Declaratia comuna a guvernelor Romaniei si Chinei: Indiferent de schimbarile care se pot produce pe plan international si in situatia interna din cele doua tari, prietenia traditionala dintre Romania si China se bucura constant de sprijinul deplin si larg al celor doua tari si popoare

de Red. Stiri     HotNews.ro
Luni, 25 noiembrie 2013, 16:11 Actualitate | Esenţial


Premierii Victor Ponta si Li Keqiang la Bucuresti
Foto: AGERPRES
 documente
Guvernele Romaniei si Chinei se angajeaza, intr-o declaratie comuna data publicitatii lunii la Bucuresti, sa aprofundeze relaţiile de Parteneriat Amplu de Prietenie şi Cooperare dintre cele doua tari. Declaratia comuna a celor doua guverne arata ca Indiferent de schimbările care se pot produce pe plan internaţional şi în situaţia internă din cele două ţări, prietenia tradiţională dintre România şi China se bucură constant de sprijinul deplin şi larg al celor două ţări şi popoare.

Romania se angajeaza ferm sa aplice in continuare "politica unei singure Chine" si "salută" participarea companiilor chineze la proiecte investiţionale în diverse domenii în România, anuntand ca le va asigura "condiţii egale derulării acestora, conform legislaţiei în vigoare".

La rindul sau, Guvernul chinez "dă o înaltă apreciere" măsurilor luate de Romania pentru simplificarea procedurilor de viză pentru oamenii de afaceri chinezi.

Cele doua guverne se angajeaza, de asemenea, "sa aprofundeze” cooperarea în urmatoarele domenii:
 • economic
 • comercial
 • financiar-bancar
 • construcţiei infrastructurii
 • energiei
 • agriculturii
 • ştiinţei şi tehnologiei
 • telecomunicaţiilor
 • tehnologiei informatice
 • protecţia mediului
 • turism

Vezi mai jos documentul oficial semnat de cele doua guverne cu prilejul vizitei la Bucuresti a unei delegatii ministeriale conduse de premierul chinez, Li Keqiang:

Declaraţia comună a Guvernului României şi Guvernului Republicii Populare Chineze privind aprofundarea cooperării bilaterale în noile circumstanţe (25 noiembrie 2013, Bucureşti)


La invitaţia domnului Victor Ponta, prim-ministru al României, domnul Li Keqiang, premier al Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, a efectuat o vizită oficială în România în intervalul 25 - 28 noiembrie 2013.
În cursul vizitei, cele două părţi au purtat discuţii prieteneşti, sincere şi pline de spirit constructiv privind relaţiile bilaterale şi probleme regionale şi internaţionale de interes comun, ajungând la un larg consens. Cele două părţi dau o înaltă apreciere rezultatelor vizitei, considerând că această vizită are o importanţă deosebită pentru aprofundarea  în continuare a cooperării bilaterale în noile circumstanţe. Cele două părţi declară de comun acord următoarele:

1. În cei 64 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice, raporturile dintre România şi China s-au dezvoltat constant, înregistrând rezultate fructuoase în toate domeniile de cooperare. Cele două ţări au avut permanent o viziune strategică asupra dezvoltării relaţiilor bilaterale, considerându-se reciproc drept prieteni buni şi parteneri buni şi sinceri, care cooperează în avantajul ambelor părţi. Relaţiile de Parteneriat Amplu de Prietenie şi Cooperare dintre România şi Republica Populară Chineză pot fi apreciate drept un exemplu de relaţii inter-statale în perioada actuală.

2. Cele două părţi consideră că, indiferent de schimbările care se pot produce pe plan internaţional şi în situaţia internă din cele două ţări, prietenia tradiţională dintre România şi China se bucură constant de sprijinul deplin şi larg al celor două ţări şi popoare, constituind tezaurul lor comun şi un fundament substanţial pentru consolidarea dialogului politic şi a cooperării pragmatice în plan economic şi comercial şi pentru aprofundarea schimburilor inter-umane în cadrul Parteneriatului Amplu de Prietenie şi Cooperare dintre cele două ţări.

