Noua metodă de acordare a burselor, publicată de Ministerul Educației, prin care se schimbă criteriile de acordare a burselor de merit și prin care se stabilesc condițiile în care elevii pot primi burse sociale, a generat nemulțumiri în rândul elevilor. Atât Consiliul Național al Elevilor (CNE), cât și asociațiile elevilor critică diferite aspecte.

bani-lei-RomaniaFoto: Dreamstime

Elevii spun că Ministerul Educației este „deconectat de la realitățile sociale din România”.

 • „La nivelul reglementării burselor de ajutor social, ni se arată din nou faptul că Ministerul Educației este deconectat de realitățile sociale din România. Acestea sunt acordate numai elevilor ai căror părinți au un venit mediu net lunar pe membru de familie mai mic de 50% din salariul minim net pe economie. Astfel, un copil ai cărui părinți câștigă amândoi salariul minim pe economie are un venit prea mare pentru a beneficia de această bursă și a fi sprijinit de către stat”, se arată într-un comunicat de presă al Asociației Elevilor din Constanța (AEC), Asociației Elevilor din Timișoara (AETM), Asociației Elevilor din București și Ilfov (AEBI), Asociației Elevilor din Maramureș (AEM), Asociației Elevilor din Bacău (AEBc) și Asociației Vâlceană a Elevilor (AVE).

Nemulțumiri sunt și atunci când vine vorba despre bursele pentru olimpici, au transmis într-un comunicat de presă și reprezentanții CNE.

 • „Se poate observa în noua metodologie de acordare a burselor școlare cum bursele de excelență olimpică I și II prezintă câteva neclarități. Inclusiv în legea 198/2023, este specificat faptul că acestea se plătesc lunar elevilor de gimnaziu și liceu, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției, acest lucru fiind menționat și la începutul metodologiei, însă, câteva articole mai jos, este explicat algoritmul de calcul pentru acordarea burselor în lunile din anul școlar în care sunt vacanțe. Acest lucru arată că ele nu s-ar acorda integral, fapt ce reieșea până acum din legea educației. De asemenea, solicităm reintroducerea elevilor participanți la loturile internaționale restrânse ale olimpiadelor școlare pe lista beneficiarilor bursei de excelență”, au transmis reprezentanții elevilor.

Asociațiile de elevi atrag atenția și asupra burselor de merit.

 • „La nivelul burselor de merit, este specificat faptul că vor primi burse maxim 30% din elevii dintr-o clasă, spre deosebire de Legea învățamântului preuniversitar, unde numărul de elevi era de minim 30%. Având în vedere faptul că admiterea la liceu se realizează într-un mod ierarhic (ierarhiile fiind accentuate prin noua lege), raportarea la colegii de clasă nu are sens, aceștia fiind repartizați într-o clasă în mod ierarhic. Considerăm că propunerea ar avea sens strict în cazul învățământului gimnazial, unde elevii sunt repartizați în funcție de circumscripție”, punctează elevii.

CNE atrage atenția și că tinerii care vor participa la concursuri naționale nu vor mai beneficia de burse de excelență, ci doar de merit, dacă obțin locul I.

 • „De cele mai multe ori, diferențele de punctaje la astfel de competiții sunt extrem de mici, nivelul de pregătire a elevilor fiind foarte apropiat, poate chiar identic. Astfel, considerăm imperioasă introducerea elevilor care au obținut și premiile II și III la concursurile școlare pe lista de beneficiari. Mai mult, solicităm și reintroducerea elevilor care au obținut premiile I, II și III la olimpiadele școlare județene pe lista elevilor beneficiari ai bursei de merit”, conform comunicatului de presă al structurii.

Ce spune legea

Conform Legii 198/2023, Articolul 108, care urmează să intre vigoare pe 4 septembrie și reglementează învățământul preuniversitar, „elevii de la cursurile cu frecvență de zi din învățământul preuniversitar de stat obligatoriu beneficiază de burse. Cuantumul minim al burselor și metodologia-cadru de acordare a burselor sunt aprobate prin ordin al ministrului educației, la propunerea Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, denumit în continuare CNFÎP”.

În aceeași lege se precizează și faptul că pentru anul școlar 2023-2024 cuantumul burselor va fi următorul:

 • bursă de merit - 450 lei/lună;
 • bursă socială - 300 lei/lună;
 • bursă tehnologică - 300 lei/lună

În cazul burselor de excelență olimpică I și II suma va fi stabilită în felul următor, conform aceluiași Articol din lege, Alineatul 17:

 • „pentru locul I, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia;
 • pentru locul al II-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul a 75% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia;
 • pentru locul al III-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul a 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia;
 • pentru mențiune, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul a 25% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia;
 • bursa de excelență olimpică II/națională este în cuantum de 700 lei/lună și poate fi actualizat, anual, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației, la propunerea CNFÎP”, conform legii.

Totodată, „mamele minore reintegrate într-o unitate de învățământ beneficiază de o bursă lunară în cuantum de 700 de lei, pe perioada desfășurării activităților didactice, cu condiția frecventării orelor de curs”, se precizează în sursa menționată anterior.

Bursele elevilor nu vor fi impozitate, se arată în textul legii.

Foto: Dreamstime

Citește și: