Baronul Florea

de Redactia     Ziarul de Mures
Luni, 7 februarie 2005, 0:00


Astfel, controlul Curtii pentru anul 2003 a inceput la sfarsitul anului 2004, si va fi definitivat doar anul acesta. Pana la un nou val de dezvaluiri senzationale al caror protagonist este primarul demagog Dorin Florea, reluam „picanteriile” dosarelor trecute. Care, de altfel, ar fi trebuit sa-i asigure deja lui Florea un locsor la "mititica".

Deocamdata, apele sunt limpezi! Dar nu pentru mult timp.

Curtea de Conturi Mures a incheiat, oficial, controlul privind activitatea Primariei Targu Mures pe anul 2001 in data de 9 aprilie 2003.

Raportul Curtii de Conturi a scos in evidenta faptul ca in anul cu pricina, zeci de miliarde de lei au fost devalizate cu nerusinare de catre administratia condusa de primarul mult iubit al targumuresenilor, Dorin Florea.

Va vom prezenta in continuare, succint, "lapsusurile" de natura financiara ale primarului de Mures, cele pe care organele de control ale Curtii le arata, practic, cu degetul.

1. Neurmarirea si, ca urmare, neincasarea in totalitate a veniturilor cuvenite bugetului local din impozite si taxe locale pentru anul 2001, fapt ce a condus la existenta unor ramasite neincasate la data de 1 octombrie 2002 in suma totala de 29.515.983.257 lei.
2. Neurmarirea, neevidentierea si, ca urmare, neincasarea penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, datorate de persoanele fizice pentru perioada octombrie - decembrie 2001, in suma de 6.425.863.424 lei, si penalitatile aferente, in valoare de 32.129.316 lei.
3. Nestabilirea si neurmarirea pentru incasarea veniturilor cuvenite bugetului local din taxele pentru autorizatiile de constructie eliberate de primarie, urmare a neregularizarii taxelor initiale in functie de valoarea reala a lucrarilor autorizate. In timpul controlului au fost cuantificate diferente de taxe neincasate in suma de 281.

478.263 lei si penalitati aferente de 171.872.924 lei.
4. Nestabilirea, neinregistrarea in evidentele fiscale operative si neurmarirea pentru a incasa veniturile datorate a persoanelor fizice si juridice care, in baza autorizatiilor eliberate de primarie, au executat in cursul anului 2001 lucrari de constructie fara a le declara la organele fiscale.

Prin sondaj, au fost stabilite obligatii suplimentare in suma de 45.963.911 lei, reprezentand impozit pe cladiri persoane juridice si majorari de intarziere aferente de 33.552.441 lei.
5. Neorganizarea si neconducerea evidentelor referitoare la autorizatiile de functionare privind activitatile lucrative expirate, pentru care nu s-a solicitat si nu s-a acordat viza anuala. In cazul a 438 persoane fizice autorizate nu au fost incasate taxe pentru viza anuala in suma de 183.925.100 lei si amenzile aferente, 89.673.000 lei.

De asemenea, nu au fost incasate venituri din taxa de eliberare a autorizatiilor de functionare la agentii economici care isi desfasoara activitatea in raza municipiului Targu Mures in suma de 98.476.800 lei si majorari de intarziere in suma de 39.192.000 lei.
6. Neincasarea la bugetul local a veniturilor cuvenite din inchirierea spatiilor comerciale si a terenurilor apartinand domeniului public sau privat al municipiului Targu Mures si aflate in administrarea Casei de Cultura "Mihai Eminescu" si a Administratiei Pietelor Targu Mures, in suma totala de 1.520.698.348 lei.

Fata de acest prejudiciu au fost calculate foloase nerealizate pana la data de 31 octombrie 2001 de 568.950.053 lei.
7. Neincasarea unor venituri cuvenite bugetului local din concesionarea terenurilor apartinand Consiliului Municipal Targu Mures in suma de 239.800.765 lei. La aceste sume au fost calculate penalitati (conform contractelor) pana la data de 31 octombrie 2002, in valoare de 671.451.770 lei.
8. Neaplicarea masurilor prevazute de lege in ceea ce priveste respectarea conditiilor stabilite pentru acordarea de inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale a dus la neincasarea unor venituri din impozite pe cladiri si teren aferente persoanelor juridice, la care au fost incluse si majorarile, in valoare de 1.156.312.807 lei.
9. Efectuarea de plati nelegale din bugetul local in suma de 22.437.500 lei, reprezentand indemnizatia de conducere acordata fara temei legal sefului Inspectoratului Municipal de Protectie Civila Targu Mures, la care au fost calculate foloase nerealizate de 6.968.735 lei.
10. Efectuarea de plati nelegale din bugetul local reprezentand sporuri salariale nejustificate pentru activitati ce solicita incordarea psihica a salariatilor in suma de 160.147.966 lei. Au fost calculate foloase necuvenite pana la 31 octombrie 2002 in valoare de alte 35.236.069 lei.
11. Efectuarea de plati nejustificate din bugetul local prin achitarea in contul Consiliului Judetean Mures a sumei de 223.495.523 lei peste cota de participare prevazuta de Conventia de asociere privind realizarea obiectivului "Depozit zonal de deseuri urbane Ungheni".

Fata de acest prejudiciu au fost calculate pana la data de 31 octombrie foloase nerealizate in valoare de 55.177.065 lei.
12. Efectuarea de cheltuieli nelegale in suma de 494.725.

057 lei prin acceptarea la plata a unor situatii de lucrari aferente obiectivului de investitii "Modernizarea strazii Gheorghe Doja", in care au fost incluse in mod nejustificat materiale procurate de beneficiar si aflate in custodia antreprenorului, a caror valoare de achizitie a fost apoi si actualizata la data decontarii efective.

Pana la data de 15 octombrie 2002 au fost calculate foloase nerealizate in valoare de 108.003.976 lei.
13. Efectuarea de cheltuieli nelegale in suma de 9.463.804 lei prin acceptarea la plata a unor situatii de lucrari aferente obiectivului "Modernizare Complex de agrement Muresul Targu Mures". Au fost calculate foloase nerealizate in valoare de 2.705.260 lei.
14. Efectuarea de plati nelegale din bugetul local in valoare de 19.309.443 lei prin achitarea unor situatii de lucrari aferente obiectivului "Trecere de nivel cale ferata", la care s-a calculat foloase nerealizate in valoare de 7.236.321 lei.
15. Incredintarea fara licitatie a unor lucrari de intretinere si reparatii strazi in exercitiul financiar 2001 SC CITADIN PREST SA, in valoare totala de 19,8 miliarde de lei.
16. Efectuarea de plati nelegale in valoare de 146.799.617 lei prin achitarea unor situatii de plata privind lucrarile de intretinere si reparatii strazi, actualizate prin stabilirea eronata a lunii de referinta, raportat la termenul limita de depunere a ofertelor.

Au fost calculate foloase nerealizate pana la data de 31 octombrie 2002 in valoare de 60.997.299 lei.
17. Nerespectarea conditiilor de contractare si a normelor de decontare a lucrarilor de reparatii strazi, care au facut obiectul contractelor incheiate in 2001 cu SC CITADIN PREST SA – aspect ce a generat angajarea unor cheltuieli nelegale din bugetul local in valoare de 731.110.694 lei.

Metoda folosita: s-au achitat anumite situatii de lucrari a caror valoare a fost majorata nejustificat urmare a nerespectarii procedurilor de actualizare prevazute in contracte. Au mai fost calculate foloase nerealizate in valoare de 189.379.067 lei.
18. Efectuarea de plati nelegale in suma de 101.855.

532 lei prin acceptarea la plata a unor situatii de lucrari de intretinere strazi pe timp de iarna in care manopera aferenta personalului care a prestat activitatea de ofiter de serviciu la sediul agentului economic a fost inclusa atat ca articol de cheltuiala directa cat si la capitolul de cheltuieli indirecte.

Au fost calculate foloase nerealizate in valoare de 44.044.491 lei.
19. Necalcularea penalitatilor de intarziere pentru lucrarile de intretinere si reparatii strazi contractate in 2001 cu SC CITADIN PREST SA si constatate neexecutate, conform proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor. Valoarea lucrarilor neexecutate este 95.650.

000 lei, iar valoarea penalitatilor de intarziere este de 48.109.500 lei.
20. Efectuarea de plati nelegale in suma de 9.744.842.777 lei prin decontarea unor situatii de lucrari in care a fost cuprinsa in mod nejustificat contravaloarea materialelor neincorporate in lucrarile efectuate in 2001 de catre SC CITADIN PREST SA. Au fost calculate foloase nerealizate in valoare de 2.110.654.388 lei pana la data de 20 martie 2003.
21. Efectuarea unor plati nelegale in suma de 501.469.

165 lei prin incredintarea contractelor de executie privind lucrarile de reparatii la unitatile de invatamant, cu incalcarea prevederilor legale referitoare la: atribuirea contractelor prin procedura cererii de oferta si nu in baza unei licitatii publice; adjudecarea acelorasi categorii de lucrari la valori diferite

fara a se tine cont de criteriul stabilit in caietul de sarcini, respectiv "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic", incheierea contractelor de executie fara a exista devize oferta pe categorii de lucrari care sa stea la baza stabilirii pretului contractului.

Au fost calculate, pana la data de 31 octombrie 2002 foloase nerealizate in valoare de 144.126.813 lei.
22. Efectuarea de plati nelegale in suma totala de 150.000.000 lei pentru actiuni social culturale, fara documente justificative care sa confirme angajamentele contractuale si prestarea serviciilor achitate. Au fost calculate pana la data de 31 octombrie 2002, foloase nerealizate in valoare de 51.655.890 lei.
23. Efectuarea de plati nelegale in suma de 88.842.726 lei prin decontarea unor situatii de lucrari in care a fost cuprinsa nejustificat TVA pentru lucrari de reparatii lacasuri de cult care, potrivit legii, nu intra in sfera de aplicare a TVA. Au fost calculate pana la data de 31 octombrie 2002 foloase nerealizate in valoare de 22.664.

913 lei.
24. Efectuarea de plati nelegale in suma de 279.965.472 lei reprezentand cheltuieli cu telefoanele mai mari decat cele prevazute de lege. Au fost calculate pana la 31 octombrie 2002 foloase nerealizate in valoare de 65.044.345 lei.
25. Efectuarea de plati nelegale in suma de 75.927.040 lei reprezentand contravaloarea despagubirilor solicitate de catre SC GREFA IMPEX SRL pentru cheltuieli efectuate ca chirias cu amenajarea unui spatiu comercial inchiriat de la SC LOCATIV SA. Au fost calculate pana la data de 31 octombrie 2002 foloase necuvenite in valoare de 17.115.642 lei.
26.

Necuprinderea in planul de audit aprobat pentru exercitiul financiar 2001 a obiectivelor prevazute de legislatie: auditarea formala a executiei bugetare pe anul 2001 – fapt ce a determinat mentinerea unor abateri de la prevederile legale in executia Bugetului de venituri si cheltuieli; nevalorificarea unor constatari consemnate in rapoartele de audit

intocmite in exercitiul bugetar 2001 de Serviciul de audit din cadrul Primariei.

Raportul Curtii de Conturi, privind activitatea Primariei Targu Mures, pe anul 2002 nu se prezinta cu nimic mai stralucit decat precedentul sau. Primarul Florea nu a reusit nici in 2002 sa imbunatateasca sistemul de colecatre a taxelor si impozitelor locale.

Datoriile populatiei si ale agentilor economici au crescut in medie cu 50 la suta. In timp ce bugetul pe anul respectiv fost realizat doar in proportie de 70 la suta. Zero finantari externe. Zero barat la capitolul proiecte.

1. Nu au fost incluse in Bugetul de venituri si cheltuieli, partea de venituri proprii a creantelor declarate si neincasate de la contribuabili, in suma 41.031.966.862 lei. De asemenea, trebuiau prevazute si penalitatile si majorarile de intarziere aferente acestor creante.
2. Nu au fost incluse in inventarul Patrimoniului Primariei Targu Mures si nici in bilantul contabil toate elementele patrimoniale ce constituie proprietatea publica a Municipiului Targu Mures. Deficientele au fost constatate atat din punct de vedere cantitativ cat si valoric.

in acest sens merita mentionat ca exista bunuri imobile evaluate la “0” lei.
3. Nu s-a procedat la executarea silita a datornicilor pentru a se recupera datoriile catre buget. Acest fapt a determinat existenta unor ramasite neincasate in valoare totala de 40.474.703.975 lei.

