Universitățile din România sunt obligate ca începând din 2020 să-i primească pe candidații minorităților naționale numai pe baza rezultatelor de la competențele în limba română conținute în diploma de bacalaureat, și nu să mai organizeze un concurs special de limba română pentru ei. Măsura a fost luată de Ministerul Educației și publicată în Monitorul Oficial la începutul acestei săptămâni.

StudentiFoto: Hotnews

”Instituțiile de învățământ superior prevăd în metodologia proprie de admitere modalitatea de certificare a competențelor lingvistice, în cazul candidaților la programele de studii școlarizate în limba română și care nu prezintă acte de studii, necesare la înscriere, eliberate de instituții de instituții de invățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română. Prin excepție, pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de bacalaureat”, se arată în documentul publicat în Monitorul Oficial.

Măsura a fost cerută anul trecut de Avocatul Poporului care ceruse Ministerului Educației să modifice Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master şi de doctorat, în sensul eliminării posibilității interpretării neunitare a dispozițiilor art. 5 alin. (4) din actul normativ indicat.

Avocatul Poporului argumenta că această prevedere a creat premisele unei discriminări din punct de vedere al certificării competențelor lingvistice la admiterea în învățământul superior.

Avocatul Poporului arată într-un document de pe site-ul propriu că această modificare asigură interpretarea unitară a textului de lege, în vederea aplicării de către unitățile de învățământ superior a egalității de tratament între cetățenii români indiferent de forma de învățământ absolvită în ceea ce privește certificarea competențelor lingvistice pentru admiterea în învățământul superior.