Ministrul Educatiei da curs BOR in cazul Religiei in scoli: inscrierile elevilor la ora de Religie nu se mai fac anual, ci o data, permanent, pana la eventuala schimbare a optiunii

de Raluca Pantazi     HotNews.ro
Miercuri, 14 martie 2018, 13:35 Actualitate | Educatie


Decizia Ministerului Educatiei in Monitorul Oficial
Foto: Hotnews
Inscrierea la ora de Religie a elevilor care vor sa urmeze aceasta disciplina se face o data, pentru toata perioada de scolarizare sau pana la schimbarea optiunii, si nu anual ca pana acum. Modificarea a fost facuta de ministrul Educatiei, Valentin Popa. Amintim ca dupa ce Curtea Constitutionala a decis ca Religia nu mai este obligatorie in scoli, s-a iscat o adevarata dezbatere referitoare la modul de inscriere a elevilor la aceasta materie. Ministerul a decis in 2015 ca cei care vor se inscriu anual, insa Patriarhia Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) a contrazis atunci Ministerul si a spus ca "inscrierea la ora de Religie se face o singura data si este valabila permanent pana la o eventuala schimbare a optiunii". Adica exact modificarea operata acum de ministru.

Ministerul Educatiei a publicat luni in Monitorul Oficial Ordinul nr. 3.218 din 16 februarie 2018 pentru modificarea Metodologiei de organizare a predarii disciplinei Religie in invatamantul preuniversitar.

Conform noii metodologii, parintii care vor ca cei mici sa faca ora de Religie la scoala depun o cerere care este valabila pe toata perioada de scolarizare sau pana cand isi schimba optiunea. Pana acum, parintii care voiau Religie in scoala isi inscriau copiii anual la aceasta ora. 

Noua metodologie stipuleaza urmatoarele:
Art. 3 - (5) Cererea depusa conform alin. (1) este valabila pe toata perioada de scolarizare in invatamantul preuniversitar sau pana la schimbarea optiunii conform alin. (3).

Vechea metodologie:
Art. 3 - (5) In vederea prefigurarii catedrelor, pentru elevii deja inscrisi in unitatea de invatamant, cererile mentionate la alin. (1) si (3) se depun, de regula, pana la sfarsitul lunii decembrie, pentru anul scolar urmator.

Amintim ca Religia nu mai este obligatorie in scoala incepand din 2014. Atunci, Curtea Constitutionala a decis ca era neconstitutional articolul din legea educatiei care spunea: "La solicitarea scrisa a elevului major, respectiv a parintilor sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate sa nu frecventeze orele de religie". Judecatorii CCR au argumentat ca cel care vrea sa faca ceva trebuie sa ceara acel lucru, si nu cel care nu vrea (sursa si detalii).

Decizia Curtii a fost urmata de o dezbatere aprinsa cu privire la modalitatea in care se vor face inscrierile la ora de Religie, in scoala (detalii aici).

In cele din urma, Ministerul Educatiei a decis, in septembrie 2015, ca parintii elevilor care intra in clasa pregatitoare sa opteze pentru Religie, daca vor, direct prin cererea-tip de inscriere la scoala; in cazul elevilor mai mari, metodologia aprobata de Minister in 2015 spunea ca parintii depun cererea "pana la sfarsitul lunii decembrie, pentru anul scolar urmator".

Patriarhia Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) a contrazis atunci Ministerul Educatiei si a spus, intr-un comunicat de presa, ca "inscrierea la ora de Religie se face o singura data si este valabila permanent pana la o eventuala schimbare a optiunii". Mai mult, BOR a acuzat atunci "ca unii jurnalisti incearca in continuare manipularea opiniei publice, insistand asupra reinscrierii anuale a elevilor la ora de Religie (umilitoare pentru parinti si impovaratoare pentru scoala)" (sursa si detalii).

La 2 ani si jumatate de la acel moment, Ministerul Educatiei modifica metodologia de inscriere a elevilor la Religie, pentru a o pune in acord cu spusele Patriarhiei. Concret, parintii nu mai opteaza anual, ci o data - cu posibilitatea schimbarii deciziei. 

