Primăria Sectorului 1, condusă de primarul Daniel Tudorache, a lansat licitația pentru încheierea unui acord-cadru pe 4 ani pentru repararea și modernizarea străzilor de pe raza adminsitrativă. Valoarea estimată a contractului este de circa 1,3 miliarde lei.

Dan TudoracheFoto: Hotnews

Acordul-cadru este împărțit în 4 loturi, iar la fiecare lot se poate încheia contractul cu maxim 3 operatori economici. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 21 aprilie 2020.

”Având în vedere dezvoltarea sectorului datorită investițiilor efectuate de către prezenta administrație, dar și de către investitori privați, trama stradală a sectorului 1 precum si sistemul de retele edilitare vor necesita nu numai întreținere, ci și modernizare a arterelor, trotuarelor și parcărilor si a infrastructurilor de profil. Luând în considerare și probemele privind fluidizarea traficului pe anumite artere din Sectorul 1, vor trebui demarate lucrări de întreținere, de reparare, precum și proiecte de investiții pentru a veni în întâmpinarea nevoilor cetățenilor din sector și nu numai. Totodată, pentru fundamentarea acestor lucrări de reparație și modernizare si extindere este necesară și realizarea unor proiecte tehnice și studii pe baza cărora să se poată realiza lucrările necesare în condițiile de calitate și timp impuse. Autoritatea contractantă decide semnarea unui acord cadru pe 4 ani (48 luni), cu maxim 3 operatori economici pe fiecare lot in parte”, se arată în sistemul electronic de achiziții publice.