Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează că autorităţile din Republica Moldova au revizuit condiţiile de intrare pe teritoriul țării, în contextul pandemiei de Covid-19. Astfel, potrivit informaţiilor comunicate public de către autorităţile moldovene, începând cu data de 5 martie 2021 toate persoanele care sosesc în acest stat vor efectua, în mod obligatoriu, o perioadă de autoizolare de 14 zile, într-o locaţie declarată de persoanele în cauză. Totodată, acestea vor completa o fişă epidemiologică şi o declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea măsurii de autoizolare.

Chisinau, MoldovaFoto: Anatoly Kiriyak / Sputnik / Profimedia

Potrivit MAE, citat de News.ro, măsura autoizolării se poate încheia înainte de termenul de 14 zile doar în baza rezultatului negativ al unui test molecular tip PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat după a 10-a zi de izolare.

Următoarele categorii de persoane sunt exceptate de la măsura autoizolării şi, implicit, a completării fişei epidemiologice şi a declaraţiei pe proprie răspundere:

 • copiii cu vârsta de până la 5 ani;
 • persoanele care deţin un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior îmbarcării (pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul Republicii Moldova (pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport proprii). Rezultatul testului trebuie să fie redactat în limba română, engleză, franceză sau rusă;
 • conducătorii auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfă şi persoane, care au mai mult de 9 locuri pe scaun, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire a aeronavelor, navelor şi trenurilor;
 • persoanele care călătoresc din motive de sănătate sau umanitare, inclusiv însoţitorul acestora (cu prezentarea documentelor justificative);
 • elevii/ studenţii care urmează să susţină examene, care merg la studii în unităţi/ instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare sau care se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/ organizarea/ desfăşurarea studiilor/ participarea la concursuri sau olimpiade internaţionale, cu prezentarea documentelor justificative. Excepţia se aplică şi pentru reprezentantul legal sau însoţitorul desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal;
 • persoanele care se deplasează în scop profesional, motivul deplasării fiind justificat prin viză, permis de şedere sau un alt document aferent (inclusiv invitaţia şi/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova);
 • lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai unor companii din statele menţionate şi care fac dovada raporturilor contractuale cu aceste companii;
 • posesorii de paşapoarte diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi alte documente asimilate, precum şi titularii documentelor de călătorie tip Laissez-Passer eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare şi organizaţiilor/misiunilor internaţionale acreditate în Republica Moldova şi/sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;
 • sportivii care se deplasează în scopul participării la competiţii sportive internaţionale şi cantonamente, precum şi membrii delegaţiilor sportive sau însoţitorii acestora (părinţii sau reprezentaţii legali ai copiilor minori);
 • persoanele aflate în tranzit. Itinerarul tranzitului va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;
 • persoanele care atestă prin documente justificative prezenţa la proceduri judiciare în Republica Moldova, precum şi reprezentanţii legali ai acestora;
 • persoanele care deţin un document justificativ care atestă efectuarea vaccinului anti-Covid-19, redactat în limba română, engleză sau rusă.

Cu privire la tranzit, autorităţile din Republica Moldova au precizat că acesta este permis, în următoarele condiţii:

- durata tranzitului să nu fie mai mare de 48 de ore;

- se vor utiliza exclusiv următoarele culoare de tranzit şi puncte de trecere a frontierei:

· Giurgiuleşti - Galaţi rutier, Giurgiuleşti – Reni rutier;

· Aeroportul Internaţional Chişinău aerian, Leuşeni - Albiţa rutier;

· Aeroportul Internaţional Chişinău aerian, Criva - Mamalîga rutier;

· Aeroportul Internaţional Chişinău aerian, Palanca – Maiaki - Udobnoe rutier.

Sunt deschise următoarele puncte de trecere a frontierei cu Republica Moldova, pe cale rutieră:

- Sculeni-Sculeni;

- Albiţa-Leuşeni;

- Galaţi-Giurgiuleşti;

- Stânca-Costeşti.

Informaţii suplimentare privind noile măsuri sunt disponibile pe border.gov.md.

Vezi și: Noua LISTĂ a țărilor din zona galbenă / Republica Moldova, Italia, Spania, Franța sau Marea Britanie - pe listă