Executivul urmează să aprobe în şedinţa de joi un proiect de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe pe perioada vacanţei parlamentare din iulie - august 2021, notează Agerpres. În proiectul de lege sunt stabilite domeniile în care Guvernul va putea emite ordonanţe şi anume: finanţe şi economie; dezvoltare, lucrări publice şi administraţie; afaceri interne; transporturi şi infrastructură; sănătate; agricultură şi dezvoltare rurală; mediu, ape şi păduri; cultură; tineret şi sport; prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege.

Guvernul CituFoto: Guvern

Executivul va adopta şi un proiect de lege pentru modificarea şi completarea articolului 36 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, prin care se stabileşte o durată determinată pentru aplicarea măsurii de conducere a unei persoane la sediul poliţiei şi pentru desfăşurarea activităţilor poliţieneşti conexe acestei măsuri.

"Acest demers legislativ are ca obiect modificarea şi completarea articolului 36 din Legea nr. 218/2002 privind măsura conducerii administrative la sediul poliţiei, în sensul ca verificarea situaţiei de fapt şi, după caz, luarea măsurilor legale faţă de persoana condusă la sediul poliţiei să se realizeze de îndată, dar fără să depăşească 8 ore de la momentul iniţierii deplasării. Tot astfel, întrucât în practică se pot ivi situaţii în care identitatea persoanei să nu poată fi stabilită în termenul de 8 ore, se propune ca acest termen să se prelungească cu perioada necesară stabilirii identităţii, verificării situaţiei de fapt şi luării măsurilor legale, fără a se depăşi 12 ore de la momentul iniţierii deplasării. Totodată, în corelare cu modificările aduse, se instituie în sarcina organelor de poliţie obligaţia de a permite persoanei să părăsească sediul după finalizarea activităţilor anterior menţionate sau/şi după expirarea celor 12 ore, chiar în lipsa stabilirii identităţii", se arată în expunerea de motive a proiectului.

Pe agenda şedinţei de Guvern figurează şi un proiect de ordonanţă de urgenţă, care va fi dezbătut în primă lectură, pentru pentru completarea OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă.

Proiectul de OUG vizează completarea Ordonanţei 132/2020 în sensul "extinderii acordării indemnizaţiei de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoanelor care au avut încheiate înainte de instituirea stării de urgenţă contracte de drepturi de autor şi drepturi conexe şi care au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. XV alin. (4) din OUG 30/2020".

"Astfel şi aceste categorii de profesionişti vor putea beneficia de o formă de sprijin în condiţiile reluării activităţilor din domeniile de activitate respective, însă cu limitările prevăzute de actele normative prin care se stabilesc regulile de desfăşurare a acestora", se spune în nota de fundamentare a proiectului.

În aceeaşi şedinţă urmează să fie aprobat şi un proiect de hotărâre privind adoptarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea violenţei sexuale "SINERGIE" 2021 - 2030 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acestei strategii.

Printr-un alt proiect de hotărâre, Guvernul va decide cu privire la recunoaşterea Asociaţiei "SOS SATELE COPIILOR ROMÂNIA" ca fiind de utilitate publică.

Executivul urmează să adopte şi o serie de hotărâri referitoare la eliberări/ numiri de prefecţi şi/ sau subprefecţi.

De asemenea, Guvernul va aproba şi un memorandum cu tema "Acord de principiu privind contractarea a două împrumuturi de la Banca Europeană de Investiţii pentru susţinerea realizării obiectivelor de investiţii publice Spital Regional de Urgenţă Cluj şi Spital Regional de Urgenţă Craiova".