S-au constatat grave deficiente, cum ar fi faptul ca nici o persoana fizica sau juridica nu a fost executata silit prin metoda sechestrarii bunurilor si valorificarea acestora in vederea recuperarii datoriilor.
4. Nu s-au incasat diferentele de taxe pentru autorizatiile de constructie emise de Primaria Targu Mures, in suma de 189 milioane de lei, la care s-au calculat penalitati de 63,569 milioane de lei.
5. Nu s-au verificat autorizatiile de constructie care au depasit termenul de executie si au expirat si, de asemenea, nu s-au verificat valorile reale ale constructiilor realizate.

Nu s-au incasat din viza anuala acordata persoanelor fizice autorizate si taxele provenite din veniturile realizate de persoanele care functioneaza in baza unor autorizatii de functionare.

Prejudiciul se ridica la 269,595 milioane de lei din taxa pentru viza anuala si 169,4 milioane de lei din taxa pe venit, la care s-au calculat 260 de milioane de lei penalitati si majorari de intarziere.
6. Nu s-au incasat veniturile cuvenite bugetului local din concesionarea terenurilor, in valoare de 133,658 milioane de lei si 73,503 milioane de lei penalitati.
7. Nu s-au incasat sumele cu titlu de garantie la contractele de concesiune reprezentand cota parte din suma obligatiei de plata catre Primaria Targu Mures si care era de peste 25 de milioane de lei in 2002.
8. Nu s-au aplicat facilitatile financiare oferite prin contract ferm de SC SOCOT SA Targu Mures, in cadrul lucrarii de modernizare a strazii Gheorghe Doja. Sumele depasesc 2 miliarde de lei.
9. Nu a fost organizat si nu s-a exercitat controlul financiar-preventiv si nici auditul intern in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, a operatiunilor derulate la nivelul Primariei. Şi care priveau vanzarea de bunuri construite din fondurile statului si aflate in administrarea Consiliului Local.

De asemenea, neconducerea Registrului proiectelor de operatiuni pentru controlul financiar-preventiv.
10. Necuprinderea in activitatea de audit pentru exercitiul financiar 2002 a obiectivelor prevazute de reglementarile legale in domeniu, auditarea formala a executiei bugetare si necertificarea bilantului contabil si a contului de executie pe 2002.
11.

La licitatiile organizate pentru vinzarea de spatii comerciale nu au fost aplicate tratamente egale intre potentialii cumparatori, constatandu-se diferentieri in ceea ce priveste obligativitatea realizarii de catre cumparatorul spatiului comercial a unor investitii, termenele finale de plata integrala a spatiului,

facilitati financiare acordate.
12. Neconstituirea si nealimentarea fondului de garantare cu sumele reprezentand obligatiile de plata pe anii 2001, 2002 si 2003 ale RA AQUASERV fata de Ministerul Finantelor Publice.
13. Neachitarea obligatiilor de plata de catre Consiliul Local Targu Mures, reprezentand contravaloarea serviciilor prestate DE RA AQUASERV.

Acuzatii grave

Ultimele patru capitole din raportul Curtii de Conturi contin dezvaluiri socante.

14. Curtea de Conturi a constatat un prejudiciu de 1,228 miliarde de lei ca urmare a neincasarii veniturilor pentru ocuparea locurilor publice de desfacere pentru o serie de agenti economici, datorii care au fost anulate nelegal. Prin anularea acestora, evident nu s-a mai incercat recuperarea lor.
15. Un alt prejudiciu important priveste deconturile ilegale catre diferite institutii medicale, reprezentate prin firmele SC DEAC&CO SRL si SC CONIMUR SRL, in valoare de 973,513 milioane de lei.
16. Primaria Targu Mures a efectuat plati nejustificate din bugetul local prin achitarea din fondul de salarii a sumei de 427,553 lei, peste cota de participare a Primariei Targu Mures stabilita pentru functionarea obiectivului „Dispecerat integrat de urgenta a judetului Mures„. Prejudiciul se ridica la 516,606 milioane de lei.
17. Probabil cel mai important prejudiciu semnalat de Curtea de Conturi Mures este cel creat la bugetul de stat, si nu cel local, de 8.014,797 milioane de lei, prin nevirarea cotei de 30% din veniturile obtinute prin vanzarea spatiilor comerciale aflate in administrarea CL Targu Mures.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

328 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS

ESRIHotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by