​Organizarea de activități economice sau culturale în spațiile care vor fi încadrate în clasa de risc seismic I, precum și închirierea sau cedarea în comodat/folosință a spațiilor cu destinația de locuință ar urma să fie interzise până la recepția la de consolidare, potrivit unui proiect de lege pus, miercuri, în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Clădire cu risc seismicFoto: Cateyeperspective | Dreamstime.com

Proiectul de lege vizează modificarea și completarea Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor.

Măsurile se aplică de la data încadrării în clasa de risc seismic

Potrivit proiectului de lege, se interzic organizarea și desfășurarea de activități permanente și/sau temporare în spațiile publice care implică aglomerări de persoane, începând cu data încadrării prin raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic RsI a clădirii existente, până la recepția la terminarea lucrărilor de intervenții realizate în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice.

Spațiile publice sunt spațiile precum cele de spectacol, de expoziții, de lectură, spații pentru comerț, structuri turistice de cazare și alimentație publică și prestări de servicii, asistență socială și medicală, administrație publică și altele asemenea, indiferent dacă aceste spații sunt rezultatul concepției inițiale a clădirii ori, după caz, al unor amenajări ulterioare.

Aglomerări de persoane înseamnă potrivit legii prezența simultană a cel puţin 50 de persoane într-o încăpere, fiecăreia dintre acestea revenindu-i o arie de pardoseală mai mică de 4 mp.

Potrivit unei legi din 2015, aceste activități erau interzise în spațiile publice încadrate în acest moment în clasa de risc seismic 1.

O altă noutate a legii este interzicerea închirierii apartamentelor în clădirile cu risc seismic 1.

„Se interzice închirierea sau cedarea în comodat/folosință a spațiilor cu destinația de locuință din clădirile încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic RsI, începând cu data încadrării în clasa de risc seismic RsI, până la recepția la terminarea lucrărilor de intervenții realizate în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice a clădirii existente”, se arată în proiectul de lege pus în dezbatere publică.