Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului sustine, intr-un comunicat publicat vineri seara pe site, ca decizia de vineri a CNATDCU nu a fost insotita de un proces-verbal de unde sa rezulte ordinea de zi, cvorumul sedintei, discutiile purtate asupra tuturor lucrarilor sedintei, numarul si felul voturilor, decizia si semnaturile. Mai mult, Consiliul general "si-a depasit atributiil" si atunci cand a exprimat aceasta decizie fara sa numeasca o comisie de specialitate care sa evalueze teza respectiva, deoarece in componenta Consiliului general sunt reprezentate toate panelurile, pe specializari.

  • Vezi pozitia oficiala a ministerului in documentul atasat

Ministrul interimar al Educatiei, Liviu Pop, a declarat vineri ca toate deciziile luate vineri de Consiliul General al CNATDCU sunt nule, intrucat nu a fost intrunit cvorumul de 14 membri, necesar pentru ca sedinta sa fie statutara.

Liviu Pop, care a emis joi un ordin de reorganizare a CNATDCU, sustine ca acest for nu are competenta sa ia decizii in acest sens.

Totodata, Pop afirma ca de problemele de plagiat se ocupa Consiliul National de Etica, acesta fiind singurul care poate rezolva problema posibilului plagiat al premierului.

Pozitia oficiala:

Potrivit MECTS, şedinţa CNATDCU nu a fost statutară, deoarece, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Ordinul MECTS nr. 3759/09.02.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordinului MECTS nr. 3760/09.02.2011 privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului general al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, cu modificările şi completările ulterioare, cvorumul necesar pentru luarea deciziilor în Consiliul general este de două treimi din 20 de membri ai Consiliului general, adică 13,333.

Întrucât deciziile se iau prin vot, iar votul este exprimat peste 13, această decizie se ia prin votul a 14 membri ai Consiliului general.

"Decizia este întemeiată pe prevederile art. 27 din Ordinul MECTS nr. 3504/12.03.2012 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea validării tezelor de doctorat, dar, aşa cum prevede art. 2 al acestui ordin, regulamentul se aplică doar pentru validarea tezelor de doctorat susţinute public după intrarea în vigoare a prezentului ordin, adică după 4 aprilie 2012, data publicării în Monitorul Oficial al României (226/04 aprilie 2012)", se arată în comunicatul MECTS.

De asemenea, decizia este întemeiată pe prevederile art. 170 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, deşi acest articol prevede că "în cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pe baza unor rapoarte externe de evaluare, întocmite, după caz, de CNATDCU, de CNCS, de Consiliul de etică şi management universitar sau de Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, poate lua următoarele măsuri, alternativ sau simultan: (...) b) retragerea titlului de doctor (...)".

"Acesta, după caz, nu se referă la situaţii sau persoane, ci la atribuţiile fiecărui organism consultativ, adică CNATDCU, CNCS, Consiliul de etică şi management universitar sau de Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării. Or, în speţa de faţă Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare este un organism consultativ, la nivel naţional, alcătuit pe criterii de prestigiu profesional şi moral din care pot face parte cadre didactice şi cercetători, având cel puţin titlul de conferenţiar sau de cercetător ştiinţific II ori titluri echivalente obţinute în străinătate (art. 217 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare)", precizează MECTS.

Totodată, reprezentanţii MECTS susţin că atât prin lege, cât şi prin regulament, nu rezultă şi atribuţia de a "decide dacă o teză validată de CNATDCU în urmă cu 10 ani nu a respectat standardele de etică profesională".

Mai mult decât atât, Consiliul general "şi-a depăşit atribuţiil" si atunci când a exprimat această decizie fără să numească o comisie de specialitate care să evalueze teza respectivă, deoarece în componenţa Consiliului general sunt reprezentate toate panelurile, pe specializări.

"Membrii Consiliului general sunt academicieni, cu înalt prestigiu profesional şi moral şi nu pot duce în derizoriu evaluarea ştiinţifică a unei teze de doctorat, în sensul că se verifică doar dacă două texte 'seamănă' între ele'", susţine comunicatul.

MECTS afirmă că art. 170 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, conduce la concluzia că "în cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pe baza unor rapoarte externe de evaluare, întocmite (...) de Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, poate lua următoarele măsuri, alternativ sau simultan: (...) b) retragerea titlului de doctor (...)".

Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării este un organism consultativ, la nivel naţional, alcătuit pe criterii de prestigiu profesional şi moral din care pot face parte cadre didactice şi cercetători, având cel puţin titlul de conferenţiar sau de cercetător ştiinţific II ori titluri echivalente obţinute în străinătate (art. 217 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare).