Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri un proiect de lege privind simplificarea procedurii de adoptie si un proiect de ordonanta de urgenta care creeaza cadrul legislativ privind efectuarea unor investitii in industria de aparare. Pe langa aceste acte normative, au mai fost aprobate si 24 de hotarari si un memorandum cu tema: Aprobarea negocierii "Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea in domeniul industriei de aparare". Vezi ce a aprobat Guvernul miercuri.

  • Proiect de lege

PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei si a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  • Ordonanta de Urgenta

ORDONANTA DE URGENTA privind unele masuri pentru realizarea de investitii la operatorii economici din industria de aparare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

  • HOTARARI

HOTARARE pentru aprobarea Strategiei nationale privind imigratia pentru perioada 2015-2018 si a Planului de actiune pe anul 2015

HOTARARE pentru modificarea articolului 1 din Hotararea Guvernului nr. 787/2003 privind aprobarea infiintarii pe langa Ministerul Afacerilor Interne a unor activitati finantate integral din venituri proprii

HOTARARE privind aprobarea unor masuri in vederea dizolvarii si lichidarii Societatii Comerciale "COMICEX" S.A si pentru trecerea unui imobil, aflat in administrarea Ministerului Afacerilor Interne, din domeniul privat al statului, in domeniul public al acestuia

HOTARARE privind transmiterea unei parti dintr-un imobil din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Vlasca" al Judetului Giurgiu in domeniul public al judetului Giurgiu si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

HOTARARE privind transmiterea unei parti dintr-un teren din domeniul public al statului si administrarea Institutiei Prefectului-Judetul Valcea din subordinea Ministerului Afacerilor Interne in domeniul public al judetului Valcea

HOTARARE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne

HOTARARE privind Strategia Nationala pentru Competitivitate 2015-2020

HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea GERMISARA - S.A. Geoagiu Bai, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea SANEVIT 2003 - S.A. Arad, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

HOTARARE privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera producatorilor de energie electrica, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul national de investitii

HOTARARE pentru modificarea si completarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.837/1995 cu privire la criteriile de salarizare in valuta si celelalte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate

HOTARARE privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar al lucrarii de utilitate publica de interes national "Autostrada Sebes-Turda" - Lot 4

HOTARARE pentru aprobarea Planului de Management si al Regulamentului Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"

HOTARARE pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Administratia Nationala "Apele Romane", aflata in coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor

HOTARARE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie, prevazute in anexa nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluarii

HOTARARE pentru modificarea art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 615/2015 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarilor de utilitate publica de interes national "Amenajari hidrotehnice in bazinul hidrografic Niraj, judetul Mures"

HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei

HOTARARE privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar ale unui imobil aflat in domeniul public al statului, precum si transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Justitiei, in administrarea Curtii de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi Arges

HOTARARE privind schimbarea denumirii Muzeului Mixt Tecuci in Muzeul de Istorie ''Teodor Cincu''-Tecuci

HOTARARE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2015 pentru plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale

HOTARARE privind scaderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor terenuri situate in comuna Topraisar din judetul Constanta si aflate in administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, ca urmare a retrocedarii, in conditiile legii

HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 566/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Conducta de interconectare a Sistemului National de Transport Gaze din Romania cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova pe directia Iasi-Ungheni

HOTARARE pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.244/2015

HOTARARE privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr.18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru perioada 2015-2020

  • Memorandum

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii "Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea in domeniul industriei de aparare".