locul și vor achita taxa de înmatriculare.

Începând cu luna iulie 2021, candidații vor putea începe procesul de înscriere online pentru a urma studiile universitare la UVT, creându-și cont pe platforma digitală de admitere și completându-și datele personale. Din acest moment, vor putea intra în contact cu echipa UVT și își vor putea completa dosarul oricând până la data limită de înscriere menționată în calendarul fiecărei facultăți.

Pentru sesiunea de admitere din luna iulie 2021, perioada de înscriere se va încheia după ce vor fi eliberate și diplomele de bacalaureat pentru promoția care va susține examenul în acest an (data exactă este prevăzută în calendarul prevăzut de metodologia fiecărei facultăți a UVT pentru organizarea și desfășurarea procesului de admitere la studiile universitare și afișată pe pagina fiecărui program de studii de pe această platformă).

Până în prima parte a lunii iulie 2021, candidații vor putea să completeze informații și să încarce documente pe platforma de înscriere, chiar dacă încă nu au susținut și absolvit examenul de bacalaureat, iar informațiile despre rezultatele acestui examen vor fi completate după afișarea rezultatelor finale.

Dacă sunt interesați de programe de studii de la facultăți diferite, candidații vor crea mai multe „dosare” electronice de admitere pe platforma digitală de admitere.

Un candidat poate fi admis sau poate parcurge un singur program de studii universitare pe loc finanțat de la bugetul de stat la același ciclu de studii universitare și poate parcurge cel mult două programe de studii universitare în paralel. În cadrul unui dosar depus, candidatul poate selecta mai multe opțiuni de programe de studii universitare de licență de care este interesat, derulate în cadrul aceleiași facultăți. Pentru aceeași facultate, un candidat nu poate depune mai mult de două dosare.

Mai multe informații despre procesul de alegere a opțiunilor, AICI.

Pe platforma digitală de admitere, candidații vor putea opta și pentru a aplica pe locuri dedicate unor categorii distincte de candidați.

Procesul de înscriere online se va finaliza după achitarea taxei de înscriere sau după încărcarea pe platforma de admitere a documentelor justificative pentru scutirea de taxă de înscriere (ce trebuie validate, ulterior, de către comisia de admitere de la nivelul facultății), odată cu apăsarea butonului „Finalizează și depune”, poziționat pe pagina dosarului în colțul din dreapta jos.

Taxa de înscriere va putea fi achitată până la data limită de înscriere din luna iulie 2021 stabilită de calendarul prevăzut de metodologia fiecărei facultăți a UVT pentru organizarea și desfășurarea procesului de admitere la studiile universitare și afișată pe pagina fiecărui program de studii de pe această platformă. Toate taxele aferente procesului de admitere se vor achita online, prin plată cu cardul, prin modulul de plată existent pe platforma de admitere online a UVT. Mai multe detalii despre taxele aferente procesului de admitere, AICI.

Din cauza contextului generat de pandemia cauzată de virusul SARS-CoV-2, în anul 2021 admiterea la studiile universitare de licență la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) se va realiza, pentru majoritatea programelor de studii, pe baza rezultatelor obținute la examenul de bacalaureat (media generală a rezultatelor la probele scrise ale examenului de bacalaureat și notele la anumite probe scrise ale acestui examen, după o formulă de calcul stabilită prin metodologia fiecărei facultăți a UVT pentru organizarea și desfășurarea procesului de admitere la studiile universitare și afișată pe pagina fiecărui program de studii de pe această platformă).

Care sunt excepțiile:

 • Facultatea de Arte și Design: procesul de admitere la programele de studii universitare de licență presupune încărcarea unor lucrări/portofolii justificative pentru aptitudinile artistice ale candidaților,
 • Facultatea de Muzică și Teatru: vor exista mai multe probe de admitere, care se vor susține în mediul online.
 • Facultatea de Drept și Facultatea de Matematică și Informatică: va fi obligatorie susținerea unei probe scrise de admitere.

Mai multe detalii despre procesul de admitere pentru fiecare program de studii universitare pot fi găsite pe paginile aferente acestora de pe prezenta platformă.

Toți candidații declarați admiși la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) în urma unei sesiuni de admitere vor confirma locul, în termenul precizat de calendarul stabilit prin metodologia pentru organizarea și desfășurarea procesului de admitere la studiile universitare a fiecărei facultăți, pe platforma de admitere online, conectându-se în contul propriu, vizualizând dosarul care a fost declarat admis, selectând butonul „Plătește” din dreptul taxei de înmatriculare și achitând această taxă online, utilizând un card bancar.

Vezi aici valoarea taxelor de studii la fiecare facultate

Ca o premieră, toate categoriile de locuri finanțate public (numite și „fără taxă”) sunt în acest an suplimentate, cumulând cel mai mare număr total al locurilor din ultimii ani.