3. Cele două părţi reafirmă că respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale ale celeilalte părţi şi luarea în considerare a intereselor cheie şi preocupărilor majore ale fiecărei părţi constituie trăsături intrinseci ale prieteniei tradiţionale dintre România şi China. Partea română va continua ca şi până acum să aplice ferm politica unei singure Chine şi să sprijine cauza reunificării Chinei. Partea chineză acordă o înaltă apreciere acestui fapt.

4. Cele două părţi consideră că popoarele lor depun eforturi pentru a deveni prospere şi puternice prin explorarea unor căi de dezvoltare în concordanţă cu situaţia naţională proprie, se respectă şi sprijină reciproc în acest proces. Partea română dă o înaltă apreciere rezultatelor obţinute de China în ultimele decenii în dezvoltarea sa economică şi socială şi sprijină obiectivul formulat de partea chineză de aprofundare cuprinzătoare a reformei. Partea chineză dă o înaltă apreciere rezultatelor obţinute de România în dezvoltarea sa economică şi socială.

5. Cele două părţi consideră că aprofundarea în continuare a relaţiilor de Parteneriat Amplu de Prietenie şi Cooperare dintre România şi China corespunde aspiraţiilor şi intereselor fundamentale ale celor două ţări şi popoare şi sunt decise ca, pe baza principiilor respectului reciproc, egalităţii şi avantajului reciproc, să îmbogăţească conţinutul prieteniei tradiţionale sino-române, să dezvolte şi mai mult cooperarea reciproc avantajoasă şi să promoveze prosperitatea celor două ţări.

6. Cele două părţi subliniază că anul 2014, în care se împlinesc 65 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice şi 10 ani de la constituirea relaţiilor de Parteneriat Amplu de Prietenie şi Cooperare, reprezintă un moment important în evoluţia relaţiilor româno-chineze şi au decis să folosească această ocazie pentru a extinde cooperarea bilaterală în plan politic, economic, comercial, al schimburilor inter-umane şi în alte domenii şi să acţioneze intens pentru ridicarea relaţiilor bilaterale la un nivel superior.

7. Cele două părţi subliniază că dialogul politic la nivel înalt are o importanţă deosebită pentru aprofundarea înţelegerii şi încrederii reciproce între cele două ţări şi impulsionarea dezvoltării în continuare a relaţiilor bilaterale. În acest scop, cele două părţi îşi vor intensifica contactele bilaterale la nivel înalt şi vor folosi oportunităţile oferite de conferinţele internaţionale şi alte reuniuni pentru a efectua schimburi de vederi în probleme de interes comun.

8. Cele două părţi consideră că trebuie să aprofundeze în continuare cooperarea în domeniile economic, comercial, financiar-bancar, construcţiei infrastructurii, energiei, agriculturii, ştiinţei şi tehnologiei, telecomunicaţiilor, tehnologiei informatice, protecţiei mediului, turismului şi în alte sectoare şi salută cu satisfacţie semnarea cu prilejul acestei vizite a mai multor documente bilaterale destinate punerii în practică a obiectivelor de cooperare convenite. Cele două părţi vor adopta măsurile necesare pentru a impulsiona firmele din cele două ţări să valorifice condiţiile şi posibilităţile de cooperare oferite de programele de dezvoltare ale economiilor ţărilor lor.

9. Partea română salută participarea companiilor chineze la proiecte investiţionale în diverse domenii în România şi le va asigura condiţii egale derulării acestora, conform legislaţiei în vigoare. Partea chineză dă o înaltă apreciere măsurilor adoptate de partea română pentru simplificarea procedurilor de viză pentru oamenii de afaceri chinezi care se deplasează în România, sprijină în continuare firmele chineze să se deplaseze în România pentru investiţii şi afaceri şi încurajează implicarea activă a firmelor româneşti în proiecte de dezvoltare ale Chinei.

10. Cele două părţi sunt de acord ca, în continuare, Comisia mixtă economică inter-guvernamentală să joace un rol de coordonare şi îndrumare, să întărească rolul Grupului de lucru în proiecte de infrastructură din subordinea Comisiei mixte, oferind condiţii prielnice pentru ca firmele din cele două ţări să desfăşoare o cooperare pragmatică.

11. Cele două părţi consideră că întărirea schimburilor inter-umane reprezintă una dintre modalităţile importante de creştere a înţelegerii reciproce şi de dezvoltare durabilă a relaţiilor bilaterale. Cele două părţi îşi vor spori eforturile pentru a sprijini colaborarea directă dintre organizaţiile şi structurile de resort în vederea intensificării şi diversificării relaţiilor culturale, educaţionale, cu precădere în învăţământul superior şi cercetarea tehnico-ştiinţifică, şi în alte domenii. Cele două ţări au decis ca în 2014 – an cu semnificaţie deosebită – să organizeze o serie de activităţi, inclusiv de promovare a schimburilor de cercetători şi experţi în domenii de interes comun, înfiinţare de tabere de creaţie ale tinerilor şi de reţele de comunicare între reprezentanţii elitelor intelectuale, festivaluri de filme şi artă.

12. Cele două părţi sunt de comun acord că formatul de cooperare China – ţările Europei Centrale şi de Est oferă noi oportunităţi pentru dezvoltarea în profunzime a relaţiilor bilaterale. Această cooperare corespunde aspiraţiilor comune şi intereselor fundamentale ale popoarelor Chinei şi ţărilor Europei Centrale şi de Est, este benefică promovării cooperării în toate domeniile dintre China şi ţările Europei Centrale şi de Est şi impulsionează dezvoltarea largă şi echilibrată a relaţiilor dintre China şi Uniunea Europeană. Partea chineză  acordă o înaltă apreciere sprijinirii şi impulsionării de către România a cooperării dintre China şi ţările Europei Centrale şi de Est şi preţuieşte eforturile mari făcute de România pentru organizarea reuniunii liderilor din China şi ţările Europei Centrale şi de Est.

13. Cele două părţi consideră că Uniunea Europeană şi China sunt forţe strategice importante pe scena internaţională, sunt parteneri importanţi de cooperare pentru promovarea păcii, prosperităţii şi stabilităţii în lume şi pentru întâmpinarea provocărilor globale. Ambele părţi susţin dezvoltarea robustă a Parteneriatului Strategic Cuprinzător dintre Uniunea Europeană şi Republica Populară Chineză, salută rezultatele  Summitului UE-China de la Beijing şi decid să contribuie mai intens la impulsionarea dezvoltării relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi China. Partea chineză acordă o înaltă apreciere rolului pozitiv jucat de România în Uniunea Europeană şi în relaţiile dintre China şi Uniunea Europeană.

14. Cele două părţi consideră că multi-polarizarea lumii actuale şi globalizarea economică se dezvoltă în profunzime, diversitatea culturală şi informatizarea societăţilor avansează în continuare, iar diverse probleme şi provocări apar permanent. În noile circumstanţe, fiecare parte trebuie să-şi întărească comunicarea, coordonarea şi cooperarea pragmatică, să contribuie la pacea trainică şi prosperitatea comună pe glob.

15. Cele două părţi reafirmă respectarea strictă a scopurilor şi principiilor „Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite” şi a principiilor de drept internaţional unanim recunoscute. Cele două părţi sprijină Organizaţia Naţiunilor Unite să se manifeste drept organizaţia internaţională inter-guvernamentală cu cea mai largă reprezentativitate pe glob şi să îşi asume responsabilitatea esenţială în salvgardarea păcii şi securităţii în lume şi pentru identificarea soluţiilor adecvate pentru a răspunde oricărei ameninţări la adresa păcii şi stabilităţii pe glob. Cele două părţi sprijină întărirea colaborării dintre Organizaţia Naţiunilor Unite şi organizaţiile regionale şi subregionale.

16. Cele două părţi se opun ferm oricărei forme de terorism şi sunt dispuse  să-şi întărească cooperarea anti-teroristă şi să promoveze în comun cooperarea anti-teroristă internaţională. Cele două părţi vor continua să îşi întărească colaborarea privind prevenirea schimbărilor climatice şi promovarea dezvoltării durabile.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

4015 vizualizari

 • +20 (22 voturi)    
  pre '89 (Luni, 25 noiembrie 2013, 16:14)

  demaGOGU [utilizator]

  care sprijin larg, a intrebat cineva "boborul"?


  nu inteleg de ce era nevoie de intoarcerea la abordarile triumfaliste din epoca lui nea Nicu...
  • +6 (10 voturi)    
   Declaratia vorbeste la trecut despre viitor! (Luni, 25 noiembrie 2013, 17:07)

   dumitrica [utilizator] i-a raspuns lui demaGOGU

   Cum adica Li Keqiang a efectuat o vizita in perioada 25-28 Noiembrie. Azi este doar 25 si comunicatul vorbeste la trecut despre data de 28!!
   Au dat publicitatii textul prea devreme.

   Citat: "Declaraţia comună a Guvernului României şi Guvernului Republicii Populare Chineze privind aprofundarea cooperării bilaterale în noile circumstanţe (25 noiembrie 2013, Bucureşti)

   La invitaţia domnului Victor Ponta, prim-ministru al României, domnul Li Keqiang, premier al Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, a efectuat o vizită oficială în România în intervalul 25 - 28 noiembrie 2013."
   • +7 (9 voturi)    
    Pe ce lume traieste premierul Chinez? (Luni, 25 noiembrie 2013, 18:42)

    dumitrica [utilizator] i-a raspuns lui dumitrica

    Citat Li Keqiang: "în ultimii ani România a cunoscut o creştere economică foarte rapidă şi această dezvoltare a României este în favoarea nivelului de trai al populaţiei din România".

    Unde vede premierul Chinez crestere economica in Romania si nivel de trai bun al romanilor?!
    • +7 (9 voturi)    
     e vorba (Luni, 25 noiembrie 2013, 19:04)

     coor [utilizator] i-a raspuns lui dumitrica

     de chinezii care locuiesc in Romania , nu pricepi ?!!!
    • +1 (1 vot)    
     Obiceul de a (Marţi, 26 noiembrie 2013, 10:47)

     banateanul. [utilizator] i-a raspuns lui dumitrica

     peria umarul celui cu care vorbesti.
  • +5 (9 voturi)    
   NimicConcret, doar scrisori de intentie si confort (Luni, 25 noiembrie 2013, 17:24)

   dumitrica [utilizator] i-a raspuns lui demaGOGU

   Ce s-a semnat cu China. Practic nici un acord serios. Doar scrisori de intentie, confort, memorandumuri de intelegere. Nimic!

   Vizita primului ministru al Chinei este o lovitura de imagine pentru Ponta, un punct cistigat in campania sa electorala pentru prezidentialele din 2014, dar fara nici o importanta economica. Nu exista proiecte serioase de cooperare intre Bucuresti si Beijing si nici planuri de viitor nu sunt.

   Citat Mediafax: "conducerea Nuclearelectrica a semnat cu preşedintele companiei China General Nuclear Power Corporation (CGN) o scrisoare de intenţie ..., directorului Complexului Energetic Oltenia a încheiat cu preşedintele companiei China Huadian Corporation un acord de intenţie ..., directorul Complexului Energetic Hunedoara a parafat cu preşedintele companiei China National Electric Engineering o înţelegere pentru reabilitarea grupurilor 3 si 4 de la centrala termoelectrica Deva, iar directorul companiei de proiect pentru construcţia hidrocentralei Tarniţa-Lăpuşteşti (judeţul Cluj) a semnat o scrisoare de confort ...
   Departamentul pentru Energie şi Administraţia Naţională din China pentru Energie au încheiat un memorandum de înţelegere pentru cooperare în domeniul proiectelor nucleare."
   Sursa: http://www.mediafax.ro/economic/acorduri-romania-china-care-sunt-proiectele-pentru-care-cele-doua-tari-colaboreaza-11720008
 • +10 (12 voturi)    
  DALAI LAMA la Bucuresti (Luni, 25 noiembrie 2013, 16:22)

  liviusmaximus [utilizator]

