Elevii revin în bănci, marţi, după mai bine de trei săptămâni de grevă generală în învăţământ, mai puţin cei din clasele terminale, care se pregătesc de examene. Pentru elvii de clasa a XII-a cursurile s-au încheiat oficial din 2 iunie, iar pentru cei de-a VIII-a, în 9 iunie. În ciuda stingerii conflictului de muncă, mulţi dintre sindicalişti sunt nemulţumiţi de rezultatele negocierilor şi ar fi vrut ca protestul să continue.

Elevi pe holul unui liceu din BucureștiFoto: DreamsTime / Cateyeperspective

Elevii revin în bănci pentru ultima săptămână din anul şcolar 2022 – 2023, la finalul a mai mult de trei săptămâni de grevă, iar cadrele didactice trebuie să finalizeze procedurile de încheiere a situaţiilor şcolare.

Finalul de an şcolar este nu doar strâns pentru cadrele didactice, dar şi extrem de tensionat. Mulţi dintre sindicaliştii din sistem ar fi vrut ca protestul să continue, nemulţumiţi de rezultatul negocierilor. După ce liderii sindicaliştilor au anunţat stingerea conflictului de muncă s-a vorbit despre trădare, iar unii dintre sindicalişti au reclamat că nu au fost consultaţi.

La Iaşi, sindicaliştii au mai fost odată consultaţi luni seară, după ce federaţiile din educaţie anunţaseră renunţarea la protest. După voturile exprimate, s-a constatat că doar 35% dintre membrii de sindicat mai susţin greva generală, aşa că şi Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar (USLIP) Iaşi a anunţat stingerea conflictului.

Elevii de clasa a XII-a au finalizat cursurile în 2 iunie, în plină grevă din educaţie, iar cei de clasa a VIII-a, în 9 iunie. Şi cei de clasa a XII-a şi cei de clasa a VIII-a se pregătesc acum de examene.

Primii ar fi trebuit să fie cei de clasa a XII-a, care în această săptămână ar fi trebuit să susţină probele orale. Din cauza protestului, acestea vor fi echivalate cu mediile din liceu, iar elevii vor susţine probele scrise începând din 26 iunie.

Elevii de clasa a VIII-a vor susţine examenele la datele programate iniţial – 19 şi 21 iunie.

Înscrierea la Evaluarea Națională și Bacalaureat 2023 și încheierea mediilor pentru clasele terminale, prelungite

Perioada de încheiere a mediilor pentru elevii claselor a VIII-a, a XII-a şi a XIII-a a fost prelungită până la data de 16 iunie, dar și cea pentru înscriere la examenul de bacalaureat şi evaluarea naţională, din cauza grevei profesorilor.

Examenele orale de la BAC 2023, echivalate cu mediile din liceu

De asemenea, conform unei Ordonanţe de Urgenţe adoptate duminică, probele de competenţă din cadrul examenului de bacalaureat vor fi echivalate cu mediile din anii de liceu, în perioada 12 - 21 iunie

Cum vor fi echivalate probele de competențe de la BAC 2023

Echivalarea competențelor lingvistice de comunicare în limba română / limba maternă

 • Nivelul de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă la examenul național de bacalaureat 2023 se stabilește în urma echivalării cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal, la disciplina limba și literatura română/limba și literatura maternă.
 • Prin recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la disciplina limba și literatura română/limba și literatura maternă, în clasele IX-XII, candidaților la examenul național de bacalaureat 2023 li se acordă următoarele niveluri de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă:
 • - nivelul “utilizator mediu” pentru media cuprinsă între 5 și 6.99;
 • - nivelul “utilizator avansat” pentru media cuprinsă între 7 și 8.49;
 • - nivelul “utilizator experimentat” pentru media cuprinsă între 8.50 și 10;
 • Pentru stabilirea nivelului de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă la examenul național de bacalaureat 2023 se calculează media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul învățământului liceal la disciplina limba și literatura română/limba și literatura maternă în clasele a IX-a – a XII-a pentru absolvenții învățământului de zi, respectiv în clasele a IX-a – a XIII-a pentru absolvenții învățământului seral/frecvență redusă/absolvenții învățământului de zi, profil pedagogic, care au studiat cinci ani de liceu.
 • Pentru candidații la examenul național de bacalaureat 2023, absolvenți de studii liceale, care au urmat și învățământ profesional, calculul mediei aritmetice pentru stabilirea nivelului de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă se face exclusiv pe baza mediilor anuale obținute pe parcursul învățământului liceal, indiferent de numărul de ani corespunzător studiilor liceale.

