​Consiliul Național al Elevilor și Federația Națională a Asociațiior de Părinți din Învățământul Preuniversitar condamnă, printr-un comunicat comun trimis către presă, modul în care s-a desfășurat ședința Consiliului pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar (CNFIP) din 14 ianuarie, în cadrul căruia reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării și reprezentanți ai inspectoratelor școlare județene au legitimitat subfinanțarea învățământului preuniversitar. Aceștia au votat pentru creșterea cu doar 4,5% a costului alocat bunurilor și serviciilor, în raport cu 13,5% - coeficientul dedicat resursei umane din învățământ.

Foto:

Ne manifestăm regretul asupra modului în care a fost organizată întrunirea a acestui for – practic, a fost vorba de un vot formal, care nu permitea plierea finanțării de bază pe nevoile reale din sistemul educațional. Ne aflăm în continuare în incapacitatea de a stabili un cost standard per elev care să contribuie la creșterea calității din mediul educațional, întrucât Legea bugetului de stat a fost aprobată înainte de întrunirea CNFIP. În continuare, opinia partenerilor sociali a fost în minoritate față de ceea ce s-a susținut prin linia politică, fapt care a permis menținerea unui sistem subfinanțat”, se spune în comunicat.

Elevii și părinții spun că la întâlnirea de la Ministerul Educației trebuia să participe și un reprezentant al Ministerului de Finanțe. Creșterea propusă de minister este una formală care nu acoperă cheltuielile reale și care ”îi obligă pe părinți să suplimenteze finanțarea din școli prin metode ilicite, precum fondul școlii”. ”Mai mult decât atât, considerăm că la ședință trebuia să fie prezent și un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, care să explice reprezentanților categoriilor sociale implicate în actul educațional de ce în Legea bugetului de stat nu se regăsește finanțarea complementară destinată școlilor, prin sume defalcate din TVA. Reprezentanții elevilor și părinților sunt profund dezamăgiți de modul în care s-a desfășurat această întrunire lipsită de un fond real și a modului în care se organizează finanțarea de bază pentru Educație, în general”, se arată într-un comunicat comun al celor două instituții.

Din păcate, ședința de astăzi este o situație de deja-vu, una în care societatea civilă nu are posibilitatea să definească un cost standard real care să ajute la dezvoltarea sistemului educațional”, a spus Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar.