Noua majoritate PSD-PC-PPDD a aprobat peste 60 de proiecte in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti de joi. Vezi ce prioritati au avut alesii locali

de Catiusa Ivanov     HotNews.ro
Joi, 4 septembrie 2014, 21:06 Actualitate | Administratie Locala


Dupa ce a recastigat majoritatea in Consiliul General al Municipiului Bucuresti, PSD-PC-PPDD au adoptat peste 60 de proiecte de hotarare din cele aproape 100 aflate pe ordinea de zi. Primele proiecte adoptate au fost cele care consolidau puterea noii majoritati - numirea a 3 consilieri PSD in locurile vacante si eliminarea celor trei consilieri PPDD care au votat cu opozitia. Apoi, au revocat si reaprobat proiectele aprobate la sedintele de CGMB din ultimele 5 luni care au fost atacate in instanta de Prefectura pe motiv ca au fost adoptate ilegal, in sedinta de indata. Proiectele care au avut nevoie de doua treimi, nu au fost adoptate.

Lista proiectelor aprobate de majoritatea PSD-PC-PPDD in sedinta de joi:

⦁    Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pe perioada 4 septembrie 2014 – 3 decembrie 2014 - Ramiro Angelescu
⦁    Proiect de hotărâre privind schimbarea din funcţia de viceprimar al Municipiului Bucureşti a domnului Nicolaescu Marcel Octavian, ca urmare a demisiei
⦁    Proiect de hotărâre privind alegerea unui viceprimar al Municipiului Bucureşti
⦁    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului Mocioacă Alexandru
⦁    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al doamnei Peter Alexandrina
⦁    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al doamnei Stănoi Lucia
⦁    Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Radu (fost Ghiţă) Richard Vicentiu şi vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti
⦁    Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Panaitescu Horaţiu şi vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti
⦁    Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al doamnei Zorkoczy Julia şi vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti
⦁    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Zamfira Cătălin
⦁    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al doamnei Gherghiceanu Florentina
⦁    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al doamnei Vasile Livia Cristina
⦁    Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.G.M.B. nr.70/29.04.2014 şi aprobarea includerii în bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2014 a sumelor aprobate de către Guvernul României pentru implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului Bucureşti, precum şi modificări în structura bugetului pe anul 2014 al unor instituţii de interes local
⦁    Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.G.M.B. nr.98/29.04.2014 şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi Proiectului privind implementarea sistemului de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului Bucureşti
⦁    Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.G.M.B. nr.73/29.04.2014 şi aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico-economici, precum şi actualizarea devizelor generale aferente Studiului de fezabilitate revizuit, pentru Etapa 1 a proiectului „Finalizarea staţiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a canalului colector Dâmboviţa (Caseta) în Municipiul Bucureşti”
⦁    Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.G.M.B. nr. 177/23.07.2014 şi aprobarea Studiului de oportunitate privind reorganizarea RADET Bucureşti în societate şi atribuirea directă către societatea nou creată a contractului de delegare a gestiunii Serviciului de alimentare cu energie termică
⦁    Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.G.M.B. nr.102/30.05.2014 şi aprobarea includerii în bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2014 a sumelor aprobate pentru finanţarea proiectului DELI finanţat din Fondul European de Integrare precum şi reîncadrarea pe articole în structura bugetelor unor instituţii de interes local pe anul 2014
⦁    Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.G.M.B. nr.84/29.04.2014 şi aprobarea raportului pe anul 2013 privind stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului în Municipiul Bucureşti
⦁    Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.G.M.B. nr.103/30.05.2014 şi aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată, pentru anul 2014, calculată conform Anexei nr. 2 la HCGMB nr. 317/2008
⦁    Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.G.M.B. nr.104/30.05.2014 şi aprobarea „Planului Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă pe anul 2014” privind asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă
⦁    Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.G.M.B. nr.111/30.05.2014 şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Modernizare şi consolidare Pod Mihai Bravu”
