Corpul de control al premierului va sesiza organele de urmarire penala in cazul RADET: Contracte de milioane de euro fara licitatie publica, cheltuieli salariale majorate cu 5,5 mil lei si plati nejustificate

de Catiusa Ivanov     HotNews.ro
Vineri, 29 martie 2013, 18:11 Actualitate | Administratie Locala


Calorifer cu repartitor
Foto: Agerpres
Corpul de control al primului-ministru va sesiza organele de urmarire penala in legatura cu neregulile constatate in urma controlului efectuat RADET Bucuresti. Ancheta a aratat ca in perioada 2010 - 2012 reprezentantii RADET ar fi efectuat cheltuieli fara ca bugetele sa fie aprobate de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti asa cum prevede legea, s-au incheiat contacte de milioane de euro fara licitatie publica, prin negociere directa, invocandu-se in mod nejustificat situatia de "extrema urgenta", iar cheltuielile salariale ale Regiei au fost in 2011 cu circa 1 milion de euro mai mari fata de 2010, desi ar fi trebuit sa fie mai mici sau egale. De asemenea,  din cauza faptului ca Primaria Capitalei nu a platit la timp subventiile pentru caldura, RADET a inregistrat cheltuieli suplimentare, reprezentand penalitati calculate de furnizorii de energie termica, in cuantum de circa 700 milioane lei.


Nereguli gasite de Corpul de Control al Primului Ministru la RADET:
- in perioada 2010 - 2012, reprezentantii legali ai RADET au efectuat cheltuieli fara ca bugetele sa fie aprobate de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti;

- in anul 2011, RADET a avut cheltuieli salariale mai mari cu 5,5 milioane lei fata de 2010, incalcandu-se astfel dispozitiile Legii nr. 286/2010, a bugetului de stat pe 2011, care dispunea ca operatorii economici care primesc subventii sau transferuri de la bugetul local pentru activitatea de exploatare, nu pot depasi nivelul cheltuielilor cu salariile aferente anului precedent.

- in anul 2011 si semestrul I din anul 2012, directorul general al RADET nu a indeplinit criteriile de performanta prevazute in contractul de mandat;

- fiindca Primaria Capitalei nu a platit la timp subventiile pentru caldura, in perioada 2010 - 2012,  Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti a inregistrat cheltuieli suplimentare, reprezentand penalitati calculate de furnizorii de energie termica (cel mai important furnizor fiind S.C. Electrocentrale Bucuresti S.A.), in cuantum total de 695.595.883 RON.

- in perioada 01.01.2010 - 30.09.2012, au fost incheiate angajamente de plata cu mai multi debitori (populatie, agenti economici si institutii publice) in vederea esalonarii datoriilor pe care acestia le inregistrau ca urmare a neachitarii contravalorii facturilor de energie termica. RADET a incheiat noi angajamente de plata cu acesti debitori, pentru noi debite, chiar daca acestia nu au onorat angajamentele anterioare si nu a achitat debitele pentru care s-a stabilit esalonarea. In plus, au fost incheiate angajamente de plata cu diversi debitori care au fost semnate in numele directorului general al RADET de catre persoane ce nu aveau delegata competenta de a aproba astfel de angajamente.

- Principalul furnizor fata de care RADET a inregistrat datorii in perioada 2010 - 2012 a fost S.C. Electrocentrale Bucuresti S.A. La data de 30.09.2012, RADET a inregistrat fata de acest furnizor datorii in suma de 2.257.142.767 RON (87% din totalul datoriilor inregistrate de RADET la aceasta data), din care suma de 1.084.521.762 RON a reprezentat penalitati.

- aprobarea intrarii in vigoare a noilor tarife de transport si distributie, precum si a tarifelor de transport (ce sunt o componenta a preturilor locale de facturare, atat catre populatie, cat si catre agentii economici), s-a realizat de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la propunerea RADET si pe baza avizului Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, cu intarziere fata de data intrarii in vigoare a deciziilor Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei. Aceasta intarziere in corelarea tarifelor practicate de RADET cu pretul platit pentru energia termica achizitionata a condus la inregistrarea de catre RADET si, in mod indirect, de catre Primaria Municipiului Bucuresti, a unor cheltuieli suplimentare. Astfel, Primaria Municipiului Bucuresti a platit suplimentar sume cu titlu de subventie generate de cresterea efectiva a pretului energiei termice (in functie de care s-a stabilit nivelul subventiei acordate), in conditiile in care pretul local catre populatie a ramas nemodificat, iar RADET a inregistrat cheltuieli suplimentare ca urmare a efectuarii unor cheltuieli de transport si distributie a energiei termice ce au avut la baza preturile de achizitie anterior aprobate. Atfel, in perioada 01.01.2010 - 30.09.2012, cheltuielile suplimentare inregistrate de RADET din cauza intarzierii mentionate, in relatia cu principalul furnizor de energie termica, S.C. Electrocentrale Bucuresti S.A., au fost in cuantum de 13.989.135 RON.

