Primăria Sectorului 2, prin Administrația Domeniului Public, a atribuit pe 16 aprilie firmei Belmar Prod 15 contracte, în valoare totală de circa 1 milion lei, prin cumpărare directă. Obiectul contractelor este furnizarea de locuri de joacă și echipamente de joacă - leagăne, căsuțe etc. Pe 27 martie, instituția a mai atribuit firmei Belmar Prod 50 de contracte, în valoare totală de circa 3 milioane lei, pentru produse asemănătoare. Deși era logic ca, dacă instituția avea nevoie de atât de multe obiecte de acest gen, să facă licitație și să încheie un acord-cadru sau un contract mare, aceasta este o practică des folosită de administrațiile locale pentru a evita licitațiile și sparg contractul mare în zeci de contracte mici care se înscriu în plafoanele pentru achiziții directe.

Toader Mugur Mihai, primarul Sectorului 2Foto: Facebook

Chiar dacă licitațiile durează mai mult, avantajul în cadrul acestor proceduri este că sunt mai transparente, participă mai mulți operatori economici, sunt mai vizibile, și fiindcă se iau mai multe produse, nu la bucată, se obține un preț mai bun în majoritatea cazurilor.

HotNews.ro a scris recent despre achizițiile făcute de ADP Sector 2 pe 27 martie.

Atunci, Valeria Tudora, expert în achiziții publice, a explicat când se poate face procedura de achiziție directă.

”Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice reglementează modalitatea de estimare a valorii achiziției publice și alegerea modalității de atribuire. Astfel, la Art. 17, se menționează:

(1) Autoritatea contractantă alege procedura de atribuire în funcție de următoarele aspecte:

  • a) valoarea estimată a achiziției;
  • b) complexitatea contractului/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit;
  • c) îndeplinirea condițiilor specifice de aplicare a anumitor proceduri de atribuire.

(2) În aplicarea art. 11 alin. (2) din Lege, autoritatea contractantă are obligația că, la alegerea procedurii de atribuire, să se raporteze la valoarea estimată a produselor, serviciilor și lucrărilor care sunt considerate similare în condițiile de la alin. (1).

(3) În cazul în care autoritatea contractantă implementează proiecte finanțate din fonduri nerambursabile și/sau având că obiect cercetarea-dezvoltarea, prevederile prezentului articol se aplică prin raportare la durata contractului de finanțare/proiect

Referitor la cele 51 de achiziții realizate de Administrația Domeniului Public sector 2 din data de 27.03.2020, de la furnizorul BELMAR PROD SRL, de ansambluri de joacă, fac precizarea că acestea nu au fost finanțate din fonduri comunitare (conform anunțurilor de atribuire), prin urmare prevederile alin (3) din Art 17 din HG 395/2016 nu sunt aplicabile în acest caz”, a explicat Valeria Tudora.

Potrivit acesteia, Administrația Domeniului Public sector 2 avea obligația de a alege procedura în conformitate cu valoarea totală a produselor ce dorea să le achiziționeze (nefiind vorba de achiziții din fonduri comunitare).

”Cum valoarea totală a achizițiilor a fost de peste 135.060 lei procedura de atribuire trebuia să fie Procedura simplificată și nu Achiziția directă. Prin atribuirea directă au fost încălcate prevederile Art 11 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice:

(1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza metode de calcul al valorii estimate a achiziției cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezența lege.

(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziție publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică și nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziție publică, cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de prezența lege”, a explicat Valeria Tudora.

Despre Belmar Prod

La finalul anului 2019, Firma Belmar Prod a mai câștigat de la ADP Sector 2, de data aceasta prin licitație, un acord-cadru, cu valoarea totală maximă de până la 15.800 lei pentru achiziționarea cu montaj inclus de panouri de gard, necesare pentru înlocuirea celor deteriorate din cadrul împrejmuirilor existente la zonele cu spatiile verzi si la zonele cu spatii dotate cu echipamente de joaca pentru copii.

Firma Belmar Prod are doi acționari: Andreea-Elena Biță și Marius-Cristian Biță. Societatea a fost înființată în 2008 și are sediul social Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie, Județul Neamţ.

Potrivit datelor din noul sistem electronic de achiziții publice, firma a câștigat în ultimii ani 169 de contracte prin cumpărări directe, 4 prin proceduri simplificate și 4 licitații deschise.