⦁    Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.G.M.B. nr. 175/23.07.2014 şi aprobarea alocării unor sume din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/2014, pentru finalizarea lucrărilor la Biserica Sf. Gheorghe Nou din Bucureşti, ctitorie şi locaş voievodal al domnitorului Constantin Brâncoveanu, cu ocazia comemorării a 300 de ani de la martiriul acestuia şi a familiei sale
⦁    Proiect de hotărâre privind modificarea Listei cu sumele aprobate lăcaşurilor de cult pe anul 2014 anexă la bugetul Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic pe anul 2014
⦁    Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.G.M.B. nr. 172/23.07.2014 şi a Hotărârii CGMB nr. 134/02.07.2014, precum şi aprobarea modificării bugetului Muzeului Naţional al Literaturii Române pe anul 2014
⦁    Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.G.M.B. nr. 173/23.07.2014 şi a Hotărârii CGMB nr. 135/02.07.2014, precum şi aprobarea modificării bugetului Muzeului Municipiului Bucureşti pe anul 2014
⦁    Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.G.M.B. nr. 174/23.07.2014 şi aprobarea redistribuirii de sume între Lista obiectivelor de investiţii a PMB şi Lista obiectivelor de investiţii a Direcţiei Generale de Poliţie Locală pe anul 2014 pentru încadrarea în cerinţele Programului de stimulare a înnoirii parcului auto naţional
⦁    Proiect de hotărâre privind aprobarea Înţelegerii de cooperare între Municipiul Bucureşti, din România şi oraşul Berna, din Confederaţia Elveţiană
⦁    Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Antidrog a Municipiului Bucureşti pentru perioada 2014-2020 şi a Planului de acţiune pentru implementarea acesteia
⦁    Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de parteneriat între Municipiul Bucureşti, Asociaţia Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21 şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi implicarea Primăriei Municipiului Bucureşti în calitate de partener local în proiectul "Transparenţa şi calitate în administraţia publică prin social media"
⦁    Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.G.M.B. nr.116/30.05.2014 şi aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării „Pieţelor ţărăneşti” ca pieţe volante pe teritoriul Municipiului Bucureşti
⦁    Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.G.M.B. nr.112/30.05.2014 şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extinderea reţelelor de apă potabilă şi canalizare şi reabilitare apeducte din zona de sud-vest a Municipiului Bucureşti (str. Ghidigeni, sector 5)
⦁    Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.G.M.B. nr.118/30.05.2014 şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Extinderea reţelelor de alimentare cu apă, canalizare şi drum în zona de nord a municipiului Bucureşti, delimitată de Şos. Odăi-Şos. Bucureşti-Ploieşti, Str. Jandarmeriei, Şos. Gh. Ionescu Siseşti, Şos. Bucureşti-Târgovişte, sector 1
⦁    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – B-dul Mircea Vodă nr. 21D şi 31, sector 3
⦁    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Str. Cerceluş nr. 1, sector 3, Bucureşti
⦁    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Str. Maica Teofana nr. 17, sector 1, Bucureşti
⦁    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Şos. Pantelimon nr. 111A, sector 2, Bucureşti
⦁    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Str. 13 Septembrie nr. 179-181, sector 5, Bucureşti
⦁    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Str. Jimbolia nr. 165A, sector 1
⦁    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Intrarea Aurora nr. 17B, sector 1
⦁    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Drumul Bragadiru nr. 58 - 86, sector 5, Bucureşti
⦁    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – Str. Splaiul Independenţei nr. 237, sector 6, Bucureşti
⦁    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Aleea Meteorologiei nr. 26-28, sector 1, Bucureşti
⦁    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Splaiul Unirii nr. 92 – 96, sector 4
⦁    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) – Şos. Pavel Dimitrievici Kiseleff nr. 45 – 45 A, sector 1
⦁    Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.G.M.B. nr.96/29.04.2014 şi aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu str. Constantin Daniel Rosenthal nr.39, sector 1
⦁    Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.G.M.B. nr.97/29.04.2014 şi aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - PUZ - Str. Progresului - Str. Nuţu Ion, Sector 5
⦁    Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.G.M.B. nr. 179/23.07.2014 şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Munţii Carpaţi nr. 86A, str. Pucheni nr. 73A, 73B, sector 5
⦁    Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.G.M.B. nr. 180/23.07.2014 şi aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu B-dul Bucureştii Noi nr. 111, sector 1, Bucureşti
⦁    Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.G.M.B. nr.79/29.04.2014 şi aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, în calitate de partener, la proiectul „Jovens contra a violência de gênero” – („Tinerii în lupta împotriva violenţei de gen”)
⦁    Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.G.M.B. nr.80/29.04.2014 şi împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire asocierea cu Asociaţia Pro Magna, în vederea realizării Proiectului „Şcoala de Vară de Limba Germană”
⦁    Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.G.M.B. nr.81/29.04.2014 şi aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, în calitate de solicitant, în cadrul Programului RO11 „Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului dintre viaţa profesională şi cea privată” prin accesarea Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, gestionat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în vederea înfiinţării de Centre de educaţie şi îngrijire a copilului cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani
⦁    Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.G.M.B. nr.82/29.04.2014 şi aprobarea Acordului de colaborare între Municipiul Bucureşti şi Universitatea Bucureşti pentru susţinerea derulării proiectului “Aniversarea a 150 de ani de la înfiinţarea Universităţii din Bucureşti”
⦁    Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.G.M.B. nr.87/29.04.2014 şi aprobarea constituirii Parteneriatului Civic pentru Educaţie la nivelul Municipiului Bucureşti
⦁    Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.G.M.B. nr.95/29.04.2014 şi aprobarea modificării Hotărârii C.G.M.B. nr. 112/30.08.2012 privind aprobarea extinderii activităţii Autorităţii Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul tuturor serviciilor comunitare de utilităţi publice din răspunderea Municipiului Bucureşti
⦁    Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.G.M.B. nr.106/30.05.2014 şi aprobarea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti în vederea cofinanţării proiectului Comenius Regio cu titlul ,,Art & Culture - School Event”, nr. proiect COM-12PR-17-B-RO
⦁    Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.G.M.B. nr.113/30.05.2014 şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Lucrări pentru conformarea cu cerinţele de protecţia mediului prin reabilitarea/modernizarea instalaţiilor de evacuare ape uzate pluviale din pasaje subterane”
⦁    Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.G.M.B. nr.114/30.05.2014 şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Lucrări pentru conformarea cu cerinţele de protecţia mediului prin reabilitarea/modernizarea staţiilor de pre-epurare ape uzate pluviale”
⦁    Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.G.M.B. nr.115/30.05.2014 şi aprobarea aderării Municipiului Bucureşti la Asociaţia ”Oraşe Majore din Europa – grupul utilizatorilor de IT”
⦁    Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.G.M.B. nr.117/30.05.2014 şi aprobarea organizării de către Teatrul Tineretului Metropolis a unor evenimente culturale în Bucureşti, pe perioada 10 august-15 octombrie 2014
⦁    Proiect de hotărâre privind completarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 ale Hotărârii CGMB nr. 161/2010, pentru aprobarea listelor cu ordinea de prioritate în vederea atribuirii spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, beneficiarilor Legii nr. 341/2004, a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptători care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
⦁    Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Aleea Carol al II – lea în Parcul Herăstrău

Proiectele de hotarare pot fi consultate integral aici.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

3151 vizualizari

 • +5 (5 voturi)    
  Fiti atenti cate PUZ-uri blocau orasul! (Joi, 4 septembrie 2014, 21:28)

  EuSiCuMine [utilizator]

  Cica se bloca activitatea orasului, asa ne anunta primarul Oprescu. Fiti atenti cate PUZ-uri private blocau activitatea orasului! Sa ne fie frica: primar PSD si majoritate PSD!
  Legea nu mai conteaza. Cand crezi ca nu se poate mai rau iti demonstreaza PSD-ul ca se poate!
 • +5 (5 voturi)    
  JALNIC (Joi, 4 septembrie 2014, 21:40)

  romania_curata [utilizator]

  ,,,,sa vezi bucurestiul, rosu-ciumat, condus de niste lipitori de afise care habar nu au ce voteaza...
 • +1 (1 vot)    
  si un delict simbolic pe langa altele mai grave (Sâmbătă, 6 septembrie 2014, 10:47)

  anonim3 [utilizator]

  Au numit o alee dupa Carol al II-lea, unicul dintre cei 4 regi ai Romaniei care a dezertat din armata, a furat la greu, si a fost amoral cat cuprinde. Se simte afinitatea.


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by