- la nivelul Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice Bucuresti si al S.C. Electrocentrale Bucuresti S.A. sumele platite, respectiv incasate, sunt inregistrate in mod diferit in evidentele contabile. Aceasta neconcordanta a condus la nasterea unor litigii, ce au fost solutionate in instanta, furnizorul S.C. Electrocentrale Bucuresti S.A. obtinand decizii definitive si executorii favorabile, in baza carora, in perioada 01.01.2010 - 30.09.2012, au fost poprite conturile bancare ale Regiei pentru suma totala de 314.630.808,30 RON.

-  RADET a inregistrat pierderi tehnologice ce au depasit procentele estimate si aprobate, fapt ce a determinat ca RADET sa inregistreze cheltuieli suplimentare de 83.909.073,42 RON, fata de cele estimate si aprobate.

- RADET a incheiat in anul 2012 un contract pentru "Remediere avarie - inlocuire retea termica",  cu o valoare estimata de 5.647.950 RON, fara TVA,  prin negociere directa, fara sa publice inainte un anunt de participare motivand ca este vorba de o "extrema urgenta". In realitate, necesitatea remedierii avariilor - inlocuirea retelelor termice, pentru 5 tronsoane care au facut obiectul contractului - era cunoscuta de catre conducerea RADET de mai multi ani (in unele cazuri chiar din 2007 - 2008). Avand in vedere aceasta imprejurare, rezulta ca aplicarea de catre Regie, in anul 2012, a procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, invocand motive de extrema urgenta, s-a realizat cu incalcarea dispozitiilor legale. In plus, lucrarile ce au facut obiectul contractului mentionat au fost divizate in mai multe loturi, fiind transmise invitatii de participare catre 5 operatori economici, care au depus, fiecare, oferta doar pentru cate un singur lot, astfel: S.C. C.C.E.I. S.R.L. pentru Lotul 1, S.C. SicorS.R.L. pentru Lotul 2, S.C. Romib S.A. pentru Lotul 3, S.C. Verta Tel S.R.L. pentru Lotul 4 si S.C. Straco Grup S.R.L. pentru Lotul 5. Prin urmare, se constata faptul ca reprezentantii Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice Bucuresti nu au respectat dispozitiile art. 253 din O.U.G. nr. 34/2006, care impuneau ¬obligatia de a invita la negocieri un numar de operatori economici care sa asigure o concurenta reala", pentru fiecare lot.

- Potrivit datelor transmise de RADET Corpului de control al primului in perioada 2010 - 2012 RADET si-a desfasurat activitatea avand contoare de energie termica expirate din punct de vedere metrologic. La data de 06.12.2012 numarul acestora fiind de 4.155 bucati, incalcandu-se astfel dispozitiile art. 19 alin. (2) din O.G. nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie.

- acordurile cadru de lucrari incheiate cu S.C. Imob Lux Construct S.R.L., S.C. Tehnologica Radion S.R.L. si S.C, Straco Grup S.R.L. au fost atribuite fara licitatie, in urma in urma aplicarii procedurii "negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare", fiind invocate motive referitoare la protectia unor drepturi de exclusivitate, situatie prevazuta la art. 252 lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006, respectiv faptul ca strazile si trotuarele la care urmau sa se efectueze lucrari de refacere s-ar fi aflat in intretinerea sau garantia operatorilor economici invitati la negocieri.Ulterior, au fost incheiate contracte subsecvente pentru efectuarea de lucrari de refacere a sistemului rutier si a trotuarelor, pe strazi si trotuare care, la data contractarii, nu se aflau in intretinerea sau garantia respectivilor operatori economici. Prin urmare, acestia nu aveau drepturi de exclusivitate cu privire la obiectivele in cauza.

- in  cazul acordului-cadru de lucrari nr. 63/30.03.2011, valoarea cumulata a lucrarilor facturate de S.C. Straco Grup S.R.L., achitata integral de catre RADET, a fost cu 116.685,59 RON, fara TVA, mai mare decat valoarea prevazuta in acordul-cadru, fara sa fi fost incheiate acte aditionale.

- RADET a executat lucari pe terenul lui Manochehr Saadati Sohi. Acesta a dat Regia in judecata si printre alte despagubiri a cerut plata sumei de 4.133.977,66 RON reprezentand onorariul catre firma de avocatura. RADET a platit aceasta suma fara sa verifice daca Manochehr Saadati Sohi a platit avocatii. In fapt, suma de bani a fost incasata de catre societatea civila de avocati, in perioada 24.12.2010 - 22.11.2011, prin transfer direct din contul bancar al executorului judecatoresc, dupa ce sumele au fost achitate de catre RADET, deci Manochehr Saadati Sohi nu platise acesti bani.

