​DOCUMENT Cum vor începe școlile fizic din 8 februarie - draftul ordinului transmis de Ministerul Educației către Ministerul Sănătății

de Iulia Roșca     HotNews.ro
Joi, 4 februarie 2021, 8:06 Actualitate | Educatie


sala de clasa
Foto: Facebook
 documente
(04 Feb 2021) PDF, 329KB
​Ministerul Educației a transmis ministerului Sănătății joi dimineață, spre aprobare, un draft final al ordinului comun privind redeschiderea școlilor în format fizic. Cele două ministere au lucrat la document începând de ieri și urmează ca acesta să fie prezentat inspectorilor școlari joi, de la ora 11.00, în videoconferință. Potrivit draftului, se prevede distanțarea de 1 metru între elevi, acolo unde este posibil, inclusiv prin aranjarea mobilierului.

Documentul a fost transmis de Ministrul Educaţiei, care precizează că a încercat "să surprindă toate aspectele convenite în foarte buna colaborare cu Ministerul Sănătăţii, într-o manieră constructivă". Documentul cu regulile propuse ar urma să fie validat de Ministerul Sănătății.

Printre măsurile propuse este prevăzută purtarea măștii în permanență, de către elevi și personalul din școli. Astfel, masca de protecţie este obligatorie pentru întreg personalul unităţii de învăţământ şi va fi purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării in incinta unitatii de învăţământ şi în timpul pauzelor, atat în interior şi exterior. Masca de protecţie este obligatorie pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal şi va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării in incinta unitatii de învăţământ şi în timpul pauzelor, atat în interior şi exterior. Masca de protecţie nu este obligatorie în cazul preşcolarilor. Schimbul măştii de protecţie între persoane este interzis.

Este prevăzut, de asemenea, ca sălile de clasă să fie organizate cu aşezarea băncilor astfel încât să se asigure distanţarea de 1 metru". "În situatia in care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maxim posibilă.

De asemenea, sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică de 1 metru între elevi. "Dacă configurația sălii de clasă (suprafață, mobilier etc) nu permite distanțarea fizică de 1 metru, atunci spațiul va fi organizat astfel încât să se asigure distanța maxim posibilă între elevi".
Conform draftului, o altă regulă este ca elevii să aibă alocată o singură sală de clasă, iar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este "1 clasă de elevi = 1 sală".

Ce prevede draftul:
Înainte de reluarea cursurilor, fiecare unitate de învățământ preuniversitar/ conexă/instituţie de învăţământ stabileşte spaţiile care pot fi folosite în procesul de învăţământ, precum şi spaţiul necesar ce va fi utilizat pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, identificate de cadrul medical din unitatea de învățământ preuniversitar/conexă/instituţia de învăţământ sau persoana desemnată de conducerea unităţii/instituţiei.

Reguli generale:

- Organizarea și întreținerea spaţiilor astfel încât să se asigure distanțarea de 1 metru. În situația în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maxim posibilă, inclusiv prin amplasarea optima a mobilierului scolar;
- Stabilirea circuitelor funcţionale;
- Organizarea spaţiilor de recreere;
- Evaluarea necesarului de resurse umane;
- Asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie;
- Asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru elevi/studenți şi personal.

Unităţile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe/instituţiile de învăţământ au obligaţia să organizeze activitatea astfel încât să se prevină îmbolnăvirile cu virusul SARS-CoV-2 prin:

a) asigurarea implementării activităţilor de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2;
b) organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice;
c) organizarea accesului în unitatea/instituţia de învăţământ;
d) organizarea programului de învăţământ;
e) asigurarea măsurilor igienico-sanitare la nivel individual;
f) asigurarea măsurilor igienico-sanitare în unitatea/instituţia de învăţământ;
g) instruirea personalului, comunicarea permanentă de informaţii către elevi/studenţi şi părinţi privind măsurile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2;
h) asigurarea măsurilor pentru elevi/studenţi, cadre didactice şi alt personal din unităţile/instituţiile de învăţământ aflat în grupele de vârstă cu risc şi/sau având afecţiuni cronice şi/sau dizabilităţi.

Organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice:

a) Organizarea circuitelor în interiorul şcolii prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure "trasee prestabilite" de intrare, de deplasare în interiorul unităţii de învăţământ şi de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanţe corespunzatoare între persoane.

La intrarea în şcoală şi pe coridoare, precum si la intrarea în fiecare clasă vor fi aşezate dispensere/flacoane cu soluţie dezinfectantă pentru mâini.

Uşile vor fi menţinute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact.

b) Organizarea sălilor de clasă

• Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică de 1 metru între elevi. Dacă configurația sălii de clasă (suprafață, mobilier etc) nu permite distanțarea fizică de 1 metru, atunci spațiul va fi organizat astfel încât să se asigure distanța maxim posibilă între elevi.

• Deplasarea elevilor în interiorul instituţiei trebuie limitată prin alocarea aceleiasi săli unei clase de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este "1 clasă de elevi = 1 sală";

• Este interzis schimbul de obiecte personale;

• Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute şi la finalul zilei, ținând cont de temperatura exterioară;

Se recomanda evitarea experimentelor practice care necesită mişcare şi/sau interacţiune strânsă între elevi;

Elevii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască in permanență, atunci când se află în incinta unităţii de învăţământ.

c) Organizarea grupurilor sanitare

• Este obligatorie disponibilitatea permanenta a substantelor dezinfectante si a prosoapelor din hârtie, de unică folosință; sunt interzise uscătoarele electrice de mâini şi prosoapele din material textil;

• Se va verifica realizarea curăţeniei zilnice şi a dezinfectării regulate a suprafeţelor atinse în mod frecvent (conform Planului de curăţenie şi dezinfecţie de la nivelul unității);

d) Organizarea curtii şcolii

• Se va organiza mobilierul exterior (acolo unde este cazul) astfel încât să se păstreze distanţarea fizică;

• Spaţiile derecreere prevăzute cu jucării de exterior vor fi curăţate, igienizate cu jet de apă şi apoi dezinfectate cu soluţii avizate pentru suprafeţe, zilnic şi înaintea începerii cursurilor fiecărui ciclu de învăţământ;

2. Organizarea accesului în unitatea de învăţământ

• Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ de către persoane desemnate la nivelul unitatii de învăţământ;

• Este recomandată intrarea prin mai multe căi de acces pentru a reduce fluxul de elevi. În cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanţării fizice a persoanelor care intră în instituţia de învăţământ este esenţială;

• Căile de acces (de tip poartă sau uşă) vor fi menţinute deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact.

• După dezinfecţia mâinilor, elevii vor fi indrumati direct în sălile de clasă;

• Accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau angajat al unitatii de invatamant (părinţi, alţi însoţitori etc.) va fi interzis în afara cazurilor excepţionale, pentru care este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ.

3. Organizarea procesului de învăţământ și a activităților sportive

- Organizarea programului şcolar va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare diferite, astfel încât să se evite aglomerările la intrarea şi la ieşirea în pauze.

- Intervalele aferente pauzelor vor fi stabilite în mod eşalonat astfel incat sa existe un minim posibil de suprapunere;

- Organizarea activităţilor şi supravegherea în timpul pauzelor se realizează astfel incat sa se evite formarea de grupuri de elevi din clase diferite. Elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadre didactice sau alte categorii de personal, pentru mentinerea distanţării fizice. Orice activităţi care presupun formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanţei dintre elevi.

- Jocurile şi alte activităţi care implică formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanţei maxim posibile dintre elevi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- Elevii nu vor consuma în comun alimente sau băuturi şi nu vor schimba între ei obiecte de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.).

- Se pot desfăşura doar jocurile sportive care permit distanţarea fizică, de preferat în aer liber, daca conditiile meteo permit;

- Orele de educaţie fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activităţi sportive care nu presupun efort intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice maxim posibile si a unei aerisiri permanente.

- Pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, elevii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul activităţii să nu îşi atingă faţa, gura, ochii sau nasul cu mâinile neigienizate;

- La începerea şi la finalul orelor de educaţie fizică, toţi elevii trebuie să respecte normele de igiena a mâinilor prin utilizarea unor dezinfectanti pe bază de alcool;

- Se vor efectua curăţenia, dezinfecţia şi aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi;

- Activităţile sportive în cadrul liceelor cu program sportiv şi cluburilor sportive şcolare se vor desfăşura în conformitate cu prevederile ordinului comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii.

