​"Proiectul va permite școlii românești să valorifice oportunitatea de a folosi asigurarea accesului protejat la rețele deschise de comunicații, cu precădere de pe terminale mobile inteligente, atât pentru a spori atractivitatea procesului educațional și motivația elevilor, cât și pentru diversificarea și eficientizarea metodelor de interacțiune între elevi, între elevi și profesori și, nu în ultimul rând, a interacțiunii cu părinții elevilor", se arată în caietul de sarcini al licitației demarate în această săptămână de Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare (ARNIEC).

wi-fiFoto: Pixabay

Platforma națională integrată de tip campus va asigura, cu prioritate în școli de nivel gimnazial, serviciul de acces fără fir (wireless, în tehnologie Wi-Fi), la rețele de date deschise interconectate, inclusiv la Internet, se precizează în documentația de licitație (vezi documentul atașat).

Contractul, finanțat cu fonduri UE, are o valoare estimată la peste 165 milioane de lei (fără TVA) și se va implementa în 2 ani.

 • Cum este motivată necesitatea acestui proiect: Recuperarea distanței crescânde între tinerele generații și rezervorul neprețuit de civilizație pe care cartea îl reprezintă

"Tehnologia informației și comunicațiile, cu precădere comunicațiile mobile, fără fir, ocupă un loc cu totul special în preocupările tinerei generații, inclusiv ale copiilor și tinerilor de vârstă școlară, și prezintă un potențial excepțional în contextul modernizării procesului educațional.

Studii moderne estimează că, până în 2020, la nivel global, prezența în mediul online va ocupa un loc cu totul special în procesul de dezvoltare cognitivă, de formare a personalității și a aptitudinilor specifice de angajare și de integrare socială, pentru un număr de peste 700 milioane de copii cu vârste de 8-12 ani, din care 90% din țările cu o dezvoltare avansată a tehnologiei IT. (..)

În mod realist, recuperarea distanței crescânde, în ultimele decenii, între tinerele generații și rezervorul neprețuit de civilizație pe care cartea (și, în sens mai larg, artefactul cultural și științific) îl reprezintă, respectiv menținerea și dezvoltarea interesului copiilor de vârstă școlară și a tinerilor pentru școală, pentru învățare, se poate realiza numai în condițiile înțelegerii rolului pe care trebuie să îl joace tehnologia în acest proces.

Crearea unui mediu dedicat vieții școlare, cu precădere la nivelul școlilor gimnaziale, pentru comunicare și colaborare, care să întâlnească interesul elevilor pentru utilizarea tehnologiei moderne cu posibilitățile pe care le oferă o rețea școlară de tip campus, conectată la rețele deschise li Internet, va avea un efect decisiv în sprijinirea misiunii școlii românești de a forma și dezvolta noile generații.

În ultimii ani, odată cu dezvoltarea tehnologiei, a crescut mult numărul dispozitivelor inteligente care se pot conecta la servicii digitale, și, în general, la Internet, prin metode de comunicații radio (wireless) și cu suport pentru mobilitate, și care pot fi folosite în procesul educațional, în același timp în care a scăzut semnificiativ costul marginal al punerii în operă de infrastructuri tehnice și funcționale specifice pentru acestea.

Astfel, accesul la resurse și servicii digitale prin utilizarea tehnologiei informației și a comunicațiilor devine o resursă esențială în procesul de predare-învățare, putând facilita gestiunea comunicării și colaborării, dezvoltarea creativității și accesul la informație prin dispozitive mobile inteligente (de exemplu: telefoane și calculatoare portabile în format tabletă sau laptop), iar beneficiile se transpun în îmbunătățirea eficienței și eficacității procesului educațional la toate nivelurile, atât în cadre formale cât și informale.

În prezent, există acces limitat la resurse digitale proprii școlii, și de asemenea, acces limitat la Internet în școli (de exemplu: numai în laboratoarele de informatică), iar acest fapt îngreunează accesul elevilor și al cadrelor didactice la serviciile și la resursele educaționale online existente și compromite dezvoltarea utilizării resurselor și a interacțiunii online ca resursă critică a procesului educațional modern.

