Decizia de suspendare a cursurilor într-o școală în cazul confirmării unuia sau mai multor cazuri de COVID-19 se va lua la nivel local, fiind prevăzute patru scenarii, potrivit draftului Ordinului Ministerului Sănătății pentru aprobarea normelor care trebuie aplicate în unitățile de învățământ, odată cu începerea noului an școlar.

HotNews.roFoto: Hotnews

Ce prevede documentul pentru situația în care într-o școală apar cazuri de coronavirus:

În cazul aparitiei unui caz/mai multor cazuri de COVID-19 într-o unitate de învățământ, situația va fi analizată de DSPJ împreună cu directorul unității de învățământ. Decizia de suspendare a cursurilor școlare se va lua la nivel local de către CJSU / CMBSU la propunerea Direcției de Sănătate Publică judeteană (DSPJ) și, respectiv, a municipiului București, în următoarele circumstanțe:

 • a. La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire COVID-19 într-o clasă din unitatea de învățământ, se suspendă cursurile școlare ale clasei respective, pentru o perioada de 14 zile. În situația în care într-o sală de clasa își desfășoară cursurile școlare două clase (dimineața, respectiv după-amiaza), se vor suspenda cursurile doar pentru clasa în care a fost confirmat cazul COVID-19, se va face curățenie, dezinfectie și aerisire, urmând ca elevii din ciclul următor să-și desfășoare normal cursurile;
 • b. La apariția a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19 în clase diferite ale aceleiași unități de învățământ, se suspendă cursurile școlare ale unității de învățământ, pe o perioada de 14 zile de la data de debut a ultimului caz;
 • c. În cazul apariției de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în rândul cadrelor didactice, aceștia au obligația de a anunța conducerea unității de învățământ care va informa DSPJ.

DSPJ va face ancheta epidemiologică și va analiza situația în unitatea de învățământ împreună cu directorul unității, astfel:

Scenariul 1:

 • În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă (ex. învățător / profesor care a avut o singura oră) și nu a venit în contact cu alte cadre didactice din școala se vor suspenda cursurile de la clasa respectivă.

Scenariul 2:

 • În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasa (ex. învățător / profesor care a avut o singura oră) și a venit în contact cu alte cadre didactice din școala (cadrele didactice dintr-unul dintre schimburi, în școlile cu mai multe schimburi de predare), se vor suspenda cursurile de la clasa respectivă și vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact.

Scenariul 3:

 • În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase și nu a venit în contact cu alte cadre didactice din școală sau numărul cadrelor didactice a fost mic (cadrele didactice dintrunul dintre schimburi, în școlile cu mai multe schimburi de predare) se vor suspenda cursurile la clasele cu care acesta a venit în contact și, în funcție de caz, vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact.

Scenariul 4:

 • În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase și a venit in contact cu multe cadre didactice din scoala (cadrele didactice din toate schimburile, în școlile cu mai multe schimburi de predare) se vor suspenda cursurile întregii unități de învățământ.

Personalul care face curățenia în școală și cel care este responsabil de paza școlii, în condițiile în care nu a intrat în contact cu cazul confirmat cu COVID 19, își va desfășura activitatea în continuare.

În perioada de suspendare a cursurilor, directorul școlii va dispune:

 • curățenia și aerisirea claselor;
 • dezinfecția curentă și terminala a spațiilor unității de învățământ (clase, holuri, toalete) în colaborare cu DSP județeană / a municipiului București;
 • pe perioada celor 14 zile de suspendare toți contacții direcți ai cazurilor confirmate vor fi izolați la domiciliu;

Redeschiderea cursurilor școlare pentru clasa / unitatea de învățământ unde au fost suspendate temporar cursurile se decide de către DSP județean, respectiv a municipiului București, cu avizul prealabil al CJSU / CMBSU În funcție de situația epidemiologică la nivel județean, DSP județean poate decide prelungirea perioadei de suspendare temporară a cursurilor unei clase / unități de învățământ.

La redeschiderea cursurilor școlare într-o unitate de învățământ, medicul școlar sau medicul de familie care are în arondare unitatea de învățământ va realiza un triaj epidemiologic riguros pentru identificarea posibilelor cazuri de noi îmbolnăviri.

Cele 3 scenarii pentru începerea noului an școlar

În funcție de situația epidemiologică generală, de particularitățile regionale și de infrastructura și resursele umane ale fiecărei unități de învățământ în parte, autoritățile implicate în gestionarea prevenirii îmbolnăvirilor vor pune în aplicare următoarele scenarii:

Scenariul 1:

 • Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție

Scenariul 2:

 • Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție și
 • Revenirea parțială (prin rotație de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție

Scenariul 3:

 • Participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități / lecții online

Alegerea scenariului pentru 14 septembrie

Direcția de Sănătate Publică Județeană / a Municipiului București (DSP) informează până la data de 7 septembrie Inspectoratul Școlar Județean/ al Municipiului București (ISJ / ISMB) Comitetul Județean / al Municipiului București pentru Situații de Urgență (CJSU / CMBSU) cu privire la situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități.

ISJ / ISMB propune spre aprobare CJSU / CMBSU scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ, în concordanță cu:

 • situația epidemiologică la data de 7 septembrie
 • infrastructura și resursele existente în fiecare unitate de învățământ.

Comitetul Județean / al Municipiului București pentru situații de urgență (CJSU / CMBSU) va emite, până la data de 10 septembrie, hotărârea privind scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ pentru începutul anului școlar 2020-2021.

Criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile de învățământ vor urma unul dintre cele 3 scenarii este rata incidenței cumulate (numarul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1000 de locuitori) .În fundamentarea hotărârii se va utiliza următorul raționament:

 • 1. Dacă rata incidenței cumulate este sub 1/1000 locuitori - se va putea opta între scenariul 1 sau scenariul 2 pentru fiecare unitate de învățământ în parte, în funcție de infrastructura și resursele existente la nivelul unității de învățământ.
 • 2. Dacă rata incidenței cumulate este între 1-3/1000 locuitori - se va aplica scenariul 2 pentru toate unitățile de învățământ din localitate
 • 3. La o rată a incidenței cumulate peste limita de alertă de 3/1000 locuitori, DSP județene și a municipiului București va prezenta CJSU / CMBSU o analiză a situației epidemiologice din localitate. În funcție de existența transmiterii comunitare în localitate și numărul de focare existente în unitățile de învățământ din localitate, precum și alte criterii de risc, CJSU / CMBSU poate decide, prin emiterea unei hotărâri, închiderea temporară a unităților de învățământ (scenariul 3), cursurile desfășurându-se online. În absența unei astfel de decizii, unitățile de învățământ din localitate vor funcționa în scenariul 2.
 • 4. În contextul confirmării unuia sau mai multor cazuri de COVID-19 la nivelul unei unități de învățământ se vor aplica Criteriile de suspendare a cursurilor școlare în unitățile de învățământ din prezentul document, clasa sau întreaga școală putând fi închise pentru 14 zile, cursurile desfășurându-se online.

Actualizarea hotărârilor privind scenariul de funcționare pe parcursul anului școlar se va realiza săptămânal sau ori de câte ori este nevoie.