Măsuri de protecţie la nivel individual

1. Spălarea/dezinfectarea mâinilor
Atat elevii cat şi personalul au obligatia de a se spala /de a-si dezinfecta mâinile:
a. imediat după intrarea în şcoală şi înainte de a intra în sala de clasă;
b. înainte de pauzele de masă;
c. înainte şi după utilizarea toaletei;
d. după tuse sau strănut;
e. ori de câte ori este necesar.

2. Purtarea măştii de protecţie
a. Masca de protecţie este obligatorie pentru întreg personalul unităţii de învăţământ şi va fi purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării in incinta unitatii de învăţământ şi în timpul pauzelor, atat în interior şi exterior;
b. Masca de protecţie este obligatorie pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal şi va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării in incinta unitatii de învăţământ şi în timpul pauzelor, atat în interior şi exterior;
c. Masca de protecţie nu este obligatorie în cazul preşcolarilor;
d. Schimbul măştii de protecţie între persoane este interzis.

Instruirea personalului şi comunicarea permanentă de informaţii pentru elevi şi părinţi privind măsurile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2

1. Personalul medico-sanitar sau, în absenţa acestuia, persoana desemnată de unitatea de învăţământ, va efectua instruirea personalului didactic, personalui didactic auxiliar si nedidactic pentru a observa starea de sănătate a elevilor şi pentru implementarea normelor din prezentul document şi va furniza informaţii privind: elemente generale despre infecţia SARS-CoV-2, precum cele de igiena, tehnica spălării pe mâini, recunoaşterea simptomelor COVID-19, modul de purtare şi eliminare corectă a măştilor, măsurile de distanţare fizică necesare.

2. Cadrele didactice au obligaţia să anunţe cadrul medical şcolar sau responsabilul desemnat de conducerea unităţii în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie (tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, vărsături), însoţite sau nu de creşteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare.

3. Instruiri periodice ale elevilor: în prima zi de şcoală şi cel puţin odată pe săptămână elevii vor fi instruiţi de către cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de protecţie şi prevenţie a infecţiei cu SARS-CoV-2.

Comunicarea de instrucţiuni/informaţii pentru părinţi:
Părinţii vor fi încurajaţi să participe la educaţia pentru igiena şi sănătatea copiilor, astfel încât revenirea în şcoală să se faca în siguranţă. Părinţii vor fi încurajaţi să monitorizeze starea de sănătate a copiilor şi să acţioneze responsabil.

Sfaturi utile pentru părinţi:

1. Evaluaţi zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la şcoală;
2. În cazul în care copilul prezinta simptome în timpul programului scolar, prezentati-va imediat la unitatea scolara şi contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz;
3. Discutati cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar şi pe cei din jur împotriva infecţiei cu noul coronavirus;
4. Explicaţi-i copilului că, deşi şcoala se redeschide, viaţa de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte, deoarece trebuie să avem grijă de noi şi să evităm răspândirea infecţiei;
5. Acordaţi atenţie stării mentale a copilului şi discutaţi cu el despre orice modificări ale stării lui emoţionale;
6. Învăţaţi-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător şi vorbiţi cu acesta despre cum respectăm sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare şi la păstrarea distanţei; invăţaţi-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la şcoală, când se întoarce acasă, înainte şi după servirea mesei, înainte şi după utilizarea toaletei şi ori de câte ori este necesar;
7. Învăţaţi-vă copilul cum să poarte corect masca de protecţie şi explicaţi-i importanţa şi necesitatea purtării acesteia;
8. Sfătuiţi-vă copilul să nu consume în comun alimente sau băuturi şi să nu schimbe cu alţi elevi obiectele de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.) Nu oferiţi alimente sau bauturi întregii grupe/clase la aniversari sau cu alte ocazii;
9. Curăţaţi/dezinfectaţi zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, computer, mouse etc.);
10. În situaţia în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăţi în respiraţie), vărsături, contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz, şi nu duceţi copilul la şcoală;
11. Părinţii/aparţinătorii nu vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ şi nu vor putea însoţi copiii în clădirea acesteia, cu excepţia cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii şcoli;.
12. Comunicati constant cu personalul scolii, telefonic sau prin mijloace electronice, în vederea identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire şi a iniţierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate;

Părinţii au obligaţia să anunţe unitatea de învăţământ cu privire la absenţa elevului în următoarele situaţii:
• Elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2;
• Elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;
• Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se află în carantină.

