În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) din Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5625/2012, vă informăm că, în urma

analizei efectuate, Consiliile de administrație ale unităților particulare de învățământ preuniversitar enumerate în anexa 1, au hotărât să se asocieze în vederea organizării concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din aceste unități.

Concursul se va desfășura în perioada 05 octombrie 2023 – 6 noiembrie 2023, conform graficului din anexa 2. Vor fi scoase la concurs posturile didactice/catedrele din anexa 3. Centrul propus pentru organizarea și desfășurarea concursului este LICEUL TEORETIC GERMAN IDEES, Str. Făgăraș, nr. 9-13, sector 1, Municipiul București. Descarcati anexele in format PDF aici.

  1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității – 9 – 13 octombrie între orele 09:00 – 16:00
  2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs –18 octombrie 2023
  3. Proba practică/Inspecție la clasă - 26-27 octombrie 2023
  4. Proba scrisă – 3 noiembrie 2023
  5. Depunerea contestațiilor – 3-6 noiembrie 2023
  6. Afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților – 6 noiembrie 2023

Concursul se va desfășura conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5625/2012.