Reforma in Sanatate

de     HotNews.ro
Marţi, 18 octombrie 2005, 0:00Ministrul Sanatatii, Eugen Nicolaescu a prezentat marti, noul pachet legislativ prin care se urmareste reformarea sistemului de sanatate.
Pachetul legislativ, cuprinde 14 acte normative ce regelemeteaza cadrul institutional in domeniu si serviciile medicale. Pentru aceste legi Guvernul isi va asuma raspunderea in Parlament. Pachetul legislativ este publicat pe site-ul ministerului www.ms.ro.

Potrivit declaratiei ministrului Eugen Nicolaescu reformarea sistemului de sanatate urmareste:
- asigurarea egalitatii de sanse prin realizarea calitatii si sigurantei actului medical.
- respecarea dreptului populatiei de a opta liber pentru acele ingrijiri de sanatate, peste cele esentiale, pe care le considera adecvate pentru propria sanatate
- cresterea coeziunii sociale prin restabilirea principiului solidaritatii in cadrul asigurarilor sociale de sanatate si reintroducerea contributiei la asigurarile de sanatate a tuturor persoanelor care realizeaza venituri
- consolidarea descentralizarii decizionale scop in care se vor crea autoritatilor locale mecanisme egale pentru finantarea unitatilor spitalicesti si luarea deciziilor pentru ingrijirea starii de sanatate a populatiei
- promovarea unei piete libere a furnizorilor de servicii medicale, ca si a celor de produse medicamentoase de uz uman
- apropierea de indicatori de sanatate si demografici ai tarilor civilizate


REFORMA SISTEMULUI DE SANATATE DIN ROMANIA
-Cadru legislativ-

1. LEGEA SPITALELOR

- practic noua lege redefineste rolul statului in ceea ce priveste implicarea in supravegherea si controlul activitatii spitalelor.
NOUTATI
- se va introduce avizul conform al Ministerului Sanatatii la numirea si schimbarea din functie a conducerii spitalelor, precum si posibilitatea de interventie administrativa in situatii grave prevazute de lege.

De la intrarea in vigoare a legii, managerul spitalului, fie ca este el persoana fizica sau juridica, incheie un contract de management cu Ministerul Sanatatii pe o perioada de 3 ani, cu evaluare anuala. Se va prevede in cadrul spitalului separarea managementului de alte activitati.

Astfel, in termen de maxim 6 luni de la intrarea in vigoare a legii, este prevazut ca directorii de spitale nu vor mai putea sa desfasoare nici o alta activitate. Masura se aplica exclusiv pentru profesorii universitari cu o singura norma didactica care au absolvit un curs de management. Sefii de sectie nu vor mai avea decat responsabilitati medicale (profesionale), nu si administrative.

- De asemenea, se va defini foarte clar conflictul de interese pentru tot personalul medical care detine functii de conducere, care se va extinde pana la rudele si afinii de gradul IV, in sensul de relatii comerciale sau de alta natura cu alte activitati medicale si farmaceutice, producatori, importatori si distribuitori de medicamente si materiale sanitare.

- de asemenea, legea prevede infiintarea unui nou tip de spital, si anume spitalul regional. Acesta va asigura asistenta medicala pentru mai multe judete si va avea si atributia de a rezolva urgentele ce nu se pot rezolva la nivelul spitalelor judetene

- legea mai prevede ca Ministerul Sanatatii impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor sa realizeze sistemul integrat de medicina de urgenta (112). Noul sistem va cuprinde spitalele publice regionale, spitalele judetene, serviciile de ambulanta si serviciile mobile de urgenta, reanimare si descarcerare.

- Introducerea managementului pe centre de cost si, in perspectiva, pe centre de cost si centre de profit.

