Infiintarea unui parchet special pentru magistrati e constitutionala. Decizii CCR pe legile justitiei: Unele prevederi din Legea privind organizarea judiciara sunt neconstitutionale, dar cele mai multe au trecut / Statutul magistratilor si organizarea CSM, amanate

de V.M.     HotNews.ro
Marţi, 23 ianuarie 2018, 16:07 Actualitate | Esenţial


Valer Dorneanu, presedintele CCR
Foto: Agerpres
Curtea Constitutionala (CCR) a declarat neconstitutionale prevederi din Legea privind organizarea judiciara si a amanat pentru 30 ianuarie dezbaterea celorlalte doua legi ale justitiei, respectiv Statutul magistratilor si organizarea CSM, anunta News.ro. Presedintele CCR, Valer Dorneanu, a precizat ca, mai exact, patru obiectii cu privire la Legea 304/2004 referitoare la organizarea judiciara au fost adimise de Curte. El a mentionat totdata ca propunerea infiintarii sectiei speciale pentru anchetarea magistratilor face parte din acele texte respinse, fiind constitutionala.

"Dosarele care vizeaza Statutul magistratilor si organizarea CSM le-am amanat pe 30 ianuarie, iar cel cu privire la organizarea judecatoreasca - am dat o decizie", a anuntat presedintele CCR, Valer Dorneanu.

"Decizia consta in respingerea obiectiilor de neconstitutionalitate extrinseci, care vizau constituirea Comisiei parlamentare si modul de luare in dezbatere a acelor amendamente care proveneau de la Consiliul Legislativ, de la organizatii profesionale, spunand ca acele amendamente au fost de fapt insusite de catre Comisie si de catre Parlament. (...) Am admis 4 puncte din textele pe care le-au criticat autorii sesizarilor, pentru motivele pentru care le vom explica in comunicatul de presa, iar pentru celelalte texte care sunt mentionate in cele doua sesizari am respins pentru motivele care vi le vom prezenta", a mai anuntat Dorneanu, citat de Agerpres.

El a adaugat ca propunerea infiintarii sectiei speciale pentru anchetarea magistratilor face parte din acele texte respinse, fiind constitutionala.

Valer Dorneanu a exemplificat ca una dintre obiectiile admise de catre Curte se refera la angajarea magistratilor pensionari.

"Doar patru dintre criticile cu privire la patru categorii de texte, unul dintre ele vi-l pot spune: cel care prevedea ca se pot angaja, dintre magistratii pensionari, sa fie angajati la curtile de apel pentru redactarea unor hotarari (...)", a spus Dorneanu.


UPDATE: Curtea Constitutionala a difuzat marti seara comunicatul referitor la solutia pronuntata in cazul sesizarilor asupra Legii privind organizarea judiciara. Vezi ce motiveaza CCR in decizie:


"Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.a) teza întâi din Constituţie şi al art.11 alin.(1) lit.A.a) şi art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a fost sesizat, în cadrul controlului anterior promulgării, cu privire la neconstituționalitatea dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională:

Cu unanimitate de voturi,

1. A admis obiecția de neconstituționalitate formulată de un număr de 29 de senatori aparținând grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, respectiv Înalta Curte de Casație și Justiție, constituită în Secții Unite și a constatat că dispozițiile art.I pct.2, 4, 29 și 61 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară sunt neconstituționale.

Cu majoritate de voturi,

2. A respins obiecția de neconstituționalitate formulată de aceiași autori și a constatat că celelalte dispoziții ale Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară sunt constituționale în raport de criticile formulate.

În motivarea soluției pronunțate, Curtea a reținut că:

- dispozițiile art.I pct.2, cu referire la art.2 alin.(2) din Legea nr.304/2004,  creează paralelisme normative, preluând soluții legislative deja existente în actul normativ, ceea ce este de natură a-i afecta structura, concizia și unitatea conceptelor pe care acesta le utilizează, și abrogă soluția legislativă aflată în vigoare care enumeră expres, în cuprinsul Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, instanțele judecătorești care înfăptuiesc justiția. Prin urmare, Curtea a constatat că aceste dispoziții sunt neconstituționale prin raportare la prevederile art.1 alin.(5) și art.126 din Constituție;

- dispozițiile art.I pct.4, cu referire la art.9 din Legea nr.304/2004, creează incertitudine cu privire la emitentul hotărârilor ce pot fi atacate potrivit dispozițiilor acestui articol, nefiind clar dacă este vorba despre secții ale Consiliului Superior al Magistraturii, secții ale unor instanțe de judecată sau secții ale altor organisme sau autorități. Reglementarea ar avea înțeles numai din analiza evoluției conținutului normativ al art.9, deci exclusiv din interpretarea istorică a normei, însă o atare posibilitate este de neconceput din perspectiva exigențelor de calitate pe care Constituția le stabilește cu privire la o lege în vigoare, astfel că norma, în noua redactare, aduce atingere art.1 alin.(5) din Constituție, din perspectiva lipsei de claritate și previzibilitate;

- dispozițiile art.I pct.29 introduc un nou alineat – alin.(1^3) - în cadrul art.54 din Legea nr.304/2004, care stabilește compunerea din 2 judecători a unor complete de judecată. Dispozițiile în vigoare prevăd, la alin.(1^1) și (1^2), compunerea acestor complete dintr-un singur judecător. Însă, ca urmare a modificării operate, legiuitorul nu abrogă decât dispozițiile alin.(1^1) al art.54 [art.I pct.28 din legea supusă controlului de constituționalitate] cu privire completele de judecată care soluționează contestațiile formulate împotriva hotărârilor pronunțate de către judecătorii de drepturi și libertăți și cei de cameră preliminară de la judecătorii și tribunale, dispozițiile alin.(1^2) rămânând nemodificate. Prin urmare, compunerea completului de judecată care soluționează contestațiile formulate împotriva hotărârilor pronunțate în materie penală în cursul judecății în primă instanță de către judecătorii și tribunale este reglementată de dispozițiile art.54 prin două norme diferite: 1 singur judecător – alin.(1^2), respectiv 2 judecători - alin.(1^3). Or, într-o atare situație, Curtea a reținut că, întrucât dispozițiile art.I pct.29 creează incertitudine în procesul de aplicare a legii, ele încalcă art.1 alin.(5) din Constituție, din perspectiva lipsei de claritate și previzibilitate a normei legale;

- dispozițiile art.I pct.61 vizează posibilitatea președintelui curții de apel de a dispune ca, la instanțele cu volum mare de activitate din circumscripția curții de apel, să fie încadrate persoane, foști judecători care și-au încetat activitatea din motive neimputabile, pentru redactarea proiectelor de hotărâri judecătorești. Curtea a reținut că redactarea hotărârii judecătorești, actul final şi de dispoziţie al instanţei prin care se soluţionează cu autoritate de lucru judecat litigiul dintre părţi, este rezultatul activității de deliberare, desfășurată în secret, la care participă doar judecătorii care au calitatea de membri ai completului în faţa căruia a avut loc dezbaterea. Motivarea hotărârii judecătorești este un act inerent funcției judecătorului cauzei, constituie expresia independenței sale și nu poate fi transferată către o terță persoană. Motivarea nu constituie doar premisa unei bune înțelegeri a hotărârii, dar și garanția acceptării sale de către justițiabil, care se va supune actului de justiție având încrederea că nu este un act arbitrar. Ea reprezintă un element esenţial al hotărârii judecătoreşti, o puternică garanţie a imparţialităţii judecătorului şi a calităţii actului de justiţie, precum şi o premisă a exercitării corespunzătoare de către instanţa superioară a atribuţiilor de control judiciar de legalitate şi temeinicie. Or, în condițiile în care hotărârea judecătorească ar fi redactată/motivată de o altă persoană decât judecătorul cauzei, justițiabilul este lipsit tocmai de aceste garanții. În consecință, Curtea a constatat că dispozițiile legale criticate sunt neconstituționale, contravenind dispozițiilor art.21 alin.(3), art.124 și art.126 alin.(1) din Constituție.

De asemenea, împrejurarea că dispozițiile art.I pct.61 fac trimitere la un act adoptat de Consiliul Superior al Magistraturii prin care se va stabili procedura pe baza căreia vor fi încadrate aceste persoane, precum și criteriile pentru identificarea situațiilor în care este necesară ”colaborarea” cu foștii judecători determină imprevizibilitatea textului și îl viciază suplimentar prin raportare la dispozițiile art.1 alin.(4) și (5) și în art.73 alin.(3) lit.l) din Constituție.

Criticile referitoare la neconstituționalitatea extrinsecă a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, în ansamblul ei, precum și obiecțiile de neconstituționalitate intrinsecă referitoare la celelalte dispoziții criticate (art.I pct.5, 14, 26, 30, 45 și 62 din lege) au fost respinse de instanța constituțională, ca neîntemeiate.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi prim-ministrului, precum și instanței care a sesizat Curtea Constituțională, respectiv Înaltei Curți de Casație și Justiție."


*****************

Judecatorii Curtii Constitutionale au luat in discutie, marti, sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, dar si de PNL, fata de modificarile aduse legilor justitiei.

Pe ordinea de zi a sedintei de marti a CCR s-au aflat obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, formulata de Inalta Curte de Casatie si Justitie 3, Obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciara, obiectie formulata de 29 de senatori PNL, Obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, formulata de 56 de deputati liberali, Obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciara si a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii,  formulata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciara si a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, formulata de Inalta Curte de Casatie si Justitie si Obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, obiectie formulata de 52 de deputati liberali.

In 29 decembrie 2017, Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a sesizat Curtea Constitutionala, considerand ca opt articole din Constitutie sunt incalcate prin modificarile adoptate de Parlament la legea privind organizarea instantelor si parchetelor si legea privind organizarea si functionarea CSM.

Prima sesizare facuta de ICCJ se refera la Statutul magistratilor. Documentul este semnat de 89 de magistrati care spun ca modificarile votate de Parlament incalca 14 articole din Constitutie.

O alta sesizare se refera la infiintarea Parchetului special pentru investigarea judecatorilor si procurorilor, ICCJ apreciind ca se incalca principiul egalitatii in fata legii, deoarece magistratii ar deveni singura categorie profesionala din Romania cu un parchet dedicat. O grava incalcare a Constitutiei este considerata alegerea presedintelui CSM doar prin votul judecatorilor alesi in Consiliu, iar a vicepresedintelui doar de catre procurorii membri.

De asemenea, ICCJ considera ca verificarea, de catre comisiile parlamentare de control al serviciilor secrete, a declaratiilor date de magistratii alesi in CSM, conform carora nu sunt ofiteri acoperiti sau colaboratori, incalca separatia puterilor in stat.

Procurorul general Augustin Lazar s-a declarat convins ca judecatorii Curtii Constitutionale vor da o decizie "istorica" asupra sesizarilor privind modificarea legilor Justitiei.

"Ministerul Public in continuare este foarte atent, urmareste cu cea mai mare atentie procedura de verificare a constitutionalitatii acestor legi. Am pus la dispozitia institutiilor competente toate suspiciunile de neconstitutionalitate pe care le-am avut si avem convingerea ca se va da o decizie de catre Curtea Constitutionala, una care va fi de referinta, fara indoiala o decizie istorica cred ca va fi, si Curtea Constitutionala cred ca va da o solutie inteleapta intr-un caz care se afla in atentia opiniei publice romanesti", a spus Augustin Lazar, saptamana trecuta, la intrarea la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii.

De asemenea, presedintele Klaus Iohannis a spus, la prima sedinta CSM din acest an, ca are speranta si increderea ca CCR va judeca cu multa obiectivitate sesizarile asupra modificarilor la legile justitiei,  seful statului spunand ca aceste modificari au fost adoptate printr-o procedura neclara, ad-hoc, cu "pumnul in gura opozitiei" si sub presiunea timpului.