Alte dispoziții (inclusiv testarea elevilor)

a) Cadrele didactice vor efectua triajul observațional al preșcolarilor/elevilor pe tot parcursul activităților școlare.

b) În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau alta simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare. In cazul in care exista un consimtamant informat si semnat al parintilor cu privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat nazofaringian in vederea testarii elevilor simptomatici, acestia vor putea fi testati, intr-o prima faza, cu teste antigen rapide, in cadrul cabinetelor medicale. Toate testele rapide efectuate in cabinetul medical scolar de la nivelul unitatii de invatamant vor fi raportate catre DSP/DSPMB.

Daca părintele/tutorele legal nu își exprimă acordul pentru testare, în cazul existenței unor simptome specifice, acesta va lua legătura cu medicul de familie in vederea stabilirii pasilor urmatori.

c) Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat de la şcoală se va realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale care să precizeze diagnosticul, adeverinta pe care elevul o va preda cadrului didactic la prima oră de curs. Adeverinţele vor fi centralizate la nivelul cabinetul medical şcolar sau la nivelul persoanei desemnate în cazul în care şcoala nu beneficiază de cabinet medical;

d) Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic care prezintă simptome specifice unei afecţiuni cu potenţial infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie şi anunţă de îndată responsabilul desemnat de catre conducerea unităţii de învăţământ.

Protocol de izolare a copiilor cu simptome specifice COVID-19

Se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie specifica COVID-19 (febră, tuse, dificultăţi respiratorii, vărsături, mialgii, stare generală modificată.....) și constă în:

a. Anunţarea imediata a părinţilor/reprezentanţilor legali şi, după caz, a personalului cabinetului medical şcolar;

b. Izolarea imediată a elevului. Elevul va purta mască, va fi separat de restul grupei/clasei şi va fi supravegheat până când va fi preluat şi va părăsi unitatea de învăţământ însoţit. Măsurile de protecţie individuală vor fi respectate cu stricteţe;

Cum se stabilește scenariul de funcționare:

- DSP/DSPMB informează, înainte de reluarea cursurilor, după vacanțele școlare/ universitare, inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, denumit în continuare ISJ/ISMB, respectiv senatul universitar al instituţiei de învăţământ superior, comitetul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă (CJSU/CMBSU) cu privire la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, în vederea stabilirii scenariului de începere a cursurilor.
- ISJ/ISMB transmite unităţilor şcolare/ conexe informarea DSP/DSPMB referitoare la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, pentru stabilirea scenariului de funcţionare.
- Scenariul de funcţionare al unităţii/instituţiei de învăţământ pe parcursul anului şcolar/universitar se va actualiza in functie de evolutia epidemilogica prin raportare la prevederile art.3.
- Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti aplicarea scenariului de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ, pe bază criteriului epidemiologic privind rata incidenţei cumulate la nivelul localității, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori.

Pentru a se lua decizia de a se intra într-un anumit scenariu, „inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Școlar al Municipiului Bucureşti şi DSP/DSPMB avizează propunerea consiliului de administraţie a unităţii de învățământ preuniversitar/ conexe şi înaintează spre aprobare CJSU/CMBSU scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ. Propunerea este fundamentată pe informarea DSP/DSPMB cu privire la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, precum şi în funcţie de infrastructura şi resursele existente în fiecare unitate de învăţământ. omitetul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă emite hotărârea privind scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ pentru reluarea cursurilor după vacanțele școlare.”

Sunt precizate cele trei scenarii anunțate deja:

Scenariul 1: Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori
- Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicare tuturor normelor de protecţie

Scenariul 2: Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1000 dar mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori -
a) Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a, și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor protecţie
b)Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu

Scenariul 3: Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 3/1.000 locuitori -
a)Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar
b)Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram..*.


16334 vizualizari

 • -6 (18 voturi)    
  Foarte bine - treaba cu distantarea era o tampenie (Joi, 4 februarie 2021, 8:17)

  Maspp [utilizator]

  Ajungeam iar la hibrid. Cine are copii la scoala stie ce a insemnat hibrid. Copilul meu care e in clasa a v-a nu auzea nimic din ce vorbea profesorul, nu se vedea nimic la tabla, totul era o bataie de joc. Toti copiii trebuie sa fie in clasa daca nu vrem sa ne batem joc de ei.
  • +3 (11 voturi)    
   ... (Joi, 4 februarie 2021, 9:25)

   tirolez [utilizator] i-a raspuns lui Maspp

   Presupun ca nici in clasa nu auzea , ca vorbea profesorul prea incet si nu se misca de la catedra. Tot din cauza hibridului, evident. A, si a mastii.
   La noi se auzea foarte bine, inclusiv ce spuneau colegii din clasa, nu doar profesorul.
   Acum, de, era o sala inghesuita, nu toata lumea are cursuri in sala oglinzilor de la Peles.
  • -2 (4 voturi)    
   A! acum am priceput, nu se auzea.... (Joi, 4 februarie 2021, 10:37)

   muvis [utilizator] i-a raspuns lui Maspp

   La hibrid prostia era că profesorii erau preocupați si de cei din online, care, în fapt erau doar spectatori. Nu puteau face asta și era contraproductiv.
   Dar hibridul e o prostie, făcută de minister pentru că știu și ei că au prea multi elevi în clasă, în ciuda legii, a obiecțiilor profesorilor (atât cât pot și ei obiecta), a părinților.
   Să eludezi încălcarea legii, a preocupării pentru respectarea ei și să propagi ideea că ne putem pupa acum in bot (dar fără sa punem doi mâna pe același obiect!), că să nu fie atât de absurd pentru ministru... Asta e o ipocrizie...și mi se pare chiar penal.
  • +3 (5 voturi)    
   eu zic (Joi, 4 februarie 2021, 10:45)

   martel55 [utilizator] i-a raspuns lui Maspp

   ca fiecare trebuie sa decida pentru copilul lui...de obicei astfel de parinti nu respecta nici ei regulile si ca atare nici copii...daca tot vreti sa decideti pentru altii, normal ar fi sa va asumati si consecintele in caz ca se intampla ceva ..asa cum cei care se tem sa isi trimita copiii fizic nu trebuie sa ii impiedice pe altii sa o faca, nici invers nu trebuie sa se intample, fiind atributia scolii sa ofere acces la educatie in ambele cazuri in aceasta situatie neobisnuita
  • -2 (2 voturi)    
   . (Joi, 4 februarie 2021, 12:12)

   zigzag [utilizator] i-a raspuns lui Maspp

   Copilul tau e intr-a cincea si avea un singur profesor? Si, daca nu auzea la niciunul, nu ti-ai pus problema sa-i iei niste boxe, ca problema nu e la clasa?
 • -1 (9 voturi)    
  Stiu eu cum: in debandada! (Joi, 4 februarie 2021, 8:44)

  Marionette [utilizator]

  30 copii in aceeasi clasa neaerisita, profesori care nu vor veni de frica elevi ce nu vor veni de frica, profesori carora nu le va fi "frica" si nu vor purta masti, copii care vor fi invatati de parintii "daci liberi" sa nu poarte masti ca Sarscov2 se poate vindeca cu balsam de aloe vera.
  O luna februarie-martie vom vedea cam tot atatea cazuri ca si pana acum, poate mai multi morti. A doua luna se vor duce catre 5000/zi (cazuri noi) cam pe la inceputul lui aprilie, urmand ca 1-2 mai sa-l incepem cu 20.000 cazuri pe zi si 500 morti oficiali si 2500 reali pe zi.
  Atunci autoritatile vor "lua masuri" vor carantina etc, etc.
  Eu voi comenta "va-am spus eu!" si voi veti da plus. Asa cum am facut in noiembrie decemnbrie dupa ce fusesem masiv minusat in august septembrie.
  In acel moment vom sti cine este vinovat pentru diferenta de morti de la 100 pe zi la 200-250/zi din cauza noii tulpini raspandite cu ajutorul scolilor: Vlad Voiculescu si Campeanu.
  In fiecare zi vor fi vinovati ca am murit cat la 2 colective in plus pentru ca au decis gresit!
  • -3 (11 voturi)    
   Bai dar in alte tari cum o fi ? (Joi, 4 februarie 2021, 9:20)