2. LEGEA ASIGURARILOR SOCIALE DE SANATATE

-stabileste obiectivele sistemului de asigurari sociale de sanatate, avand in vedere asigurarea protectiei populatiei si principiul universalitatii - prin care toti cetatenii contribuie la sistemul asigurarilor sociale de sanatate.
NOUTATI
- stabileste mecanismul privind plata contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate, iar pentru anumite categorii reglementeaza clar modul in care contribuie acestea la Fondul National unic de asigurari sociale de sanatate
- astfel:
- a) pentru pensionarii din sistemul public sau cei din agricultura se va achita contributia din bugetul de stat prin Casa Nationala de Pensii, incepand cu anul 2007;
- b)pentru pensionarii cu venituri peste 900 RON se va incasa contributia de 6,5% peste ceea ce depaseste nivelul respectiv;
- c) pentru someri contributia se va achita prin Bugetul asigurarilor de somaj eliberate de Ministerul Muncii la nivelul sumelor din contracte la care se va aplica procentul de 6,5%;
- d) pentru cetatenii care lucreaza in strainatate fara documente legale se va aplica contributia de 6,5% la salariul minim pe economie la timpul absentei din tara care se va constitui din documentele de calatorie si certificate de organismele de specialitate ale MAI;
- e) pentru cetatenii care incaseaza venit minim garantat se va achita procentul de 6,5% din suma respectiva care se va retine si vira de catre primarii, incepand cu anul 2007;
- f) spitalele vor fi obligatoriu publice in domeniul medicinei de urgenta, publice cu sectii private si private;
- introducerea pietei libere, a competitiei si concurentei in ceea ce priveste unitatile sanitare care vor incheia contracte cu casele de asigurari;

- definirea conditiilor de stabilire a pachetului bazal de servicii medicale decontate din asigurarile sociale de sanatate;

- definirea listei de medicamente care se vor supune gratuitatii si compensarii partiale in functie de starea de sanatate a populatiei, a bugetului alocat si a altor conditii specifice care sa reflecte o acoperire cat mai corecta a nevoilor populatiei;

- introducerea unui sistem de decontare mixt pentru medicii de familie, per capita si pe servicii medicale, care sa asigure cresterea activitatii in ambulatoriu si scaderea in sistemul spitalicesc, cu efect pe reducerea cheltuielilor din spitale.


3. LEGEA ASIGURARILOR VOLUNTARE DE SANATATE

- Introduce sistemul de asigurare voluntara privata de sanatate, respectiv a unui pachet suplimentar fata de cel social
NOUTATI
- Prevede utilizarea numai a unitatilor medicale acreditate de casele private de asigurari de sanatate care au incheiat contracte pe baza de performanta medicala si economica;
- Asigura dezvoltarea unui sistem de investitii in infrastructura medicala din partea caselor de asigurari private de sanatate ;
- Responsabilizeaza cetateanul platitor si furnizorul de servicii medicale;
- Stabileste o legatura mai stransa intre beneficiar si furnizor;
- Defineste modul de utilizare si conditiile de decontare a serviciilor medicale.

4. LEGEA FARMACIEI

-reglementeaza, prin lege, organizarea si functionarea farmaciilor (in prezent aceastea sunt stabilite prin ordin al ministrului sanatatii)
NOUTATI
- Defineste in mod clar farmacia ca institutie sanitara, aflata in serviciul public
- Introduce principiul competentei profesionale, al stabilitatii si continuitatii serviciilor farmaceutice. Astfel:
- Se prevede eliminarea monopolului in domeniul medicamentului prin eliminarea sau desfiintarea lanturilor de farmacii sau limitarea numarului acestor farmacii dintr-un lant la maximum 4 farmacii intr-o localitate cu pana la 400000 locuitori, utilizandu-se acest multiplu pentru localitati cu populatie mai mica sau mai mare, a interzicerii cumularii activitatii de import cu depozitarea, distributia si desfacerea prin farmacii proprii
- Introducerea de criterii suplimentare la autorizarea de farmacii, pe langa cel demografic, adaugandu-se altele cu privire la distante minime, existenta a cel putin unui farmacist pe tura etc.
- Prevede ca proprietarii si membrii consiliilor de administratie ale unitatilor farmaceutice sa fie in majoritate de profesie farmacisti autorizati;
- Stabileste atributia Ministerul Sanatatii de a autoriza, in vederea functionarii, toate unitatile farmaceutice si drogheriile si de a retrage autorizatia in conditiile prevazute de lege;
- Stabileste conditii de sprijin si facilitati pentru infiintarea si dezvoltarea farmaciilor in mediul rural.