Ce spune Legea educatiei, in prezent:
(1) Planurile-cadru ale invatamantului primar, gimnazial, liceal si profesional includ religia ca disciplina scolara, parte a trunchiului comun. Elevilor apartinand cultelor recunoscute de stat, indiferent de numarul lor, li se asigura dreptul constitutional de a participa la ora de religie, conform confesiunii proprii.
(2) Inscrierea elevului pentru a frecventa orele de religie se face prin cerere scrisa a elevului major, respectiv a parintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor. Schimbarea acestei optiuni se face tot prin cerere scrisa a elevului major, respectiv a parintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor. In cazul in care elevul nu frecventeaza orele de religie, situatia scolara se incheie fara disciplina Religie. In mod similar se procedeaza si pentru elevul caruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat conditiile pentru frecventarea orelor la aceasta disciplina.
(3) Disciplina Religie poate fi predata numai de personalul didactic calificat conform prevederilor prezentei legi si abilitat in baza protocoalelor incheiate intre Ministerul Educatiei Nationale si cultele religioase recunoscute oficial de stat.

Textul integral al Metodologiei de organizare a predarii Religiei in scoli

Articolul 1
Prezenta metodologie reglementeaza organizarea predarii disciplinei Religie in invatamantul preuniversitar, inclusiv modalitatea de inscriere a elevilor pentru a frecventa ora de Religie.

Articolul 2
(1) Potrivit art. 18 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, planurile-cadru ale invatamantului primar, gimnazial, liceal si profesional includ Religia ca disciplina scolara, parte a trunchiului comun.
(2) In conformitate cu prevederile legale, elevilor apartinand cultelor recunoscute de stat, indiferent de numarul lor, li se asigura dreptul de a participa la ora de Religie, conform confesiunii proprii.
(3) In cazul in care elevul nu frecventeaza orele de Religie, situatia scolara se incheie fara disciplina Religie. In mod similar se procedeaza si pentru elevul caruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat conditiile pentru frecventarea orelor la aceasta disciplina.
(4) Conducerile inspectoratelor scolare si ale unitatilor de invatamant preuniversitar care au clase de nivel primar, gimnazial, liceal, profesional au obligatia de a intreprinde demersurile necesare in vederea asigurarii conditiilor pentru punerea in aplicare a prevederilor mentionate la alin. (1) si (2).
(5) Conducerile unitatilor de invatamant care scolarizeaza nivelurile de invatamant mentionate la alin. (1) au obligatia de a informa elevii si parintii/tutorii legal instituiti ai acestora cu privire la prevederile legale referitoare la frecventarea orelor de Religie.

Capitolul II Inscrierea elevilor pentru a frecventa ora de Religie

Articolul 3
(1) Parintii/tutorii legal instituiti ai elevilor minori, respectiv elevii majori care doresc sa isi exercite dreptul de a participa la ora de Religie isi exprima optiunea in scris, intr-o cerere adresata unitatii de invatamant, in care precizeaza si numele cultului solicitat.
(2) Se pot depune cereri pentru frecventarea orei de Religie pentru cultele recunoscute de stat, in conformitate cu prevederile Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, republicata.
(3) Schimbarea optiunii de a frecventa ora de Religie se face tot prin cerere scrisa a elevului major, respectiv a parintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor.
(4) Cererile mentionate la alin. (1) si (3) se depun la secretariatul unitatii de invatamant la care este inscris elevul si se inregistreaza in Sistemul informatic integrat al invatamantului din Romania (SIIIR).
(5) Cererea depusa conform alin. (1) este valabila pe toata perioada de scolarizare in invatamantul preuniversitar sau pana la schimbarea optiunii conform alin. (3).

Articolul 4
Parintii copiilor care urmeaza sa isi faca debutul scolar in invatamantul primar si care doresc participarea copilului la ora de Religie bifeaza in cererea-tip de inscriere rubrica corespunzatoare, precizand cultul solicitat.

Articolul 5
(1) Cererile de frecventare a orei de Religie, depuse ulterior intervalelor precizate in art. 3 si 4, inclusiv dupa inceperea cursurilor scolare, sunt aprobate de consiliul de administratie daca la nivelul unitatii de invatamant se organizeaza predarea disciplinei Religie pentru cultul solicitat, iar elevii respectivi vor fi inclusi in formatiunile deja existente, organizate pentru studiul Religiei, cultul solicitat.
(2) In cazul solicitarilor mentionate la alin. (1) pentru care unitatea de invatamant nu organizeaza predarea disciplinei Religie pentru cultul solicitat, se pot aplica, dupa caz, prevederile art. 9.

Articolul 6
In situatia in care parintii/tutorii legal instituiti ai elevului minor, respectiv elevul major decid, in cursul anului scolar, schimbarea optiunii de a frecventa ora de Religie, situatia scolara a elevului respectiv pe anul in curs se incheie fara disciplina Religie.

