Mai mulți deputați PSD-ALDE au depus la Senat un proiect de lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului privind regimul ariilor naturale protejate, astfel încât titularii de licențe să poată scoate din interiorul ariilor protejate suprafețele destinate exploatării resurselor minerale, informează Mediafax.

Arie protejataFoto: USER UPLOADED

"Prin excepție de la prevederile alin (3), modificarea limitelor ariilor protejate este posibilă, prin scoaterea unor suprafețe din interiorul ariilor naturale protejate, dacă titularii dețin licențe de concesiune pentru exploatarea de resurse minerale neregenerabile, în temeiul legislației minere în vigoare. Noile limite ale ariilor naturale protejate vor fi trasate astfel încât perimetrul exploatației minere și drumurile de acces la exploatare să fie în afara ariei protejate. Suplimentar, între noile limite ale ariei naturale protejate și limitele exploatării minere va fi păstrată o zonă minimă, tampon, de lățime 100 de metri pe toată lungimea de grănțuire", arată o prevedere a articolului 56 din proiectul de lege.

Alineatul 3 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 prevede următoarele: "(3) Modificarea limitelor ariilor naturale protejate de interes naţional, în sensul delimitării unei precizii mai bune, se face la iniţiativa structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate în baza unui studiu ştiinţific, cu avizul consiliului ştiinţific, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. În cazul ariilor naturale protejate de interes naţional, fără limite identificate până la aprobarea prezentei ordonanţe de urgenţă a Guvernului prin lege, stabilirea limitelor şi modificarea lor se fac prin hotărâre a Guvernului, la propunerea custodelui ariei naturale protejate respective, în baza unui studiu ştiinţific, cu avizul Academiei Române şi cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor".

Propunerea legislativă a PSD-ALDE mai prevede că "modalitatea de stabilire a limitelor noilor arii naturale protejate se stabilește prin hotărâre a Guvernului".

Inițiatorii propunerii legislative sunt deputații ALDE, Ică Florică Calotă și Florin Toma Petcu, dar și deputatul PSD Neculai Iftimie. Aceștia susțin că proiectul de lege va da posibilitatea titularilor de licențe să scoată dn interiorul ariei protejate a unor suprafețe destinate exploatării resurselor minerale.

"Propunerea legislativă anexată dă posibilitatea titularilor de licențe pentru scoaterea din interiorul ariei protejate a unor suprafețe de teren aferente perimetrului de exploatare a resurselor minerale, pentru care există licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, în baza legislației minere în vigoare. De asemenea, prin actul normativ se propune ca modalitățile de stabilire a noilor limite ale ariilor naturale protejate să se reglementeze prin hotărâre a Guvernului", se arată în expunerea de motive a proiectului de lege.

Pe 5 septembrie, inițiativa legislativă pentru completarea art.56 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice a fost înregistrată la Senat, primă cameră sesizată, for decizional fiind Camera Deputaților.