​Studenții de la Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) trag un semnal de alarmă cu privire la faptul că anul universitar începe și anul acesta fără un ministru al Educației Naționale. Este al doilea an universitar consecutiv în care se întâmplă astfel.

StudentiFoto: Hotnews

“Lipsa de continuitate, viziune și adoptarea de măsuri discreționare, cauzate de schimbarea a 28 de miniștri în ultimii 30 de ani, constituie deficiențele ce determină starea de fapt a învățământului superior. Astfel, una dintre cele mai mari probleme ale învățământului superior continuă a fi, de-a lungul a 8 ani, subfinanțarea cronică a educației care perturbă evoluția armonioasă a calității învățământului și implicit dezvoltarea profesională și personală a beneficiarilor direcți”, arată ANOSR într-un comunicat de presă.

Studenții spun că România este în urmă cu implementarea actualelor linii de acțiune ale Procesului Bologna, cu toate că în acest an universitar va avea loc o nouă Conferință Ministerială în cadrul căreia se va decide viitorul Procesului Bologna.

Studenții amintesc că etica și integritatea academică sunt subiecte a căror abordare a fost neglijată pentru o perioadă lungă de timp, pentru că au existat ocupanți ai unor funcții de demnitate publică care și-au plagiat tezele de doctorat.

”În acest sens, ANOSR a militat pentru și a reușit introducerea cursurilor de etică și deontologie universitară pentru toate ciclurile de studii, cu caracter opțional pentru licență și obligatoriu pentru masterat și doctorat, iar demersurile pentru popularizarea și respectarea principiilor corecte nu se opresc aici, având în vedere importanța majoră a dezvoltării unei culturi a eticii”, mai arată studenții.

Comunicatul integral al studenților din ANOSR:

Cu ocazia începerii noului an universitar, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), federația reprezentativă a studenților din România la nivel național și internațional, le dorește tuturor membrilor comunităților universitare un an prolific și cât mai multe reușite! Totodată, ne propunem să aducem în prim-plan principalele subiecte din domeniul educațional pentru alinierea sistemului universitar românesc la standardele Spațiului European al Învățământului Superior (SEIS).

ANOSR trage un semnal de alarmă cu privire la faptul că acesta este al doilea an universitar consecutiv care începe fără un ministru al educației naționale. Acest fapt, dar și lipsa de continuitate, viziune și adoptarea de măsuri discreționare, cauzate de schimbarea a 28 de miniștri în ultimii 30 de ani, constituie deficiențele ce determină starea de fapt a învățământului superior. Astfel, una dintre cele mai mari probleme ale învățământului superior continuă a fi, de-a lungul a 8 ani, subfinanțarea cronică a educației care perturbă evoluția armonioasă a calității învățământului și implicit dezvoltarea profesională și personală a beneficiarilor direcți.

În contextul în care în acest an universitar va avea loc o nouă Conferință Ministerială în cadrul căreia se va decide viitorul Procesului Bologna, România rămâne în urmă și cu implementarea actualelor linii de acțiune. Deși învățământul centrat pe student ar trebui să constituie o prioritate, atât în cadrul politicilor publice, cât și în măsurile adoptate de către instituțiile de învățământ superior, în continuare, niciun act normativ din domeniul educațional nu definește clar acest concept. Centrarea învățământului pe student presupune utilizarea unor metode inovative de predare, o relație de colaborare între cadrul didactic și student, pentru a sprijini îndeplinirea rezultatelor învățării prognozate, iar studenții sunt văzuți ca participanți activi ai propriului proces de învățare.

Etica și integritatea academică sunt subiecte a căror abordare a fost neglijată în dezbaterile comunităților universitare din România o perioadă lungă de timp, din cauza lipsei de transparență și a dezinteresului general. Acest lucru este susținut prin faptul că au existat ocupanți ai unor funcții de demnitate publică care și-au plagiat tezele de doctorat. În acest sens, ANOSR a militat pentru și a reușit introducerea cursurilor de etică și deontologie universitară pentru toate ciclurile de studii, cu caracter opțional pentru licență și obligatoriu pentru masterat și doctorat, iar demersurile pentru popularizarea și respectarea principiilor corecte nu se opresc aici, având în vedere importanța majoră a dezvoltării unei culturi a eticii.

Un fenomen cu un impact social major în rândul absolvenților de studii superioare, „brain drain”, datorat în primul rând lipsei accesului absolvenților la locuri de muncă de calitate și la oportunități de dezvoltare personală, dar și calității vieții din România, au dus la pierderea masivă de capital uman calificat. Pentru a diminua rata de absolvenți care părăsesc țara după terminarea studiilor cu scopul de a-și defini un parcurs profesional în străinătate, ANOSR militează constant pentru investirea în infrastructura științifică și tehnologică și actualizarea programelor de studii, astfel încât relevanța acestora să crească în raport cu inovația din fiecare domeniu și cu necesitățile studenților, respectând totodată scopurile învățământului superior definite de către Consiliul Europei: pregătirea pentru piața muncii, pregătirea pentru cetățenia activă, sprijinirea dezvoltării personale a studenților și crearea unei baze largi de cunoștințe avansate alături de stimularea cercetării și inovării în rândul studenților.

O altă prioritate în educație pentru care ANOSR militează an de an, este dimensiunea socială, prin care se implementează politici de echitate și acces la educație adresate categoriilor de studenți ce provin din medii dezavantajate sau categorii subreprezentate. Constatăm că în anul universitar anterior nu a fost finalizat niciun cămin pentru studenți, în contextul în care numărul actual de locuri de cazare este suficient doar pentru 23,96% dintre cei aproximativ 449.350 de studenți. De asemenea, nu au existat investiții masive în cămine, condițiile nefiind în concordanță cu normele de sănătate publică impuse.

Totodată, ANOSR susține asigurarea de șanse egale pentru fiecare persoană ce își dorește să urmeze studii universitare, având în vedere faptul că România se află pe ultimul loc la nivel european în ceea ce privește ponderea populației cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani ce a absolvit studii superioare.

Deoarece educația este considerată prioritate națională, creșterea calității actului didactic trebuie să reprezinte un obiectiv permanent pentru decidenții din sfera educațională și comunitatea universitară, iar implementarea oricăror măsuri pentru soluționarea problemelor actuale trebuie să fie transparentă, fundamentată și coerentă, astfel încât acestea să satisfacă nevoile reale ale sistemului. Astfel, ANOSR luptă pentru apărarea drepturilor, reprezentarea intereselor studenților și va continua demersurile pentru a spori dezvoltarea învățământului superior.

„În ciuda faptului că ne confruntăm cu o situație îngrijorătoare a sistemului educațional, pornind de la faptul că nu avem, din nou, un ocupant al funcției de ministru, la subfinanțarea educației sau implementarea defectuoasă a strategiilor europene în sistemul autohton de educație, ANOSR va lupta în continuare pentru a le asigura studenților din România accesul la condiții optime învățare și dezvoltare în universitățile noastre.” – Petrișor-Laurențiu ȚUCĂ, Președinte ANOSR”.

Luni și marți, cele 56 de universități de stat și 36 de universități private încep cursurile pentru 392.000 de studenți la licență, 106.455 studenți la masterat și 20.700 doctoranzi.