Capitolul III
Organizarea predarii disciplinei Religie


Articolul 7
(1) In invatamantul primar, gimnazial, liceal si profesional, predarea disciplinei Religie se organizeaza cu intreaga clasa, daca cererile depuse solicita frecventarea orei de Religie la acelasi cult.

(2) In situatia in care, pentru un nivel de clasa, au fost depuse cereri de frecventare a orei de Religie pentru mai multe culte, conducerea unitatii de invatamant organizeaza predarea disciplinei Religie prin gruparea elevilor de la nivelul de clasa respectiv in mai multe formatiuni de studiu, corespunzatoare cultelor pentru care exista solicitari, cu respectarea prevederilor legale referitoare la efectivele formatiunilor de elevi.

Articolul 8
(1) In situatia in care numarul solicitarilor de frecventare a orei de Religie pentru un anumit cult, depuse de elevii de la acelasi nivel de clasa, nu permite constituirea formatiunii de studiu pentru disciplina Religie cu respectarea efectivului minim prevazut de lege, studierea disciplinei Religie pentru cultul respectiv se poate face si in regim simultan.
(2) In situatia mentionata la alin. (1), predarea in regim simultan se face pentru elevii care solicita studierea Religiei pentru cultul respectiv de la doua sau mai multe niveluri de clasa apartinand aceluiasi nivel de invatamant - primar/gimnazial/ liceal/profesional.
(3) Aprobarea predarii disciplinei Religie in regim simultan se face de catre inspectoratul scolar, la propunerea motivata a consiliului de administratie al unitatii de invatamant.

Articolul 9
(1) In cazul in care numarul mic de cereri depuse la unitatea de invatamant pentru frecventarea orei de Religie pentru un anumit cult sau alte motive obiective nu permit organizarea predarii disciplinei Religie pentru acel cult in niciuna din situatiile mentionate anterior, elevii carora nu li s-au asigurat conditiile pentru frecventarea orelor la aceasta disciplina pot sa participe la studiul Religiei in cadrul cultului propriu.

(2) Pentru punerea in aplicare a prevederilor alin. (1), inspectoratele scolare incheie acorduri de parteneriat cu reprezentantii institutiilor de cult, valabile cel putin pe durata unui an scolar, in care se reglementeaza modalitatea de organizare si desfasurare a orei de Religie pentru elevii care studiaza aceasta disciplina in cadrul cultului propriu.

(3) Acordurile de parteneriat prevazute la alin. (2) trebuie sa contina reglementari cu privire la urmatoarele aspecte: locul de desfasurare a orei de Religie - spatii scolare sau spatii puse la dispozitie de catre cult, asigurarea de catre institutia de cult a personalului didactic calificat, abilitat sa predea disciplina Religie in baza protocolului incheiat de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice si cultul religios respectiv, modalitatea de evaluare, modalitatile, responsabilitatile si termenele de comunicare/ transcriere in cataloage a absentelor si a rezultatelor scolare.

(4) Persoanele nominalizate de catre reprezentantii institutiilor de cult pentru predarea disciplinei Religie pentru elevii aflati in cazurile prevazute la alin. (1) trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de legislatia in vigoare si sa se angajeze sa parcurga programa corespunzatoare nivelului de clasa in care se afla elevul/elevii.

(5) Copii ale documentelor care dovedesc competenta personalului nominalizat de institutiile de cult pentru predarea Religiei, angajamentul scris al acestora de a parcurge programa scolara, precum si orarul de desfasurare a orelor de Religie in cadrul cultului se ataseaza anual la acordurile de parteneriat mentionate la alin. (2).

(6) Absentele si calificativele/notele obtinute de elevi la ora de Religie organizata de cultul religios se transmit in scris unitatii de invatamant, printr-un document semnat si stampilat, la termenele prevazute in acordul de parteneriat, si se transcriu in catalogul clasei de catre invatatorul, institutorul, profesorul pentru invatamant primar sau profesorul diriginte al clasei din care face parte elevul.

Capitolul IV
Organizarea activitatii elevilor care nu studiaza disciplina Religie


Articolul 10
Pentru elevii care nu solicita frecventarea orei de Religie sau carora nu li s-au asigurat conditiile pentru frecventarea orelor la aceasta disciplina, unitatile de invatamant stabilesc prin propriul regulament de organizare si functionare activitatile pe care acestia le pot desfasura, spatiile in care se desfasoara activitatile, precum si responsabilitatile privind asigurarea supravegherii si sigurantei elevilor, in perioada in care ceilalti elevi ai clasei participa la ora de Religie.

Articolul 11
(1) Elevii carora nu li se pot asigura conditiile pentru frecventarea orelor de Religie, conform confesiunii proprii, pot solicita sa participe, in calitate de audienti, la orele de Religie organizate de unitatea de invatamant pentru elevii apartinand altor culte. Participarea se aproba de catre conducerea unitatii de invatamant, la solicitarea scrisa a parintilor/tutorilor legal instituiti ai elevilor minori, respectiv la solicitarea elevilor majori.
(2) Elevii care participa ca audienti la ora de Religie, conform prevederilor alin. (1), nu vor fi evaluati, iar situatia scolara a acestora se incheie fara disciplina Religie.

Articolul 12
Absenta elevului care nu a solicitat frecventarea orei de Religie de la activitatile prevazute la art. 10 si 11 exonereaza cadrul didactic/personalul didactic auxiliar care asigura organizarea/desfasurarea/supravegherea activitatii de orice tip de raspundere.

Citeste si:
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

16573 vizualizari

 • +25 (53 voturi)    
  Urmeaza religia obligatorie, (Miercuri, 14 martie 2018, 13:39)

  emil bobu [utilizator]

  astfel ca toti copiii sa fie prostiti de Sharia crestin-ortodoxa in a plati pentru catedrale, limuzinele lui PF Daniel, clopote cu fatza lui PF Daniel, licente Radio/TV, abonamente la reviste religioase si alte prostii care ne trag inapoi ca societate.

  E periculos ca oamenii sa aiba bun simt, s-ar putea sa ceara incetarea finantarii de la stat a sarlatanilor BOR care iau de la saraci sa dea la bogati, impotriva dorintelor lui Iisus.
  • -33 (35 voturi)    
   Hai nu 10, da macar 20 de ani (Miercuri, 14 martie 2018, 14:43)

   asistat [utilizator] i-a raspuns lui emil bobu

   Sa-i mai tine D-zeu pe oameni astia la guvernare, ca poate asa avem noroc de cite o schimbare a-n bine pentru copilasi!
   • +19 (21 voturi)    
    10 sa macar 20 de ani (Miercuri, 14 martie 2018, 15:09)

    troncota [utilizator] i-a raspuns lui asistat

    sa-i tina justitia la puscarie.
   • +4 (8 voturi)    
    1. Imi place cum suna.... (Miercuri, 14 martie 2018, 15:52)

    Cuca [utilizator] i-a raspuns lui asistat

    "Asistat i-a raspuns lui Obosit"

    2. Acel "A-n bine" ma face sa cred ca post-ul lui "asistat" a fost o ironie. Bravo !
   • +2 (10 voturi)    
    poate peste 20 de ani (Miercuri, 14 martie 2018, 16:07)

    blec-bierd [utilizator] i-a raspuns lui asistat

    inveti si tu sa scrii corect. poate nu ...
    • +3 (5 voturi)    
     ?? (Miercuri, 14 martie 2018, 20:15)

     imi_pasa_de_romania [utilizator] i-a raspuns lui blec-bierd

     Pentru? Ca sa citesti biblia trebuie doar sa stii sa citesti, nu si sa scrii. La fel si in cazul pomenilor. Stai calm, el o duce mult mai bine decat noi... BOR si PSD ii asigura traiul... prin noi...
   • +3 (3 voturi)    
    ai inteles de te-ai rupt (Joi, 15 martie 2018, 11:21)

    bogdan1477 [utilizator] i-a raspuns lui asistat

    Masura asta nu e pentru copii, ci penrtru parinti care nu trebuie sa-si mai miste fundul anual sa dea acelasi raspuns. Spun o data da sau ba si optiunea ramane in picioiare pina ce se razgindesc. Asha ca ce spui tu acolo arata analfabetism functional in forma cronica. Ti se potriveste nick-name-ul.
  • +13 (23 voturi)    
   De facto este deja (Miercuri, 14 martie 2018, 15:39)

   Martinezu [utilizator] i-a raspuns lui emil bobu

   Am vrut sa scot copilul de la ora de religie insa nu s-a putut. Nu are cine sa stea cu el si nici nu are alta clasa disponibila...
   Deci obligatoriu pana una alta....
   Dar sa privim si partea buna a lucrurilor: un popor evlavios primeste spitale si infrastructura de la ceruri.
   Doar o mica plata merge in schimb la popi.
   • +2 (6 voturi)    
    noi am reusit ... (Miercuri, 14 martie 2018, 21:03)

    Paul_ [utilizator] i-a raspuns lui Martinezu

    Am facut cerere pe care am depus-o la secretariat. Asta cu toate ca era in timpul semestrului.

    Nu am avut nimic cu obiectul ci cu profesoara (tipa inutil la copii; acum ca s-a schimbat profesoara merge iarasi).

    Copilul nostru mergea la bibilioteca.
   • +3 (3 voturi)    
    scoala nu are biblioteca? (Joi, 15 martie 2018, 11:23)

    bogdan1477 [utilizator] i-a raspuns lui Martinezu

    In general asta e solutia de avarie. Pe de alta parte daca chiar nu are cu cine sta copilul, poate ramane in clasa, dar sa-si faca teme sau orice altceva care nu implica zgomot. Nu e neaparat sa participe la ora daca e in clasa. Baga argumentul asta si se rezolva, pentru ca conform legii e dreptul tau.
  • +4 (4 voturi)    
   hai sa nu exageram (Joi, 15 martie 2018, 11:18)

   bogdan1477 [utilizator] i-a raspuns lui emil bobu

   Deocamdata tot ceeea ce s-a schimbat e ca daca ai spus o data da ori ba, nu trebuie sa mai bifezi anual acelasi raspuns, ci sa schimbi optiunea cind te-ai razgindit. De aici pina la ce spui tu e cale lunga.

   Si chiar de-ar fi religia obligatorie, tot exista parinti care ofera o educatie acasa, plus alte mii de surse de informare, deci fiecare are de unde alege ce vrea sa creada.
 • +18 (46 voturi)    
  Indoctrinati-i pe viitori contrbuabili ai clerului (Miercuri, 14 martie 2018, 13:45)

  Plagarus [utilizator]

  Scapa cine poate,din evul mediu tarziu romanesc.
 • +20 (50 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Miercuri, 14 martie 2018, 13:50)

  [anonim]

 • +11 (23 voturi)    
  ... (Miercuri, 14 martie 2018, 13:51)

  tirolez [utilizator]

  Noi nu am depus cererea asta decat in anul cand s-a dat legea si nici nu ne-a mai cerut nimeni acordul ulterior. Cat timp putem renunta e OK, mai e o individa in scoala, i-a rupt cu temele(!) si cu pretentiile la religie. Daca printr-o intamplare ia clasa in vreun an retrag copilul in secunda 2.
 • +26 (44 voturi)    
  a (Miercuri, 14 martie 2018, 13:58)

  adrian67 [utilizator]

  O porcarie. Totdeauna, daca ai semnat la inceput, nu te mai intreba nimeni daca mai vrei. Ora de religie in scoli este pur si simplu o afacere a BOR. Elevii nu invata nimic, isi pierd timpul pe acolo.
  • +20 (36 voturi)    
   dublu sense (Miercuri, 14 martie 2018, 14:37)

   tudor74 [utilizator] i-a raspuns lui adrian67

   Elevii pierd timpul si 50.000 de popi sunt platiti cu bani de la buget!
  • +4 (16 voturi)    
   o agresiune (Miercuri, 14 martie 2018, 17:48)

   dorinmac [utilizator] i-a raspuns lui adrian67

   ora de religie este o agresiune psihologica si atat
 • -22 (36 voturi)    
  păi ce (Miercuri, 14 martie 2018, 14:02)

  Mazeta [utilizator]

  La Orange, Vodafone ş.a. te înscrii anual?
  • +7 (9 voturi)    
   a (Miercuri, 14 martie 2018, 14:58)

   adrian67 [utilizator] i-a raspuns lui Mazeta

   din 2 in 2 ani
  • +11 (15 voturi)    
   Comparatia asta e grozava (Miercuri, 14 martie 2018, 15:54)

   Cuca [utilizator] i-a raspuns lui Mazeta

   Mazeta, daca-ti fata mintea niste pui, rogu-te, fa-ne tuturor un bine si ineaca-i - IQ-ul mediu al omenirii va creste in mod semnificativ !
 • +28 (42 voturi)    
  Ministerul educației face îndoctrinare. (Miercuri, 14 martie 2018, 14:07)

  asavreau [utilizator]

