O firmă din Turcia, Esta Inșaat Sanayi Lojistik Ve Diș Ticaret Anonim Șirketi, a câștigat acordul-cadru pe 4 ani, de până la 888.950.808 milioane lei fără TVA, scos la licitație de Primăria Sectorului 5 pentru servicii de întreținere, amenajare și modernizarea spațiilor aparținând domeniului public și privat de pe raza administrativă. La licitație a participat o singură firmă, respectiv câștigătorul. Contractul a fost atribuit pe 24 aprilie 2020.

HotNews.roFoto: Hotnews

Potrivit caietului de sarcini, acordul-cadru este încheiat pentru:

 • - servicii / operaţiuni de salubrizare si întreținere a spatiilor verzi, locuri de joacă, parcuri, zone verzi amenajate;
 • - servicii privind mobilierul urban si operaţiuni conexe, inclusiv cele care necesită utilaje specializate / forța de muncă;
 • - servicii / operaţiuni privind sistemele de irigaţii si / sau componente ale acestora;
 • - servicii / operaţiuni privind instalațiile de iluminat și / sau componente ale acestora;
 • - servicii / operaţiuni de reparare, amenajare / reamenajare a drumurilor / aleilor de acces, pavajelor, platformelor (betonate) și a altor elemente de design arhitectural;
 • - plantare material dendrologic.

”Ca urmare a degradării spațiilor verzi, ne dorim recondiţionarea acestor spaţii, dându-le o dimensiune calitativă, în spiritul Convenţiei Europene a Peisajului (2001). Astfel, în cadrul acestor servicii, spaţiul verde va fi redefinit ca o structură urbană independentă, accesibilă publicului larg, în care va predomina prezenţa vegetației, dezvoltată natural şi/sau plantată de om, prevăzută cu dotări şi echipamente care permit desfăşurarea unei game largi de activităţi pentru petrecerea timpului liber, recreere formală şi/sau informală, odihnă, joc, sport, etc. pentru o paletă variată de utilizatori - diferenţiaţi atât din punct de vedere al vârstelor, cât şi a apartenenţei sociale, genului, intereselor, capacităților /dizabilităților fizice etc. În spiritul dezvoltării durabile, proiectul contribuie la identificarea potențialului acestui sector și la valorificarea acestuia, contribuind astfel la dezvoltarea economică (implicit, socială a orașului) care este în directă dependență cu dezvoltarea turismului. În contextul actual al sectorului nostru, diversificarea ofertei de petrecere a timpului în aer liber este un demers de mare importanță”, se arată în caietul de sarcini.

Terenurile care vor fi incluse în acordul-cadru fac parte din domeniul public şi privat al Sectorului 5 și sunt în principal deteriorate, potrivit sursei citate:

 • - locurile de joacă pentru copii;
 • - zonele de agrement;
 • - dotările specifice pentru desfășurarea normală a activităților de recreere - grupuri sanitare, alei, mobilier urban;
 • - vegetaţia existentă.

Potrivit anexei caietului de sarcini, se estimează că:

 • - se vor monta până la 22.779 mp de rulou de gazon și se vor semăna 40.869 mp gazon;
 • - se vor defrișa până la 3.200 de arbori și toaleta până la 12.000 de arbori;
 • - se vor monta până la 5000 de steaguri, 250 de coșuri de gunoi, 700 de bănci, 350 de bolarzi din beton, 400 din granit, 50 de jardiniere, 100 de stâlpi de iluminat metalici;
 • - se vor curăța afișele de pe 486 de stâlpi;
 • - se vor planta 600 de platani.

Licitație în desfășurare pentru un alt acord-cadru de 820 milioane lei

La începutul lunii octombrie 2019, Primăria Sectorului 5 a lansat în sistemul electronic de achiziții publice licitația pentru încheierea unui acord-cadru de până la 820 milioane lei pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din sector. Este vorba despre un acord-cadru, pe 4 ani, ce se va împărți în 3 loturi, unul pentru parcuri, spații verzi și locuri de joacă, unul pentru peluze, scuaruri și aliniamente stradale și unul pentru grădinile blocurilor.

Acordul-cadru vizează lucrări de proiectare, asistență tehnică și execuție și este împărțit astfel:

Lotul 1 - PARCURI ȘI SPAȚIU VERDE- LOCURI DE JOACĂ ȘI AGREMENT - 651.537 m2; valoare estimată - 3.557.250 lei fără TVA și 422.431.094 lei fără TVA;

Lot 2 - PELUZE, SCUARURI, ALINIAMENTE - 227.065 m2; valoare estimată - 3.884.802 lei fără TVA și 177.038.344 lei fără TVA;

LOT 3 - GRĂDINI BLOCURI 580.759 m; valoare estimată - 3.061.700 lei fără TVA și 221.469.373 lei fără TVA;

”Valoarea estimată acord-cadru Lot 1, Lot 2 și Lot 3 este cuprinsă în intervalul: 10.503.752,25 lei fără TVA și 820.938.812,10 lei fără TVA, detaliat astfel: Pentru lotul 1 intervalul 3.557.250,00 lei fără TVA și 422.431.094,08 lei fără TVA, detaliat astfel: servicii de realizare a proiectului tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului, intervalul 106.717,50 lei fără TVA și 12.672.932,82 lei fără TVA -execuție lucrări – intervalul 3.450.532,50 lei fără TVA și 409.758.161,25 lei fără TVA. Pentru lotul 2 intervalul 3.884.802,25 lei fără TVA și 177.038.344,95 lei fără TVA, detaliat astfel: servicii de realizare a proiectului tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului, intervalul 116.544,06 lei fără TVA și 5.311.150,35 lei fără TVA; execuție lucrări – intervalul 3.768.258,18 lei fără TVA și 171.727.194,50 lei fără TVA. Pentru lotul 3 intervalul 3.061.700,00 lei fără TVA și 221.469.373,07 lei fără TVA, detaliat astfel: -servicii de realizare a proiectului tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului, intervalul 91.851,00 lei fără TVA si 6.644.081,19 lei fără TVA. -execuție lucrări – intervalul 2.969.849,00 lei fără TVA și 214.825.291,81 lei fără TVA”, se arată în sistemul electronic de achiziții publice.