Primăria Capitalei alocă 66 milioane de lei pentru ca spitalele ”Prof. Dr. Theodor Burghele”, "Dr. Carol Davila”, "Filantropia, "Sfântul Luca", "Malaxa"," Sfânta Maria" să facă investițiile necesare obținerii autorizației de securitate la incendiu. Proiectele au fost aprobate joi de Consiliul General, iar potrivit legii, autorizația de securitate la incendiu era necesară din 2007. Primarul Gabriela Firea a declarat pentru HotNews.ro că aceste spitale au aviz de securitate la incendiu, pasul premergător obținerii autorizației de construire, iar investițiile urgențe pentru protecția la foc au fost făcute.

Spitalul FilantropiaFoto: Google Maps

Autorizația de securitate la incendiu nu este un moft, este certificarea că o clădire respectă normele de securitate la incendiu, astfel încât flăcările să nu se răspândească rapid și oamenii să poată fi evacuați în siguranță. Orașul nostru a trăit două tragedii recente, care arată că nu este de joacă cu aceste lucruri: Colectiv și incendiul de la Maternitatea Giulești.

  • Spitalul Clinic ”Prof. Dr. Theodor Burghele”

Spitalul Clinic “Th.Burghele", aflat în Șos. Panduri nr.22, a fost construit între anii 1996-2007. Acesta face parte dintr-un complex de 9 clădiri, din care spitalul deține două corpuri: corpul 1A+1B+2B (Ambulatoriu) și Corp 2A (Spital). Corpul 1A+1B+2B ce are funcţiunea principală ambulatoriu oncologie, funcţiune secundară auditoriu şi funcțiune conexă, zona administrație (birouri). Corpul 2A (Spital) are la parter și etaj cabinete medicină alternativă și la etajul 2, saloane medicină internă.

Pentru conformarea la incendiu a Spitalului Clinic "Th.Burghele” au fost propuse o serie de măsuri: recompartimentări pereți cu performanță la foc, uși metalice rezistente la foc ( EI15, EI30, EI60, EI90) sisteme de auto-închidere la uși și bare antipanica ; sisteme de auto-închidere la uși și bare antipanica; lift de evacuare pentru persoane cu dizabilități la corpul 1A+1B+2B; scară metalică exterioară de evacuare în caz de incendiu la Corpul 2A, obloane rezistente la foc. De asemenea, se vor reabilita/completa instalația electrică şi sistemul de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu aferente şi instalaţia cu hidranţi de incendiu interiori şi staţia de pompare a apei destinate stingerii incendiilor.

Toate aceste lucrări costă 5,7 milioane lei, TVA inclus.

  • Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila”

Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila” se află pe Calea Griviței nr. 4 și este alcătuit din trei corpuri de clădire. Spitalul este format din corpurile A și B, dar pe teren mai există o clădire a spitalului Corp C, care este înscris pe lista monumentelor istorice.

Pentru conformarea la incendiu a Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr.Carol Davila", se propun următoarele lucrări: scară metalică exterioară, demolări pereți pentru realizarea uşilor de evacuare spre scară metalică exterioară, înlocuire uşi interioare şi conformare goluri uşi, uşi lift, recompartimentări pereți cu performanță la foc, reparații interioare, reabilitarea completă a instalațiilor electrice şi sistemul de detectare, semnalizare și avertizare incendiu, instalații cu hidranți de incendiu interiori și stații de pompare a apei destinate stingerii incendiilor. Toate aceste lucrări costă 6 milioane lei, inclusiv TVA.

  • Spitalul Clinic Filantropia

Spitalul se află pe Bd. Ion Mihalache nr. 11-13 și este alcătuit din 3 corpuri de clădire. ”Pentru conformarea la incendiu a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „FILANTROPIA", au fost propuse o serie de măsuri: scări metalice exterioare, demolări pereți pentru realizarea uşilor de evacuare spre scări metalice exterioare, înlocuire uşi interioare și conformare goluri uşi, recompartimentări pereți cu performantă la foc, reparații interioare, pentru conformarea clădirilor la cerinţele tehnice ale normativelor de securitate la incendiu”, se arată în referatul de aprobare.

Toate aceste lucrări costă 13 milioane lei, inclusiv TVA.

  • Spitalul de Boli Cronice „Sfântul Luca”

Spitalul se află pe Șoseaua Berceni, nr. 12, și a fost construit între anii 1970-1972. Spitalul are 7 corpuri.