5. LEGEA PRIVIND CARDUL EUROPEAN SI CADRUL NATIONAL DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE

-transpune prevederile Uniunii Europene in domeniu.
NOUTATI
- Prevede introducerea cardului national incepind cu anul 2006, ca un pas important in informatizarea asistentei medicale a persoanei.
- Cardul este un document oficial, legal, pe care sa fie inscrise toate datele care se refera la viata unui om, din punct de vedere medical.
- Cardul medical va fi intocmit pe baza codului numeric personal si va contine datele de munca, contributiile achitate pentru acestia, institutia unde au fost platite, evolutia starii de sanatate.
- Stabileste cardul national ca singurul instrument prin care se poate dovedi calitatea de asigurat in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania.
- legea stabileste conditiile in care posesorii cardului european de asigurari sociale de sanatate pot beneficia de asistenta medicala imediata, in cadrul unei deplasari temporare intr-un stat membru UE.
- creeaza cadrul legal pentru ca titularul Cardului european sa fie tratat in aceleasi conditii ca un asigurat al statului in care primeste asistenta medicala.

6. LEGEA PRIVIND EXERCITAREA PROFESIEI DE MEDIC, PRECUM SI ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMANIA

-asigura accesul la exercitarea profesiei de medic pe teritoriul Romaniei, incepand cu data aderarii la Uniunea Europeana, a medicilor cetateni ai statelor terte casatoriti cu cetateni romani sau posesori ai permisului de rezidenta permanenta in Romania
NOUTATI
- Introduce autorizatia de libera practica cu caracter permanent pentru toata perioada de exercitiu a profesiei, in conditiile in care nu intervin situatiile de nedemnitate si incompatibilitate prevazute de lege sau nu se produc abateri care antreneaza suspendarea sau retragerea dreptului de libera practica;

- Defineste Colegiul Medicilor din Romania ca organizatie profesionala de utilitate publica, cu responsabilitati in reglementarea, autorizarea si supravegherea exercitarii profesiei de medic;

- Defineste rolul, atributiile si drepturile autoritatii de stat cu privire la indeplinirea competentelor delegate de catre Colegiul Medicilor din Romania pe domeniul competentelor delegate;

- Creeaza cadrul legal pentru cresterea rolului Colegiului Medicilor din Romania in actualizarea permanenta a cadrului profesional, definit prin norme si standarde profesionale.


7. LEGEA PRIVIND FONDUL NATIONAL DE SANATATE

- prevede introducerea contributiilor pentru sanatate a producatorilor si importatorilor de tutun si produse din tutun, precum si acelor din domeniul bauturilor spirtoase.
NOUTATI
- cuprinde o taxa fixa, separata pentru tigari (0,15 EURO) si alcool ( 0,25 EURO);
- fondul constituit se va utiliza pentru doua obiective majore: investitii in infrastructura sistemului de sanatate in procent de 75% si programele nationale de sanatate in procent de 20%. Un procent de 5% va fi destinat crearii unui fond de interventie in cazuri de necesitate (epidemii, pandemii, calamitati naturale etc)

8. LEGEA PRIVIND EFECTUAREA PRELEVARII SI SI TRANSPLANTUL DE ORGANE, TESUTURI SI CELULE DE ORIGINE UMANA, IN SCOP TERAPEUTIC

-legea defineste organizarea si functionarea activitatii de transplant. In lege este cuprinsa si reglementarea privind Agentia Nationala de Transplant.
NOUTATI
- - Armonizeaza legislatia cu prevederile comunitare in domeniul transplantului de organe, tesuturi si celule umane.
- Introduce concepte noi privind donatorul cadavru. S-au stabilit criteriile pentru stabilirea activitatii de transplant, precum si modul de finantare
- Reglementeaza realizarea unui control mai riguros al prelevarii de organe, tesuturi si celule de la donatorul viu si al manipularii, stocarii si distributiei tuturor produselor biologice de origine umana care pot face obiectul unei activitati de transplant.
- Determina costurile diferilelor operatiuni de transplant si stabileste modul de decontare din fondurile Casei Nationale de Asigurari Sanatate sau a caselor de asigurari private de sanatate

9. LEGEA PRIVIND PROGRAMELE NATIONALE DE SANATATE

-statul va dezvolta programe nationale de sanatate cu rol profilactic si campanii de sustinere a acestor programe, pe baza propriilor evaluari, dar si in corelatie cu Organizatia Mondiala a Sanatatii si Uniunea Europeana.
NOUTATI
- - Creeaza cadrul legal pentru dezvoltarea programelor nationale de sanatate cu rol profilactic si a campaniilor de sustinere a acestor programe, in corelatie cu Organizatia Mondiala a Sanatatii si Uniunea Europeana ;
- Defineste programele nationale tinand cont de oportunitatea lor, de conditiile speciale de desfasurare si coordonare,
- Stabileste criterii obiective pentru cuprinderea programelor de sanatate in bugetul de stat si Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.
- Stabileste rolul Ministerului Sanatatii in elaborarea strategiei privind structurarea si desfasurarea programelor, pe baza nevoilor reale ale populatiei si cu o utilizare optima a resurselor financiare disponibile.

