​Cercetătorii din Asociația Ad Astra cer Ministerului să nu mai condiționeze acordarea de granturi către olimpici de rămânerea lor în țară după studiile universitare. "Orice astfel de «legare de glie» este contraproductivă”, spun cercetătorii. Potrivit acestora,“pentru stoparea fenomenului de «fugă a creierelor», strategia de urmat este ca tânărul absolvent să fie lăsat și chiar încurajat să exploreze noi sisteme de educație și cercetare, din afara țării, acesta fiind singurul mod în care un tânăr poate ajunge la maturitate științifică”.

StudentiFoto: Agerpres

Ad Astra este o asociație importantă în cercetare, ce reunește sute de cercetători români din țară și din străinătate. Reacția Asociației vine după ce Ministerul Cercetării a lansat în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern care modifică Hotărârea Guvernului nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare "Grantul pentru tineri cercetători Regele Carol I”.

Acordarea unor astfel de granturi este o idee foarte bună, dar nu trebuie condiționată de rămânerea în țară după absolvire. Orice astfel de «legare de glie» este contraproductivă”, spun cercetătorii Ad Astra.

Credem că, pentru stoparea fenomenului de «fugă a creierelor», strategia de urmat este ca tânărul absolvent să fie lăsat și chiar încurajat să exploreze noi sisteme de educație și cercetare, din afara țării, acesta fiind singurul mod în care un tânăr poate ajunge la maturitate științifică. În paralel, statul trebuie să contribuie prin măsuri legislative la crearea unui mediu propice întoarcerii specialiștilor. Avem în vedere concursuri transparente de angajare în învățământul superior și în institutele de cercetare, competiții naționale de proiecte organizate regulat și finanțate corespunzător, dar și susținerea, prin programe adecvate, a înființării unor unități de cercetare private”, susțin cercetătorii.

Ad Astra arată în comunicat că “există oricum beneficii de pe urma faptului că un fost olimpic studiază în țară: el poate participa chiar ca student la programe de cercetare, poate participa la concursuri profesionale etc. În plus, prezența lui creează emulație într-un grup. Nu în ultimul rând, foștii olimpici pot contribui la formarea elevilor în domeniul respectiv, prin lecții de pregătire oferite participanților la olimpiade”.

Concret, cercetătorii propun Ministerului Cercetării următoarele:

  • “1. Abrogarea articolelor care condiționează acordarea acestor granturi de angajarea beneficiarilor în țară imediat după terminarea studiilor de licență și/sau master. În speță, Art. 7, alin 2), lit. F și Art. 8, alin 2), 3) și 5).
  • 2. Modificarea Art. 7, alin 2), lit c) prin menținerea doar a obligativității studentului de a promova studiile universitare pe perioada grantului pentru ciclul 1, respectiv-licenţă, după caz, şi pentru ciclul 2 - master.”

Cum arată acum articolele pe care Ad Astra le vrea schimbate:

Art. 7, alin 2), lit. F:

(2) Instituțiile de învățământ superior acreditate din România care au înmatriculat studenții beneficiari ai Grantului REGELE CAROL I vor semna cu fiecare student în parte, în baza contractului-cadru multianual încheiat cu Ministerul Cercetării și Inovării, un contract de finanțare multianual, până la termenul de încetare a contractului asumat de părți, în care se vor stipula în mod obligatoriu:

c) obligația studentului de a promova studiile universitare pe perioada grantului pentru ciclul 1, respectiv - licență, după caz, și pentru ciclul 2 - master și de a se angaja pentru o perioadă minimă de patru ani după finalizarea acestora în unități și instituții din România care fac parte din sistemul de cercetare-dezvoltare de interes național, așa cum este acesta definit prin Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, și de a desfășura activități CDI ca angajat al acestora. Se consideră la calculul duratei obligatorii de angajare și perioada efectuării și absolvirii studiilor doctorale într-o instituție organizatoare de doctorat din România, inclusiv în cotutelă;

f) obligația instituției de învățământ superior de a recupera integral, atât pe durata studiilor, cât și pe durata perioadei de angajare obligatorie, stabilită conform contractului, sumele plătite studentului, în cazul nerespectării de către acesta a obligațiilor prevăzute la lit. c), și de a returna aceste sume în contul comunicat de către Ministerul Cercetării și Inovării;

Art. 8, alin 2), 3) și 5):

(2) Absolvenții beneficiari ai Granturilor REGELE CAROL I vor notifica obligatoriu în scris, cu confirmare de primire, Ministerul Cercetării și Inovării și instituțiile de învățământ superior la care au absolvit studiile universitare despre unitatea sau instituția din domeniul CDI din România și funcția în care sunt încadrați în urma finalizării grantului, pe durata celor patru ani după absolvire.

(3) Notificarea menționată la alin. (2) se va transmite, în scris, la adresa menționată în contractul de finanțare multianual, în termen de 15 zile de la încadrare sau, dacă este cazul, în același termen la orice schimbare a locului de muncă.

(5) Reprezentanții Ministerului Cercetării și Inovării, precum și ai instituției de învățământ superior vor verifica la angajator încadrarea studentului, beneficiar de grant, în activități din domeniul CDI, așa cum acestea sunt definite în Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, pe durata de minimum patru ani de la absolvire.

Ce prevede Programul Grantul pentru tineri cercetători Regele Carol I

Legea prevede că olimpicii care rămân în țară pentru a face facultatea beneficiază de:

  • 3.500 de euro pe an: dacă au luat locul 1 la o olimpiadă internațională
  • 3.000 euro pe an: pentru locul 2 la o olimpiadă internațională
  • 2.500 euro pe an: pentru locul 3 la o olimpiadă internațională
  • 2.500 euro pe an: pentru locul 1 la o olimpiadă națională
  • 2.000 euro pe an: pentru locul 2 la o olimpiadă națională
  • 1.500 euro pe an: pentru locul 3 la o olimpiadă națională

Proiectul mai prevede suplimentar 500 euro/an, pentru fiecare beneficiar de grant, pentru participarea la evenimente științifice internaționale sau pentru “protecția drepturilor de proprietate intelectuală”, un maximum de 3.500 euro/an/echipă formată din cel puțin 5 studenți, provenind din una sau mai multe universități, “pentru materiale, subansamble și subcontractări pentru realizarea unor demonstratoare tehnologice sau promovarea unor idei realizate în echipă, cu care aceasta se prezintă și se clasifică la concursuri internaționale de prestigiu”.