Inspectoratul scolar al municipiului Bucuresti a publicat Brosura de admitere in liceu in anul scolar 2014-2015. Inscrierea in clasa a IX-a se face prin repartizare computerizata, pe baza mediilor de admitere. Potrivit calendarului admiterii in clasa a IX-a invatamant preuniversitar liceal de stat, in perioada 4 - 8 iulie absolventii claselor a VIII-a si parintii vor completa optiunile in fisele de inscriere. Repartizarea computerizata la liceu se realizeaza pe 15 iulie.

Calendarul admiterii la liceuFoto: ismb.edu.ro

Media de admitere, pe baza careia se realizeaza inscrierea in clasa a IX-a a absolventilor invatamantului gimnazial, se calculeaza ca media ponderata intre media generala la Evaluarea Nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, si media generala de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 25% in calculul mediei de admitere.

Media de admitere se calculeaza, indiferent daca media generala la Evaluarea Nationala din clasa a VIII-a este inferioara notei cinci.

Exceptie fac liceele/clasele pentru care se sustin probe de aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv pentru care se sustin probe de verificare a cunostintelor de limba moderna si clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale, pentru care se sustin probe de verificare a cunostintelor la limba materna.

Inscrierea in clasa a IX-a, la invatamantul de zi, a absolventilor de gimnaziu (cu exceptia celor care candideaza pentru licee/clase pentru care se sustin probe de aptitudini, a celor care solicita inscrierea in invatamantul special si a celor care candideaza pe locurile speciale pentru romi), se face prin repartizare computerizata, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, in baza optiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv si in limita locurilor aprobate, prin planul de scolarizare, pentru unitatile scolare finantate de la bugetul de stat.

In cazul in care doi candidati au medii de admitere egale, acestia vor fi departajati folosind, in ordine, urmatoarele criterii:

a) media generala la Evaluarea Nationala din clasa a VIII-a

b) media generala de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;

c) nota obtinuta la proba de limba si literatura romana din cadrul Evaluarii Nationale;

d) nota obtinuta la proba de matematica din cadrul Evaluarii Nationale;

e) nota obtinuta la proba de limba materna din cadrul Evaluarii Nationale, respectiv nota de la proba de verificare a cunostintelor de limba materna, sustinuta in cazul candidatilor care solicita inscrierea la unitati de invatamant cu predare in limba minoritatilor nationale.

In cazul in care, la un liceu, pe ultimul loc exista candidati cu optiunea exprimata pentru acea unitate scolara si care au mediile de admitere, precum si toate mediile mentionate mai sus egale, atunci toti acesti candidati sunt declarati admisi la optiunea solicitata.

Calendarul Admiterii in clasa a IX-a invatamant preuniversitar liceal de stat pentru anul scolar 2014/2015

Prima etapa de admitere in invatamantul liceal de stat

4 - 8 iulie 2014: Completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a

4 - 8 iulie 2014: Introducerea in baza de date computerizata a datelor din fisele de inscriere

5 - 9 iulie 2014: Verificarea, de catre parinti si candidati, a fiselor editate de calculator, corectarea greselilor in baza de date computerizata si listarea fiselor corectate din calculator

15 iulie 2014:Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2014 - 2015

16 iulie 2014: Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a listelor cu absolventii repartizati proveniti din scolile respective si a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamantul liceal de stat din judet/municipiul Bucuresti.

16 iulie 2014: Afisarea de catre fiecare unitate de invatamantul liceal a listei candidatilor repartizati in acea unitate

17 iulie - 25 iulie 2014: Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati

Probele de aptitudini

22 - 23 mai 2014: Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de aptitudini

26 - 27 mai 2014: Inscrierea pentru probele de aptitudini

2 iunie 2014: Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini. Depunerea contestatiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru

3 iunie 2014:Afisarea rezultatelor finale, in urma contestatiilor la probele de aptitudini. Transmiterea, in format electronic si in scris, catre comisia de admitere judeteana/ a municipiului Bucuresti, a listei candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini

Probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

22 - 23 mai 2014: Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

26 - 27 mai 2014: Inscrierea candidatilor pentru probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

28 - 30 mai 2014: Desfasurarea probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

2 iunie 2014: Afisarea rezultatelor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna. Depunerea contestatiilor, acolo unde metodologia permite acest lucru

3 iunie 2014: Afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii, la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna. Transmiterea, catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

4 - 5 iunie 2014: Ridicarea anexelor fiselor de inscriere de la unitatile la care candidatii au sustinut probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

10 iunie 2014: Depunerea de catre candidatii care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna a anexelor fiselor de inscriere la unitatile de invatamant gimnazial absolvite

Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru romi si a candidatilor pentru invatamantul special

15 mai 2014: Afisarea locurilor speciale pentru candidatii romi

20 iunie 2014: Data limita pentru primirea cererilor de inscriere a candidatilor pe locurile speciale pentru romi

7 - 9 iulie 2014: Repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru romi

10 - 12 iulie 2014: Inscrierea si repartizarea candidatilor pentru invatamantul special

Admiterea candidatilor pentru invatamantul seral si pentru cel cu frecventa redusa

Absolventii invatamantului gimnazial din promotiile anterioare, care implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2014 - 2015, se pot inscrie in invatamantul liceal doar la cursuri serale sau cu frecventa redusa, in perioada prevazuta de calendarul admiterii. Admiterea candidatilor se va face in sedinta publica. Oferta de locuri pentru invatamantul liceal curs seral sau frecventa redusa include clasele organizate pe filierele teoretica si tehnologica.

