Standardele minimale pentru ocuparea posturilor de conferentiar sau profesor universitar se schimba pentru a doua oara in jumatate de an. Ministerul Educatiei a publicat un proiect de ordin pentru modificarea standardelor minimale in 15 comisii ale Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU). La Comisia Stiintele Pamantului, cartile, articolele sau tezele de doctorat folosite de candidati pentru obtinerea unui anumit punctaj nu mai trebuie sa fie publicate la o editura recunoscuta de Consiliul National al Cercetarii Stiintifice (CNCS), iar la Comisia Inginerie Electrica se modifica numarul de articole de care candidatii au nevoie pentru obtinerea titlului de profesor sau conferentiar.

Amintim ca prima modificare a acestor standarde a fost facuta pe 27 decembrie 2012, cand in Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul 6.560 semnat de Ecaterina Andronescu care prevedea noi standarde minimale pe care cei din invatamant trebuie sa le indeplineasca pentru a ocupa posturile de lector, conferentiar sau profesor. Anterior, insa, Ministerul Educatiei publicase in Monitorul Oficial aproape 2.000 de posturi vacante scoase la concurs de universitatile private si de stat din Romania. Citeste aici pe larg: Ministerul Educatiei a publicat scoaterea la concurs a aproape 2.000 de posturi in universitatile de stat si particulare, dupa care a modificat criteriile pe care candidatii trebuie sa le indeplineasca

Luni, 17 iunie, Ministerul Educatiei a publicat pe edu.ro un Proiect de Ordin pentru modificarea anexelor nr. 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior si a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare.

Vezi mai jos cateva dintre modificarile propuse prin ordin.

Modificarile la Comisia Stiintele Pamantului:

Propunere:

Teza de doctorat publicata la o editura recunoscuta in domeniu, in cel putin 100 exemplare

Cum e in prezent:

Teza de doctorat publicata la o editura recunoscuta CNCS, in cel putin 100 exemplare

Propunere:

Carti/Atlase/Harti publicate in edituri nationale recunoscute in domeniu

Cum e in prezent:

Carti/Atlase/Harti publicate in edituri nationale recunoscute CNCS

Propunere:

Capitole in volume colective publicate sub egida unor edituri recunoscute in domeniu, utilizand coeficientul de multiplicare m

Cum e in prezent:

Capitole in volume colective publicate sub egida unor edituri recunoscute CNCS, utilizand coeficientul de multiplicare m

Propunere:

Citari ale publicatiilor candidatului in articole publicate in reviste indexate BDI si in carti/capitole de carti/volume publicate sub egida unor edituri recunoscute in domeniu (exclus autocitarile)

Cum e in prezent:

Citari ale publicatiilor candidatului in articole publicate in reviste indexate BDI si in carti/capitole de carti/volume publicate sub egida unor edituri recunoscute CNCS (exclus autocitarile)

Propunere:

Derularea activitatii stiintifice in echipe de cercetare cu antrenarea studentilor/masteranzilor/doctoranzilor/tinerelor cadre didactice (cercetatori) dovedita prin:

a) publicatii comune: lucrari ISI/lucrari BDI/carte/capitole de carte/atlase/harti publicate/cursuri sub egida unor edituri internationale sau recunoscute in domeniu;

b) granturi/contracte/proiecte/programe de cercetare

Cum e in prezent:

Derularea activitatii stiintifice in echipe de cercetare cu antrenarea studentilor/masteranzilor/doctoranzilor/tinerelor cadre didactice (cercetatori) dovedita prin:

a) publicatii comune: lucrari ISI/lucrari BDI/carte/capitole de carte/atlase/harti publicate/cursuri sub egida unor edituri internationale sau recunoscute CNCS;

b) granturi/contracte/proiecte/programe de cercetare

Modificarile la Comisia Inginerie Electrica:

Propunere:

Articole in extenso in reviste cotate si in volume proceedings indexate ISI Thomson-Reuters *), brevete de inventie - Minim 8 pentru Profesor / CS I - Minim 5 pentru Conferentiar / CS II - (25+20*factor impact)/nr.de autori

