Parcarile de bloc pot fi amenajate la o distanta de cel putin cinci metri de ferestrele imobilului, iar in parcare sunt interzise activitati de reparatii si intretinere auto, prevede un ordin emis de Ministerul Sanatatii in mandatul lui Eugen Nicolaescu, la inceputul anului 2014.

Parcare resedinta Foto: Primaria sector 1

Potrivit Mediafax, actul normativ mai prevede ca la stabilirea amplasamentelor cladirilor de locuit vor fi precizate si locatiile ghenelor de gunoi. Acestea vor fi amenajate la distanta de minimum 10 metri de ferestrele locuintelor, vor fi imprejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere, vor fi prevazute cu sistem de spalare si sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului si a ritmului de evacuare a acestuia si vor fi intretinute in permanenta stare de curatenie.

Acelasi act normativ face referire la amplasarea unor unitati de productie sau servicii in vecinatatea blocurilor, fiind impusa, de asemenea, o distanta minima fata de ferestrele imobilelor de locuit.

"Unitatile cu capacitate mica de productie, comerciale si de prestari servicii, precum spalatorii auto, ateliere mecanice, tinichigerii, ateliere de tamplarie etc., care pot crea riscuri pentru sanatate sau disconfort pentru populatie prin producerea de zgomot, vibratii, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc., se amplaseaza in cladiri separate, la distanta de minimum 15 m de ferestrele locuintelor. Distanta se masoara intre fatada locuintei si perimetrul unitatii, reprezentand limita suprafetei unitatii respective. Pentru unitatile sus-mentionate se asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivitatilor, astfel incat sa se incadreze in normele din standardele in vigoare. Se interzice schimbarea destinatiei functionale a unor zone, daca prin aceasta se creeaza premisa aparitiei de riscuri pentru sanatatea populatiei din zona locuita", se arata in normele anexate ordinului.

Conform acelorasi norme, la parterul cladirilor de locuit se pot amplasa sau amenaja unitati comerciale, unitati de prestari servicii, cabinete medicale umane fara paturi si cabinete veterinare pentru animale de companie, cu conditia ca acestea, "prin functionarea lor, sa nu creeze disconfort si riscuri pentru sanatatea locatarilor". Activitatile de birou pot fi organizate si la etajele imobilelor de locuit, daca se obtine acceptul vecinilor directi.

Aceste prevederi sunt mentionate in anexa Ordinului pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei. Ordinul a fost aprobat de fostul minsitru al Sanatatii, Eugen Nicolaescu, la 4 februarie, cu putin inainte de incheirea celui de-al doilea mandat al sau.