Accesul în școli va fi interzis persoanelor cu o temperatură de 37,3 grade Celsius, se arată într-un ordin comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății. La intrarea în sălile de examen,candidații vor păstra o distanță de 2 metri. Vezi și alte reguli.

Masuri COVIDFoto: Ministerul Educatiei

Măsuri pentru organizarea activității în unitățile de învățământ:

● fiecare persoană trebuie să aibă o suprafață minimă de 4 mp în jurul ei și o distanță minimă de 2 metri față de cei din jur;

● accesul va fi interzis persoanelor cu o temperatură de 37,3 grade Celsius;

● suprafețele vor fi dezinfectate;

● se vor evita aglomerările de persoane.

Măsuri de prevenire și protecție în perioada desfășurării activităților de pregătire pentru elevii din clasele terminale:

● cursurile de pregătire se vor organiza în grupe de cel mult 10 elevi;

● în pauze, care vor dura 10 minute, nu pot fi mai mult de două grupe de elevi

● încăperile vor fi aerisite

● spațiile vor fi dezinfectate cu substanțe biocide, pe bază de clor sau alcool, etapă urmată de aerisirea încăperii pentru o perioadă de cel puțin 30 de minute;

● elevii și profesorii își vor dezinfecta periodic mâinile și vor purta mască.

Măsuri de prevenire și protecție în perioada în perioada susținerii examenelor:

● triaj epidemiologic pentru candidați și examinatori;

● circuite prestabilite către/și din sala de examen;

● candidații vor păstra o distanță de 2 metri la intrarea în sala de examen;

● sălile de examen vor fi marcate corespunzător;

● pupitrele vor fi individualizate / prestabilite.

Condiții de igienă în sala de curs/examen

● toate sălile vor fi curățate și dezinfectate, înainte și după fiecare serie de candidați;

● la intrarea în sală vor fi prevăzute dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini;

● stabilirea locurilor se va face astfel încât să existe o distanță între candidați, pe rânduri și între rânduri de 2 metri;

● se vor respecta regulile de distanțare fizică:

● se va evita atingerea cu mâna a nasului, ochilor și gurii;

● se va strănuta în pliul cotului;

● se va folosi batista de unică folosință.

Condiții de igienă pentru grupurile sanitare

● la intrările în toaletă vor exista recipiente cu substanțe dezinfectante pentru mâini;

● toate cabinele toaletelor vor fi dotate cu hârtie igienică;

● se vor asigura recipiente cu săpun, lângă lavoare

● grupurile sanitare vor fi dotate cu prosoape de hârtie sau uscătoare pentru mâini și vor fi dezinfectate periodic.