  Religia nu este educație.Este îndoctrinare.Să fie clar,sunt creștin ortodox și pretind ca școala să facă școală,să educe,inclusiv comportamentul în familie și societate.Sunt uimit cum actualii elevi nu știu reguli elementare de comportament în societate.Se comportă de parcă au stat acasă,needucați.Când le spui că nu-i corect întreabă„de ce”!Nu știu prioritățile,dau năvală,așa cum fac PSD-ALDE.Unde s-or mai grăbi!
 • +24 (42 voturi)    
  BOR ajuta PSD sa castige alegerile prin biserici (Miercuri, 14 martie 2018, 14:20)

  Boham [utilizator]

  taranii merg la biserica si popii le spun cu cine sa voteze: PSD.

  cand PSD e la guvernare le dau popilor bani de biserici si altele (ore de religie in scoli - adica locuri de munca etc)
 • +12 (26 voturi)    
  Obiectivul BOR & PSD este... (Miercuri, 14 martie 2018, 14:34)

  Sani [utilizator]

  ....Iesirea din UE!

  Bai, tipii astia sunt de-o ipocrizie fara margini.

  O parte buna:
  Baietii mei, dupa liceu nu mai vor sa mai auda de religie!
 • +7 (15 voturi)    
  BOR ordona, PSD executa (Miercuri, 14 martie 2018, 15:07)

  troncota [utilizator]

  toxica aceasta alianta intre biserica si politruci.
 • +6 (12 voturi)    
  Ministrul Educatiei (Miercuri, 14 martie 2018, 15:09)

  Rescator [utilizator]

  Acest domn Valentin Popa continua seria de incompetenti si rauvoitori care l-au precedat la nefericitul
  Minister al Educatiei.In loc sa se ocupe de fisa postului
  si sa contribuie la scaderea numarului de analfabeti functionali(acum vreo 40% din total) el face aprecieri ,
  la gramada,fara nici un argument si suport in realitate,
  asupra unor categorii socio-profesionale,care nu intra in sfera lui de activitate.A jigni si insulta este patentul
  micilor pesedisti,pentru asi ascunde propria prostie.
 • +5 (19 voturi)    
  Stat Laic (Miercuri, 14 martie 2018, 15:15)

  florinos [utilizator]

  România este prin Constituție un Stat Laic, ce treaba are biserica ?

  Regiunea din România cea mai religioasa este Moldova, adică zona cea mai săraca a tarii unde PSD nu a construit in 30 de ani nici 5 metri de Autostrada. Si suntem in anul centenar unirii. HAHA.
  • 0 (10 voturi)    
   Stat laic? (Miercuri, 14 martie 2018, 18:49)

   paonipao [utilizator] i-a raspuns lui florinos

   Sunt curios sa aflu articolul din constitutie care prevede ca Ro este stat laic?
   Eu nu l-am gasit!

   Franta este un stat laic...dar este scris in constitutia lor!
   • +2 (2 voturi)    
    Corect (Miercuri, 14 martie 2018, 23:05)

    alambicatul [utilizator] i-a raspuns lui paonipao

    Nu scrie ca suntem stat laic. Am verificat.
  • -1 (1 vot)    
   Romania (Joi, 15 martie 2018, 12:03)

   Wildschwein_007 [utilizator] i-a raspuns lui florinos

   nu-i definita in constitutie ca fiind stat laic. Da' las', nu-ti fa griji, important e ca scrii traznai si iei plusuri... :-)
 • -5 (17 voturi)    
  este o clarificare binevenita (Miercuri, 14 martie 2018, 15:20)

  ratzione [utilizator]

  Legea educatiei era clara: cererea depusa este valabila pana la depunerea unei cereri de retragere. Din nefericire, metodologia nu era la fel de clara ... Asociatiile secularite, ca sa le faca parintilor viata grea, trimiteau la secretariatele scolilor adrese prin care somau directorii sa cheme parintii sa depuna in fiecare an cerere ... doar, doar ii mai convingeau sa nu-si mai inscrie copii ...

