Deputatul PSD, Mihai Weber, a depus un proiect la Senat care prevede creșterea amenzilor pentru primari, persoane fizice sau juridice care nu iau măsuri sau nu informează cu privire la incendiile produse în zone de pădure, plantații sau culturi agricole. Contravențiile variază de la 1.500 la 12.000 lei, relatează Mediafax.

Parlament Foto: Facebook

Deputatul PSD, Mihai Weber, a depus la Senat un proiect care prevede amenzi mai mari pentru faptele de contravenție în privința incendiilor produse în teritorii precum zonele de pădure, plantațiile și culturile agricole.

Prin urmare, Mihai Weber propune modificarea articolului 44 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor astfel:

„I. Cu amendă de la 1.000 la 1.500 lei: a. Nerespectarea de către primar, administrator sau conducătorul instituției a obligațiilor de informare a inspectoratului despre izbucnirea și stingerea, cu forțe și mijloace proprii, a unui incendiu și de transmitere a raportului de intervenție;

b. Neasigurarea și nepunerea în mod gratuit la dispoziția forțelor chemate în ajutor, de către administrator sau conducătorul instituției, a mijloacelor tehnice pentru apărare împotriva incendiilor și a echipamentelor de protecție specifice riscurilor care decurg din existența și funcționarea unității, precum și a antidotului și medicamentelor pentru acordarea primului ajutor;

c. Neconsemnarea de către persoanele fizice sau juridice în actele de transmitere temporară a dreptului de folosință precum și de antepriză a răspunderilor ce le revin în ceea ce privește apărarea împotriva incendiilor”, potrivit proiectul de lege.

În forma în vigoare a Legii, amenzile pentru faptele de contravenție menționate mai sus erau între 100 și 500 de lei.

De asemenea, propunerea legislativă prevede creșterea amenzilor pentru „neanunțarea, prin orice mijloc, a serviciilor de urgență, a primarului sau a poliției de către persoana care observă un incendiu și, după caz, neluarea măsurilor, după posibilitățile sale, pentru limitarea și stingerea incendiului: neangajarea de către autoritățile publice centrale și celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului București, consiliile locale ale sectoarelor Municipiului București, consiliile județene sau locale, instituțiile publice și operatorii economici care desfășoară activități cu risc de incendiu, prevăzuți la articolul 12 alin.(2), a cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor; Nerespectarea de către primar, administrator sau conducătorul instituției a obligațiilor de încadrare a serviciului de urgență voluntar sau privat cu personal atestat în condițiile legii, de pregătire profesională și antrenare a acestuia pentru intervenție”.

Amenzile pentru contravențiile menționate anterior cresc, conform proiectului, de la 500-1.000 lei la amenzi între 1.501 și 3.000 lei.

Proiectul mai propune creșterea amenzilor de la 1.000 - 2.500 lei la 3.001 - 7.000 lei pentru „inacțiunea persoanelor fizice și juridice aflate în apropierea incendiilor produse la păduri, plantații, culturi agricole, miriști, pășuni și fânețe și care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru limitarea și stingerea acestora; Neîndeplinirea de către Consiliul General al Municipiului București, consiliile locale ale sectoarelor Municipiului București, consiliile județene, consiliile locale și persoanele juridice prevăzute la art.8 a obligației de organizare a colaborării prin convenții încheiate intre părți”.

De asemenea, vor fi date amenzi între 7.000 și 12.000 lei pentru „neîndeplinirea de către persoanele fizice și juridice a obligațiilor ce le revin în situațiile de forță majoră determinate de incendii, prevăzute la articolul 8; Nerealizarea de către executanții lucrărilor de construcții de montaj de echipamente și instalații, integral și la timp, a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în proiecte, cu respectarea condițiilor de calitate prevăzute de lege; Emiterea de rapoarte de încercări la foc de către laboratoare neautorizate conform legii”.

În forma în vigoare, contravențiile menționate anterior sunt de la 2.500 lei la 5.000 lei.

Deputatul PSD susține că „necesitatea acestui demers legislativ rezidă în aspecte practice de notorietate precum frecventele incendii produse în teritoriu la păduri, plantații, culturi agricole, miriști, pășuni și fânețe, situații care impun măsuri concrete pentru creșterea gradului de protecție a mediului, a comunității și a cetățeanului”.

Proiectul a fost înregistrat la Senat, prim for sesizat, decizională fiind Camera Deputaților.