Executivul a modificat in sedinta de astazi, 6 februarie, metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul superior. Guvernul anunta ca elimina conditia ca personalitatile din strainatate care trimit scrisori de recomandare pentru candidati sa provina numai din institutiile de invatamant si cercetare aprobate de Ministerul Educatiei. O alta schimbare o reprezinta faptul ca prelegerea publica nu mai este o proba obligatorie.

Guvernul anunta ca a modificat Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul superior, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 457/2011.

"Prin aceasta Hotarare se asigura derularea, in conditii optime, a procesului de ocupare a functiei didactice de profesor universitar in invatamantul superior, care este de competenta universitatilor. Se creeaza conditii pentru derularea procesului de evaluare a institutiilor de invatamant superior, in vederea obtinerii acreditarilor sau a autorizatiilor de functionare provizorie", informeaza Executivul.

Guvernul precizeaza urmatoarele:

  • "Se elimina constrangerea referitoare la desemnarea obligatorie a unei probe de concurs ca fiind o prelegere publica, ceea ce asigura respectarea competentei institutiei de invatamant superior in elaborarea metodologiei proprii.
  • Se poate asigura derularea procesului de stabilire a componentei comisiei de concurs, care este de competenta institutiei de invatamant superior care organizeaza concursuri.
  • De asemenea, se elimina conditia ca personalitatile din strainatate, care trimit scrisori de recomandare privitoare la calitatile profesionale ale unui candidat, sa provina numai din institutiile de invatamant superior si de cercetare din lista aprobata prin ordinul ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, conform art. 216 alin. (2) lit. (f) din Legea nr. 1/2011".

Ce prevedea pana acum metodologia:

Art. 21. - Pentru toate posturile pe perioada nedeterminata, cel putin o proba de concurs este obligatoriu reprezentata de o prelegere publica de minimum 45 de minute in care candidatul prezinta cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare si planul de dezvoltare a carierei universitare. Aceasta proba contine in mod obligatoriu si o sesiune de intrebari din partea comisiei si a publicului. Institutia de invatamant superior anunta pe pagina web a concursului ziua, ora si locul desfasurarii acestei probe, cu cel putin 5 zile lucratoare inaintea desfasurarii probei.

Art. 16. - (2) Candidatii la posturile de profesor universitar sau cercetator stiintific gradul I trebuie sa includa in dosarul de concurs cel putin 3 nume si adrese de contact ale unor personalitati din domeniul respectiv din strainatate, din institutiile de invatamant superior si de cercetare din lista aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, elaborat conform art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011, care au acceptat sa elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calitatile profesionale ale candidatului.

Citeste si: