Presedintele Klaus Iohannis retrimite Parlamentului noua lege privind medicii veterinari pentru ca nu mai prevede obligativitatea detinerii calitatii de membru a Colegiului Medicilor Veterinari pentru a exercita aceasta meserie.

"Cererea de reexaminare a sefului statului:

Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea si completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar creeaza cadrul pentru aplicarea masurilor necesare recunoasterii titlurilor oficiale de calificare in profesia de medic veterinar, asigurand transpunerea legislatiei europene in domeniu.

Art. unic pct. 1 din legea transmisa la promulgare - alin. (2) al art. 16 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar -reglementeaza efectul incompatibilitatii intre calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari si cea de functionar public. Astfel, calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari, in cazul functionarilor publici, se suspenda pe perioada exercitarii functiei publice.

Mentionam ca art. 16 alin. (2) din Legea nr. 160/1998 in forma in vigoare prevede ca pentru exercitarea profesiunii de medic veterinar este obligatorie calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari.

Ca efect al interventiei legislative asupra acestui alineat se elimina conditionarea expresa a exercitarii profesiunii de medic veterinar de calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari.

Potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 160/1998, profesia de medic veterinar este liberala si independenta, si se organizeaza si functioneaza in baza principiului autonomiei, in cadrul forului profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari. Avand in vedere statutul, rolul si atributiile Colegiului Medicilor Veterinari, precum si drepturile si obligatiile membrilor sai, obligatia expresa ca orice medic veterinar sa detina calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari ar trebui mentinuta. In opinia noastra, norma in vigoare este de natura sa asigure un act medical responsabil, dar si exercitarea profesiei intr-un cadru reglementat, in care organismul profesional, in calitate de autoritate competenta gestioneaza cariera medicului veterinar. Prin urmare, consideram ca se impune reanalizarea oportunitatii eliminarii din dreptul pozitiv a normei de la alin. (2) al art. 16 din Legea nr. 160/1998, cu consecinta mentinerii ca alineat distinct de acesta a alin. (2) al art. 16 din legea transmisa la promulgare.

In vederea realizarii scopului urmarit de legiuitor - asigurarea integritatii in exercitarea functiei publice - consideram ca, in ceea ce priveste prevederile art. unic pct. 1 din legea transmisa la promulgare, acestea ar trebui reanalizate de Parlament si sub aspectul claritatii normei, intrucat, pe de o parte, suspendarea ar trebui sa opereze si cu privire la exercitiul profesiei de medic veterinar, iar pe de alta parte norma ar trebui sa contina referiri la procedura aplicabila in cazul suspendarii si ulterior, al reluarii exercitiului profesiei. "