  Maine vor afla ca Ponta va avea o intalnire cu Dalai Lama la Bucuresti. Apoi, Ponta va afla, ca a semnat pt "o singura China" :)
  • +5 (9 voturi)    
   Prea subtil (Luni, 25 noiembrie 2013, 18:12)

   dan63 [utilizator] i-a raspuns lui liviusmaximus

   pentru uslamisti sau pentru PM - pruimul mitoman al țării!
  • +2 (2 voturi)    
   Si in felul asta Ponta, in prostia lui, (Luni, 25 noiembrie 2013, 21:28)

   Con_stan_tin [utilizator] i-a raspuns lui liviusmaximus

   reuseste sa rezolve ceea ce americanii n-au reusit, independenta Tibetului.
 • +16 (20 voturi)    
  Dragi pretini si Tovarasi: (Luni, 25 noiembrie 2013, 16:34)

  oilman [utilizator]

  Declaratia suna asemanatoare cu textele standard din vremea lui Ceausescu ....
  • +3 (7 voturi)    
   Ponta e presedintele PSD...urmasul PCR (Luni, 25 noiembrie 2013, 20:13)

   Gryphus [utilizator] i-a raspuns lui oilman

   cand reprezentantul guvernului COMUNIST chinez s-a intalnit cu Ponta a fost ca o revedere a unor TOVARASI pt ca tovarasul Victor Viorel Ponta e presedintele fostului partid COMUNIST roman
   • -1 (1 vot)    
    Nimic mai adevărat! (Luni, 25 noiembrie 2013, 20:39)

    ZimmerOtto [anonim] i-a raspuns lui Gryphus

    Este vorba aici de tradiționala prietenie între bolșevici.....Poporul chinez frate și prieten,bla-bla-bla.....
   • +1 (3 voturi)    
    Si Basescu... (Luni, 25 noiembrie 2013, 22:04)

    GRANDFATHER [anonim] i-a raspuns lui Gryphus

    ...a fost liderul rezistentei anticomuniste, organizatorul grupurilor de luptatori anticomunisti din munti, impreuna cu Paul Goma s-a solidarizat cu Václav Havel si ceilalti fondatorii ai Cartei 77, a fost unul di organizatorul grevei minerilor din Valea Jiului din august 1977, a fost organizatorul revoltei muncitorilor de la Brasov din noiembrie 1987, a fost alaturi de Dan Iosif la baricada de la Inter pe 21 decembrie 1989?!
    Victor Ponta este departe de a fi politicianul ideal pe care ni-l dorim, dar e primul sef al executivului roman, care nu a detinut functii in PCR, nu a urmat cursuri la Academia securitatii de la Baneasa si nu a urmat/absolvit cursurile Academiei "Stefan Gheorghiu" a PCR!
  • 0 (2 voturi)    
   bine inteles (Marţi, 26 noiembrie 2013, 10:50)

   banateanul. [utilizator] i-a raspuns lui oilman

   si a lu MAU -tse -MIAU !
 • +15 (17 voturi)    
  Uraaaaa............. (Luni, 25 noiembrie 2013, 16:37)

  hot news [utilizator]

  ............... traiasca prietinia intre popoarrele noastre!
  Am devenit - fara sa vrem - calul troian al chinezilor in Europa?
  • +8 (10 voturi)    
   brrrrr (Luni, 25 noiembrie 2013, 18:10)

   orisicat [utilizator] i-a raspuns lui hot news

   ma trec fiorii cand imi amintesc de discursurile preaiubitului conducator

   fereasca-ne toti dumnezeii si sfintii sa mai ajungem asa
 • -9 (15 voturi)    
  Cu toata aversiunea mea fata de Ponta (Luni, 25 noiembrie 2013, 16:42)

  dan tulceanu [utilizator]

  trebuie sa recunosc ca apropierea de China este un lucru foarte bun .
  Din pacate este singurul .
  • +3 (5 voturi)    
   Apropierea de China este un lucru bun (Luni, 25 noiembrie 2013, 18:05)

   ty [utilizator] i-a raspuns lui dan tulceanu

   Depinde cum te apropii. Despre treaba asta inca nu stim nomic.
   • +4 (4 voturi)    
    Pai.. (Luni, 25 noiembrie 2013, 20:32)

    AliB [utilizator] i-a raspuns lui ty

    ..de China nu te poti apropia decat cum vrea ea. Si cine uita asta.....
   • -2 (2 voturi)    
    in schimb (Luni, 25 noiembrie 2013, 22:00)

    srpc [utilizator] i-a raspuns lui ty

    stim ce inseamna apropierea de Occident: DEZASTRU.
    • +3 (3 voturi)    
     "DEZASTRU"? (Luni, 25 noiembrie 2013, 22:51)

     ty [utilizator] i-a raspuns lui srpc

     Poate pentru hoti. Ca nu prea pot sa le fure banii.
  • +2 (4 voturi)    
   NB (Luni, 25 noiembrie 2013, 18:13)

   dan63 [utilizator] i-a raspuns lui dan tulceanu

   Este vorba de apropierea poparelor, și nu de cea vremelnicilor lor conducători!
 • +12 (16 voturi)    
  Lumea are o imagine falsa despre chinezi (Luni, 25 noiembrie 2013, 16:52)

  Parzivall [utilizator]

  Is buni in lipsa de altceva.....dar daca o sa aiba prezenta puternica in Romania, o sa se convinga oamenii cat de nasoi is.
  • -3 (7 voturi)    
   pragmatism..... (Luni, 25 noiembrie 2013, 17:49)

   oxxxxxyyyyya [utilizator] i-a raspuns lui Parzivall

   important este sa ne acorde imprumuturi ieftine, in $..........................restul nu conteaza.
   • +4 (6 voturi)    
    Pai da, daca tot se fura (Luni, 25 noiembrie 2013, 18:20)

    Parzivall [utilizator] i-a raspuns lui oxxxxxyyyyya

    Macar sa se fure bani ieftini, asa o sa infloreasca economia Romaniei.
 • +11 (17 voturi)    
  Declaratia este clar formulata doar de China (Luni, 25 noiembrie 2013, 16:58)

  dumitrica [utilizator]

  Limbajul comunicatului, absolut formal, care se potriveste pentru orice declaratie comuna semnata de China cu aproape orice stat european arata ca mare valoare asemenea document nu are.

  Inlocuiti numele Romaniei cu acela al Poloniei, Germaniei, Greciei, etc., in paragrafe intregi, fara alte modificari de text, si veti vedea ca declaratia comuna China-Romania se potriveste perfect pentru aproape orice stat european.

  Declaratia este de fapt un formular tipizat al guvernului de la Beijing completat de partea chineza cu numele Romaniei.
 • +12 (14 voturi)    
  care "popor"??? (Luni, 25 noiembrie 2013, 17:01)

  Codruta N [utilizator]

  Da' de CAND este prieten" POPORUL roman, cu unii care NU respecta drepturi ELEMENTARE ale omului???????
 • +15 (17 voturi)    
  nu e bine, Dottore... (Luni, 25 noiembrie 2013, 17:02)

  demaGOGU [utilizator]

  la punctul 15 s-a omis un aspect esential:

  "neamestecu' in treburili interne"

  se poate, tovarasi?
 • -9 (11 voturi)    
  acordul Ro-China (Luni, 25 noiembrie 2013, 17:32)

  Dr.Man [utilizator]

