Primăria Capitalei vrea să prelungească contractul de concesiune cu Apa Nova, operatorul de apă și canal din București, cu 12 ani, până în 2037, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General de pe 15 iulie. Contractul de concesiune a fost semnat în anul 2000 și expiră în 2025. Potrivit actului adițional propus, perioada concesiunii se majorează cu 12 ani, iar Apa Nova se obligă să facă investiții de 367 milioane euro și să nu majoreze tariful plătit de bucureșteni pentru apă și canal.

Gabriela FireaFoto: PMB

De ce vrea Primăria Capitalei să prelungească contractul

În referatul de aprobare, primarul Gabriela Firea precizează că rețeaua de apă și canal a orașului are nevoie de investiții de circa două miliarde de lei pentru a ține pas cu dezvoltarea orașului, iar în contextul pandemiei COVID nu are acești bani.

”Ținând cont de valoarea investițiilor realizate în perioada 2000 - 2020 în sistemul de apă şi canalizare, atât de către municipalitate în cuantum de 510 milioane de euro, cât şi de către Concesionar în valoare totală de 533,07 milioane de euro, dezvoltarea urbanistică tot mai accelerată a Municipiului Bucureşti din ultimul deceniu nu a putut fi acoperită de dezvoltarea în acelaşi ritm a infrastructurii de apă și canalizare în pofida programelor de investiții derulate de concedent și de Concesionar. Pe de altă parte Bucureştiul este un oraș în plină dezvoltare și expansiune atât teritorială cât și demografică care necesită, în perspectiva realizării zonei metropolitane, investiții ample în infrastructura de apă şi canalizare, Master Planul serviciului de alimentare cu apă şi canalizare aprobat prin Hotărârea CGMB nr.577/2019 estimând valoarea acestor investiții la aproximativ 1.872 milioane de Euro. Pentru a satisface aceste necesități, Concedentul - Municipiul Bucureşti va trebui în perspectiva următorilor 30 de ani să identifice resursele necesare. Mai mult, dat fiind actualul context caracterizat prin realocarea de lungă durată a fondurilor europene, naționale, locale etc. către acele sectoare grav afectate de pandemia cu noul corona - virus care provoacă boala COVID-19, prin sarcinile care grevează bugetul local al Municipiului Bucureşti (...), Concedentul nu va putea dispune de Fondurile Publice necesare finanțării infrastructurii de apă și canalizare”, se arată în document.

Ce investiții se obligă să facă Apa Nova potrivit noului act adițional

- finalizarea Programului Bucur/Lucrărilor Suplimentare prevăzute în contractul de concesiune.

- finalizarea Obligaţiilor Suplimentare asumate de Apa Nova prin Actul Aditional nr. 10, a căror valoare estimată a costurilor suportate şi viitoare este de 122,39 milioane Euro.

- inițierea unui nou Program Investitional Obligatoriu rin care Apa Nova va finanța și realiza investiții în valoare de 230,9 milioane Euro, pe o durată de 11 ani. Investițiile vor fi stabilite de ambele părți, pe baza următoarelor criterii principale: reducerea riscului de inundații în zonele centrale; lucrări pentru cresterea siguranţei Sistemului în cazuri de forţă majoră - poluare majoră, cutremure etc.; redimensionare/reabilitare retele de alimentare cu apă şi de canalizare din zonele centrale, pentru a se putea astfel realiza extinderile rețelelor avute în vedere; extinderi ale rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare pe străzile cuprinse în programele de modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare şi stradale ale Municipiului Bucureşti.

”Noul Program Investitional Obligatoriu va cuprinde proiecte de investiții atât în zona centrală a oraşului precum (Tineretului - Văcăreşti, Centrul Istoric-Cartierul Evreiesc, cât şi în zonele aflate în plină dezvoltare urbană (Odăi-Bucureşti-Ploieşti-Siseşti, Lacul Morii, Giulesti - Sârbii, Prelungirea Ghencea, zona Militari, etc.). Lucrările de reabilitare/extindere se vor realiza pe aproximativ 1800 de străzi, respectiv se vor realiza în total aproximativ 675 km rețea de apă și canal”, se arată în document.

- compensarea unor costuri suplimentare în valoare de aproximativ 14,6 milioane Euro, pe care le va suporta Apa Nova.

Conform Actului Aditional nr. 11, pentru valoarea totală de 367,91 milioane Euro, reprezentând investiții, costuri de operare precum şi compensarea unor costuri suplimentare, Concesionarul nu va solicita majorare de tarif.

”Modalitatea de menţinere a echilibrului financiar al Concesiunii constă în prelungirea cu 12 ani a Duratei Contractului, respectiv până la data de 17.11.2037, cu menținerea Tarifului la nivelul actual pe toată Durata contractului astfel prelungită, cu excepția Ajustărilor Ordinare și a Ajustării Extraordinare pentru recuperarea costurilor de operare a SEAU Glina Faza 2 şi/sau a altor eventuale Ajustări Extraordinare în situaţiile în care, după semnarea prezentului Act Adițional, survin Evenimente Extraordinare şi/sau în cazul în care concedentul solicită Concesionarului asumarea de noi obligatii suplimentare”, se arată în actul adițional.