  Este binevenita aceasta clarificare. Dar ce sa-i faci ... ura pe care o poarta unii oameni in suflet se vede din comentariile la acest articol.
 • +2 (6 voturi)    
  social-democraţie (Miercuri, 14 martie 2018, 15:46)

  anton_carpati [utilizator]

  ahahahahahahahaha!...
 • +6 (18 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Miercuri, 14 martie 2018, 16:04)

  [anonim]

 • +5 (15 voturi)    
  De ce avem nevoie de religie în școli (Miercuri, 14 martie 2018, 16:44)

  hic sunt leones [utilizator]

  în condițiile în care avem atâtea biserici pe lângă care se pot înființa școli de duminică în cadrul cărora copiii pot fi învățați lucruri legate de religia lor?
 • +3 (15 voturi)    
  gunoi de BOR si de ministri (Miercuri, 14 martie 2018, 17:47)

  dorinmac [utilizator]

  bai, "BAI" retardatilor! copilul meu practica ce religie doreste si invata ce religie doreste, nu cum vreti voi, gunoaielor! cum va permiteti "BAI" jigodiilor?
  • -2 (4 voturi)    
   Ce sa-si permita? (Miercuri, 14 martie 2018, 23:07)

   alambicatul [utilizator] i-a raspuns lui dorinmac

   Ai patit ceva? Copilul tau face ce vrei tu.
 • -1 (7 voturi)    
  bor (Miercuri, 14 martie 2018, 19:04)

  ------ [utilizator]

  Actualul ministru este nevinovat,ocupa o functie care il depaseste.
 • +2 (8 voturi)    
  Ipocrizie si mizerie (Miercuri, 14 martie 2018, 20:35)

  Casargoz [utilizator]

  O religie care se bazeaza pe ipocrizie si minciuna.

  Care optiune: optiunea de a sta pe hol? de a sta la biblioteca? de a fi blamat ...

  Bucuria profesorului de religie care persecuta "sectantii si ateii"
  O religie intoleranta si proasta nu poate fi religia mea..
  Este o religie pe care desi am fost la biserica cand trebuia nu o recunosc in ceea ce am vazut in in biserica.
  Nu am nici un pic de respect pentru niste persoane care in numele religiei recurg la viclenie si murdarie. Nu ai cum sa inveti morala si etica de la niste hoti care in spatele unor cuvinte frumoase nu iti dau nici o optiune. Biuserica nu este decat un mecanism odios de propaganda in slujba puterii.
  Sunt dator sa le explic copiilor ca lipsa optiunilor privind ora de religie este imorala si ca este o hotie. Un hot nu poate sa aiba pretentii la morala, nu e decat un activist comunist care a invatat teologia - aceeasi morala de doi lei.. un borfas cu principii.
  Cand primesti lista cu optionalul obligatoriu pe care esti OBLIGAT sa-l semnezi ca sa nu ai probleme, te faci frate cu draq. Pana termina copilul scoala. Dar esti obligat sa ii spui ca nu poate sa invete morala de la un hot, de la o persoana care umbla cu viclesuguri sataniste :)

  Dar va jur ca asta nu este religia copiilor mei...
  O religie care nu ma lasa sa explic copiilor traditia si care invata copii sa se ascunda de parinti, inca din clasa primara, nu poate sa fie religia mea. Nu se deosebesc deloc de pedofili si abuzatori. ( faptul ca trebuie sa duc munca psihologica dupa ce imbecilul imi sperie copilul este un abuz cu nimic deosebit de orice alt abuz)
  BOR a furat religia bunicilor si a transformat-o intr-o industrie cu mai mult de 40.000 de functionari.
  Si asta nu e este religia mea.
  Prin orele de religie BOR a reusit sa omoare ortodoxia ...
  Vrajita de marea putere a celor 3 milioane de semnaturi , BOR a dovedit ca este nu atata nationala cat pan-rusa...
  As putea sa continui dar nu are rost.
  NU va obositi sa ma combateti :)
 • -2 (4 voturi)    
  Mai puțină birocrație (Miercuri, 14 martie 2018, 20:39)

  beee [utilizator]

  Ca părinte a doi copiii consider măsura binevenită, mai puțină birocrație. Dacă dorești educație religioasă, completezi o cerere și cu asta basta. Chiar nu are treabă cu politica, este o simplificare.
 • -1 (3 voturi)    
  !!!! (Miercuri, 14 martie 2018, 21:18)

  Paul_ [utilizator]

  O cred ca si cei din BOR si cei care cer cu insistenta sa se semneze la inceputul fiecarui an, ne cred tampiti.

  Iti poti retrage copilul cand vrei si reinscrie cand vrei. Nimeni nu te obliga la nimic.

  Din cauza profesoarei (careia ii lipsea o doaga ) am retras copilul. Nimeni nu a comentat nimic. Mergea la biblioteca in ora aceea. Dupa ce s-a schimbat profesoara, nici macar nu am mai facut cerere si a mers iarasi (copilul a vrut ..).