Luni, si USR a anuntat ca a depus la Curtea Constitutionala o contestatie pe cele trei legi ale justitiei, liderul formatiunii, Dan Barna, spunand ca juristii USR au descoperit si alte motive de neconstitutionalitate fata de cele sesizate deja de ICCJ si PNL.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

16130 vizualizari

 • +35 (45 voturi)    
  Judecatorii CCR vor lua o decizie istorica : (Marţi, 23 ianuarie 2018, 16:10)

  si_mort_va_vad [utilizator]

  Vrem sau nu o noua Revolutie ? ...

  Hmmm .... Intr-adevar , grea decizie .......
  • +32 (42 voturi)    
   N-am nicio indoiala ce vor face (Marţi, 23 ianuarie 2018, 16:48)

   valll [utilizator] i-a raspuns lui si_mort_va_vad

   Ca de obicei, interesul politicienilor de care depind, si cateva cedari de forma, in chestiuni neesentiale.
   • +16 (30 voturi)    
    Sunt curios cum a votat Daniel Morar! (Marţi, 23 ianuarie 2018, 17:14)

    Impotriva prostiei din tara [utilizator] i-a raspuns lui valll

    Sunt sigur ca a votat alaturi de Dorneanu. Mi-e scarba!
    • +3 (7 voturi)    
     Azi CCR s-a pronuntat prin 6 voturi din care 3 (Marţi, 23 ianuarie 2018, 18:38)

     ty [utilizator] i-a raspuns lui Impotriva prostiei din tara

     au fost adoptate cu majoritate iar celelalte 3 cu unanimitate. Presupun ca te referi la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind adoptarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
   • 0 (2 voturi)    
    Comentariul este Obiectiv al lui @ si-.. (Miercuri, 24 ianuarie 2018, 9:09)

    un domn [utilizator] i-a raspuns lui valll

    In acest moment CCR grabeste sau Opreste o Maree de Oameni care vor Ecraniza buletinele de stiri cu imagini Normale privind masajul corporal aplicat Ucenicilor Ali Baba, ei sunt 600...maseorii vor fi sute de mii! Un fel de TV Paprika live..
  • +6 (12 voturi)    
   Comentariu sters de utilizator (Marţi, 23 ianuarie 2018, 17:29)

   [anonim] i-a raspuns lui si_mort_va_vad

  • +7 (11 voturi)    
   gresit (Marţi, 23 ianuarie 2018, 18:22)

   bogdan1477 [utilizator] i-a raspuns lui si_mort_va_vad

   Toata ideea a fost sa umple leile alea cu bombe si ccr sa lase doar citeva sa treaca. Una din ele deja a trecut, parchetul special de judecat procurori, cu sefi pusi de actualul parlament.Asta deja devine un prim pas spre intimidare.
  • +5 (13 voturi)    
   Avem si o opozitie de cacao ..... (Marţi, 23 ianuarie 2018, 19:29)

   cartofil [utilizator] i-a raspuns lui si_mort_va_vad

   Sunt cateva ore de cand a aparut stirea asta si nu se oboseste nimeni de specialitate din opozitie sa ne spuna ce e bine, ce e rau, ce poate urma. Jalnici de tot politicienii din opozitie. Nu mai spun ca in ultimul an au avut munitie sa dea in partidul hotilor in fiecare zi, in fiecare minut, din orice pozitie. Si n-au facut mai nimic, sunt practic inexistenti. Probabil ca le-a varat si lor infractorul condamnat Dragnea ceva sinecuri prin buzunare.
   • +2 (2 voturi)    
    Inexistenti si Inepti (Miercuri, 24 ianuarie 2018, 9:10)

    un domn [utilizator] i-a raspuns lui cartofil

    Daca in cazul usere experienta lor in Parlament este precara penele franciza P$D isi ridica poalele...astia sunt!
 • +18 (30 voturi)    
  Banuiesc ca este vorba de.... (Marţi, 23 ianuarie 2018, 16:12)

  gigiN [utilizator]

  ...primul 30 ianuarie la care nu va mai guverna psd-ul.
 • +29 (39 voturi)    
  a (Marţi, 23 ianuarie 2018, 16:14)

  adrian67 [utilizator]