În ciclul de studii universitare de licență, cele 2.300 de locuri fără taxă sunt repartizate după cum urmează:

 • Facultatea de Arte și Design – 119;
 • Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie – 172;
 • Facultatea de Drept – 138;
 • Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor – 521;
 • Facultatea de Educație Fizică și Sport – 98;
 • Facultatea de Fizică – 67;
 • Facultatea de Litere, Istorie și Teologie – 324;
 • Facultatea de Matematică și Informatică – 239;
 • Facultatea de Muzică și Teatru – 78;
 • Facultatea de Sociologie și Psihologie – 250;
 • Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării – 198

Admitere la facultate 2021 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Are un sistem de preînscriere, care se finalizează pe 11 iulie. Apoi urmează etapa de înscriere, care se face la rândul său online, detalii aici.

La toate cele 15 facultăţi ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, pentru toate formele de învăţământ (învăţământ cu frecvenţă, frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă), preînscrierea și înscrierea se poate realiza online pe platforma inscriere.uaic.ro, după cum urmează:

 • Sesiunea de preînscriere: 5 aprilie –11 iulie 2021
 • Sesiunea din iulie: 12-17 iulie 2021: înscrierea candidaţilor; 19 -21iulie 2021: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.
 • Sesiunea din septembrie*: 6-8 septembrie 2021: înscrierea candidaţilor; 9 septembrie 2021: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

*Notă: sesiunea din septembrie va fi organizată doar la facultăţile unde vor rămâne locuri libere după sesiunea din iulie 2021. Pentru a doua sesiune de admitere (acolo unde este cazul) fiecare facultate va stabili şi va aduce la cunoştinţa candidaţilor numărul de locuri rămase disponibile.

La majoritatea facultăţilor de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”din Iași, durata studiilor de licenţă este de 3 ani. Excepţie fac specializările: Drept (4 ani –Facultatea de Drept); Inginerie geologică (4 ani -Facultatea de Geografie şi Geologie); Fizică tehnologică (4 ani – Facultatea de Fizică);Teologie Ortodoxă Pastorală (4 ani –Facultatea de Teologie Ortodoxă);Teologie Romano-Catolică Pastorală (4 ani –Facultatea de Teologie Romano-Catolică).

Potrivit ghidului de admitere de aici, la majoritatea facultăților se face admiterea pe baza mediei de admitere, cu următoarele excepții:

Facultatea de Drept, unde sunt următoarele condiții: 50% -media examenului de Bacalaureat 25% - media anilor de studii25% - nota de la proba scrisă Limba și literatură românăobținută la examenul de Bacalaureat

Facultatea de Educație Fizică:

Condiţiile de admitere:

a) Pentru domeniul Educaţie fizică şi sport (specializările Educație fizică și sportivă și Sport și performanță motrică): 70% media examenului de Bacalaureat;30% media ultimului an de liceu cu situația încheiată la disciplina „Educație fizică” sau „Pregătire practică sportivă” (doar în cazul absolvenților de L.P.S) sau „Dans contemporan” (doar în cazul absolvenților secției Dans contemporan) sau „Dans clasic” (doar în cazul absolvenților secției Dans clasic

b) Pentru domeniul Kinetoterapie (specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială): 70% media examenului de Bacalaureat; 30% media anilor de studiu din liceu

Facultatea de Geografie. Condiţiile de admitere

Pentru domeniile Geografie şi Ştiinţa mediului: 50% -media examenului de Bacalaureat; 50% -nota obținută la Bacalaureat la proba scrisă la alegere Ed) (Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică);

La Geografia turismului în limba franceză şi Geografia turismului în limba engleză-probă eliminatorie: interviu privind competența lingvistică notat cu admis/respins.

Facultatea de Informatică. Condiţiile de admitere: 75% – nota de la testul scris la examenul de Bacalaureat la Matematică sau Informatică (la alegere); 25% – media generală de la examenul de Bacalaureat.

Facultatea de Matematică. Condiţiile de admitere: Condiție necesară de admisibilitate: proba de Matematică la Bacalaureat: 50% – nota la disciplina Matematică sau Informatică obținută la examenul de Bacalaureat; 50% –media generală obţinută la examenul de Bacalaureat.

Mai multe detalii despre procesul de admitere la facultate 2021 și concurs se găsesc în broșura de admitere publicată aici.

Admitere la facultate 2021 Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București*

Înscrierile la UMF Carol Davila au loc în perioada 6-16 iulie 2021. Examenul de admitere la facultate la toate specializările are loc pe 25 iulie.

În UMFCD, pentru ciclul de studii universitare de licență, admiterea se organizează pe domenii de licență la următoarele specializări:

a. specializări cu reglementare sectorială în U.E.

- Medicină – 360 credite (durata de studii 6 ani)

- Medicină Dentară – 360 credite (durata de studii 6 ani)

- Farmacie – 300 credite (durata de studii 5 ani)

- FMAM – 240 credite (durata de studii 4 ani)

b. specializări cu reglementare generală în U.E. – 180 credite (durata de studii 3 ani)

- Balneofiziokinetoterapie şi recuperare

- Tehnică Dentară

Câte locuri la buget și câte locuri cu taxă sunt la Medicină București pe fiecare facultate/ specializare:

Medicină: 710 buget, 250 taxă

Medicină dentară: 213 buget, 100 taxă

Farmacie: 121 buget, 20 taxă

Asistență medicală generală: 94 buget, 6 taxă dintre care:

- Moașe: 10 buget, 5 taxă

- BFKT: 43 buget, 7 taxă

- Tehnică Dentară: 45 buget, 5 taxă

La ce se dă examen de admitere la Medicină București, la fiecare facultate

 • Concursul de admitere se desfăşoară după un sistem tip grilă al întrebărilor (complement simplu, complement grupat).
 • Durata probei scrise este de 2 ore si jumătate în cazul specializărilor Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie, 2 ore pentru admiterea la specializarea Asistenţă Medicală Generală şi, respectiv 1 ora şi jumatate pentru celelalte specializari ale F.M.A.M.
 • La facultăţile de Medicină şi Medicină Dentară, concursul de admitere include două discipline (Biologia obligatorie şi, la alegere, Fizică sau Chimie) totalizând un numar de 100 întrebări, din care 60 de întrebări pentru proba obligatorie şi 40 de întrebări pentru proba la alegere.
 • La facultatea de Farmacie, concursul de admitere include două discipline, (Chimia organică obligatorie şi, la alegere, Biologia vegetală sau Anatomia şi Fiziologia omului) totalizând un număr de 100 întrebări din care 60 de întrebări pentru proba obligatorie și 40 de întrebări pentru proba la alegere.
 • La facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală – pentru specializarea Asistenţă Medicală Generală, concursul de admitere include două discipline (Biologia obligatorie şi, la alegere, Fizica sau Chimia) cu un număr total de 80 de întrebări (60 de întrebări pentru proba obligatorie şi 20 de întrebări pentru proba la alegere).
 • Pentru restul specializărilor de la FMAM (Tehnică dentară, Balneofiziokinetoterapie şi recuperare) concursul de admitere include Biologia ca disciplină obligatorie, respectiv Fizica sau Chimia ca disciplină la alegere cu un număr de 60 de întrebări dintre care 40 pentru proba obligatorie şi 20 de întrebări pentru proba la alegere.
 • Candidaţii vor specifica obligatoriu pe fişa de înscriere, precum și pe chestionarul de concurs disciplina la alegere la care vor susţine concursul de admitere.
 • Tematica și bibliografia concursului de admitere se afișează pe site-ul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din București şi la Decanatele Facultăţilor de Medicină, Medicină Dentară, Farmacie şi F.M.A.M.
 • Fiecare întrebare are un singur răspuns corect (materializat prin completarea integrală a căsuţei corespondente) pentru care se acordă un punct. Punctajul maxim al probei de concurs este de 100 puncte pentru facultăţile de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, de 80 puncte pentru specializarea Asistenţă Medicală Generală (FMAM) şi de 60 puncte pentru restul specializărilor din cadrul FMAM. Punctajul obţinut se transformă în note.
 • Nota minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent.
 • Criteriul de clasificare este reprezentat de punctajul obţinut la proba scrisă. În cazul existenţei mai multor candidaţi cu punctaj/notă egală cu cea a ultimului loc finanţat de la buget, criteriile de departajare sunt:
 • a. punctajul obţinut la disciplina obligatorie (biologie pentru facultățile de Medicină, Medicină Dentară şi FMAM, respectiv chimie organică pentru facultatea de Farmacie)
  b. media obţinută la examenul de bacalaureat.

Cu ce notă s-a intrat la UMF „Carol Davila” în 2020?

Pentru a vedea notele cu care s-a intrat la fiecare specializare la Medicină „Carol Davila” în 2020 intră aici.

De exemplu, cea mai mică nota la examen în 2020 cu care un candidat a fost declarat admis la Facultatea de Medicină a fost 8,10.

*Detalii despre admiterea la principalele universități de Medicină din țară, într-un material viitor publicat săptămâna viitoare.

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București (USAMV)

Sunt peste 5400 de locuri, din care 2312 de locuri la buget, disponibile la cele șapte facultăți ale USAMV București, pentru studii universitare de licență și master.

Admiterea la Studii Universitare de LICENȚĂ

Înscrierea se face ONLINE. Perioada de înscriere:

- 5-23 iulie programele de studii organizate de Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere, Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, Facultatea de Biotehnologii, Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală.

- 5-21 iulie programul de studii Medicină Veterinară - Facultatea de Medicină Veterinară

- 1-16 iulie programul de studii Medicină Veterinară - Facultatea de Medicină Veterinară (engleză/franceză)

Criteriile de admitere:

Pentru programele de la Facultatea de Agricultură, Horticultură, Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere, Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, Biotehnologii, Management și Dezvoltare Rurală sunt:

- 70% media de la bacalaureat

- 30% nota/media aritmetică la alegerea candidatului la una din probele de la bacalaureat: limba română/ limba maternă; matematică; chimie; biologie; geografie.

Pentru programul de studii de la Facultatea de Medicină Veterinară sunt:

- 50% nota obținută la proba scrisă, susținută online

- 50% media de la bacalaureat

Detalii despre admitere la USAMV, aici.