Admiterea la liceu din 2020 va începe la începutul lunii mai, când în zilele de 6 și 7 mai secretariatele școlilor vor elibera fișele de înscriere pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini, potrivit unui ordin al Ministerului Educației Naționale publicat în Monitorul Oficial. Între 11 și 12 mai 2020 va avea loc înscrierea pentru probele de aptitudini. La admiterea la liceu, în învățământul de stat, pot să participe elevii care termină acum gimnaziul, precum și candidații din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021, prevede ordinul de ministru.

Evaluare Nationala Foto: Hotnews

13-15 mai 2020 - Desfășurarea probelor de aptitudini

18 mai 2020 – Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini și depunerea contestațiilor

22 mai 2020 – Rezultatele finale de la probele de aptitudini

Admitere la liceu 2020 - Etapa I

2 – 6 iulie 2020 - Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a

3 – 7 iulie 2020 - Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator

10 iulie 2020 - Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat/ Comunicarea rezultatelor și afișarea în școlile gimnaziale a listei cu locurile neocupate la liceele de stat

13 – 16 iulie 2020 - Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care elevii au fost repartizați

Citește și:

Calendarul Evaluării Naționale 2020/ ​În ce perioadă se va desfăşura examenul anul viitor

E oficial: De anul viitor, elevii nu mai sunt admiși la liceu fără media 5 la Evaluarea Națională. Pentru ei devine obligatoriu învățământul profesional

Admitere la liceu 2020 - Etapa a doua

Elevii care nu au fost repartizați pentru că nu au pus suficiente opțiuni în fișa de înscriere la liceu vor putea participa la cea de-a doua doua etapă de admitere începând cu 22 iulie 2020.

21 iulie 2020 - Afișarea la centrul de admitere a situației locurilor rămase libere

22 iulie 2020 – Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau maternă

23-24 iulie 2020 – Desfășurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau maternă

27 iulie 2020 – Soluționarea eventualelor contestații (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor) și afișarea rezultatelor finale

22-28 iulie 2020 – Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat la prima etapă de repartizare, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat

29-30 iulie 2020 – Repartizarea, de către comisia județeană de admitere, a municipiului București, în ședință publică, a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar din diferite motive nu au fost repartizați computerizat. Candidații romi își păstrează prioritatea pentru locurile destinate candidaților romi care au rămas libere după soluționarea situațiilor speciale

31 iulie 2020- Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor speciale în aplicația informatică centralizată.

Elevii se etnie romă vor avea următorul calendar de admitere:

15 mai 2020 Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi

9 – 15 iunie 2020 Primirea cererilor de înscriere a candidaților pe locurile speciale pentru romi

1 – 2 iulie 2020 Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi

1 – 2 iulie 2020 Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special.