   Maspp [utilizator] i-a raspuns lui Marionette

   In taile unde scolile nu s-au inchis deloc precum Ungaria, Spania, Franta scolile or fi sedii de birouri unde sa stea fiecare in biroul lui, separat de geamuri de plastic ? Hai sa iesim din bula userista a lui Voiculescu si sa realizam ca exista si alti copii in Romania ai caror parinti nu pot sa-i ajute sa recupereze ce nu se face la scoala, sa faca cu ei temele acasa, etc. S-a pierdut deja un an de scoala, cat mai vrem sa pierdem ?
   • +3 (7 voturi)    
    Spania? țara cu 60730 de morți covid? (Joi, 4 februarie 2021, 11:09)

    KMura [utilizator] i-a raspuns lui Maspp

    asa ceva îți dorești chiar acum, când există deja vaccinurile și e doar o chestiune de săptămâni până se pot vaccina persoanele vulnerabile?
    Copiii de care spui e ok să-i chemi la școală, dar clasele de a 2-a sau a 3-a care funcționează bine și făra probleme în online de ce să le înghesui în sălile de clasă neaerisite și deservite de toalete jegoase care sunt curățate și dezinfectate numai pe hârtie?
  • -2 (10 voturi)    
   Si care ar fi solutia ? (Joi, 4 februarie 2021, 9:32)

   doi si-un sfert [utilizator] i-a raspuns lui Marionette

   Stam acasa cu totii si ne uitam pe geam si asteptam sa ne plateasca statul salariile marite (pentru ca meritam) ? Sa nu riscam nimic si sa ne fie bine noua... Restul nu conteaza!
   • +1 (5 voturi)    
    Solutia. (Joi, 4 februarie 2021, 10:36)

    Marionette [utilizator] i-a raspuns lui doi si-un sfert

    Poate nu stiu solutia. Dar stiu clar ca solutia nu este sa ne ducem ca vitele la taiere.
    Solutia ar fi in genul celor din Israel: multe carantine, activitate economica stirbita, cat mai multe vieti salvate pentru "dupa", daca va exista un "dupa". In nici un caz sa mergi ca vita la taiere si punandu-ti copilul ca scut.
   • 0 (4 voturi)    
    Soluția este (Joi, 4 februarie 2021, 10:38)

    muvis [utilizator] i-a raspuns lui doi si-un sfert

    Micșorăm clasele și îi trimitem pe toți la școală. Toată lumea fericita, mai ales profii, dar și copiii.
    E o discuție din vara anului trecut. Cine se face că nu o vede? Cine?
   • +5 (5 voturi)    
    Soluții ar fi (Joi, 4 februarie 2021, 11:16)

    KMura [utilizator] i-a raspuns lui doi si-un sfert

    În primul rând o organizare mai eficientă și mai transparentă a vaccinării.
    Plus permiterea continuării în online la clasele care funcționează bine în acest sistem (până la vaccinarea bunicilor și părinților acestor copii)
    Și ar mai fi...
  • -3 (3 voturi)    
   rezolvi matale cu buldozerele (Joi, 4 februarie 2021, 10:37)

   di livio [utilizator] i-a raspuns lui Marionette

   rușii ăștia care vor să deschidă școlili în ciuda lu matale, toți e manipulați de Moskva...amu îți ieși cu băgarea bățului prin gard, stîrniși ceva comentarii, bravo...făcuși o două kopeici să ai de votca pe azi
 • +3 (5 voturi)    
  Timpul (Joi, 4 februarie 2021, 9:01)

  rsbl [utilizator]

  Pana luni o sa fie totul clar.
  Dupa ce "suna clopotelul" o sa stie si scolile ce trebuie sa faca sa fie bine
  • -3 (9 voturi)    
   Pai daca Voiculescu si cei din jurul lui (Joi, 4 februarie 2021, 9:21)

   Maspp [utilizator] i-a raspuns lui rsbl

   au venit cu 60 de pagini de restrictii ? Aici a facut foarte bine Campeanu ca a refuzat sa semneze asa ceva. Cum dracu sa vii ma cu 60 de pagini ? Asta ca sa nu mai deschizi nicio scoala sau care e argumentul ?
   • +5 (5 voturi)    
    Vii cu fix atâtea pagini (Joi, 4 februarie 2021, 11:19)

    KMura [utilizator] i-a raspuns lui Maspp

    cât e nevoie ca să te asiguri că nu trimiți la moarte oameni, doar așa că ți s-a cășunat pe data de 8 februarie pentru deschis școlile și chemat copiii din ciclul primar buluc în clase, inclusiv în scenariul roșu.
  • +3 (7 voturi)    
   ... (Joi, 4 februarie 2021, 9:28)

   tirolez [utilizator] i-a raspuns lui rsbl

   Stiau de pe 14 ianuarie ca vor deschide scolile pe 8 si i-a apucat ziua deschiderii fara sa stie nimeni nimic clar. N-am vazut sa scrie la cate cazuri se inchide o scoala. Poate nu scrie in draftul asta.
   Trebuia sa fie totul dat publicitatii imediat cum a terminat Iohanis declaratia. Timp a fost.
   In Australia au anulat azi toate meciurile de tenis pentru un singur caz la un angajat al unui hotel. Noi.....
   • 0 (0 voturi)    
    stai acasa linistit... (Joi, 4 februarie 2021, 10:18)

    doi si-un sfert [utilizator] i-a raspuns lui tirolez

    sunt altii care lucreaza pentru tine.
    Pentru ei nu exista riscuri si cchiar daca ar fi nu sunt angajatii statului asa ca nu conteaza!
 • 0 (4 voturi)    
  ... (Joi, 4 februarie 2021, 9:11)

  tirolez [utilizator]

  "acolo unde este posibil", adica aproape nicaieri.
  Daca nu e posibil, ghinion, presupun.
  • +3 (3 voturi)    
   mai e posbil pe ici, pe colo (Joi, 4 februarie 2021, 11:40)

   muvis [utilizator] i-a raspuns lui tirolez

   E posibil la sate, în orașe mai ales in clasele mici, unde nu grija directorilor sau ministerului a făcut posibil un efectiv normal, ci natalitatea scăzută.

   E imposibil in București.
 • -1 (7 voturi)    
  un protocol precis, detaliat, dupa modelul francez (Joi, 4 februarie 2021, 9:44)

  demaGOGU [utilizator]

  , nu e interzis sa te inspiri din lucruri care functioneaza!, ramane de vazut daca va da rezultate si la portile orientului.

  reamintim ca Fr , unul dintre statele cele mai dur lovite de pandemie, nu a inchis absolut deloc scolile preuniv, nici macar in perioadele de confinement pur si dur.
  • +1 (1 vot)    
   ... (Joi, 4 februarie 2021, 10:01)

   tirolez [utilizator] i-a raspuns lui demaGOGU

   Fix decizia asta i-a ingropat.
   Daca tot esti asa mare admirator al francezilor eu zic sa le sustii modelul pana la capat. Sa fie interzise iesirile dupa ora 17-18, sa fie inchise toate micile afaceri , sa nu se mai vanda mai nimic in supermaketuri. Pare un succes rasunator modelul asta.
   Falimentam toate micile afaceri, inchidem toata lumea in casa, pentru ca in 2020 copiii nu pot face lectii decat la scoala, aglomerand orasul. A , stai, ca restul lumii e in casa, doar ei mai umbla.
   Pana si suedezii au inchis scolile.
   • 0 (0 voturi)    
    daca optiunea ta e o populatia dezalfabetizata (Joi, 4 februarie 2021, 13:08)

    demaGOGU [utilizator] i-a raspuns lui tirolez

    ...si tarata pentru tot restul vietii ar trebui sa o spui in clar si sa nu te ascunzi dupa cuvinte.