Cum e in prezent:

Articole in extenso in reviste cotate si in volume proceedings indexate ISI Thomson-Reuters *), brevete de inventie - Minim 11 articole pentru Profesor / CS I - Minim 6 articole pentru Conferentiar / CS II - (25+20*factor impact)/nr.de autori

Propunere:

Citari in reviste si volumele conferintelor ISI si BDI - ISI, 5/nr autori ai art.citat / BDI - 3/nr autori ai art.citat

Cum e in prezent:

Citari in reviste si volumele conferintelor ISI si BDI - pentru Profesor / CS I: Minim 40 citari; pentru conferentiar / CS II: minim 20 citari - ISI, 5/nr autori ai art.citat / BDI - 3/nr autori ai art.citat

Modificarile la Comisia Ingineria Mediului:

Propunere:

n - numarul de lucrari (minimum 50% articole ISI)

Cum e in prezent:

n - numarul de lucrari (minimum 60% articole ISI)

Propunere:

Recunoasterea si impactul activitatii (A3) - Citari in reviste ISI Thomson Reuters si BDI (se exclud autocitarile) - Profesor / CSI: minimum 30 citari, Conferentiar / CS2: minimum 20 citari - 3 puncte/citare

Cum e in prezent:

Recunoasterea si impactul activitatii (A3) - Citari in reviste ISI Thomson Reuters - Profesor / CSI: minimum 40 citari, Conferentiar / CS2: minimum 20 citari - 3 puncte/citare

Propunere:

Conditii minimale (Ai)

Recunoasterea impactului activitatii (A3) - Conditii conferentiar: Minimum 60 puncte; Conditii CS II: Minimum 60 puncte; Conditii profesor: Minimum 90 puncte; Conditii CS I: Minimum 90 puncte.

TOTAL - Conditii conferentiar: Minimum 530 puncte; Conditii CS II: Minimum 530 puncte; Conditii profesor: Minimum 800 puncte; Conditii CS I: Minimum 800 puncte.

Cum e in prezent:

Conditii minimale (Ai)

Recunoasterea impactului activitatii (A3) - Conditii conferentiar: Minimum 60 puncte; Conditii CS II: Minimum 60 puncte; Conditii profesor: Minimum 120 puncte; Conditii CS I: Minimum 120 puncte.

TOTAL - Conditii conferentiar: Minimum 550 puncte; Conditii CS II: Minimum 550 puncte; Conditii profesor: Minimum 830 puncte; Conditii CS I: Minimum 830 puncte.

Modificarile la Comisia Biologie si Biochimie:

Propunere:

A. Conditii preliminare obligatorii

2. calificarea stiintifica: titlul de Doctor in specialitatea disciplinei postului sau foarte inrudita cu aceasta;

Cum e in prezent:

A. Conditii preliminare obligatorii

2. calificarea stiintifica: titlul de Doctor (sau/si Abilitare) in specialitatea disciplinei postului sau foarte inrudita cu aceasta;

Modificarile la Comisia Stiinte Juridice:

Propunere:

Se acorda urmatoarele punctaje:

Indicator: I 2; Denumirea indicatorului: Articole/Studii care prezinta contributii in extenso, publicate in reviste cotate ISI avand un factor de impact f; Punctaj: 1 + 18 x f; Pe articol/studiu

Indicator: I 9; Citari ale publicatiilor candidatului in articole publicate in reviste cotate ISI avand un factor de impact (nu se iau in considerare autocitarile); Punctaj: 0,6 + 1,5 x f; Pe citare.

Cum e in prezent:

Se acorda urmatoarele punctaje:

Indicator: I 2; Denumirea indicatorului: Articole/Studii care prezinta contributii in extenso, publicate in reviste cotate ISI avand un scor relativ de influenta s; Punctaj: 1 + 18 x s; Pe articol/studiu

Indicator: I 9; Citari ale publicatiilor candidatului in articole publicate in reviste cotate ISI avand un scor relativ de influenta s (nu se iau in considerare autocitarile); Punctaj: 0,6 + 1,5 x s; Pe citare.

