Print
YM
E-mail
Mai mare|Mai mic

Partea a doua a articolului: Dupa 29 de ani de cautari – o posibila reforma a Romaniei digitale. Scrisoare intredeschisa

de Laurentiu Stelea     Contributors.ro
Miercuri, 12 septembrie 2018, 11:21 Actualitate | Opinii


Laurentiu Stelea
Foto: Arhiva personala

Domnule Președinte, Domnule Președinte al Camerei Deputaților

Domnule Președinte al Senatului,

Doamna Prim Ministru,

Domnilor Președinți ai principalelor forțe politice,

Cu respect va rog să vă îndemnați consilierii să ia în calcul în regim de urgență ceea ce se întâmpla în digitalizare.

Națiunea trebuie să facă mai multe pentru o activitate care a ajuns în plan privat să aducă 6 % din PIB iar în plan public să consume resurse importante în bani , timpul cetățenilor și să nu producă nimic, ba mai mult să accentueze decalajele față de lumea civilizată .

Cu mulțumiri,

Și da și eu sunt din Teleorman.

1.    Voința politica la cel mai înalt nivel

Cum am putea să creștem conștientizarea la nivelul întregii clasei politice cu privire la beneficiile digitalizării administrației publice ?

Cum am putea să facem clasa politică să înțeleagă că un cetațean liniștit şi normal care interacționează decent cu administrația este un om mulțumit de condiția sa sociala şi de politicienii săi? Încrederea cetățenilor in politicieni creşte în urma succeselor înregistrate de către aceștia in gestionarea problemelor curente iar eu cred că acest lucru aduce consensul social .

Cum am putea să facem administrația publica la vârf să devină conștienta că munca lor ar fi eficientă si performantă apelând la beneficiile digitalizării ?

Soluția mea este în a înfiinţa un ONG care să militeze pentru digitalizarea şi politica digitală în Romania. ONG care să cuprindă în rândurile sale reprezentanți ai clasei politice, ai administrației publice centrale si locale cât şi ai industriei digitale, educației universitare, etc. Voi reveni cât de curand…

Până nu vom avea un prim ministru şi un Guvern conștient de importanţa digitalizării guvernamentale care să își facă un obiectiv personal din a reuşi nu vom ieși din marasmul de acum. Până nu vom avea o Președinție care să se implice în limitele sale constituționale nu vom face nimic. Până nu ii vom presa zilnic ca societate civilă nu vor fi conștienți de misiunea care o au.

2.    Inventariere şi audit

2.1 Inventariere

Credeți că avem ca stat o imagine a arhitecturii de sistem a ADMINISTRATIEI PUBLICE? Uneori cred că nici nu am înțeles că vorbim despre un sistem. Credeți că știm care sunt nevoile de finanțare pentru cheltuielile de capital pentru digitalizare? Credeți că știm care sunt operațiunile de mentenanţă cât şi cheltuielile necesare la  nivel administrație?

Există cineva în Guvern care are imaginea de ansamblu privind digitalizarea guvernamentală?

Consider absolut necesar in a inventaria si a documenta tot ceea ce exista digital in administrația publică începând de la cele mai mici aplicații şi baze de date dezvoltate  în obscure arii din administrația publică locală până la sistemele informatice pe care se sprijină administrația publică.

Această inventariere făcută într-un timp rezonabil ne va arăta care sunt activitățile care au dezvoltate sisteme şi aplicații digitale, cum au fost dezvoltate, la ce registre de baza si nomenclatoare fac uz, etc.

Una din conditionalităţile UE pentru 2014 – 2020 a fost evitarea dublei finanțări după ce în perioada 2013 – 2020 s-au constatat puternice anomalii.  Fără a realiza o inventariere a tot ceea ce avem la ora actuala nu putem merge conștient înainte.

Personal aş inventaria tot ceea ce vine in relație cu digitalizarea :

-        Cadrul legislativ;

-        Proceduri administrative;

-        Strategii de dezvoltare sectoriala ;

-        Strategii de dezvoltare digitala corespondente celor de dezvoltare sectoriala

-        Resurse umane aferente digitalizării;

-        Documente

-        Registre de baza

-        Aplicații

-        Etc.

Este foarte greu de crezut că inventariind resursele umane care gestionează sistemele informatice in arii critice din punct de vedere al mărimii bugetului sau importanţei sociale sa nu sară in ochi ca avem arii de interes strategic insuficient acoperite sau chiar neacoperite.  (zona muncii si protecției sociale, zona de sănătate publica, etc.)

