Primăria Capitalei vrea să modernizeze două dintre cele mai importante linii de tramvai din București, cu porțiuni foarte avariate. Este vorba despre linia de tramvai de pe Bd. Theodor Pallady, 1 Decembrie 1918, Bd. Basarabia, Calea Călărași, Bd. Corneliu Coposu inclusiv bucla Complex Titan și linia de tramvai de pe Bulevardul Pache Protopopescu și Strada Traian.

Calea CalarasilorFoto: Google Street View

Potrivit indicatorilor tehnico-economici aprobați joi de Consiliul General, valoarea celor două proiecte este de circa 1,1 miliarde lei.

Primul proiect presupune modernizarea căii de rulare și rețeaua de contact tramvai, inclusiv stâlpi, pentru linia de tramvai care străbate străbate arterele B-dul. Theodor Pallady, B-dul. 1 Decembrie 1918, B-dul. Basarabia, Calea Călărași, B-dul. Corneliu Coposu, la care se adaugă B-dul. Camil Ressu, Calea Dudeşti, B-dul. Octavian Goga, str. Nerva Traian, B-dul. Gh. Şincai și Calea Șerban Vodă pentru traseul de acces, iar pentru cel de retragere se tratează B-dul. Ferdinand I (de la intersecția Șos. Mihai Bravu până la intersecția cu Șos. Pantelimon), Șos. Pantelimon (de la intersecția cu Bd. Ferdinand I la intersecția cu str. Ion Heliade Rădulescu), Str. Ziduri Moși. Este vorba despre linia de tramvai 40.

Întregul traseu are lungimea de 11,4 km cale dublă, din care porțiunile modernizate sunt terminalul Sf. Vineri și Bd. 1 decembrie 1918 între Poarta 4 Faur și B-dul. Theodor Pallady, adică 2 km cale dublă.

Voarea totală a investiției este estimată la 1.091.223.012 lei. Durata de realizare a investiţiei este de 18 luni (din care 12 luni durata de execuție).

”Linia de tramvai 40 este una dintre liniile eficiente, având un număr mediu de 16.335 îmbarcări pe zi. Ea leagă cartiere importante ale orașului și, totodată, se realizează legătura cu transportul subteran (metrou). Numărul de călători va crește semnificativ prin achiziția noilor tramvaie. Necesitatea și oportunitatea lucrării este impusă de starea tehnică precară a aparatelor de cale și a liniei curente de tramvai, care nu mai permit funcționarea în condiții de siguranţă pentru călători, cât și de complementaritatea cu proiectul de achiziție tramvaie noi”, se arată în anexele proiectului de hotărâre adoptat.

În plus, linia va fi dotată cu un număr de 10 tramvaie achiziționate prin fonduri europene nerambursabile, iar acestea trebuie să beneficieze de infrastructură moedernizată.

Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiției, până în anul 2025, sunt:

  • Reducerea anuală a emisiilor GES cu până la 141 tone CO2/an;
  • Creşterea fluxului de călători la orele de vârf pentru linia de tramvai 40, cu circa 18,97% respectiv cu 270 călători pe oră;
  • Scăderea intervalului de succedare a tramvaielor, față de valorile actuale, cu până la 63%, pentru traseul liniei 40;
  • Creșterea numărului de curse efectuate de tramvaiele aflate pe traseu, cu aproximativ 150%;
  • Asigurarea unei infrastructuri modernizate pentru noile vagoane de tramvai.

Al doilea proiect vizează modernizarea căii de rulare și rețelei de contact tramvai, inclusiv stâlpi, a liniei de tramvai care străbate arterele B-dul. Pache Protopopescu și Str. Traian, între Şos. Mihai Bravu și Calea Călărașilor, linia 55. Din proiect face parte intersecția B-dul. Pache Protopopescu cu Str. Traian. Suplimentar în această intersecție este tratată și rețeaua de troleibuze, care se intersectează cu rețeaua de contact tramvai. De asemenea pe B-dul. Pache Protopopescu, între intersecțiile cu străzile lancu Cavaler de Flondor și Matei Voievod, se va moderniza și rețeaua de troleibuz.

”Documentația include adițional liniei de tramvai 55 și porțiunea nemodernizată de pe Str. Traian cuprinsă între B-dul. Pache Protopopescu și B-dul. Ferdinad I, cu rezolvarea intersecţiei majore cu rețeaua de troleibuze din zona monumentului istoric Foişorul de Foc, potrivit proiectului de hotărâre adoptat.

Traseul are în totalitate 14 staţii, iar lungimea parcursă este de 14,2 km cale simplă, din care 7,8 km cale simplă modernizată.

Valoarea investiției este estimată la 111.584.780 lei, inclusiv TVA, iar durata de realizare a investiției este 18 luni (din care 12 luni durata de execuție).

”Necesitatea și oportunitatea lucrării este impusă de starea tehnică precară a aparatelor de cale și a liniei curente de tramvai, care nu mai permit funcţionarea în condiții de siguranţă pentru călători, cât și de complementaritatea cu proiectul de achiziție tramvaie noi”, se arată în proiectul adoptat.

În plus, linia va fi dotată cu un număr de 10 tramvaie achiziționate prin fonduri europene nerambursabile, iar acestea trebuie să beneficieze de infrastructură moedernizată.

Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiției până în anul 2025, sunt:

  • Reducerea anuală a emisiilor GES cu până la 143 tone CO2/an;
  • Creşterea fluxului de călători la orele de vârf pentru linia de tramvai 55, cu circa 55,42% respectiv cu 196 călători pe oră;
  • Scăderea intervalului de succedare a tramvaielor, faţă de valorile actuale, cu până la 77%, pentru traseul liniei 55;
  • Creșterea numărului de curse efectuate de tramvaiele aflate pe traseu, cu aproximativ 166%; -
  • Asigurarea unei infrastructuri modernizate pentru noile vagoane de tramvai.