Am lucrat șase luni în administrația centrală, într-o entitate aflată în subordinea Secretariatului General al Guvernului, adică a domnului Tiberiu Horațiu Gorun, Secretarul General al Guvernului, cu rang de ministru. Aveam dreptul, prin lege, la o indemnizație de chirie de 1200 de lei, nefiind din București.

Dan Ungureanu (foto Zorislav Stoianovici)Foto: Arhiva personala

Lunar, făceam, eu și doamnele de la contabilitate, un dosar de cinsprezece acte și vreo 17 pagini, care cuprindea

1) o adresă către Tiberiu Horațiu Gorun, ”vă transmit, spre analiză și avizare, documentele necesare decontării chiriei pe luna ....

2) Decont de cheltuieli, pe care scria ”acțiunea pentru care s-a acordat avansul... perioada desfășurării acțiunii....cheltuielile efective au fost aprobate prin nota nr. din data de....documente justificative anexate....

3) anexa 4, către direcția economică a Secretariatului General al Guvernului, cerere să mi se deconteze cheltuielile de cazare...

4) Anexa 3.... solicitarea decontării are la bază nota DRP/1136/14.04.2021aprobată de Ordonatorul principal de credite....Menționez că ordinul de plată 2/14.06.2021 prezentat spre decontare a fost certificat ”în privința realității, regularității și legalității”Anexez decontude cheltuieli completat...

5) NotăSubsemnatul... avînd funcția de... detașat prin Ordinul 452/data....rog să fiți de acord cu aprobarea decontării drepturilor cuvenite, reprezentînd contravaloare chiriei lunare... în baza contractului de pe data de.... înregistrat la ANAF... Anexez prezentei : copie contract închiriere, copie ordin de detașare, copie act de identitate

5) ordin de platăcu trei ștampile pe el, din care una ”certificat în privința realității, regularității și legalității”

6) extras de contDa, mi le cereau pe amîndouă, și ordinul de plată, și extrasul de cont.

7) o declarație pe proprie răspundere, că nu am locuință proprietate personală în București.

8. încă o cerere a mea către Tiberiu Horațiu Gorun, în temeiul H.G. 714/2018 art. 1 alin. 2 litera be care prevede decontarea chiriei, precum și în temeiul art. 46 alin. 4 din Codul Muncii, care prevede plata cheltuielilor de cazareAsta avea trei numere de înregistrare și două semnături de avizare. 9) contractul de închiriere (trei pagini) 10) cartea de identitate

11) hîrtie cu IBAN-ul

12) ordinul de detașare a mea, semnat de Gorun.

Încă alte hîrtii pe care nu le mai știu...Cu totul, vreo șaptesprezece foi de hîrtie, lunar, care trebuiau cărate de la locul meu de muncă la Secretariatul General al Guvernului.

Nu discutăm că toată această birocrație putea fi eliminată complet, și ei să vireze banii automat. Nu discutăm că toată această hîrțogăraie de dosar trebuia completat lunar, cu un ordin de deplasare pe care Gorun însuși îl semnase, cu o copie a cărții de identitate pe care o avea deja, cu un IBAN pe care îl avea de mult, că pe ăla îmi plătea salariul, cu o copie a contractului de închiriere pe care deja îl avea. Nu discutăm că toate acestea puteau fi completate și trimise ca PDF.

Baa, trebuiau aduse lunar, pe hîrtie. Da, acum, în plin val patru de pandemie. Cînd vă spune cineva că există o ”Autoritate pentru digitalizarea României” să știți că e o glumă bună.

Da, și ăia au angajați detașați din alte orașe. Da, și ăia de la Autoritatea pentru digitalizarea milei trebuie să ducă, personal, pentru decontare, pe hîrtie, dosarul cu șină de 15-16 pagini la Secretariatul General al Guvernului.

Nu e ceva personal Recent, o contabilă din enormul birou de contabilitate al Secretariatului General al Guvernului s-a îmbolnăvit de coronavirus. Nu, nu sînt obligate să se vaccineze. S-a îmbolnăvit fiindcă e un du-te vino enorm acolo, de oameni umili cu dosare cu șină, și fiindcă nimeni acolo nu primește PDF-uri pe mail. Oameni care duc și aduc coronavirus. Florin Cîțu degeaba se laudă că ia măsuri contra pandemiei. Lunar, trebuie să te duci la secretariatul general al guvernului, cu dosar cu șină,Citeste intreg articolul si comenteaza pe contributors.ro