Baza legala si motiv de interpelare

Inventarierea cantitativă şi calitativă a platformelor, sistemelor, licenţelor a tot ceea ce a constituit investiţie făcută de autorităţile publice centrale şi locale (acţiune solicitată de către Comisia Europeană, stabilită prin lege şi făcută uitată. Au trecut 1148 de zile în plus faţă de termenul din decizie [15], Decizia nr. 170/2015 privind înfiinţarea Grupului de Lucru pentru Tehnologia Informaţiei – G.L.I.T. ) ;

2.2 Audit

De asemenea propun spre auditare şi proiectele de valori semnificative realizate in zone critice. Nu vreau să intru în amănunt pentru că în această arie Curtea de Conturi împreună cu Autoritatea de Audit au atât instrumentele cat si metodologia pentru a îndeplini aceasta misiune. Nu pot însă fi sigur daca exista voința politica, resurse umane şi buget în a completa o acțiune atât de necesară.

În opinia mea auditarea proiectelor de o valoare semnificativă ar oferi un bogat bagaj de cunoștințe şi lecții învățate necesare în dezvoltarea ulterioară a digitalizării guvernamentale.

3.    Reproiectarea  Guvernantei/Guvernării Digitalizării

3.1 Urgenţa Zero

În opinia mea urgenţa zero o noua guvernanţă/guvernare a digitalizării  şi anume : structuri noi, cultură noua, procese noi de luare a deciziei.

În opinia mea proiectul zero al oricărei guvernări actuale sau viitoare o reprezintă trecerea de la un sistem insular care colaborează şi se interconectează pe baze de protocoale  sau nu, la un sistem interoperabil al administrației publice care sa ii ofere cetățeanului acces la servicii electronice .

Însă pentru a construi aceasta platforma interoperabilă şi a lua decizii conștiente cu privire la digitalizarea guvernamentală, administrația publica trebuie să îşi construiască o platforma de resurse umane capabilă să gândească, proiecteze şi execute ceea ce este necesar.

Dacă rezolvăm această urgenţa zero într-un termen rezonabil şi  propunem cetăţeanului servicii electronice în locul consumului de timp actual am făcut un salt uriaș.

O suma de proiecte de anvergura mică-medie ar putea însemna o adevărată revoluţie.

Personal aş vrea să văd în contul meu  electronic repartizat o dată cu identitatea electronică plățile către ANAF şi CNAS, decontările CNAS pentru persoana mea, tranzacțiile de vânzare-cumpărare, taxele şi impozitele plătite, etc.


Credeți că putem legifera Cartea Electronica de Identitate in 2018? Credeţi că există o analiza completa a soluției tehnologice. De 16 ani ne străduim sa adoptăm o LEGE care ar putea relansa digitalizarea într-o direcţie corectă.

Construcția  unei platforme interoperabile care ţine cont de principiile deja legiferate ale interoperabilității[12] , însă cea reala nu cea obținută din traducerea politicii ISA UE privind interoperabilitatea. Este cazul ca „copy- paste”sa  rămână unde îi este locul…

3.2 Guvern modern. Structura IT moderna

In „ 1.  Voința politica la cel mai înalt nivel” semnalam că putem să ne unim sub semnul unui ONG toți cei care sunt conștienți de faptul că ţara are o problemă. Acest ONG poate convoca un for național cu reprezentarea tuturor actorilor din sistem care sa joace un rol de Constituantă a ceea ce trebuie făcut in digitalizare.

Pentru a avea o guvernanţa/guvernare îmbunătățita trebuie sa avem planuri asumate de către comunitate şi cine să implementeze aceste planuri . Să îmi fie iertat dar voi încerca să umblu la organizarea guvernamentală care ar fi ideal ca 20 de ani sa rămână neschimbată.

În opinia mea o structură a administrației publice centrale  ar arăta de felul următor  (cu bold structura guvernamentală) . Fiecare unitate constitutivă am denumit-o ca Arie de Interes Strategic – AIS.

1. Cancelaria Primului Ministru
2. Munca si Protecție Sociala
3. Dezvoltare Regionala, Administrație si (Digitalizare )
4. Afaceri Interne
5. Finanțe publice, Fonduri Europene , Obligații financiare
6. Muncă si Protecție Sociala
7. Sănătate Publică
8. Educație si Cercetare

9. Agricultura si Dezvoltare Rurala, Ape si Păduri, Mediu si Dezvoltare Sustenabila

10. Afacerile Externe, Europene, Romani de Pretutindeni

11. Apărare Naționala

12. Justiție si Drepturile Omului

13. Transporturi si Infrastructura, Economie, Industrii Mici si Mijlocii, Energie

14. Cultura Națională şi Patrimoniu, Turism, Tineret şi Sport

 • Comunitatea Națională de Informații,  Externe, Interne, Specializate.
 • Comunitatea Camerelor Parlamentului
 • Comunitatea Administrațiilor Județene si Locale
 • ………………………………………………………………………………

Acum că am definit ariile de interes strategic  AIS le vom asigura câte un DDD – Departament Dezvoltare Digitala condus de un Secretar de Stat- Înalt Funcționar Public, apolitic  (greu de crezut NU), angajat in baza unui mandat cu obiective de performanţă care va asigura managementul  Departamentelor de Dezvoltare Digitală

În concluzie avem :

 • Ariile de interes strategic
  • Departament Dezvoltare Digitala – 10-30 persoane cu studii superioare
  • Registrele de baza şi nomenclatoarele generale
   • Repartizate prin lege unei autorități publice care are in responsabilitatea sa toate procedurile administrative de creare, actualizare si  întreținere a registrului
   • Registrele operaționale  proprii domeniilor de competenta
   • Strategii sectoriale de dezvoltare a ariilor de interes strategic
   • Strategii sectoriale dezvoltare IT a ariilor de interes strategic
   • Strategia naționala de reforma administrativa (bazata pe strategiile sectoriale)
   • Strategia naționala de dezvoltare IT a României
    • Strategie cadru
    • Strategie orientata pe proiecte.

Nu am să afirm nici o clipa ca documentele produse până astăzi nu sunt folositoare, ele îşi pot găsi utilitatea in rescrierea celor care sa producă proiecte fezabile.

În opinia mea avem următoarele variante de conducere a digitalizării :

 1. Menținerea actualei structuri însa cu acordarea de puteri sporite şi cu NUMIREA UNUI MINISTRU CARE POATE REFORMA MCSI (in opinia mea cea mai puțin fezabila)
 2. Structură în cadrul unui minister extins – Dezvoltare Regională, Administrație si Digitalizare condus de un prim viceprim-ministru
 3. Structură tip CDO/CIO (Chief Digital Officer- Chief Information Officer) Guvernamental – subordonata Primului Ministru cu absorbirea atribuțiilor MCSI actual
 • Structuri CDO/CIO/DDD in ariile de interes strategic

3.3 CDO Guvernamental. CDO AIS. Consiliul CDO

În opinia mea propun o structura de CDO/CIO (Chief Digital Officer- Chief Information Officer) Guvernamental  subordonat Primului ministru si prim responsabil cu guvernanţă/guvernarea digitalizării guvernamentale având in subordine si colaborând cu DDD/AIS care reunite formează Consiliul CDO/CIO Guvernamental

În opinia mea ar trebui sa fie Vice Prim Ministru şi Înalt Funcţionar public (nu este o inovaţie noțiunea existând in Europa)

 • CDO/CIO Guvernamental este apolitic, Inalt Functionar Public
 • Biroul CDO Guvernamental cuprinde (propunere)
  • CTO     – Chief  Technology  Officer – gestionarea infrastructurii,  aplicații,  sisteme
  • CSO     – Chief Security Officer – gestionarea politicii de Cybersecurity
  • CCO    – Chief Compliance Officer – gestionarea politicii de conformitate
  • CHRO  -Chief Human Resources Officer – gestionarea resurselor umane, capabilităților, talentelor, etc.
  • CLO     -Chief License Officer – gestionarea licențelor, contractelor, parteneriatelor la nivelul guvernului
  • CPMO – Chief Project Management Office – gestionarea proiectelor de semnificație strategică
  • Mandatul CDO/CIO Guvernamental se constituie ca anexă la Programul de Guvernare al guvernului numit după câștigarea alegerilor şi
  • CDO/CIO Guvernamental devine ordonator principal pentru bugetul de IT al Comunităţii Administrației Centrale
  • CDO/CIO Guvernamental este deținătorul Registrului cu proiecte digitale de importanta semnificativă în care se înscriu toate proiectele de digitalizare in mod public şi transparent
  • Trebuie reproiectate şi regândite rolurile agenţiilor aflate sub autoritatea sau in subordinea MCSI (Agenția pentru Agenda Digitala a României, ICI, etc.)

Acest mod de organizare care propune o structura care conduce digitalizare la nivelul primului ministru având deci un puternic mandat de leadership şi cred că este ceea ce ne  trebuie.


Citeste intreg articolul si comenteaza pe

Contributors.roCiteste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

526 vizualizari

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by