Modificarile la Comisia Sociologie, Stiinte Politice si Administrative:

Propunere:

Cartile, volumele sau dictionarele luate in considerare sunt cele publicate la edituri cu prestigiu international (categoria A1) sau, la edituri cu prestigiu recunoscut (categoria A2) sau care sunt prezente in minim 6 biblioteci din Karlshrue Virtual Katalog (KVK).

Cum e in prezent:

Cartile, volumele sau dictionarele luate in considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu international; cartile vor indeplini conditia de a fi citate in minim 12 biblioteci din Karlshrue Virtual Katalog (KVK).

Propunere:

Bazele de date internationale recunoscute sunt urmatoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, ProQuest, CEEOL, Ulrich, ERIH, Index Copernicus, CSA, GESIS, IBSS, SAGE, OVID, ECOLIT, Psychlit, PubMed, Elsevier, Springerlink, Persee, DOAJ, JSTOR, SSRN, REPEC n indica numarul de autori ai unei publicatii la care candidatul este autor sau coautor.

Cum e in prezent:

Bazele de date internationale recunoscute sunt urmatoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, ProQuest,CEEOL, Ulrich, ERIH, Index Copernicus, CSA,GESIS, IBSS, SAGE, OVID, ECOLIT, Psychlit, PubMed, Elsevier,Springerlink, Persee, DOAJ, JSTOR, SSRN. n indica numarul de autori ai unei publicatii la care candidatul este autor sau coautor.

Propunere:

Indicator: I1; Articole in reviste cotate ISI avand un factor de impact f >=0,1; Punctajul: (2 + 4 x f) x 2/n; pe articol

Cum e in prezent:

Indicator: I1; Articole in reviste cotate ISI avand un factor de impact f >=0,1; Punctajul: (2 + 4 x f) x m/n; pe articol

Propunere:

Indicator: I2; Articole in reviste cotate ISI cu factor de impact f<=0,1 sau in reviste indexate in cel putin 2 dintre bazele de date internationale recunoscute; Punctajul: (4 x m)/n; Pe articol.

Cum e in prezent:

Indicator: I2; Articole in reviste cotate ISI cu factor de impact f<=0,1 sau in reviste indexate in cel putin 2 dintre bazele de date internationale recunoscute; Punctajul: 2 x m/n; Pe articol.

Propunere:

Indicator: I9; Citari in articole din reviste cotate ISI, in carti sau volume ori reviste indexate in baze de date internationale care au un factor de impact f (nu se iau in considerare autocitarile). n este numarul de autori al publicatiei citate. Punctajul: (0,2 + 4 x f) x 2/n. Pe citare

Cum e in prezent:

Indicator: I9; Citari in articole din reviste cotate ISI, in carti sau volume ori reviste indexate in baze de date internationale, cu coeficient de multiplicare m si care au un factor de impact f (nu se iau in considerare autocitarile). n este numarul de autori al publicatiei citate. Punctajul: (0,2 + 4 x f) x m/n. Pe citare.

Propunere:

Standarde minimale ce trebuie indeplinite cumulativ: C3 Numarul de carti la care este unic autor, prim autor sau coordonator. Standardul pentru profesor universitar, cercetator stiintific gradul I: Cel putin o carte la o editura cu prestigiu international (A1) sau cel putin doua carti publicate la alte edituri cu prestigiu recunoscut (A2). Standardul pentru conferentiar universitar, cercetator stiintific gradul II: >=1

Cum e in prezent:

Standarde minimale ce trebuie indeplinite cumulativ: C3 Numarul de carti la care este unic autor publicate la edituri de prestigiu din strainatate publicate intr-o limba de circulatie internationala. Standardul pentru profesor universitar, cercetator stiintific gradul I: Cel putin o carte >/=20.

Modificarile la Comisia Stiinte Militare, Informatii si Ordine Publica:

Propunere:

Bazele de date internationale (BDI) luate in considerare pentru articolele publicate in reviste si publicate in volumele unor manifestari stiintifice, cu exceptia articolelor publicate in reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan stiintific international precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Referativnai Jurnal, Google Scholar, CEEOL, Copernicus, PROQUEST, EBSCO.

Cum e in prezent:

Bazele de date internationale (BDI) luate in considerare pentru articolele publicate in reviste si publicate in volumele unor manifestaristiintifice, cu exceptia articolelor publicate in reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan stiintific international precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex,INSPEC, Referativnai Jurnal, Google Scholar, CEEOL, Copernicus.

De asemenea in propunerea Ministerului dispare, la Conditii minimale, conditia pentru "Accesibilitate teze de doctorat".

Modificarile la Comisia Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor:

Propunere:

3.1 Citari in carti si reviste ISI / BDI. Se exclud autocitarile. Lucrari citate: articol de revista, conferinta, carte, teza

3.1.1. Citari in reviste ISI si BDI - in revista ISI cu factor de impact mai mare ca 0 sau indexata BDI: 2

Cum e in prezent:

3.1 Citari in carti si reviste ISI / BDI. Se exclud autocitarile. Lucrari citate: articol de revista, conferinta, carte, teza.

3.1.1. Citari in reviste ISI si BDI:

3.1.1.1 in reviste ISI cu SRI>0,25: 7,5

3.1.1.2 in reviste ISI cu SRInenul si mai mic decat 0,25: 3

3.1.1.3 in revista ISI cu factor de impact mai mare ca 0 sau indexata BDI: 2

Modificarile la Comisia de Psihologie si Stiinte Comportamentale:

Propunere:

Criteriul C7 - I46: Utilizarea creativa si inovarea metodologiilor de formare si evaluare a competentelor profesionale ale studentilor de catre candidat; calitatea prestatiilor didactice. Documente si evidente, evaluari colegiale, evaluari ale directorului de departament si a conducerii facultatii, evaluari realizate de studenti, autoevaluare pe baza unei fise standard, observatii curente, sustinerea unei activitati didactice in fata comisiei de concurs etc.; Puncte: 5 - 10. Pe fiecare an, o perioada de 3 ani

Cum e in prezent:

Criteriul C7 - I46: Utilizarea creativa si inovarea metodologiilor de formare si evaluare a competentelor profesionale ale studentilor de catre candidat; calitatea prestatiilor didactice. Documente si evidente, evaluari colegiale, evaluari ale directorului de departament si a conducerii facultatii, evaluari realizate de studenti, autoevaluare pe baza unei fise standard, observatii curente, sustinerea unei activitati didactice in fata comisiei de concurs etc.; Puncte: 5 - 10. Pe activitatile realizate pe o perioada de 3 ani

Propunere:

D. Standarde minimale. Domeniul B. Criteriu C6. Standard Conferentiar: >=5p

Cum e in prezent:

D. Standarde minimale. Domeniul B. Criteriu C6. Standard Conferentiar: >=4p

Propunere:

D. Standarde minimale. Domeniul B. Criteriu C7. Standard Conferentiar: >=21p

Cum e in prezent:

D. Standarde minimale. Domeniul B. Criteriu C7. Standard Conferentiar: >=20p

Propunere:

D. Standarde minimale. Domeniul B. Total B. Standard Conferentiar: >=26p

Cum e in prezent:

D. Standarde minimale. Domeniul B. Total B. Standard Conferentiar: >=24p

Propunere:

D. Standarde minimale. Total General. Standard Conferentiar: >=111p

Cum e in prezent:

D. Standarde minimale. Total General. Standard Conferentiar: >=109p

Proiect Ordin Modificare ORDIN 6560/2012 Criterii minimale

Vezi aici care sunt in prezent Standardele minimale

Compara cu vechile standarde minimale, aprobate sub mandatul lui Daniel Funeriu:

Citeste si: