„Obligația de a promova „diversitatea sexuală” în școală, de a li se prezenta copiilor ca „normalitate” posibilitatea aberantă de a-și schimba genul din masculin în feminin sau „neutru”, dar și prezentarea unor forme de sexualitate marginală ca „firești” este una total abuzivă și nocivă pentru formarea intelectuală și morală a tinerilor, spune Patriarhia Română. Aceasta argumentează astfel solicitarea adresată Ministerului Educației de 13 culte religioase recunoscute în România de a elimina din proiectul legii educației inclusiv obligația cadrelor didactice de a promova „diversitatea, ca resursă de învățare, pentru a genera elevilor atitudini incluzive și tolerante”.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, DanielFoto: Agerpres

În 13 martie, reprezentanții a 13 culte religioase recunoscute în România, în frunte cu Patriarhul Daniel, i-au transmis ministrului Educației, Ligia Deca, o adresă comună în care propun mai multe modificări în proiectul legii educației.

Cultele regilioase cer, printre altele, eliminarea din proiectul de lege a obligației cadrelor didactice de a promova „diversitatea, ca resursă de învățare, pentru a genera elevilor atitudini incluzive și tolerante”, ștergerea sintagmei „orientare sexuală” dintr-un articol în care se arată că sunt interzise în toate spațiile destinate educației discriminările de orice tip, inclusiv discriminările pe baza orientării sexuale, precum și includerea Regiliei în lista disciplinelor școlare, la alegere, la examenul de Bacalaureat.

Miercuri, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, a transmis că „poziția Bisericii Ortodoxe Române și a celorlalte culte religioase din România care au trimis adresa comună ministrului Educației, față de problema ideologiei în general și, în context, a „ideologiei de gen”, propuse fără discernământ spre introducere în noile legi ale învățământului, în special, este una limpede și constant exprimată”.

„Nu trebuie nicio clipă uitat că ideologia rămâne un atentat la ordinea fără de care societatea începe să se surpe”

Ce argumente aduse Biserica pentru solicitările adresate ministrului Educației:

 • „Învățământul public din România trebuie/ ar trebui să rămână total ocrotit de orice formă de ideologizare (studiul religiei acceptate de Stat NU constituie o asemenea formă, întrucât religia creștină este fundamentul real al culturii umaniste europene și așa trebuie înțeleasă în școală. Știința europeană însăși a încolțit nu în pofida creștinismului, ci chiar în solul său, datorită lui;
 • „Ideologia de gen” care descrie ca normalitate o deviație psiho-somatică numită „transgenderism” nu constituie miezul unei științe reale, ci este o artificială construcție ideatică, așa-zis culturală, orientată în răspăr cu realitatea, cu logica, cu biologia, cu antropologia, cu ordinea firii structurată de cele două sexe: masculin și feminin/ feminin și masculin;
 • Obligația de a promova „diversitatea sexuală” în școală, de a li se prezenta copiilor ca „normalitate” posibilitatea aberantă de a-și schimba genul din masculin în feminin sau „neutru” (genuri strict gramaticale, nu biologice), dar și prezentarea unor forme de sexualitate marginală ca „firești” este una total abuzivă și nocivă pentru formarea intelectuală și morală a unor tineri care trebuie să se pregătească în anii de acumulări culturale pentru viața și societatea reale, nu utopice, sprijinite pe familia naturală datorită căreia istoria omenească a mers și merge mai departe;
 • În mod cert există și un foarte mic procent de persoane transgender la scara umanității, așa cum există și alte minorități sexuale. În natură apar uneori devieri de la normă: rarisime și marginale, pentru care trebuie să existe, desigur, toată înțelegerea și sprijinul firești. De aici nu rezultă că aceste persoane s-ar putea simți discriminate de folosirea corectă a gramaticii și a genului masculin și feminin în comunicarea publică, mai ales în școala ca spațiu al formării în spiritul realității și adevărurilor elementare, așa cum nu rezultă că alte forme de sexualitate decât heterosexualitatea ar trebui să fie prezentate unor copii în cadrul formator al școlii ca posibile „modele” de viață intimă;
 • Prezentarea ignorantă/ peiorativă în noile legi ale învățământului a sintagmei „dogme religioase” sfidează miezul teologic al creștinismului fertil cultural și social. Dogma religioasă nu este un construct ideologic situat la polul opus adevărului, ci un adevăr revelat și apoi formulat care constituie o „geamandură” sau un „far” pentru reflecția teologică, reflecție inclusiv de ordin moral. Cineva ca Lucian Blaga însuși (mai greu de contestat de ideologii anticreștini) afirmă în perfectă cunoștință de cauză că „dogma are o iraționalitate bine întemeiată”. Există, desigur, și supra-raționalitate, există, desigur, și o știință filosofică destul de cunoscută numită „metafizică”. Ceea ce poate spune câte ceva despre „dogmă”.
 • Nu trebuie nicio clipă uitat că ideologia (oricare ar fi ea) rămâne mereu un atentat la ordinea fără de care societatea începe să se surpe. Istoria mai mult sau mai puțin recentă este copleșitor de grăitoare în acest sens”.

