În această perioadă de lecții online, dar și de sfârșit de an școlar, cadrele didactice evaluează activitatea elevilor și sunt interesate să observe gradul de asimilare a materiei școlare. Iată cele 3 mari avantaje ale utilizărilor testelor online de care pot beneficia gratuit toate cadrele didactice: feedback la sfârşitul lecţiei, temă pentru data viitoare, test de evaluare.

Teste Online gratuite pe Didactic Foto: Intuitext

După logarea în contul de cadru didactic, aveți două opțiuni:

Feedback la sfârşitul lecţiei

După terminarea lecției, dacă doriți să fiți sigur cine a înţeles lecţia, cine mai are nevoie de ajutor şi de explicaţii suplimentare, puteți recurge la un test online de 10 minute, la sfârşitul orei, cu câteva întrebări esenţiale. Un tabel uşor de urmărit cu rezultatele elevilor se va genera automat în aplicaţie!

Pentru fiecare item din test, vedeţi în procente câţi elevi au răspuns corect. Doar 20% au răspuns corect la întrebarea 3? E clar, copiii au nevoie de explicaţii suplimentare!

După ce aţi lucrat din nou cu elevii, îi puteţi ruga să dea acelaşi test! Astfel, veţi vedea progresul lor, de la prima rezolvare a testului, la ultima! Şi veţi descoperi că cei mai mulţi copii se vor bucura că au o a doua şansă. Vor căuta din proprie iniţiativă să afle unde s-au încurcat şi vor rezolva testul până când vor obţine punctajul maxim!

Temă pentru data viitoare

Selectaţi un test online de 15 - 20 de minute, trimiteţi linkul ca temă elevilor până data viitoare şi... aplicaţia corectează automat răspunsurile date de elevi şi vă afişează rezultatele clasei şi ale fiecărui elev în parte. Doar intraţi să vedeţi cum s-au descurcat!

Unii profesori au descoperit şi opţiunea de a ataşa un material de pregătire unui test. Poate fi schema lecţiei scrisă pe hârtie şi fotografiată, prezentarea PPT discutată în Zoom sau Google Meet etc. Elevii studiază materialul de pregătire, apoi trec la rezolvarea testului primit ca temă. Dacă nu au obţinut punctajul maxim, ştiu că au nevoie să recitească încă o dată materialul, căci acolo găsesc sigur răspunsurile la întrebările din test! Apoi pot intra din nou să rezolve, de data aceasta corect!

Test de evaluare

Mai aveţi de pus o notă în catalog? În acest caz, se potrivesc testele online de 15 - 25 de minute, pe care elevii le dau în timpul orei. Îi puteţi anunţa că doar prima rezolvare contează.

La fel ca la un test pe hârtie, elevii pot începe cu întrebările mai uşoare, lăsându-le la sfârşit pe cele mai dificile. Dacă le mai rămâne timp, pot verifica încă o dată răspunsurile, navigând prin întrebări. Când sunt siguri că au dat cele mai bune răspunsuri, trimit testul către profesor.

Imediat se calculează media clasei, media pe fiecare item şi se afişează un grafic al frecvenţei notelor.

Cei mai mulţi profesori dau o serie de câteva teste de evaluare şi pun în catalog media obţinută de elev din mai multe teste.

Receptarea mesajului/ textului oral - fişiere audio ataşate unui test

Dacă sunteţi profesor de Limbi străine, de Limba şi literatura română, profesor pentru învăţământ primar, puteți folosi această opţiune!

Puteţi ataşa un fişier audio la un test - o conversaţie scurtă într-o limbă străină, un fragment dintr-o poveste etc. Elevii ascultă, iar apoi răspund în test la întrebări, pe baza textului audiat.

Sunteţi gata să încercaţi? Ce este nevoie să le spuneţi elevilor?

- elevii pot rezolva testul online fără a avea cont pe Didactic.ro. La finalul testului, li se va cere numele şi prenumele, ce vor apărea şi în tabelul cu rezultate al profesorului.

- imediat ce încep testul, porneşte cronometrul, care arată câte minute mai au la dispoziţie pentru rezolvarea testului (timpul de lucru este setat de autorul testului). Dacă timpul de lucru expiră, nu se pierde nimic! Elevul va vedea ecranul unde îşi poate trece numele, iar dvs. vedeţi în Rezultate cum a răspuns la întrebările la care a reuşit să lucreze.

- elevul va vedea scorul obţinut doar la final, după ce trimite testul cu numele său. Dacă nu e mulţumit, poate da testul din nou, sistemul va reţine întotdeauna prima şi ultima rezolvare.