- la data de 22.12.2011, reprezentantii RADET, respectiv directorul general - Becheanu Mihai Bogdan, directorul Directiei economice - Mavrodin Dan si directorul Directiei juridic, recuperare creante si executare silita - Anghel-Person Eugen, au incheiat cu S.C. Ecogen Power S.R.L. reprezentata de catre S.C.A. Stoica & Asociatii, un ¬Memorandum de intelegere" avand ca obiect incheierea ulterioara a unui contract de vanzare- cumparare a energiei termice. Memorandumul a fost incheiat la doua zile dupa ce societatea comerciala a fost inregistrata in evidentele registrului comertului (la data de 20.12.2011).Potrivit datelor comunicate Corpului de control al primului-ministru de catre Oficiul National al Registrului Comertului, asociatii S.C. Ecogen Power S.R.L sunt Mihai Anastasescu si Ileana Sorin-Mihai, care detine si calitatea de administrator. Din analiza prevederilor memorandumului mentionat rezulta ca acestea au avut in vedere doar interesele juridice si financiare ale S.C. Ecogen Power S.R.L. Astfel, potrivit memorandumului, RADET trebuia sa efectueze plati catre S.C. Ecogen Power S.R.L "indiferent daca cantitatile de energie termica convenite au fost efectiv achizitionate de catre RADET".  In plus, RADET trebuia sa achizitioneze intreaga cantitate de energie termica pe care urma sa o produca intr-un an S.C. Ecogen Power S.R.L. "indiferent de fluctuatiile cererii in functie de sezon".

- pa data de 28.06.2012, intre RADET si S.C. Ecogen Power S.R.L. a fost incheiat Contractul-cadru de vanzare-cumparare a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum produse de operatorii economici aflati in competenta de reglementare a Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei. Contractul-cadru mentionat a fost incheiat in urma solicitarii formulate de S.C. Ecogen Power S.R.L. desi nu era indeplinita o conditie esentiala pentru incheierea unui astfel de contract special, respectiv aceea ca vanzatorul energiei termice sa detina licenta de producere a energiei termice in centrale electrice de cogenerare.  Incheierea memorandumului de intelegere si a contractului cadru nr. 14.735/28.06.2012 au avut ca scop crearea conditiilor favorabile pentru ca S.C. Ecogen Power S.R.L. sa obtina, pe de o parte, un credit investitional pentru construirea centralelor de producere a energiei termice in centrale de cogenerare, iar pe de alta parte, avizul de acreditare pentru bonusul de cogenerare. In legatura cu obtinerea unui credit investitional, reprezentantii S.C. Ecogen Power S.R.L. au invocat utilizarea contractului-cadru la o banca finantatoare. Din aceasta imprejurare rezulta, iin mod evident, ca prin incheierea memorandumului si a contractului-cadru S.C. Ecogen Power S.R.L. a obtinut avantaje patrimoniale si nepatrimoniale.

Persoanele in legatura cu care Corpul de Control al Primului Ministru va sesiza organele de urmarire penala sunt:
- directorului general adjunct al Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice Bucuresti, Voicu Ion;
- seful Serviciului achizitii publice din cadrul Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice, Nita Dana;
- directorul general al Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice, Becheanu Mihai Bogdan;


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

1475 vizualizari

 • +3 (7 voturi)    
  Adica loveste in Oprescu! (Vineri, 29 martie 2013, 18:21)

  Impotriva prostiei din tara [utilizator]

  Baga-l in puscarie Ponta pe Oprescu iar apoi o sa intri tu la cate furturi ai facut si ca ai permis ca guvernul tau sa nu mai faca licitatii ci sa le incredinteze prin dialog constructiv!
  Asa vom scapa de voi pentru totdeauna comunistilor care ati ruinat Romania!
 • +3 (5 voturi)    
  Un intreg "pomelnic" (Sâmbătă, 30 martie 2013, 0:06)

  bigbrother [utilizator]

  Bajetii aia faceau ce vroia muschii lor acolo. Si noi ne intrebam de ce platim mai mult caldura.

  Sunt curios cum se va termina aceasta poveste, nu pentru ei, sigur vor intra la puscarie, cat pentru noi bucurestenii. Oprescu deja s-a apucat sa promita ca nu vom mai plati caldura. Evident, nu-l cred, nu ar fi prima data cand minte asa cum respira.

  Ma gandesc insa daca se vor recupera sumele disparute si platite aiurea, nu de altceva, dar asta e o caracatita gigant, si daca pica aia de la RADET, s-ar putea sa avem surpriza sa mai pice si altii pe langa ei. Asta asa, ca un fel de curatenie de primavara.
 • 0 (0 voturi)    
  Vreau sa vad recuperarea pierderilor !!! (Duminică, 31 martie 2013, 1:01)

  andreesanu [utilizator]

  Sa vad daca sunteti in stere sa recuperati de la borfasi ce-au furat ,sa vad recapitalizat RADET cu sumele recuperate -milioanele alea de euro si atunci cred ca exista un corp de control al primului ministru.
  Sa vad confiscarea averii nejustificate de la derbedei ,de la borfasi,atunci mai cred in justitie ca exista si ca-si merita numele.


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by