    dar nu te suspectez de (un minim) de onestitate.
 • +2 (2 voturi)    
  penibili (Joi, 4 februarie 2021, 10:42)

  martel55 [utilizator]

  dincolo de continutul discutabil al documentului, ca vorba aia, adaptam regulile la realitati cum zicea un ministru inca in fucntie, e penibil ca desi decizia politica de a deschide soclile a fost luata in ianuarie (deh, au trecut alegerile, eventuale vicitme nu n vor mai costa electoral), abia azi se incropeste acest document, facut oricum ca sa fie...inca o dovada a incompetentei din ministere si a faptului ca totul e o decizie politica si nicidecum a specialistilor asa cum ni se tot repeta de un an....si totul e un mare experiment, pe principiul vom face si vom vedea, de aceea cu atat mai mult e necesar ca participantii la acest experiemtn sa aiba posibilitatea sa isi dea acordul expres (doritori sunt suficienti, nu ar fi o problema).....se invoca spre exemplu ca nu se poate face scoala in scenariu hibrid, dar intr-un an de zile s-au cheltuit sume imense si in scoli nu se vede nim,ic, s eputea cumpara in clase, macaqr in scolile cu numar amre de elevi in clase, echipamente care sa permita atat transmiterea online a lectiilor cat si participarea la ele e elevilor din online, in loc de acele laptopuri....nu s-a facut insa nimic 1 an de zile, au inchis fizic scolile si au uitat pur si simplu de cladiri, in loc sa folosesca timpul pentru dotari l-au irosit (si banii evident) si acum incepem un experiment din care scapa cine are noroc
 • +3 (3 voturi)    
  scoli nepregatite (Joi, 4 februarie 2021, 11:03)

  patience [utilizator]

  Ministerul Educatiei a avut timp suficient sa pregateasca scolile. Acum, cu 2-3 zile inainte deschiderii lor constatam ca nimic nu e pregatit :
  -nu s-a facut campanie pt vaccinarea cadrelor didactice. Un foarte mic % din randul cadrelor didactice sunt vaccinate.
  -parintii si elevii n-au fost informati despre masurile pe care trebuie sa le respecte
  -scolile nu sunt pregatite cu materiale dezinfectante
  -salile de curs nu s-au organizat pt a face posibila distantarea.
  O harababura care ar putea sa ne coste.
  Alte tari au reusit sa mentina scolile deschise pt ca s-au organizat si respectat masurile, iar scoala n-a fost focar important de infectie.
 • 0 (0 voturi)    
  :) (Joi, 4 februarie 2021, 12:36)

  Paul_ [utilizator]

  "a) organizarea și întreținerea spaţiilor astfel încât să se asigure distanțarea de 1 metru. In situația în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maxim posibilă"

  Adica distantarea este optionala. Pai de ce nu ne-au spus asta de la inceput?
 • 0 (0 voturi)    
  :) (Joi, 4 februarie 2021, 12:43)

  Paul_ [utilizator]

  "Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute şi la finalul zilei, ținând cont de temperatura exterioară;"

  Deci si aerisirea devine imposibila pana in martie. Sa ne rugam la temperaturi peste 10 grade de luni.

  In concluzie distanta de 1 metru devine optionala iar aerisirea salilor impozibila pana in martie.
 • +2 (2 voturi)    
  Noi? (Joi, 4 februarie 2021, 14:05)

  Luk [utilizator]

  Noi n-am fost niciodata pregatiti pentru nimic, n-am avut niciodata rezerve, n-am avut niciodata conducatori capabili sa faca fata unei crize, iar traitorul de pe aici nu stie sa-si poarte singur de grija, are nevoie de Tatucul Stat.
  Trebuie (nu-i asa?) sa-ti spuna Statul sa te speli pe maini, sa-ti spuna Statul sa stai dracului in casa cand esti racit, trebuie SA NE DEA Statul, trebuie SA NE SPUNA Statul si, in general, Statul sa ne creasca copiii si sa ne potoloeasca foamea.
  Aproape toti comentatorii de pe aici si din alte parti au senzatia ca Statul trebuie sa faca X sau Y, Statul trebuie sa ne dea si asa mai departe.
  Cand o sa invatam sa ne purtam singuri de grija si n-o sa mai fim dependenti de Tata, atunci o sa avem un Stat civilizat care isi trateaza cetatenii cu respectul cuvenit pentru oameni liberi.
  Pana atunci Statul is bate joc pentru ca are de cine si pentru ca merge pe pricipiul fundamental romanesc "eu te-am facut, eu te omor!".


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by