Curtea Constituţională a stabilit marți că, până la abrogarea lor, pensiile speciale erau un drept legal acordat deputaţilor şi senatorilor care au exercitat cel puţin un mandat parlamentar complet, la data împlinirii vârstei de pensionare, iar prin retragerea şi eliminarea acestora fost afectată integritatea şi substanţa unui drept legal dobândit. Cu alte cuvinte, foștii și actualii senatori și deputați rămân cu pensiile speciale.

Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR)Foto: AGERPRES

Decizia a fost luată marți de Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, CCR stabilind că, „până la abrogarea sa, indemnizaţia pentru limita de vârstă era un drept legal acordat deputaţilor şi senatorilor care au exercitat cel puţin un mandat parlamentar complet, la data împlinirii vârstei de pensionare, iar prin retragerea şi eliminarea sa fost afectată integritatea şi substanţa unui drept legal dobândit”.

Cum argumentează CCR:

  • „Abrogarea dispozițiilor legale care instituiau indemnizația pentru limită de vârstă acordată deputaților și senatorilor s-a realizat în baza marjei de apreciere de care dispune Parlamentul în privința stabilirii drepturilor aferente statutului acestora. Parlamentul are competența constituțională de a elimina pentru viitor indemnizația pentru limită de vârstă. Prin urmare, Curtea a stabilit că art.69 din Constituție referitor la mandatul reprezentativ al deputaților și senatorilor nu a fost încălcat.
  • Indemnizația pentru limită de vârstă, până la abrogarea sa, era un drept legal acordat deputaților și senatorilor care au exercitat cel puțin un mandat parlamentar complet, la data împlinirii vârstei de pensionare. Având în vedere că această indemnizație se acorda, potrivit legii, în considerarea exercitării unui mandat parlamentar complet, Curtea a reținut că principiul securității juridice protejează dreptul legal al deputaților și senatorilor care au exercitat cel puțin un mandat parlamentar complet până la intrarea în vigoare a Legii nr.192/2023 la indemnizația pentru limită de vârstă, indiferent dacă a fost sau nu pusă în plată.
  • Prin retragerea și eliminarea normativă a indemnizației pentru limită de vârstă în privința acestor destinatari ai dreptului legal, a fost afectată integritatea şi substanța unui drept legal dobândit în considerarea mandatului deja exercitat și s-a creat o insecuritate juridică vădită, încălcându-se componenta de neretroactivitate a securității juridice. Evenimente viitoare şi incerte – de natură normativă - nu pot afecta nici dreptul care a fost dobândit şi care a intrat în sfera patrimonială a persoanei și nici efectele deja epuizate ale unui act – exercitarea cel puțin a unui mandat reprezentativ”.

Comunicatul integral al Curții Constituționale poate fi consultat aici.

În 26 iunie, deputații și senatorii au adoptat, cu 382 voturi „pentru” și trei abțineri eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor.

Senatorii și deputații au dezbătut în regim de urgență propunerea legislativă pentru abrogarea Capitolului XI din Legea nr.96/2006 privind Statutul parlamentarilor, astfel încât se elimină indemnizațiile senatorilor și deputaților.

Adoptarea proiectului de lege pe repede înainte vine în contextul în care România s-a angajat în Programul de Redresare și Reziliență PNRR să elimine pensiile speciale iar tranșele de bani depind de îndeplinirea obiectivelor asumate.

Parlamentul adoptase anul trecut un proiect de lege care elimina pensiile parlamentarilor dar o decizie a Curții Constituționale a împiedicat punerea în vigoare a legii.

Curtea Constituțională explica în motivarea deciziei prin care a declarat neconstituțională legea care îi lăsa pe parlamentari fără pensii speciale că actul normativ a fost adoptat „în fapt în procedură de urgență, fără ca aceasta să fi fost cerută, iar condițiile solicitării adoptării legii în procedură de urgență sunt reglementate prin Constituție”.

Mai exact, judecătorii CCR au declarat legea neconstituțională, ceea ce a permis ca din iunie 2022 pensiile speciale ale parlamentarilor să reintre în plată.

În mai 2023 numărul pensiilor speciale ale parlamentarilor aflate în plată era de 843 de pensionari care au trecut cel puțin un mandat prin Parlament.