Proiectul va permite școlii românești să valorifice oportunitatea de a folosi asigurarea accesului protejat la rețele deschise de comunicații, cu precădere de pe terminale mobile inteligente, atât pentru a spori atractivitatea procesului educațional și motivația elevilor, cât și pentru diversificarea și eficientizarea metodelor de interacțiune între elevi, între elevi și profesori și, nu în ultimul rând, a interacțiunii cu părinții elevilor."

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • - crearea infrastructurii tehnice necesare utilizării resurselor și serviciilor de tip OER și WEB 2.0 în educație la minim 2000 de școli la finalul implementării proiectului.
 • - dotarea în cadrul proiectului a unui număr de 4.500 de unități gimnaziale cu echipamente wireless, prin implementarea proiectului
 • - creșterea ponderii profesorilor ce utilizează internetul prin wireless-campus la 15% la finalul perioadei de sustenabilitate a proiectului.

ARNIEC nu dispune de tot personalul necesar implementării proiectului: Ce angajări se vor face și câți experți vor coordona platforma

În caietul de sarcini se mai menționează că agenția ARNIEC/RoEduNet are experiență în derularea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri rambursabile și nerambursabile, dispunând de personal calificat și experimentat în acest domeniu, însă nu dispune de tot personalul necesar implementării prezentului proiect.

În acest sens se vor face angajări din cadrul Inspectoratelor Județene și din Cadrul Ministerului Educației Naționale pentru a suplimenta personalul.

Pentru gestionarea acestui proiect, este nevoie de o echipă de profesioniști și specialiști care să poată urmări buna desfășurare a fiecărei etape de implementare. Se vor numi astfel 9 persoane care vor face parte din echipa de management a proiectului și care vor îndeplini următoarele atribuții:

 • - manager proiect
 • - expert IT
 • - responsabil resurse umane
 • - responsabil juridic
 • - personal auxiliar
 • - asistent manager
 • - responsabil logistică
 • - responsabil proceduri

Echipa de management a proiectului va fi susținută de echipa de implementare formată din 50 de persoane, experți IT, din cadrul Inspectoratelor Județene și din cadrul Ministerului Educației Naționale și de asemenea 26 de experți IT din cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Pentru operarea curentă a platformei și pentru partea de administrare a acesteia se vor asigura servicii de instruire a personalului desemnat de beneficiar, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

Se vor asigura programe de instruire specific adecvate rolurilor, respectiv de utilizare și de administrare a platformei, și vor fi instruite cel puțin următoarele categorii de personal desemnat de beneficiar:

 • - operatori platformă: minim 50 de persoane, cel puțin câte 2 zile de curs;
 • - administratori platformă: minim 4 persoane, cel puțin câte 5 zile de curs.

Implementarea proiectului se va realiza la sediul central al Agenției și în centrele regionale RoEduNet, necesitând utilizarea mai multor resurse materiale aflate în patrimoniul actual al instituției.

 • Sustenabilitatea proiectului: Echipamentele și soluțiile trebuie să funcționeze optim minim 5 ani de la lansarea platformei

Documentația precizează și că 'ofertanții vor garanta că echipamentele și soluțiile furnizate își vor menține nivelul optim performanță (cu luarea în considerare a uzurii fizice și morale normale) pe toată durata lor de viață, dar nu mai puțin de 5 ani de la data acceptanței finale, respectiv că acestea nu vor intra în starea de 'end-of-support' pe întreaga perioadă de sustenabilitate a proiectului'.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare la această licitație este 26 noiembrie 2018. În aceeași zi va avea loc și deschiderea ofertelor.

Pentru detalii vedeți documentul atașat.

MedLife susține informarea și educarea ca sursă principală de dezvoltare a unei minți sănătoase. De aceea, recomandăm informarea continuă cu ajutorul articolelor din secțiunea Educație!