  Este foarte bine. Se incheie astfel dictatura FMI et co.si "to do list-urle" de la Bruxelles. Premierul Chinei, carein sistemul lor va fi probabil viitorul Presedinte al Chinei, spunea ca vor cumpara din Romania atatea produsealimentare cite putem livra, carne, de porc ,vita si OVINE (noi tocmai renuntam la orierit dinlipsapietei), si nu cultivam pamantul pentru avea Turcia si Olanda piata in Romania. Acuma avem piata deschisa. Vacreste pretul pamantului odata cu valoarea lui. Privind baniila dispozitia acetor proiecte, Primul ministru a dorit ca suma sa fie o "surpriza". Avem ;ansa de ao saluta din mers pe "Doamna Reding......"
  • +3 (5 voturi)    
   Acordul de cooperare cu China = Zero (Luni, 25 noiembrie 2013, 18:00)

   dumitrica [utilizator] i-a raspuns lui Dr.Man

   Ce contracte clare s-au semnat? Doar acorduri de intelegere, intentie, confort, cooperare adica apa de ploaie.
  • +4 (4 voturi)    
   Tu vrei bani MOCA (Luni, 25 noiembrie 2013, 18:17)

   dan63 [utilizator] i-a raspuns lui Dr.Man

   Fără nici un mecanism de control? Deci ești unul din cei care ți-ai împrumutat vecinul, mare fumător, bețiv și restant la întreținere cu 10.000 lei, după care plângi că nu-ți mai returnează banii! Ia-ți adio de la BANI!
 • +8 (12 voturi)    
  Mongol avem ? (Luni, 25 noiembrie 2013, 17:41)

  atamanu666 [utilizator]

  Un Mongol avem ? - Avem. Ei atunci o sa avem la pachet si 10 milioane de chinezi mititei, votanti uslinosi constiinciosi......Si puneti mana de invatati limba lui tata Mao ( cum o s-o invete si mongolul mititel ) caci asta-i viitorul.....
 • +2 (8 voturi)    
  traducere din chineza de lemn de plop (Luni, 25 noiembrie 2013, 18:33)

  nash pandelica [utilizator]

  mai tov. dr. ton-ta, indifernet ca va mai tzin astia in ue, sau va dau afara, noi va asiguram ca vom produce la voi papuci cocolfino, cu miros garantat, prosoape si pasta de dinti.
  deasemeni, pentru a veni in sprijinul fratilor din udmr, vom produce si drujbe marca prietenia intre popoare.
  vom deschide multe magazine de trei lei, echivalent cu magazinele 99 cents din cealalta tzara pretena, usa.
  vom construi o autostrada zburatoare pentru tovarasul nostru, primaru' dr. o-pere-scu si doua autstrade in coperare cu trustul de presa impaqt.
  va dorim success in constructiea socialismului in uniune ioropeana, conf. cu directivele ultimei internatioanale tzinute in secret la bashing.
  succese tot mai mari, toashi !
  si niciodata sa nu uitati ca, lumina vine de la rasarit !
  maoooo !!!
 • +4 (8 voturi)    
  CHINA !!! (Luni, 25 noiembrie 2013, 18:34)

  SRA [utilizator]

  Mama mia, va MINTE acets Mongoloid de INGHEATA APELE, ese vorba de o declaratie de intentii pana la realizare mai trec 20 de ani !

  Romania are nevoie sa absoarbe fondurile europeene si nu intentii dela CHINA.

  CHINA daca poate coloniza ROMANIA este fericita, din fericire nu se mai poate !!!
 • 0 (0 voturi)    
  Relatiile China-Romania (Marţi, 26 noiembrie 2013, 16:30)

  Dr.Man [utilizator]

  Sa ne detasam de clisee. Romania NU ARE BANI! China are bani care trebuiesc plasati. China ne deschide o imensa piata pentru alimente, urmeaza sa ne organizam imediat pentru a le produce si exporta,. Cat ? Cat puteti livra. Avand piata va creste valoarea pamantului. Avind credit va putea fi organizat pamantul si infrastructura agricola necesara productiei pe scara mare. Avand credit si din alta parte scade presiunea si dictatul FMI et co. Daca ne preocupa virginitatea Romaniei, este de mai multe ori "sedusa si abandonata:......


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by