Pentru conformarea la incendiu a Spitalul de Boli Cronice „Sf. Luca", au fost propuse: se vor realiza 4 scări metalice noi, exterioare, pentru evacuarea persoanelor care nu se pot evacua singure, se vor închide coridoare, casă scării, holuri, cu gips-carton care va avea rezistență la foc, se vor schimba uşile cu geam cu uși pline, ghenele de ventilații vor fi cu gips-carton E130; se va realiza un radier general pentru grupul electrogen, se vor monta uși cu sistem de autoînchidere pentru casa scării, potrivit referatului de aprobare.

Toate aceste lucrări costă circa 15,7 milioane lei.

  • Spitalul Clinic Nicolae Malaxa

Spitalul se află pe Șoseaua Vergului, nr. 12, este alcătuit din cinci corpuri de clădire. Clădirile au fost construite etapizat: între anii 1953-1966 corpurile A, B și C; 1975-1977 corpul D și 2012-2014 corpul E.

Pentru conformarea la incendiu a Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa", au fost propuse următoarele lucrări:

Se va închide casa scării, coridoare, holuri - cu gips-carton care va avea rezistență la foc necesară;

Se vor schimba uşile cu geam cu uşi pline;

Se vor monta balustrade noi la unele scări;

Se vor schimba uşile de la saloanele cu pacienţii care nu se pot evacua singuri cu uşi cu lățimea de 1.05m și înălțimea 2.10m;

Ghenele de ventilații vor fi cu gips-carton EI30;

Realizarea unui radier general pentru grupul electrogen;

Se vor monta uşi cu sistem de autoinchidere pentru casa scării;

Se va realiza o scară metalică nouă exterioară pe latura estică a corpului B pentru evacuarea persoanelor care nu se pot evacua singuri;

Parapeții de la rampele care fac legătura între corpul A și scara nouă vor fi plini şi protejați cu panouri pline E115, iar intradosul plăcilor de la etajele 1,2 și 3 vor fi protejate la foc 60 minute.

Contravântuirile metalice de la parter,etajul 1,2 și 3 vor fi protejate tot 60 minute;

Se va realiza un lift secundar care poate fi utilizat la evacuarea pacienților cu targă în sudul corpului D.

Toate aceste lucrări costă circa 12,4 milioane lei.

  • Spitalul “Sfânta Maria”

Spitalul se află pe Bd. Ion Mihalache, nr. 37 – 39, și este alcătuit dintr-un corp de clădire, precum și anexe tehnice. Clădirea a fost construită în diferite perioade, începând cu anii 1940. Spitalul a fost înfiinţat în timpul anilor 1950 şi cunoscut mult timp sub denumirea de “Spitalul Grivița”.

Lucările propuse pentru conformare sunt:

Se va închide casa scării, coridoare, holuri, cu gips-carton care va avea rezistenţa la foc necesară;

Se vor schimbă uşile cu geam, cu uși pline;

Ghenele de ventilații vor fi cu gips-carton EI30;

Realizarea unui radier general pentru grupul electrogen;

Se vor monta uși cu sistem de autoinchidere pentru casele de scară;

Se va realiza o scară metalică nouă exterioară pentru evacuarea persoanelor care nu se pot evacua singure;

Se vor monta obloane rezistente la foc EI15 pentru protecția scării metalice exterioare pentru ferestrele din zona de protecție;

Se vor înlocui ușile care nu corespund sau care sunt defecte;

Se va realiza o scară exterioară metalică R15 pentru evacuarea persoanelor care nu se pot evacua singure - cu targă.

Toate aceste lucrări costă 13,5 milioane lei inclusiv TVA.

”Soluțiile adoptate în propunerea tehnică vor asigura în conformitate cu Normativul P118/99 în caz de incendiu: protecția utilizatorilor, limitarea pierderilor de vieți omenești,împiedicarea extinderii incendiilor”, se arată în referatul de aprobare semnat de primarul Gabriela Firea.

Ce spune legea

În conformitate cu legea 307/2007 privind apărarea împotriva incendiilor, este obligatorie obținerea autorizaţiei de securitate la incendiu pentru clădiri de îngrijire a sănătății noi sau existente la care s-au făcut lucrări de construcții ce au intervenit la aspectul sau structura clădirii, altele decât cele de reparații, cu sau fără autorizație de construire.

În conformitate cu: HG. nr. 571/2016 privind aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, se supun autorizării: clădiri sau spaţii amenajate în clădiri având destinația: îngrijire a sănătații, cu spitalizare continuă, indiferent de suprafața, sau dispensare şi policlinici, cu aria desfasurată mai mare sau egală cu 600mp.