10. LEGEA PRIVIND MALPRAXISUL

-acopera vidul legislativ actual, prin definirea exacta a raspunderii persoanelor fizice si juridice ce activeaza in sistemul de sanatate. Continutul documentului este in concordanta cu practicile in domeniu din Statele Membre ale Uniunii Europene si SUA.
NOUTATI
- Aplica principiile Uniunii Europene privind descentralizarea, prin infiintarea Comisiilor Locale de Conciliere;
- Stabileste raspunderea civila in cazurile de malpraxis medical, cu exceptia cazurilor in care prejudiciul se produce deliberat, cu rea-credinta.
- Reglementeaza procedura de asigurare de malpraxis a persoanelor fizice si juridice ce activeaza in sistemul de sanatate, precum si procedura de despagubire a victimelor, impreuna cu Colegiul Medicilor.
- Stabileste procedura impacarii in afara instantei de judecata.

11. LEGEA MEDICAMENTULUI

-transpune prevederile directivelor Uniunii Europene referitoare la procedurile de autorizare pentru punerea pe piata a medicamentelor, precum si relatiile dintre autoritatile competente ale statelor membre in cadrul acestor proceduri
NOUTATI
- Modifica conditiile de valabilitate ale autorizatiei de punere pe piata: autorizatia initiala este acordata pentru 5 ani, cu o reinoire urmata de o perioada nelimitata de valabilitate;
- Introduce o noua schema de protectie a datelor in conformitate cu reglementarile europene;
- Introduce regula conform careia daca un produs nu este comercializat 3 ani, inceteaza valabilitatea autorizatiei;
- Clarifica si imbunatateste sistemul de autorizare a medicamentelor generice;
- Prevede, pentru prima data, etichetarea medicamentelor in format Braille si in formate adecvate pentru persoanele cu deficiente de vedere;
- Realizeaza o extindere a reglementarilor privind activitatea de farmocovigilenta prin solicitaterea mai frecventa a rapoartelor de actualizare periodice privind siguranta medicamentelor si prin cresterea cooperarii cu autoritatile competente ale altor state europene.


12. LEGEA PRIVIND SISTEMUL NATIONAL INTEGRAT DE SERVICII MEDICALE DE URGENTA SI DE PRIM AJUTOR CALIFICAT

- asigura cadrul normativ prin care se garanteaza faptul ca asistenta medicala de urgenta publica este un drept al cetateanului si o datorie de stat
NOUTATI
- Defineste clar competentele structurilor care compun sistemul national integrat de urgenta, indiferent de ministerul din care acestea fac parte;
- Creaza cadrul legislativ pentru organizarea si functionarea serviciilor de urgenta tip SMURD;
- Propune o reorganizare a actualei structuri a serviciilor de ambulanta in:
- servicii de urgenta ;
- servicii de transport si consultatii la domiciliu – componenta ce poate fi privatizata prin externalizare ;
- Prezinta intentiile de dezvoltare regionala a serviciilor de urgenta.Defineste centrul regional al sistemului integrat de servicii medicale de urgenta si clasifica spitalele din punct de vedere al capacitatii de a rezolva situatiile medicale de urgenta ;
- Defineste demersurile de colaborare cu Ministerul Administratiei si Internelor pe linia SMURD ;
- Stabileste principiul comenzii unice in cazul accidentelor in masa si a calamitatilor, atribut ce revine de drept Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta.

13. LEGEA COLEGIULUI FARMACISTILOR

- asigura coordonarea cu Legea farmaciei si definirea Colegiul farmacistilor ca organism de utilitate publica, cu rol de reglementare, autorizare si supraveghere a profesiei de farmacist.

14. LEGEA CADRU PENTRU SANATATEA PUBLICA

- prevede dezvoltarea cadrului general al activitatii de sanatate publica, dezvoltand componentele, modul de organizare si functionare a sistemului de sanatate publica.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.


1186 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by