Echivalarea competențelor lingvistice într-o limbă străină

 • Nivelul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională din cadrul probei C la examenul național de bacalaureat 2023 se stabilește prin echivalarea nivelului de competență lingvistică cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de
 • candidat pe parcursul învățământului liceal, la limba modernă de circulație internațională aleasă pentru susținerea probei.
 • Media aritmetică a mediilor anuale obținute de candidat se calculează pe baza mediilor anuale la limba modernă de circulație internațională din anii școlari în care candidatul a studiat această disciplină, pe parcursul învățământului liceal.
 • Pentru candidații la examenul național de bacalaureat 2023 care au studiat disciplina limba modernă pe parcursul unui singur an de liceu, media anuală obținută la această disciplină este media care stă la baza stabilirii nivelului unic de competență.
 • Pentru candidații la examenul național de bacalaureat 2023, absolvenți de studii liceale, care au urmat și învățământ profesional, calculul mediei aritmetice pentru stabilirea nivelului unic de competență corespunzător competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal se face exclusiv pe baza mediilor anuale obținute pe parcursul învățământului liceal, indiferent de numărul de ani corespunzător studiilor liceale.
 • Nivelul unic de competență se identifică, în acord cu nivelurile de la A1 la B2, prevăzute în Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi;
 • Nivelul unic de competență se acordă conform următoarei grile:
 • - calificativul A1 pentru media cuprinsă între 5 și 5.99;
 • - calificativul A2 pentru media cuprinsă între 6 și 6.99;
 • - calificativul B1 pentru media cuprinsă între 7 și 8.49;
 • - calificativul B2 pentru media cuprinsă între 8.5 și 10.
 • Nivelul unic de competență lingvistică într-o limbă modernă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal este înscris în certificatul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională.
 • Candidații la examenul național de bacalaureat 2023 care au promovat, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere internațională pentru certificareacompetențelor lingvistice în limbi străine au dreptul la recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal - proba C din cadrul examenului de bacalaureat, conform OME nr. 5242/2022 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2023, cu modificările și completările ulterioare.

Echivalarea competențelor digitale

 • Nivelul de competență digitală din cadrul probei D la examenul național de bacalaureat 2023 se stabilește calculând un punctaj de la 5 la 10 pe baza mediei aritmetice, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de acesta la disciplina Tehnologia Informației și a Comunicațiilor în clasele a IX-a, respectiv a X-a.
 • Nivelul de competență digitală se acordă conform următoarei grile:
 • - nivelul “utilizator începător” pentru media cuprinsă între 5 și 5.99;
 • - nivelul “utilizator de nivel mediu” pentru media cuprinsă între 6 și 6.99;
 • - nivelul “utilizator avansat” pentru media cuprinsă între 7 și 8.49;
 • - nivelul “utilizator experimentat” pentru media cuprinsă între 8.50 și 10;
 • În certificatul de atestare a competențelor digitale sunt înscrise nivelul de competență digitală, iar la rubrica “punctaj” este specificată media aritmetică pe baza căreia a fost acordat nivelul de competență.
 • Pentru stabilirea nivelului de competență digitală din cadrul probei D la examenul național de bacalaureat 2023 se calculează media aritmetică a mediilor anuale obținute la disciplina Tehnologia Informației și a Comunicațiilor în clasele a IX-a și a X-a, indiferent dacă această disciplină a fost studiată în cadrul învățământului liceal sau profesional.
 • În cazul candidaților la examenul național de bacalaureat 2023 care nu au studiat disciplina Tehnologiei Informației și a Comunicațiilor în clasele a IX-a și/sau a X-a, pentru stabilirea nivelului de competență digitală se calculează media aritmetică a mediilor anuale obținute la disciplina Tehnologia Informației și a Comunicațiilor sau echivalentă acesteia pe parcursul învățământului liceal sau profesional.
 • În cazul candidaților la examenul național de bacalaureat 2023 care au studiat disciplina Tehnologiei Informației și a Comunicațiilor sau o disciplină echivalentă pe parcursul unui singur an, indiferent dacă această disciplină a fost studiată în cadrul învățământului liceal sau profesional, media anuală obținută la această disciplină este media care stă la baza stabilirii nivelului de
 • competență digitală.
 • Pentru candidații la examenul național de bacalaureat 2023 care nu au studiat disciplina Tehnologia Informației și a Comunicațiilor sau echivalentă acesteia în cadrul învățământuluiliceal sau profesional, dar au susținut un examen/probă de echivalare a studiilor la disciplina Tehnologia Informației și a Comunicațiilor sau echivalentă acesteia, stabilirea nivelului de competență digitală se face exclusiv pe baza notei obținute de candidat la examenul/proba de echivalare.

Calendarul probelor scrise la Bacalaureat și Evaluare Națională 2023

Rămâne nemodificat calendarul probelor scrise ale examenelor naționale.

Probele scrise la BAC 2023

 • 26 iunie 2023: Limba și literatura română - proba E.a) – proba scrisă
 • 27 iunie 2023: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) -proba scrisă
 • 28 iunie 2023: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
 • 29 iunie 2023: Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
 • 3 iulie 2023: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00 -18.00
 • 4 - 6 iulie 2023: Rezolvarea contestațiilor
 • 7 iulie 2023: Afișarea rezultatelor finale

Probele scrise la Evaluarea Națională 2023

 • 19 iunie 2023 - Limba și literatura română - probă scrisă
 • 21 iunie 2023 - Matematica - probă scrisă
 • 22 iunie 2023 - Limba și literatura maternă - probă scrisă
 • 28 iunie 2023 (până la ora 14:00) - Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
 • 28 iunie 2023 (orele 16:00 - 19:00) - 29 iunie 2023 (orele 8:00 - 12:00) - Depunerea contestațiilor
 • 29 iunie - 4 iulie 2023 - Soluționarea contestațiilor
 • 4 iulie 2023 - Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

(Sursa foto: DreamsTime / Cateyeperspective)