Ce solicită cultele religioase să fie eliminat sau inclus în legile educației

În adresată comună transmisă ministrului Educației, publicată inițial de edupedu.ro, reprezentanții celor 13 culte religioase au 13 solicitări, între care:

 • „Eliminarea articolului 2 alin. 1. b) – definirea „diversității”, a articolului 224, litera e) – obligația de a promova diversitatea în școală – și a sintagmei referitoare la „orientarea sexuală” din articolul 11 alin. 1. din proiectul legii învățământului preuniversitar, conform principiului independenței față de orice formă de ideologie.
 • Eliminarea sintagmei referitoare la „dogmele religioase” (art 3 din proiectul legii învățământului preuniversitar), conform dreptului constituțional al părinților de a asigura educarea copiilor, potrivit propriilor convineti (art 29).
 • Menținerea statutului actual al disciplinei școlare Religie (parte a trunchiului comun; înscrierea pe bază de cerere scrisă; cererea depusă este valabilă pe toată perioada de școlarizare în învățământul preuniversitar sau până la schimbarea opțiunii), în conformitate cu prevederile constituționale, cu Decizia nr,669/12 noiembrie 2014 a Curții Constituționale, cu prevederile Legii educației naționale ne.1/2011 (...)
 • Eliminarea precizării referitoare la stabilirea unei perioade de înscriere la religie sau de schimbare a opțiunii prin ordin al ministrului educației pentru anul școlar următor, care poate crea confuzie și noi presiuni asupra elevilor, în vederea retragerii de la ora de religie: „…într-o perioadă stabilită prin ordin al ministrului educației, pentru anul școlar viitor… în perioada specificată…”.
 • Nediscriminarea Religiei în raport cu alte discipline școlare din trunchiul comun, prin includerea acesteia în lista disciplinelor școlare, la alegere, în cadrul examenului național de Bacalaureat pentru ca elevii care frecventează orele de religie să aibă posibilitatea de a-și valorifica și verifica competențele dobândite la această disciplină, una dintre puținele care se studiază pe tot parcursul învățământului preuniversitar și singura care a fost validată de majoritatea covârșitoare a părinților”.

DOCUMENTUL POATE FI CONSULTAT AICI

Adresa comună adresată Ligiei Deca este semnată de:

 • Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe,
 • Înaltpreasfințutul Părinte Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de București – Biserica Romano-Catolică,
 • Preafericitul Părinte Cardinal Lucian – Biserica Unită cu Roma, Rego-Catolică,
 • Preasfințitul Episcop Datev Hagopian – Arhiepiscopia Bisericii Armene din România,
 • Episcopl Bela Kato al Bisericii Reformate din România,
 • Episcopul Reinhart Guib – Biserica Evanghelică C.A. din România,
 • Episcopul Dezso Zoltan Aorjani al Bisericii Evanghelice Lutherane din România,
 • Episcopul Istvan Kovacs al Bisericii Unitariere Maghiare, Viorel Iugam, președintele Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România, Cornel Haureș – președintele Bisericii Creștine după Evanghelie din România,
 • Pastorul Ioan Filip – președintele Bisericii lui Dumnezeu Apostolice din România – Cultul Creștin Penticostal,
 • Aurel Neamțu – președintele Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea,
 • Mulfiul Iusuf Muurat – Șeful Comunității Musulmane din România.

ONG: România a fost, este și va fi o țară diversă

Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” reacționează față de solicitarea cultelor de eliminare a definiției „diversității” din proiectul legii învățământului preuniversitar, spunând că „rolul școlii (ca parte a sistemului educațional) este (și) de a dezvolta comportamente cetățenești dezirabile pentru societatea actuală și cea a viitorului”.

 • „Principiile diversității, drepturilor omului, echității sunt fundamente ale Uniunii Europene și respectarea acestora sunt garantate de legislația românească în vigoare.
 • România este o țară diversă (din punct de vedere social, etnic, religios, etc.) și este imperios necesar ca școala să faciliteze cunoașterea celor de lângă noi, prin valorizarea diferențelor care adunate construiesc națiunea română.
 • Din punctul nostru de vedere, Ministerul Educației, prin aceste propuneri legislative, ține cont de toate angajamentele pe care România și le-a asumat la nivel european (Directivele europene privind nondiscriminarea, echitatea și egalitatea de gen între femei si bărbați) oferind definiții pentru acestea în strâns acord cu legislația națională și europeană.
 • În toate întâlnirile din școli/ licee/ universități pe care le-am avut și le avem cu tinerii, ne întâlnim cu diversitatea lor și ne bucură mereu să-i vedem vorbind și dezbătând despre apartenența lor socială, etnică, religioasă ori sexuală. Tinerii au nevoie de adulți care să-i îndrume în procesul de internalizare a valorilor, precum respectul reciproc, non-discriminarea și echitatea, să-i încurajeze să nu transforme diferențele pe care le au în bariere în calea propriei dezvoltări.
 • Conform estimărilor specialiștilor în domeniu, România are nevoie, în acest moment, pentru buna funcționare a economiei, de 1 milion de noi lucrători. Numărul cetățenilor străini care vor veni în România pentru a munci va fi, an de an, din ce în ce mai mare. Statul român are obligația să ofere cadrul necesar pentru ca aceștia să aibă drepturile respectate și ai lor copiii lor să meargă la o școală de calitate unde identitatea lor etnic-culturală să fie respectată și valorizată în total acord cu păstrarea și afirmarea identității naționale românești. (...)
 • Credem cu tărie că România trebuie să fie țara în care toți cetățenii ei, indiferent de apartenența etnică, religioasă, culoarea tenului, gen, orientare sexuală etc., sunt respectați și au drepturile individuale protejate. Iar respectul este un comportament care se învață.
 • România are nevoie de diversitate și de educație incluzivă de calitate. Iar noi, crezând cu tărie că România este țara noastră, a tuturor, vom continua să le promovăm în rândul tinerilor și cadrelor didactice!”, a transmis Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”.

În proiectele legilor educației, prezentate recent de Ligia Deca și aflate în avizare interministerială, se prevede:

 • „Art 2. Sistemul de învățământ preuniversitar are la bază următoarele valori:
 • alin 1) b) Diversitatea – respectarea și valorizarea diferitelor perspective culturale, etnice, identitare, a sensibilității și a empatiei, alături de întărirea și pozitivarea imaginii de sine individuale și colective.
 • Art 224. Personalul didactic are următoarele obligații: e) promovarea diversității, ca resursă de învățare, pentru a genera elevilor atitudini incluzive și tolerante;
 • Articolul 11 (1) În unitățile de învățământ preuniversitar și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale, precum și în cadrul activităților desfășurate în mediul online de unitățile de învățământ preuniversitar, sunt interzise discriminările pe criterii de vârstă, etnie, sex, origine socială, orientare politică sau religioasă, orientare sexuală sau alte tipuri de discriminare, inclusiv segregarea școlară prin concentrarea elevilor în anumite spații școlare, săli de clasă, clădiri, structuri, bănci sau activități și comportamente care încalcă sau favorizează încălcarea normelor de moralitate/conduită, în orice formă de manifestare, atât ca violență psihologică – bullying, cât și ca violență fizică, precum și orice alte activități sau comportamente care pot pune în pericol sănătatea sau integritatea fizică/psihică ale beneficiarilor primari și ale personalului din învățământ. Sunt interzise, de asemenea, manifestările și propaganda de natură politică și prozelitismul religios”.