1 mai 2014: Anuntarea centrului special de inscriere pentru candidatii din seriile anterioare, care implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2014 - 2015

15 iulie 2014: Anuntarea calendarului admiterii la invatamant seral sau cu frecventa redusa pentru candidatii din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2014 - 2015

22 - 23 iulie 2014: Inscrierea la invatamantul seral sau cu frecventa redusa a candidatilor din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2014 - 2015

23 - 25 iulie 2014: Repartizarea candidatilor pe locurile de la invatamantul seral si cu frecventa redusa

Probele de verificare a cunostintelor de limba materna se desfasoara in urmatoarele centre:

 • Limba maghiara: Liceul Teoretic "Ady Endre" / Data sustinerii probei: 28.05.2014, Ora 9.00
 • Limba germana: Colegiul German "Goethe" / Data sustinerii probei: 28.05.2014, Ora 9.00
 • Limba bulgara/Neogreaca: Liceul Teoretic Bulgar "Hristo Botev" / Data sustinerii probei: 28.05.2014, Ora 9.00
 • Limba italiana: Liceul Teoretic "Dante Alighieri" / Data sustinerii probei: 28.05.2014, Ora 14.00

Probele de verificare a cunostintelor de limba moderna se desfasoara in urmatoarele centre

Limba engleza:

 • Colegiul National "I.L.Caragiale" - Data sustinerii probei: 28.05.2014, Scris-ora 8.30, Oral-ora 11.00
 • Liceul Teoretic "N. Iorga" - Data sustinerii probei: 28.05.2014, Scris-ora 8.30, Oral-ora 11.00
 • Colegiul National Bilingv "George Cosbuc" - Data sustinerii probei: 28.05.2014, Scris-ora 8.30, Oral-ora 11.00
 • Colegiul National "Spiru Haret" - Data sustinerii probei: 28.05.2014, Scris-ora 8.30, Oral-ora 11.00
 • Colegiul National "Iulia Hasdeu" - Data sustinerii probei: 28.05.2014, Scris-ora 8.30, Oral-ora 11.00
 • Colegiul National "Elena Cuza" - Data sustinerii probei: 28.05.2014, Scris-ora 8.30, Oral-ora 11.00
 • Colegiul National "Sfantul Sava" - Data sustinerii probei: 28.05.2014, Scris-ora 8.30, Oral-ora 11.00

Limba germana:

 • Colegiul National "I. L. Caragiale" - Data sustinerii probei: 29.05.2014, Scris-ora 8.30, Oral-ora 11.00
 • Liceu Teoretic Bilingv "Ita Wegman" - Data sustinerii probei: 29.05.2014, Scris-ora 8.30, Oral-ora 11.00

Limba franceza:

 • Scoala Centrala - Data sustinerii probei: 29.05.2014, Scris-ora 9.00, Oral-ora 11.00

Elevii care, anterior inscrierii la admiterea in liceu, au obtinut o diploma DELF nivel A2 sau superior pot fi admisi la sectiile bilingve francofone fara a mai sustine proba de verificare a cunostintelor de limba moderna. Pentru acesti elevi, diploma DELF este echivalenta cu nota 10 la testul de limba franceza.

Limba spaniola:

 • Liceul Teoretic Bilingv "Miguel de Cervantes" - Data sustinerii probei: 29.05.2014, Scris-ora 9.00, Oral-ora 11.00

Limba italiana:

 • Colegiul National "Ion Neculce" - Data sustinerii probei: 29.05.2014, Scris-ora 9.00, Oral-ora 11.00
 • Liceul Teoretic "Dante Alighieri" - Data sustinerii probei: 29.05.2014, Scris-ora 9.00, Oral-ora 11.00

Examenul de verificare a cunostintelor de limba moderna consta in doua probe:

a) Proba scrisa, pentru care se acorda 70 de puncte (din care 10 puncte din oficiu)

b) Proba orala, pentru care se acorda 30 de puncte.

Timpul de lucru pentru redactarea lucrarii scrise este de 60 de minute, iar nota minima de admitere este 6. Rezultatele se afiseaza in data de 2 iunie 2014, ora 10.00.

Contestatii se admit numai pentru probele scrise si se depun in aceeasi zi la secretariatul centrului, intre orele 14.00-16.00. Rezultatele finale, dupa contestatii, se afiseaza in ziua de 3 iunie 2014, ora 14.00, in fiecare centru. In aceeasi zi, la ora 16.00, se transmit Comisiei de Admitere a Municipiului Bucuresti listele cu rezultatele finale.

In data de 4-5 iunie 2014, candidatii isi ridica anexele fiselor de inscriere de la centrele unde au sustinut proba de verificare a cunostintelor de limba moderna. Pe 10 iunie 2014, candidatii care au participat la aceste probe depun anexele fiselor de inscriere la unitatile gimnaziale absolvite. Aceste anexe (completate, semnate, stampilate) se vor atasa fisei de inscriere.

Este considerat promovat candidatul care a obtinut:

 • minimum 5 la examenul de verificare a cunostintelor de limba si literatura materna
 • minimum nota 6 la examenul de verificare a cunostintelor de limba moderna

In brosura se precizeaza ca elevii care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba materna sau de limba moderna, indiferent daca au promovat sau nu aceste probe, completeaza optiuni la centrul de inscriere la care este arondata scoala generala pe care au absolvit-o, in perioada prevazuta de calendarul admiterii, si participa la repartizarea computerizata.

Brosura Admitere 2014 15