  Chiar conteaza daca trebuie sa semnezi la inceput? Important este ca te poti razgandi. Poti spune la esti ateu si s-a rezolvat. Sau ca crezi in Zamolxe si faci cerere sa faci ora de religie in concordanta cu convingerile tale.
 • -5 (5 voturi)    
  Incompetentilor, cum de i-ati lasat sa faca asta (Miercuri, 14 martie 2018, 23:01)

  alambicatul [utilizator]

  Pamflet: Baaaai! Inteleg ca ati mai scapat sa apara unele precizări ale MEN care spuneau acelaşi lucru. Dar, chiar asa? Acum ele au fost integrate în ordinul publicat. Bila neagra pentru toata echipa! Sa mai veniti la mine cu cereri... ati mai pus si articolul asta...

  Nu-mi pasa ca nu există nici un temei legal pentru ca statul să pună anual pe drumuri părinţii cu copii înscrişi la ora de religie. Vreau sa-i hartuiti! Sa le piara cheful de religie. Chiar m-am enervat! Numai credinciosii sa fie toleranti. Noi doar cerem asta. Ce naiba?
  Pff...unde-i doctorul ? Ma ia inima cu Romania asta... pe astia nu-i putem educa cum vrem noi... Ohhh.
  Sa vezi ce mutre a facut si ala care trebuia sa retrimita legea referendumului ... toti incep sa slabeasca ... nu mai au incredere in puterea mea. Te pomenesti ca la alegeri ...
 • +2 (8 voturi)    
  bor sa-si faca scoli... (Joi, 15 martie 2018, 4:28)

  Coco Whistle [utilizator]

  si sa administreze camine de batrini de copii asa cum fac si celelalte culte. sa construiesti un mamut de biserica cind se puteau face 10 spitale mi se pare crima.
 • -1 (1 vot)    
  xxxxl (Joi, 15 martie 2018, 10:39)

  vorbeste lumea [utilizator]

  a ajuns si asta circ de 'odata-n viata' ...
 • 0 (2 voturi)    
  xxxxl (Joi, 15 martie 2018, 10:44)

  vorbeste lumea [utilizator]

  eu as fi bagat o taxa de inscriere si alta taxa de retragere ... mai auzeam si noi zanganit de paralutze ...
  • +2 (2 voturi)    
   taxe (Joi, 15 martie 2018, 11:46)

   ras-putin [utilizator] i-a raspuns lui vorbeste lumea

   le dai idei la BOR...
   • +1 (1 vot)    
    xxxxl (Joi, 15 martie 2018, 14:04)

    vorbeste lumea [utilizator] i-a raspuns lui ras-putin

    deh, nu mai sunt nici popii astia deloc atenti, cu-atatia sfinti de slujit si obligatii sub pedeapsa afuriselii ...


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță
Prin „Queen’s Gambit” Netflix ne arată că geniile sunt banale până când ajung subiecte de serial

Cursă contra-cronometru pentru România să cheltuiască cele 30 de miliarde de euro din planul de redresare. Comisarul European pe Transporturi: „Ultimele plăți se pot face în 2026. După acel termen, lucrările trebuie finanțate din alte surse”

Trenuri de legendă și amintiri dintr-o epocă ce nu va mai reveni - Octavian Udriște: De locomotiva cu aburi trebuia să ai grijă ca de o ființă, avea mai mult suflet

VIDEO Drumul Expres DX12 Craiova - Pitești: Imagini din dronă cu tronsonul unde românii de la UMB lucrează în forță. „Deja pe 70 la sută se va ajunge în situația de a se putea turna asfalt”

​VIDEO. 25 de întrebări despre vaccinul anti-COVID-19 (3): Am 20 de ani și nu am fost niciodată bolnav, de ce ar trebui să mă vaccinez?

Povestea omului care a făcut prima fotografie acum aproape 200 de ani

Autostrada Sibiu - Pitești - Bătaie mare pe cel mai scump tronson licitat vreodată în România: 15 oferte depuse de la firme din Europa, Turcia și China / UPDATE: Care sunt constructorii

Lupta cu sistemul: Nicușor Dan a suspendat un funcționar care a dat aviz de defrișare pentru grădina unor case de pe Kiseleff, unde ar putea apărea blocuri de 4 etaje, și pe care primarul încearcă să o salveze de 10 ani

Investiții personale în criză. Andrei a investit de Black Friday, nu a cheltuit. N-are acasă un Turbion în miniatură, dar gândește pe termen lung

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by