  Trebuie sa fim vigilenti cu astia. Cu Dorneanu acolo, te astepti la orice mizerie.
 • +25 (37 voturi)    
  Poate il "salta" DNA pe Dragnea pana se pronunta (Marţi, 23 ianuarie 2018, 16:19)

  calin__ [utilizator]

  Avand in vedere ca respingerea legilor justitiei e mai degraba o fantezie...cu cat se poate amana mai mult cu atat avem sanse mai mari ca Dragnea sa fie "saltat" de DNA direct de la locul de munca.
  • +17 (27 voturi)    
   dar (Marţi, 23 ianuarie 2018, 16:42)

   vax-albina [utilizator] i-a raspuns lui calin__

   repede. Altfel ne pomenim cu Dragnea ministru sau, ptiu drace, prim ministru, că tot nu vor ei să ia în considerare problemele penale. Iar Vâlcov va fi la finanțe. Azi i se atribuie pedeapsa lui Vâlcov, deci psd a amanat formarea guvernului din interes de gașcă.
   Sună a paranoia, dar nu știu sigur dacă nu cumva am dreptate.
   NU vreau să am.
  • +11 (21 voturi)    
   ... (Marţi, 23 ianuarie 2018, 16:45)

   Dr.Mythnick [utilizator] i-a raspuns lui calin__

   toti oamenii corecti din tara asta viseaza acest lucru.
 • -23 (51 voturi)    
  Deci s-a lămurit chestiunea (Marţi, 23 ianuarie 2018, 16:36)

  CalinMircea [utilizator]

  În afară de cele patru articole, legile sunt perfect constituționale, așa că nu mai are nimeni ce să mai zică. S-a terminat! Ceea ce era oricum de așteptat. Acum, securiștii și susținătorii lor trebuie să-și strofoace mințile să arunce pe piață alte teme, trebuie să schimbe lozincile, etc. Hai, la muncă tovarăși!!
  • +7 (27 voturi)    
   La munca prin alte tari (Marţi, 23 ianuarie 2018, 17:04)

   galeo [utilizator] i-a raspuns lui CalinMircea

   Sa ramana Dragnea si bugetarii de lux sa isi dea pensii si salarii speciale ei intre ei
   • +8 (12 voturi)    
    Degeaba inciti la plecarea din Romania (Marţi, 23 ianuarie 2018, 19:14)

    emil bobu [utilizator] i-a raspuns lui galeo

    Poti sa pleci tu daca vrei, dar noi ramanem aici, asta e tara noastra, nu a ta. Vremea slugilor politice a trecut.
  • +18 (30 voturi)    
   aham (Marţi, 23 ianuarie 2018, 17:34)

   liviu_ [utilizator] i-a raspuns lui CalinMircea

   sincer eu as avea mai mare incredere sa invit un hot in casa mea decat in obiectivitatea CCR
  • +11 (13 voturi)    
   CCR al PCR (Marţi, 23 ianuarie 2018, 20:29)

   kiko123 [utilizator] i-a raspuns lui CalinMircea

   Nu mai are nimeni ce sa zica?S-a terminat!Da asa este ai dreptate judecatorii de la CCR sunt practic niste genii in domeniul juridic si au ajuns sa-si ocupe posturile de la CCR in urma unui concurs greu si pe baza cv-ului deci sunt foarte compententi si onesti.Ce bine ca nu sunt numiti politic ca atunci ar semana cu Consiliu de Administratie al Tarom.Sau totusi sunt numiti politic?
 • +33 (43 voturi)    
  Mda... (Marţi, 23 ianuarie 2018, 16:43)

  Cataleya [utilizator]

  "Am admis pe patru puncte din textele care le-au ridicat autorii", a anuntat presedintele CCR, Valer Dorneanu."

  Mai lipsea un "decat" ca sa fie totul conform standardelor PSD.
  --------------------------------------------------

  CCR a repins solicitarea PNL de a se consulta Comisia de la Venetia.
  CCR a decis ca infiintarea sectiei care ancheteza procurori este constitutionala.

  Deci, CCR este absolut de acord cu toate porcariile borfasilor PSD-isti. Se face doar ca ar cere niste modificari (minore) pe ici pe colo.
  • +18 (24 voturi)    
   pai cine a pus membrii ccr?! (Marţi, 23 ianuarie 2018, 17:35)

   liviu_ [utilizator] i-a raspuns lui Cataleya

   un caine cuminte nu-si ataca stapanul
  • +3 (15 voturi)    
   amendamente CSM (Marţi, 23 ianuarie 2018, 20:44)

   savatuf [utilizator] i-a raspuns lui Cataleya

   Asa e cand esti diletant in ale justitiei, singurele 4 (patru) amendamente din ditamai legea sunt ale CSM.
   PNL si USR au cazut examenul la constitutie , sloganurile nu pot fi articole de lege. Ce se fac cei ale caror declaratii intra in contradictie cu deciziile CCR , sa inteleg ca isi vor prezenta demisiile de onoare, personal ma indoiesc.
 • +20 (28 voturi)    
  mda (Marţi, 23 ianuarie 2018, 17:31)

  liviu_ [utilizator]

  "El a adaugat ca propunerea infiintarii sectiei speciale pentru anchetarea magistratilor face parte din acele texte respinse, fiind constitutionala." - la faza asta nici nu pot spune ca il blamez pe dormeanu ... (doar la faza asta)...
  infiintarea unei comisii de anchetere nu e neconstitutionala... si trebuie sa fie... dar sa NU fie sub nici un fel de subordine politica.... aici e de fapt buba...

  revenind.... sa vedem exact cum se termina... ca comisia de ancheta "bine" facuta e suficienta sa puna in genunchi dna...

  oricum e clar ca ccr ramane sluga psd... si mai e ceva... consultarea comisiei de la venetie e obligatorie ca am semnat mcvu ala si modificarea consitutiei in 2007.... nustiu cum poate manipula in halu asta!

  Iohannis trebuie sa sesizeze de urgenta el comisia!
 • +18 (26 voturi)    
  uneor am impresia (Marţi, 23 ianuarie 2018, 17:45)

  liviu_ [utilizator]

  ca psd da muuulte legi doar ca sa aiba CCR ce respinge... respinge 50-80%... lumea e fericita si trec exact legile pe care le vrea psd cu adevarat....

  comisia pt magistrati (desi aparent inofensiva, chiar benefica) este un dezastru! va imaginati ca psd va infiinta aceasta comisie cu oameni pusi de ei.... eu suspectez blondina care tot apara psd... sa vezi atunci distractie.... daca te iei de dracnea o sa te corecteze la virgula...
  • 0 (8 voturi)    
   exact (Marţi, 23 ianuarie 2018, 18:26)

   bogdan1477 [utilizator] i-a raspuns lui liviu_

   asta e ideea. Din 100 de elefanti, trec 4-5. In felul asta se demobilizeaza strada si ei incaleca justitia. Si noi vindem si plecam.
 • +2 (10 voturi)    
  Dorneanu nu se dezminte (Marţi, 23 ianuarie 2018, 18:39)

  revolution2017 [utilizator]

  "Propunerea infiintarii sectiei speciale pentru anchetarea magistratilor face parte din acele texte respinse, fiind constitutionala" - aici era principalul motiv al modificarilor : controlul politic al acestei sectii speciale. Procurorii si judecatorii vor fi amenintati si tracasati astfel incat sentintele date de ei sa fie mai prietenoase cu politicienii penali. Echilibrul si echidistanta procesului penal nu mai exista atunci cand procurorul si judecatorul sunt fortati sa ia o decizie favorabila inculpatului.
  • 0 (2 voturi)    
   De acum incolo revine pericolul unui nou caz (Miercuri, 24 ianuarie 2018, 9:53)

   Susufler0 [utilizator] i-a raspuns lui revolution2017

   Lele-Panait !
 • 0 (4 voturi)    
  sesizarea USR? (Marţi, 23 ianuarie 2018, 18:47)

  igorashu [utilizator]

  Sesizarea USR n-a fost dezbatuta?
  • +2 (4 voturi)    
   USR nu a avut o sesizare (Marţi, 23 ianuarie 2018, 22:15)

   cartofil [utilizator] i-a raspuns lui igorashu

   A avut o completare la sesizarea PNL. Termenul de depunere al sesizarilor a trecut de mult.
   • 0 (2 voturi)    
    nu este adevarat (Miercuri, 24 ianuarie 2018, 9:25)

    lp [utilizator] i-a raspuns lui cartofil

    au depus saptamana asta, inteleg pe niste proceduri, facand sesizarea admisibila din punctul de vedere al termenului
 • -10 (20 voturi)    
  nu mai inteleg nimic (Marţi, 23 ianuarie 2018, 20:04)

  cucuveauamov [utilizator]

  Au iesit 70.000 de oameni educati (care au citit in profunzime) impotriva unor legi declarate in esenta constitutionale? Asa multi analfabeti functional avem? Probabil ca mitingul a fost Teleorman, asa se explica totul.
  • -4 (16 voturi)    
   Daca.. (Marţi, 23 ianuarie 2018, 21:58)

   Flocea [utilizator] i-a raspuns lui cucuveauamov

   ..esti absolvent de Spiru, Lumina, Artifex sau Bioterra inseamna ca esti om educat? Ti se pare ca entitatile care prostesteaza mustesc de inteligenta si educatie?
  • +2 (2 voturi)    
   Tie nici nu ti se pretinde sa intelegi, (Miercuri, 24 ianuarie 2018, 13:45)

   Susufler0 [utilizator] i-a raspuns lui cucuveauamov

   tocmai pt ca... te intelegem !

   In cazul tau, ca si in cazul celorlalti, procesele cognitive incep cu perceptia, dar spre deosebire de ceilalti tu nu mai ajungi la rationamentul logic !

   PS. Dar sa stii ca nu te forteaza nimeni !
 • +2 (4 voturi)    
  si ce zicea Iohannis acu cateva zile? (Marţi, 23 ianuarie 2018, 22:59)

  revo [utilizator]

  Ca are mare incredere ca CCR va face si va drege...
  • +2 (2 voturi)    
   Asa te porti cu un nebun care are un cutit in mana (Miercuri, 24 ianuarie 2018, 8:09)

   deval [utilizator] i-a raspuns lui revo

   !!!
   • +2 (2 voturi)    
    Nu cumva este vorba totusi de un stropsor (Miercuri, 24 ianuarie 2018, 14:01)

    Susufler0 [utilizator] i-a raspuns lui deval

    de politicianism ?

    PS. Desi l-am votat si, foarte posibil, il voi mai vota ca fiind in continuare "raul cel mai mic", nu mai sunt dispus totusi sa-i trec cu vederea, cum am mai facut pana acum, pasivitatea, lipsa de implicare, gafele, greselile.

    PPS. Am sentimentul ca daca eu si multi altii care l-am votat ar face-o (l-am menaja in continuare), ne-am trada pe noi insine si nu l-am ajuta nici pe el, pt ca ar incepe sa se creada o Majestate intangibila si invincibila. Ori nu este deloc asa !

    PPPS. Credinta asta n-ar face decat sa-l vulnerabilizeze in fata "raului cel mai mare" !
 • +3 (11 voturi)    
  Independenta Justitiei. (Marţi, 23 ianuarie 2018, 23:12)

  adrian88000 [utilizator]

  O independenta totala? Judecatorii sa fie considerati zei si dupa o sentinta definitaiva sa nu se mai poata face nimic ?Chiar daca flagrant sentinta este in favoarea infractorului ?
  Sunt numeroase exemple de favorizare a infractorului de catre Justitie : Mazare fugit cu banii in Madagascar, Ghita fugit in Serbia. judecatoarea ce a luat mita ca sa retocedeze un sat in jud. Arad condamnata la cativa ani si eliberata dupa cateva luni, Voiculesdcu care a scapat mult mai repede din puscarie pentruca a scris un maldar de carti " cu ochii inchisi "etc. , etc.
  Totusi, nu cred ca trebuie sa existe vreo putere a statului total independenta. O ia razna. Dar cum sa se faca controlul ? Sa nu dam controlul pe mana lui Dragnea ( Doamne fereste !) , dar un control totusi trebuie sa existe .
 • +2 (2 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Miercuri, 24 ianuarie 2018, 7:49)

  [anonim]

 • 0 (6 voturi)    
  cei din CCR (Miercuri, 24 ianuarie 2018, 9:27)

  lp [utilizator]

  sunt in majoritate mai rau decat psd-istii. bunul simt a murit
  • 0 (2 voturi)    
   Legile nu se analizeaza dupa bunul sau rau (Miercuri, 24 ianuarie 2018, 15:03)

   xrogo [utilizator] i-a raspuns lui lp

   simt al cuiva, CCR analizeaza si hotaraste dupa Constitutia Romaniei!
 • 0 (4 voturi)    
  Domnilor comentatori, (Miercuri, 24 ianuarie 2018, 14:43)

  SCRAMBLED [utilizator]

  Ce studii aveti dumneavoastra de va dati cu parerea asupra deciziilor curtii constitutionale?

  N-ar fi bine sa va vedeti lungul nasului,
  domnilor ziaristi, ingineri, etc. care comentati pe aici de zor?

  Uite, de exemplu, eu nu am pregatirea necesara sa-mi dau cu parerea asupra legilor justitiei. Ce sa comentez la deciziile CCR.
  Vad ca sunt o multime de oameni aici care cunosc multe probleme. Mi se pare cel putin curios.
  • -1 (1 vot)    
   Domnule necomentator, (Joi, 25 ianuarie 2018, 5:06)

   voinicu [utilizator] i-a raspuns lui SCRAMBLED

   Ceea ce s-a scris aici, de catre majoritatea comentatorilor, nu are nicio legatura cu competenta juridica. Are in schimb legatura cu bunul simt si cu logica.
   Stii ce sunt alea?
   Legile trebuie astfel intocmite incit sa fie intelese de toata lumea, ca de aia sunt legi .
   Neputinta de a avea o parere , pe linga faptul ca e nociva social , denota si o incapacitae de intelegere.
   Cu siguranta ca nici despre modificarile codului penal nu ai nicio parere, ca asa iti impune disciplina.
   Iti doresc din tot sufletul sa nu ajungi vreodata victima unui nelegiuit, care apoi sa fie judecat dupa codul penal modificat.
   • 0 (0 voturi)    
    Domnule ametit, (Vineri, 26 ianuarie 2018, 13:00)

    SCRAMBLED [utilizator] i-a raspuns lui voinicu

    Din prima propozitie m-ai lamurit...
    "Ceea ce s-a scris aici, de catre majoritatea comentatorilor, nu are nicio legatura cu competenta juridica" - JUST, am inteles, nu e nevoie sa te scuzi.

    Tu stii ce e logica? Nu cred.
    Dar bunul simt? La fel.

    Zici matale ca "Legile trebuie astfel intocmite incit sa fie intelese de toata lumea, ca de aia sunt legi"
    Tu ai inteles CONSTITUTIA ROMANIEI(de exemplu)? Daca legile sunt scrise astfel incat sa le inteleaga si prostii atunci ele vor fi intelese NUMAI de prosti.
    Clar?
    Pentru mine e clar.
   • 0 (0 voturi)    
    Domnule ametit, (Vineri, 26 ianuarie 2018, 13:23)

    SCRAMBLED [utilizator] i-a raspuns lui voinicu

    Dumneata crezi ca legea privind organizarea judiciara trebuie inteleasa de toata lumea?
    Si de tata Floarea? Si de boschetari?
    Bravo! Esti haios, nene. Nu am cuvinte.

    PS. Ce-ar fi sa-mi explici dumneata mie cum e cu organizarea asta judiciara, ce se modifica, de ce si mai ales ce e constitutional si ce nu e constitutional.
    Hai bre ca ma binedispusi...
 • +1 (1 vot)    
  forma finala (Miercuri, 24 ianuarie 2018, 15:54)

  alex562 [utilizator]

  va fi atent analizata de ue, mare interes


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by