După eșecul regionalizării din timpul mandatului său de premier, Emil Boc, acum primar al Clujului, încearcă acum pas cu pas. Asociația Municipiiilor din România (AMR) pe care o conduce a schitat un proiect de lege vizând „unificarea voluntară” a municipiilor cu unitățile administrativ teritoriale limitrofe. Primul pas este modificarea Codului Administrativ astfel încât să fie prevăzută „unificarea administrativă voluntară”.

Emil Boc si Florin CituFoto: gov.ro

Potrivit documentului consultat de HotNews.ro, primarii localităților desființate devin automat viceprimari ai noii entități care la cârma căreia va fi primarul localității cu rangul mai mare. De asemenea, noul consiliu local va fi format până la finalul mandatului dintr-un număr de consilieri egal cu suma numărului de consilieri locali aleși.

Următorul pas este punerea în practică a unificării. În acest caz sunt propuseuse două variante. Ambele porniesc de la referendumul local. Una prevede ca localitățile care s-au unit cu municipiul să devină sectoare ale acestuia.

Varianta 1

 • Referendum local -> Hotărâri ale consiliilor locale -> Proiect de lege privind reorganizarea administrativă a UAT-urilor componente, inițiat de MDLPA

Varianta 2

 • Referendum local -> Hotărâri ale consiliilor locale -> Proiect de lege privind reorganizarea administrativă a UAT-urilor componente, inițiat de MDLPA. Aplicarea prevederilor art. 100 alin. (2) și (4) din Codul administrativ, privind crearea la nivelul municipiilor de subdiviziuni administrativ teritoriale. Aceasta ar presupune ca la nivelul fiecărui municipiu și comună/comune care doresc/realizează referendum, să se promoveze o lege specială prin care comunele/orașele care s-au unit cu municipiul pot deveni sectoare ale acestuia cu toate atribuțiile prevăzute în legea de reorganizare.

În prezentarea publică, Boc vorbește despre avantaje aduse comunitățiilor sărace prin "anumite facilități administrative”, dar în proiectul prezentat nu se regăsesc acestea.

În document există însă primarul Clujului explică necesitatea unificării municipiilor cu localitățile limitrofe.

"Urmare a evoluției municipiilor și transformării lor în adevărate centre de dezvoltare, relațiile dintre acestea și celelalte UAT din zona periurbană au devenit din ce în ce mai strânse. Pe de o parte, municipiile au nevoie de un spațiu mai larg pentru dezvoltare și, în același timp ,ele au capacitatea financiară, tehnică și dispun de resurse umane pentru a asigura serviciile publice necesare unei locuiri la nivel european în întreaga zonă de influență.

Pornind de la această necesitate, în ultimii 10-15 ani, în jurul municipiilor, în mod deosebit a celor reședință de județ, s-au înființat zone metropolitane având ca scop dezvoltarea infrastructurilor și a obiectivelor de dezvoltare de interes comun.

În cadrul zonelor metropolitane, autoritățile deliberative și executive de la nivelul fiecărui UAT component își păstrează autonomia locală în condițiile legii. Aceasta a condus la o serie de disfuncționalități în activitatea zonelor metropolitane, în mod deosebit legate de luarea deciziilor, precum și de interes, uneori diferit față de realizarea unor lucrări, precum și de prestarea unor servicii publice comune la nivelul zonei respective", se arata în prezentarea documentului.

CONSULTĂ AICI DOCUMENTUL INTEGRAL

Propuneri de modificare care pot fi permise și de Codul administrativ:

 • 1. Finalizarea mandatului de 4 ani a consiliilor locale. Noul consiliu local să fie format până la finalul mandatului dintr-un număr de consilieri egal cu suma numărului de consilieri locali aleși.
 • 2. Primarul localității cu rangul cel mai mare finalizează mandatul de 4 ani, iar primarii localităților unificate de rang inferior devin de drept viceprimari, indiferent de numărul de viceprimari permis de rangul localității.
 • 3. Viceprimarii în funcție ai localităților unificate își finalizează mandatul de 4 ani de consilier local.
 • 4. Taxele și impozitele locale se vor armoniza gradual, într-o perioadă care include și durata mandatului următor celui în care s-a stabilit unificarea voluntară.
 • 5. Alte măsuri derogatorii de la legislația în vigoare, cuprinse în scrisoarea comună de intenție a autorităților administrației publice din unitățile administrativ-teritoriale interesate şi în documentația întocmită de acestea.

Modificări propuse la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 • La articolul 128 dupa aliniatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins
 • (4) În cazul în care intervine unificarea administrativă voluntară, prevăzută la art. 95 alin. (4), a două sau mai multe unități administrativ-teritoriale, mandatul consiliilor locale care își încetează existența se exercită conform prevederilor alin. (2), până la data la care este ales consiliul local pentru noua unitatea administrativteritorială, conform legii de reorganizare
 • La articolul 151 dupa aliniatul 3 se introduc două noi alineate, alineatele (4) și 5 cu următorul cuprins
 • (4) În cazul în care intervine unificarea administrativă voluntară, prevăzută la art. 95 alin. (4), a două sau mai multe unități administrativ-teritoriale, mandatul primarilor localităților care își încetează existența se exercită conform prevederiloralin. (3), până la data la care este ales primarul noii unități administrativ-teritoriale, conform legii de reorganizare.
 • (5) În cazul în care intervine unificarea administrativă voluntară a două sau mai multe unități administrativ-teritoriale de rang diferit, primarii localităților desființate devin de drept viceprimari ai unității administrativ-teritoriale reorganizate, până la încheierea mandatului conform art. 151 alin.
 • După alineatul 8 al articolului 153 se introduc trei noi alineate, alineatele (9) -(11) cu următorul cuprins
 • (9) În cazul în care intervine unificarea administrativă voluntară, prevăzută la art. 95 alin. (4), a două sau mai multe unități administrativ-teritoriale, mandatul viceprimarilor se exercită conform situației prevăzute la art. 128 alin. (4).
 • (10) În cazul în care intervine unificarea administrativă voluntară, prevăzută la art. 95 alin. (4), a două sau mai multe unități administrativ-teritoriale, primarii localităților desființate devin de drept viceprimari de la data reorganizării administrativ-teritoriale și până la încheierea mandatului conform art. 151 alin (5), fără a mai fi aplicabile prevederile art. 152 alin (2).
 • La articolul 465 după aliniatul 1 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins
 • (11) În cazul în care, conform art. 95 alin. (4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, intervine unificarea administrativă voluntară a două sau mai multor unități administrativ-teritoriale, taxele si impozitele locale se vor armoniza gradual și pe durata mandatului următor celui în care s-a stabilit reorganizarea, ținând cont rangul rangul localităților unificate.

De precizat că întâlnirea AMR la care s-a prezentat proiectul a participat și premierul Florin Cîțu care a declarat că ideea este „interesantă”. „Sunt mai mulți lideri în PNL care împărtășesc această opinie. Încă nu a fost ridicată la nivel de coaliție, dar mie mi se pare o idee interesantă. Arată progres”, a declarat Florin Cîțu în cadrul unei conferințe de presă.

În urmă cu două săptămâni, primarul Clujului a relansat ideea regionalizării României printr-o comasare a județelor în regiuni ar facilita atragerea de fonduri europene și, de asemenea, ar distruge un sistem clientelar vechi de 55 de ani.